lördag, december 31, 2011

Ordet till statsminister Fredrik Reinfeldt


Vi får inte bara se på när kvinnor blir slagna

Fredrik Reinfeldt: Regeringen har en handlingsplan – men alla medborgare måste engagera sig

I mer än tio år har jag rest runt i Sverige för att träffa människor och lyssna till deras berättelser och tankar om Sverige, vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Under den här hösten har jag rest för att lära mer om det kanske mest hänsynslösa och psykiskt utdragna våld vi finner i vårt samhälle – det som finns inom hemmets fyra väggar. Jag ville fördjupa mig och gå förbi förenklingarna och de förutfattade meningarna. Det blev totalt sju resor, där jag träffat några av dem som vet att berätta – offren, förövarna och experterna. Några tydliga intryck har följt mig från dessa möten.
Allt för mångas vardag i Sverige präglas av våld. Att utsättas för våld är en av de största frihetsinskränkningarna vi som människor kan uppleva. Våldet begränsar oss och påverkar vårt sätt att leva, vår syn på oss själva och på varandra.
Våldet tar sig olika uttryck. Om du är man och blir misshandlad, då säger statistiken att det ofta är på allmän plats med okänd gärningsman. Är du kvinna, då är det oftast i hemmet och en närstående gärningsman. Våld mot kvinnor upprepas också och ökar i intensitet ju längre relationen pågår. Varannan kvinna som blivit utsatt för våld berättar att det har hänt tidigare och var tredje polisanmälan följs av en ny inom ett år. För 17 kvinnor varje år blir kulmen till slut det dödliga våldet.
För bara femton år sedan varken gjordes eller pratades det mycket om den här typen av våld. Och även om det är en mycket lång väg kvar tror och hoppas jag att vi har blivit lite bättre i båda delarna i dag.
Genom en särskild handlingsplan har regeringen satsat över en miljard kronor på att bekämpa våldet. Genom skärpta straff för våldsbrott, utbildning av domare, bättre spårsäkring och en satsning på fler poliser förstärker vi rättskedjan. En förstärkt socialtjänst och socialtjänstlag samt ökat stöd till kvinnojourerna tydliggör de utsattas behov av skydd och stöd. Den haveriutredning som från och med i morgon ska inledas varje gång en kvinna eller man avlider med anledning av brott av närstående kan hjälpa oss att se vilka tecken som missats.
Det här är viktiga delar. Men allt kan och måste bli bättre. Utifrån mina intryck från höstens möten vill jag nämna några särskilt viktiga punkter att ta med oss i det fortsatta arbetet.
 För det första: Ta avstånd från våldet. Den uppgiften är hela samhällets ansvar. Vi måste var och en som människa och medborgare visa vår avsky mot våld och ta tydlig ställning mot våldet.
 För det andra: Förstärk arbetet med att bekämpa brottet, straffa brottslingarna och ge brottsoffren upprättelse. Jag vill nu öppna för att gå fram med nya straffskärpningar, särskilt för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.
 För det tredje: Förstärk stödet och skyddet åt de drabbade. Genom ökade resurser kan kvinnojourerna fortsätta och utveckla sitt viktiga arbete. Jag skulle därtill vilja se att polisen ser till att ha personliga kontaktpersoner på plats för dem som anmäler relationsnära våld. Det finns på sina håll, men förtjänar att finnas i hela Sverige.
 För det fjärde: Möjliggör förstärkt kunskap och utbildning. Med en förstärkning av verksamheten vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid i Uppsala kan fler ta del av forskning och metodutveckling. Jag vill också få på plats en ny kartläggning av hur utbrett våldet är. Om vi ska kunna göra rätt saker behöver vi veta hur stort samhällsproblemet är.
 För det femte: Samordna och samverka bättre. Tack vare regeringens handlingsplan finns mer av resurser och verktyg. Det är nu hög tid att detta börjar ge resultat. Därför har jag bett justitieministern att samla dem som på ett eller annat sätt har i ansvar att bekämpa relationsnära våld, på samma sätt som när vi kallade till samling för att bekämpa organiserad brottslighet. Vi vill höra vad de gör, vad som kan utvecklas och vad vi gemensamt kan förbättra.
Detta är några är mina slutsatser och några viktiga steg att pröva. Låt oss nu alla se det fortsatta arbetet som den gemensamma utmaning det är.
Fredrik Reinfeldt

Fred i vår tid!

Det har alltid funnits organisationer och människor som har kämpat för fred. När det råder fred i närområdet så är de harmlösa och det är lättare för dem att föra fram sin sak.
Trettiotalets USA ville inte på något sätt blanda sig i Europas svårigheter och när kriget närmade sig så var fortfarande flertalet av befolkningen mot att hjälpa Europa.
I England satt Neville Chamberlein som premiärminister och han trodde på fred med Hitler.
Åkte flera gånger till Hitler och kom slutligen hem till England och viftade med ett papper med Hitlers underskrift. "Fred i vår tid" utropade han allt medan han sålt ut andra länder till Hitler. Tjeckoslovakien miste stora delar av sitt land!
I England pågick det kampanjer från bla socialister och fascister att man skulle undvika att rusta osv.
Se bara på denna teckning från 1935 där man försöker lura i betraktaren att man skulle kunna stoppa krig om arbetarklassen strejkade.
Exakt det internationalen påstod inför första världskriget, när väl kriget utbröt efter morden i Sarajevo slöt hela folken upp bakom fanorna.
Om tex England underlåtit att hävda att de skulle försvara sig till sista blodsdroppen och följt fredsrörelsens lockrop så hade andra världskriget med all sannolikhet slutat annorlunda. Hitler hade fått sitt tusenårsrike.

Chamberlein fick dra sig tillbaka eftersom Hitler startade krig ett halvår efter att Chamberlein utropat sitt "fred i vår tid"!

Winston Churchill tog över rodret i England, han hade bara några år tidigare blivit kallad för "krigshetsare" och annat fult bara för att han sa sanningen om Hitler.

Fredsrörelser lever med skygglappar och vägrar se sanningen i ögonen.De brukar kallas naiva av många men det är nästan ett för snällt uttryck.
I vissa lägen fungerar de som fiendens förlängda arm, vi vet ju hur Sovjet utnyttjade dåtidens världsfredsrörelse med inskickade kgb-spioner.
Churchill kunde övertala   president Roosevelt att hjälpa England ,sedan kom oväntat överfallet på Pearl Habour av Japan och då vände USA:s folk i sin uppfattning till att vilja hjälpa Europa i kriget mot Hitler.

Fredsrörelsen tappade snart all mark och det är bara att konstatera att tur var det. Ett nationalsocialistiskt Europa hade varit förfärligt och garanterat är att då hade ingen fredsmänniska överlevt. Hitler hade gasat ihjäl dem.
Världen är inte ett dugg annorlunda idag och när man hör tal av dagens fredsmänniskor tex Thage G Peterson så blundar han  och sluter sina öron.  Thage G Peterson var Sveriges försvarsminister en gång  i tiden  , man kan undra hur han skötte sitt jobb? Är det kanske tack vare honom som Sverige inte har något försvar idag? Idag får vi förlita oss på att vår hemliga pakt med NATO kommer och hjälper oss om det bli ofärd österifrån.
(Hemlig NATO-pakt har funnits från slutet av fyrtiotalet)

fredag, december 30, 2011

Afghanistan.nu , ett propagandaorgan!

Jag har läst senaste numret av tidskriften Afghanistan.nu vilken ges ut av en liten organisation med namnet Afghanistansolidaritet. Denna organisation och dess medlemmar bröt sig ur SAK (Svenska Afghanistankommittén)
http://www.sak.se/
Det är en märklig tidning vilken tydligen bara har ett syfte och det är att kräva att Sverige tar hem sina soldater. De beskriver inte en enda gång varför det finns främmande soldater där eller vad för dåd talibanerna under sitt styre utförde.  Handgranater in i skolor där det gick flickor, körde ut kvinnliga läkare från sjukhusen, dödade massor med folk bla den erkänt stora frihetskämpen Massoud.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Shah_Massoud

På flera ställen påstår skribenterna bla Birgitta Hambreus  att " Sverige är i krig i Afghanistan på västmakternas sida"!
Eller så tar man till med att det är Natos krig.
Ett faktum är att FN:s säkerhetsråd är de som har givit det här uppdraget till många länder. (ca 40) och de står under befäl av NATO. Säkerhetsrådets permanenta medlemmar är: Kina,USA,Frankrike,Storbritanien och Ryssland. Sedan ingår skiftande nationer och from  1 jan är dessa :Colombia,Tyskland,Indien , Portugal och Sydafrika.
http://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_s%C3%A4kerhetsr%C3%A5d  Den som vill vara underättad om alla de resolutioner man har tagit i FN om Afghanistan uppmanas att gå till FN:s sida. http://www.un.org/en/
Med andra ord är Sverige där pga av att FN vädjat liksom regeringen i Kabul.

Visst är tanken på fred en fin tanke men med all den erfarenhet som nu finns så vore det fegt och dåraktigt att lämna Afghanistan nu. Dessbättre har vår regering samt socialdemokraterna och miljöpartiet kommit överens i denna fråga och Sveriges löfte om att vara kvar till 2014 står fast.

När jag ser på listan över kontaktpersoner för denna organisation så slår det mig att ovanligt många har tillhört "yttervänstern".  Både ansvariga utgivaren Lars-Gunnar Liljestrand liksom redaktören Stefan Lindgren var aktiva Maoister inom SKP på sin tid. Samarbetet med fd försvarsministern m.m. Thage G Peterson, Pierre Schori, och Anders Ferm ,samtliga fd aktiva socialdemokrater, och dessa från SKP och andra vänsterorganisationer är ju lite förvånande.

När man läser tidningen och de tal som hölls inför jul så ser man att de är drivna propagandister hela gänget.

Idag kom detta lilla meddelande i tidningarna, det är märkligt att en sådan nyhet bara blir till en liten ruta.

torsdag, december 29, 2011

Brott och straff!

http://www.expressen.se/nyheter/1.2664565/sa-jobbade-kokainligan

Expressen berättar idag att kokainligan består av serbiska män med kopplingar ner till Serbien. Tja, inte blev jag överraskad av detta men lite överraskad över att tidningen idag talade om hur det låg till med personernas nationella tillhörighet.
Sydsvenskan meddelar idag domen för en mördare. http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1596370/Livstid-for-mord-pa-vakt.html

De berättar att mördaren tillhör det sk "Brödraskapet" , en kriminell farlig organisation.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6draskapet_(kriminell_organisation)

Ledaren för detta "sällskap" blev i höstas mördad och denna organisation kantas av mord och våld. Polisen säger alltid lite urskuldande att det aldrig är någon fara för allmänheten. Sådant är ju bara skitsnack eftersom dessa klubbmedlemmar inte drar sig en sekund att skjuta på allmän plats där även oskyldiga kan komma i vägen. På något sätt verkar det ibland som om polisen i Malmö bara väntar ut att dessa gangsters ska skjuta ihjäl samtliga inom dessa kriminella nätverk så att de slipper problemet.
En rättsstat som Sverige kan ej godtaga att polisen nonchalerar brottslig verksamhet. Tyvärr har vi sett prov på detta allt för länge vad gäller Malmö. Äntligen har rikskrim  skickat ner kompetent personal för att leda utredningar och spaning.
Man förstod redan för ett par år sedan att polisledningen i Malmö tappat greppet när order gick ut till poliskåren att INTE ingripa mot pågående brott under demonstrationer. Polismännen stod och såg på när huliganer krossade stora fönster vid Triangelen och de var inte nådiga i sina åsikter om sin egen ledning.

Sverige borde upprätta ett "FBI" som tar över rätt snabbt med tanke på att både poliser och åklagare bevisligen har blivit hotade till liv och lem av gangsterklubbarna.

Det är inte lätt att utföra bra polisarbete när man i bakhuvudet vet att dessa förhatliga gangsters vet var ens barn går i för skolor osv. Jag har själv blivit hotad på detta sätt av en Serbisk nationalistsocialist och det känns inte bra  kan jag säga.
Med invandringen och den taffliga politik man fört i så många år så har en ny sorts kriminella psykopater fått fritt spelrum särskilt i våra stora städer.
De styr knarkhandeln, spritsmuggling, illegalt spel, hallickversamhet osv. Äger ofta huvuddelen av städernas stora resturanter där den illegala spriten säljs med stora vinster.

Det svenska samhället har som jag i tidigare bloggar skrivit svikit de unga som utan att ha bett om det kommit hit. De får dålig skolgång och ingen framtid.
De blir offer för de kriminella som lätt kan locka in dem redan som unga i denna värld.

Där finns kamratskapet och pengarna. Ibland löjligt lätt förtjänta stora summor men också med både livet och framtiden som insats.
Att få livstid samt utvisning om de inte är svenska   medborgare är ju ofta slutet för dessa människor som individer.
Det är politiken som har skapat detta samhälle och krasst kan man säga att vi har fått det samhälle vi förtjänat. Den politik som de bägge stora partierna står för har ju skapat det Sverige vi ser idag.
Det socialmoderata lagom Sverige tycks vi inte komma bort från! Feghet är det ord jag vill använda!

Skapa arbete åt alla så börjar man i rätt ände av de problem vi har! Bra skola åt alla är också nödvändigt om ungdomen ska ha en chans framöver. I Stockholms förorter finns det skolor som fungerar nästan perfekt trots att 90 % av eleverna kommer från andra länder. I Malmö är det tvärtom, varför?

Så länge som de flesta partier fortsätter att stämpla alla som vill diskutera invandring och åtgärder utan skygglappar ( Rasiststämpel ) så kommer man inte att kunna göra något åt det samhälle som växer fram med våld och mord och ännu mer kriminalitet.

PS från Metro!
I år har 13 personer skjutits ihjäl i Skåne. 
– Vi har noterat att Skåne är värst drabbat i landet när det gäller dödligt våld i kriminella konflikter och så har det varit de senaste åren, säger Sven Granath, utredare på Brottsförebyggande rådet

tisdag, december 27, 2011

Säg sanningen om vad som händer i Malmö


Malmö är staden som i många år har haft olika ligor med namn som "bulgarligan", "serbligan" ,"ungernligan" mfl.
Idag finns det många fler ligor, en del kallas mc-ligor och andra för dess ursprung såsom "arabligan"!
Alla dessa ligor har i alla år öppnat sk klubbar. På dessa klubbar har det spelats kort och olagliga pokermaskiner har det drällt av. Naturligtvis har alkoholen och annat flödat.
Jag arbetade på systembolaget i Malmö i slutet av 70-talet och hade några sk klubbar som kunder. Det var inte lite de köpte varje vecka i alkoholväg, stor bil utanför och kärra lånades ut så att de kunde frakta allt till sin bil.
Dessutom har jag varit inne på att par stycken och sett vad som pågick. I alla år har knarkhandeln skötts av män från andra länder, jag har personlig kännedom om detta eftersom jag var "god" vän med stans största knarklangare. En gammal rånare från Ungern som hade suttit tio år på Kumla.
När jag läser de tidningar som skriver om de mord och annat elände som pågår i Malmö dygnet runt så halvljuger de. Mord på kafé skrev de igår när det inte alls är något kafë utan en välkänd arabisk svartklubb med knark och hallickar.
Det verkar som om svensk media har kommit överens om att inte berätta hela sanningen om hur det verkligen har gått snett för många invandrare just i Malmö. Det är trevligare att berätta om Zlatan förstår jag.
De som försökte köra ihjäl fyra poliser igår var ju också killar från invandrarkretsar som var välkända av polisen.
Men det är väl så att om man säger A så måste man ju också säga B och då blir det jobbigt.
Då kommer man ju in på den politik som har förts i det här landet allt för länge. En politik som bara leder till kriminalitet.Att klumpa ihop så många från så olika nationer på ett ställe är inte bra. Skolorna  på dessa ställen är undermåliga och släpper ut elever som inget kan, de får inte några jobb utan hänvisas till att klara sig själv.
En hel del väljer kriminaliteten som utväg att tjäna pengar.Stökiga killar ser redan i 10 årsåldern upp till de äldre kriminella som har pengar,flotta bilar ,guld kring halsen.
Där man minst anar det kan det finnas grov kriminalitet. När jag var med "Kurdernas vänner" i Malmö så blev vi totalt förda bakom ljuset av särskilt en kille. Vi litade på honom men det visade sig att han vid sidan om sitt "engagemang" även smugglade in amfetamin från Polen. Kvinnohandel skötte han också denne kurd, gissa om jag och många andra blev djupt besvikna.
Samma var det med en del "albaner" jag kände. Knark och vapenhandel sköttes av dem ihop med krafter nere i Kossovo och Serbien.
Våra myndigheter tror att man kan hålla nere den sk främlingsfientligheten genom att tiga och skriva halvsanningar i tidningarna. Tyvärr är ju fel väg och som alltid så kommer sanningen fram bland de som bor tex i Malmö och då reagerar folk med att bli förbannade. Det finns ju en orsak till SD:s höga siffor därnere och jag har bott tillräckligt länge där för att också veta att deras åsikter finns bland väljarna i andra partier också.
Ska man ta hit människor från andra länder så måste man skola dem, ordna arbete, se till att de bor över hela Sverige osv.
Då finns det en chans till att kriminaliteten sjunker i dessa grupper av befolkningen och det är väl detta vi vill?

Koranen och vår Bibel är tvillingsjälar!

Klicka på texten så förstår du vad jag menar med "tvillingsjälar"! Vår bibel och framförallt det gamla testamentet (Judarnas del) är fulla av vidskepelse och fruktansvärda regler.
Jag såg en bild i tidningen idag där en kristen man står med en skylt där det står att alla homosexuella ska dödas. Ett bibelcitat som används framförallt nere i Afrika där man faktiskt också jagar och slår ihjäl homosexuella.I flera muslimska länder är det dödstraff mot homosexualitet bla i  Jemen, Iran  osv.

Vår bibel förordar allt från stening till att huggas ihjäl för olika saker som är misshagliga. Bibeln är ju oerhört gammal och judarnas uråldriga lära är ju idag något som man milt sagt kan säga människofientlig. Att sedan Muhammed till stora delar har tagit sina tankar från denna lära och att det sedan har kokats ihop med många andra tankar, även kristna, till den koran vi har i dag är ju inte något bra.

Både vår bibel och koranen  skrevs när vår värld bara löste allting med våld. När bokstavstroende människor idag följer dessa råd till punkt och pricka så kan de bli de farliga.

Jag skulle önska att svenska kyrkan tar bort det uråldriga från vår bibel med dessa mycket otäcka budskap.
Vad som ska göras åt koranen vet i sjutton, hela den är ju en helt förvirrad lära med motsägelser överallt.Ska man eller inte slå ihjäl de "otrogna"?

Ska man framhålla att judar,kristna och muslimer har samma Gud och leva i fred med varandra eller ska muslimer betrakta alla andra som "otrogna"? Koranen framhåller olika åsikter i denna fråga och det är fritt fram att tolka så som man själv vill!

När en bok med sk rättesnören är utformad så att olika individer eller grupper kan tolka skriften till sin fördel , då är det illa.
I hela religionens historia så har olika grupperingar bekämpat varandra med svärdet i hand , idag är det bilbomber och självmordsbälten som gäller.  Från Afghanistan bort till Irak exploderar dessa bomber flera gånger i veckan .
Det hemska är att alla åberopar Gud och gör detta i Guds namn. De är skrymtare och hädar Gud!
Sanningen är den vanliga, makt och pengar!

måndag, december 26, 2011

En förfärlig dag i Nigeria

Den extrema sekten Boko Haram har den senaste veckan varit inblandad i blodiga strider i norra Nigeria, och ligger uppenbarligen bakom söndagens attacker.

– Vi bär ansvaret för alla de senaste attackerna, däribland dagens kyrkbombning i Madalla, sade Abul Qaqa, som säger sig vara rörelsens talesman, i telefon på juldagseftermiddagen.

– Vi kommer att fortsätta med sådana attacker de närmaste dagarna.

Enligt både polis och organisationer i norra Nigeria kan den senaste tidens strider mot Boko Haram ha krävt 100 liv.


Islamisterna sprider sitt hat och ond bråd död var de än befinner sig på jorden. De predikar hat!
De människor i väst som tror att det går att sluta fred med dessa vettvillingar får mig att tro att de inte fungerar sunt.


Fredsrörelsen har något naivt i hela sin tankevärld och har många gånger i historien blivit utnyttjade av onda krafter. 
När man tex öppnade upp Kremls heligstämplade dokument så kunde man läsa hur man under 50-60-talet utnyttjade fredsrörelsen i Sverige för sina syften. Man skickade in folk som tog order från Moskva.


I dagarna så har "Kvinnor för fred" lierat sig med en grupp människor som kräver att Sverige ska ta hem sina soldater från Afghanistan. Flera i denna grupp är kända för sitt försvar av bla Pol-pot och skulle jag vara med i en fredsrörelse så skulle jag akta mig noga för att samarbeta med kommunister av denna extrema sort. Att smutsa ner sin rörelse med detta är ju att begå politiskt självmord !


Man blir ju inte trovärdig längre som  fredsorganisation. 


Om man på något sätt tror att Talibanerna skulle bli bättre människor när soldaterna  åker hem , ja , då har man dubbla solglasögon på sig.Det är ju som att jubla  likt Chamberlein gjorde när han hade "förhandlat" med Hitler. 
"Fred i vår tid" utropade han när han återkom till England. Alla vet ju hur det gick med denna sk "fred"!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain


Varför lär inte vissa sig av historien!


Måndag morgon:  Tidningarna rapporterar att nya självmordsbombare har slagit till i Irak. Minst 60 människor har mördats på några dagar genom dessa gemena dåd.
Är det någon som överhuvudtaget förstår vad dessa islamister vill uppnå med att mörda den egna befolkningen?
Ibland pekar man på att det är olika riktningar inom Islam som strider om makten men i mina öron låter detta så osannolikt. Det vore  ungefär som om tex Livets ord skulle bilbomba Svenska kyrkan och dess medlemmar.


Nej, något annat ligger bakom dessa dåd, pengar och makt över oljans inkomster är nog troligare. Någon tro på Gud är ju totalt uteslutet eftersom koranen förbjuder detta dödande.

fredag, december 23, 2011

Julkarantän råder, uppehåll i bloggandet!
Farväl Vaclav Havel!

Idag begravdes en av de verkligt stora i Europas politik. Vaclav Havel , dissidenten som blev det fria Tjeckoslovakiens första president . Hans namn kommer för evigt att stå i historieböckerna! Jag bockar mig idag inför hans gärning!

torsdag, december 22, 2011

Är folk helt galna?

Idag kunde jag läsa en intervju med den läkare som stod åtalad för mord ev. dråp av ett barn på Karolinska sjukhuset. (Hon frikändes på alla punkter)
Hennes berättelse hur hon behandlades av polisen och andra människor är djupt tragisk läsning.
Sedan kommer nyheterna ikväll på tv där personal på Carema berättar hur de får skit av allmänheten. Glåpord och saker kastade på de bilar de kör när de ska ut och ge vård.

Jag skrev om faran för hets mot ett företag så som tidningarna och framförallt vänstern bedrivit en längre tid. Ibland befogad kritik men också väldiga överdrifter. (Kvinna svalt ihjäl osv)
Jag befarade att den hårt arbetande personalen skulle få skit över sig orättvist och så har fallet blivit. Alla vi som i åratal arbetat inom vård och omsorg vet ju hur svårt detta jobb är många gånger. Många gånger oerhört otacksamt när orättvisa beskyllningar kommer från människor utan kunskap om det arbete som utförs.

SJ:s personal råkar också ut för otrevliga händelser av passagerare .Det är ju inte ombordpersonalen som styr och ställer inom SJ utan det gör de som är anställda som chefer på huvudkontoret.
Ibland tas det beslut där som tågpersonalen sedan får skäll för. Våld förekommer då och då mot tex. tågmästare och konduktörer av tokskallar!

Det är bra med Facebook och andra ställen därför att de ger människor möjlighet att uttrycka sina åsikter men ibland tycker jag att det kan gå överstyr.
Vänsterns folk uppvisar en hatgnällighet över allting som är påfrestande och i vissa frågor som tex Carema har de hatat på webben och anslutit sig till de som närmast kan ses som rättshaverister..

Det är verkligen dåligt med saklig debatt, det är istället ett "hundslagsmål" som ibland slutar med utfrysning och avstängning av de som vågar att ha en annan mening.

Ungefär som  i de socialistiska stater vi sett sedan 1917 och framåt. Vaclav Havel fick sitta sina år i fängelse men när den ruttna regimen föll så var det dissidenten Havel som blev hyllad av folket och vald till president.

Jag har inte sett vänstern på Face hylla Havel alls utan stor tystnad har rått och det säger ju rätt så mycket om vissa!

En del talar så mycket skit om oss fd Maoister inom SKP men i frågan om Tjeckoslovakien så stod vi glasklart mot Sovjet och stödde charta 77 på många sätt . De som har förmått läsa på historien vet ju att vårt förlag Oktober spelade in en LP i lönndom nere i Prag med motståndssånger. Vasclav Havel bistod med denna motståndshandling också eftersom man ibland kunde vara hemma i hans våning.
Samma sak var det med Solidaritet i Polen, vi stödde transporter av papper och tryckapparater. Loppis i folkets park i Malmö där pengarna gick till Solidaritet. Loppis  för Afghanistanhjälpen osv.

Aldrig någonsin att den övriga vänstern bistod ! (Läs VPK_KFMLr och SP)

Frige de fängslade jounalisterna

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/frige-johan-persson-och-martin-schibbye_6726451.svd

Tyvärr känns mönstret igen från andra regimer i världen med
 "revolutionärer" vid makten. Dessa vänsterregimer följer samma mönster som hela den kommunistiska världen alltid har gjort.
Tysta alla kritiker och in i fängelse med dem!  Journalister har alltid råkat illa ut eftersom deras jobb är att försöka berätta det de ser.

Jag minns hur Athur Lundqvist sa när Sovjet fängslade författare. "de bryr sig i varje fall om sina författare" eller något liknande sa han.

Det är väl så tongångarna går bland vissa, "de har sig själv att skylla" osv.
Dessa människor förstår inte den roll de skrivande måste få ha på vår jord, de är  garanten för att  sanningen ska ha någon chans att överleva.
Afrika har flera länder nu som går från pressfrihet till att slå ner på jornalisterna.
Senaste offret på detta altare är Syd-Afrika där pressfriheten hänger på en skör tråd.

Överallt där kommunister för inflytande så ryker tryck och yttrandefriheten.


Johan Persson och Martin Schibbye skulle skriva bla för Magasin Filter http://www.magasinetfilter.se/  men nu ser det inte bra ut för dem.

Det är så tydligt att domen är dikterad av regimen, de hade inte en chans.

Att försöka vända den här affären till ett angrepp på vår regering och i synnerhet Carl Bild från vänstern är bara ett försök att vända bort blickarna från att regimer med vänsterståndpunkter är de som begår dessa övergrepp. Det vore bättre om de använde sina ord till att kämpa för allas rätt till tryck o yttrandefrihet!

I Sverige är det nog inte möjligt längre eftersom vänsterns flertal har gått in i hånets värld och bitterheten har tagit över.
60-tals vänstern med dess debattörer stod för en annan kvalité, det är bara att slå upp ett gammalt nummer av tidskriften Zenith så inser man att dagens vänster är både okunnig och populistisk!

onsdag, december 21, 2011

Vaclav Havels sista färd på Prags gator!

http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=domaci&c=A111221_165657_domaci_hv&foto=&thumbs=1#V111221_153126_tv-zpravy_krr

Kubakrisen 1962

Jag sitter och läser vad Håkan Arvidsson skriver i Svd idag den 21 dec-2011.
http://www.svd.se/kultur/litteratur/politik-har-blivit-symbolhandling_6722541.svd

Arvidsson har just läst Tage Erlanders anteckningar om Kubakrisen och kan konstatera : "Därför läser jag med förvåning Erlanders noteringar om denna kris. Han förhåller sig sval och distanserad till den dramatik som medierna frossade i. Vid krisens utbrott och förlopp var han på semester. Han ringde hem och frågan om han borde avbryta semestern och återvända diskuterades."

Under den här tiden låg jag själv i Kungl. Flottan och såg en helt annan bild av denna kris och blir lite förvånad över Erlanders nedtecknade minnen.  I Karlskrona så var det fullt pådrag redan på våren 1962, alltså nästan ett halvår före den egentliga krisen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kubakrisen

Vi tränades i att ha vår k-pist nära oss, på natten hade vi dessa inne vid sängen istället för att de var inlåsta i vapenskåpet.


På dagtid så rådde febril aktivitet i hamnen där vi fick hjälpa till med att förflytta fartygen ut i skärgården. Tom. de stora obemannade  kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon forslades bort till gömd plats. 
Våra befäl var uppjagade och vi visste inte riktigt varför, det sas bara att en stor kris i världen som kanske skulle leda till krig var under uppsegling.

De var med andra ord välunderrättade och den stora krisen kom ju på hösten -62 då världen var en hårsmån från ett kärnvapenkrig.
Att vår dåvarande statsminister Tage Erlander inte ens avbröt sin semester är ju verkligen förvånansvärt så här i efterhand. Han måste ju ha varit lika välunderrättad som våra militärer?
Eller kan det ha varit som så att Olof Palme  styrde och ställde redan i bakgrunden så att Erlander med sin ibland stora vånda inför beslut blev "befriad" från uppdraget?

Här vore det på sin plats att den historiska forskningen blottlade händelseförloppet inom den politiska och militära makten i Sverige åren 1961-1962!

tisdag, december 20, 2011

Trädmarodörer!

Stockholm är en stor stad och som i alla andra stora städer så finns det en rad tokskallar boende här. Det går en farsot bland dessa tokskallar att man ska döda träd!

Värsta dådet var på norr Mälarstrand där någon hade injicerat pilarna med gift så att de dog. Nu var Stockholms stad på hugget och har redan återplanterat en massa träd. Kostnaden blir flera miljoner.
Idag upptäckte jag tre träd vid vår kyrka här mitt emellan Hökarängen och Gubbängen som kommer att dö.
Ja, du ser ju själv vad skada träden lider av!

Göran Rosenberg ansluter sig till vidskepelsen

http://www.svd.se/kultur/frontalangrepp-mot-judendomen_6720057.svd

"Manlig spädbarnsomskärelse, brit mila, är och förblir en central del i den judiska traditionen och tillämpas av snart sagt alla judar, religiösa som icke-religiösa, ortodoxa som liberala."

När Göran Rosenberg skriver så här då har han också anslutit sig till "blodmystiken". Såvitt jag vet så är man jude om man antar den judiska tron, blir alltså religiöst utövande jude.  Rosenberg blir ju på det här sättet en förespåkare att tex Bonniers är judar!  Svenska prästen Åke Bonnier skulle enligt Rosenbergs synsätt vara jude!
Det är ju sådant här trams Ahmed Rahmi håller på med i sitt sökande efter judar i det svenska samhället.

När jag vänder mig emot barndop så gör jag detta utifrån synsättet att det är ett övergrepp mot barn. Kyrkan var emot barndop under många hundra år i början av den kristna tiden och då gällde bara vuxendop. En människa ska kunna ta ställning själv om man vill döpa sig eller ej. Samma sak borde gälla omskärelsen. Att genomföra denna "stympning" av en gosse är lika fel som barndopet. Hur en individ ställer sig till dessa frågor som vuxen är ju en helt annan sak, då tar man ansvar över sig själv.

All form av vidskepelse ska bekämpas .
När det gäller vissa religiösa rörelser så får man inte ändra någonting, allt ska vara som som det alltid har varit. Varenda bokstav i deras respektive heliga böcker är sanningen.
Vi har de senaste åren uppmärksammat sk kvinnlig omskärelse men ingen talar om alla gossar som utsätts för samma smärtsamma och stympande operation.

Gud har skapat människan till sin avbild framhåller man ju alltid från religiöst håll, nå, är vi skapade med förhud och blygdläppar-clitoris eller inte?

måndag, december 19, 2011

Vilka vänner har du?
Ja, om du talar om detta för mig så ska jag också kunna tala om vem du är!
Fd KFML(r) heter ju numera Kommunistiska Partiet och detta utan någon krumelur bakefter så som de hade i alla år.
De håller på att packa sina väskor för att flyga till Nord-Korea och kunna delta i den 11 dagar långa sorgen efter sin führer  som dog i lördags av orgier. Han var ju känd för att äta och dricka och ha sin flickor pǻ ett osunt sätt. Alla kommunismens ledare har väldigt snabbt anpassat  sina liv efter alla de pengar och förmåner de roffar till sig.

Kvinnan i talarstolen heter Leila Khaled och om henne kan du läsa här:http://sv.wikipedia.org/wiki/Leila_Khaled

Både stalinisterna och syndikalisterna hade den här terroristen som talare på 1 maj, snacka om att försöka leva upp till ett Baader-Meinhof rykte.

Nu när R-arna åker till Nord-Korea så kanske de kunde få lära sig att marschera som soldaterna gör i detta land. Äkta steg som de värsta nazister, det skulle väl vara stiligt på 1 maj nere i Göteborg när massorna trampar fram. Upp med benen och rakt ut!

Det är väl så att det nästan rycker i högerarmen också?

PS Glöm inte att ta med massor med pappersnäsdukar, det blir ju mycket gråt där på torget ihop med massorna av proletärer!

Intressanta föredrag!


På min gård!

Posted by Picasa

söndag, december 18, 2011

Fd president Havel är död!


När nyheten om att Havel avlidit så hittade jag detta  och drar mig till minnes att teamet från Skp:s förlag Oktober även fick använda Havels bostad för inspelningar av förbjudna sånger. Då var Havel avskydd av de inhemska kommunisterna men  det lilla SKP från Sverige kunde hjälpa till att sprida dessa frihetssånger. Havel var en ovanlig dissident som hamnade i fängelse där vpk:s broderparti i Tjeckoslovakien plågade honom. Havel blev det fria Tjeckiens första president.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/20areftermuren/article12076579.ab


http://www.svd.se/nyheter/utrikes/havel-en-symbol-for-det-nya-europa_6718087.svd


Marta sings for a Swedish LP release
In May 1978 a Swedish team from a little record company in Stockholm "Oktoberförlaget" arrived in Prague. The reason was the meeting with several forbidden by communists artists in Czechoslovakia and recording a whole album with them. The recording session was held in the kitchen in the flat belonging to one of the singers Jaroslav Hutka in the Neklanova Street in the part of Prague called Vysehrad. The compilation entitled in Swedish "Lämna vårt land i fred" (Leave our country alone) had even a subtitle: "Forbidden singers of the second culture". Marta Kubisova performed totally 6 songs on the album featuring "The Prayer for Marta" in short version of 40 seconds.

The album was mixed in the ABBA studio - Metronome - in Stockholm in the summer 1978. One more historical event the same year was recording of a video with Marta in Prague.


The rights to the album were bought later by the couple Pallas in Czechoslovakia who established record company Safran'78.
The album is impossible to find nowadays - probably the most unique release containing Marta's songs.

Avsky!

Militären  och polisen i Egypten är fullfjädrade sadister och våldsverkare. De bilder som kommer ut från Kairo är skrämmande att se, de slår och sparkar på liggande människor tills de är medvetslösa, kanske döda!
Den regim som sitter nu är inte ett dugg bättre än den föregående trots att de säger sig stå på folkets sida.
Övriga världen måste sätta press på de makthavare som har beordrat detta helt vansinniga våld vi återigen som åskådare ser i våra tv-soffor!

lördag, december 17, 2011

Jag var inne på systembolaget idag!


Jo, det är sant!  Men,men  bara som bärare, värre var det inte.
Några tankar kom i min skalle just då när jag tittade på alla människor som handlade. Dels att så mycket pengar som läggs på alkoholinköp av så många. Alla sorters människor var där inne och handlade. Snyggt klädda och arbetsklädda hantverkare!  Själv kände jag hur det "smakade" illa i mun mun bara tanken på att tex ta ett glas konjak
. Minns hur det var en gång för länge sedan när jag varit nykter i flera år. Fick för mig att gå till centralens krog i Malmö där jag beställde in in stor stark. Trodde aldrig att jag skulle få i mig den för det smakade så äckligt.
Tyvärr så tvingade jag mig att dricka den sedan blev det Köpenhamn och ännu mer...

Om jag hade varit klok så hade jag lämnat min första öl och gått hem men orsaken till att jag satt där var just att jag inte ville gå hem därför att mitt äktenskap var på upphällningen.
En alkoholist fungerar ju ofta så att när livet eller något annat går  emot en  då riktas ens tankar mot alkoholen. "Det kvittar vad jag gör ingen bryr sig" tänker man i sin konstiga hjärna.

Idag så ser jag bakåt och blir nästan förvånad över att jag aldrig kunde ta tag i alkoholbruket och helt enkelt bara lagt det åt sidan så som jag kunde med min rökning. Drickandet var ju inte ens lustfyllt längre så som det en gång hade varit. OK, jag kunde hålla upp långa tider, ja ibland uppåt 5 år men suget fanns där hela tiden. När så kriser i ens liv uppstod då visste jag redan på förhand hur det skulle sluta.
Idag är det bara som en ond dröm som jag har vaknat från. Dit in i den mardrömmen vill jag aldrig mer.
Tänk om man kunde dela med sig av sina erfarenheter till de som är unga idag. Tyvärr så lyssnar sällan någon ung på de äldres erfarenheter när det gäller sånt här. Alla måste tydligen göra sina egna erfarenheter och då kan det gå mycket illa vilket vi ser omkring oss så fort man går ut på stan!

Ska man bli riktigt fri från sin missbrukarhjärna så måste allt missbruk i ens liv bort, det går tex. inte att fortsätta att röka en massa tobak varje dag osv. Då kommer man alltid att befinna sig i farozonen och ens välbefinnande kommer inte att heller vara på topp.
Tyvärr så ser man fd missbrukare fortfarande röka väldigt mycket och deras själ är fortfarande mycket orolig.


Christopher Hitchens är död!

Hitchens retade gallfeber hos många, varför? Jo, han var mannen som förmådde ändra både ståndpunkter och inriktning på det mesta. En sak höll han dock fast vid och det var avståndstagandet från all religion.
De som blev mest retade var naturligtvis kommunisterna eftersom han blev en sk avfälling från den "enda rätta tron"! Han var troende Trotskist under ungdomsåren för att mot slutet av sitt liv bli en stark försvarare av president Bush!

Samma regler råder i vårt land, du ska sitta fast i din uppfattning livet ut vad som än händer. Det finns folk som stoltserar med att "de är födda sossar" tex (byt ut med något annat)!
En hållning som får mig att tänka på gubben i Torshälla som aldrig hade rest längre än till Eskilstuna i hela sitt liv.
Att någon överhuvudtaget kan anse det suspekt att en människa under ett långt liv ändrar mening i viktiga ting är något att fundera över.
Enligt mig så är det en mänsklig rättighet att få ändra mening i vad det än gäller. Ofta påvisar det ett rörligt tankemönster. Se hur många åldrande människor börjar att fungera, de är rädda för allt nytt. Kan inte förmå sig att ens försöka lära något nytt.
När en medelålders individ redan uppvisar ett sådant tankesätt så är det bara att beklaga.

Hitchens gick åt rakt motsatt håll hela sitt liv, det finns naturligtvis åsikter hos honom som inte jag gillar men jag gillar hans förhållningssätt till livet!
Man måste inte alltid tycka om andra människors åsikter för att kunna umgås och vara vänner.
De som säger upp bekantskapen bara därför att man inte tycker lika i allt är ute på verkligt hal is!

Hitchens blev bara 62 år och han hade säkert haft mycket mer att ge mänskligheten!

fredag, december 16, 2011

Hamas makabra glädje!


Hamas glädjebudskap

I samband med 24-års firandet av Hamas bildande presenterade dess väpnade gren Izz al-Din al-Qassam stolt vad man har åstadkommit under åren. Till framgångarna hör:
11 093 granater och raketer har skjutits mot det ”zionistiska området” (läs Israel)
och man har lyckats döda 1 365  och skada 6 411 ”zionistiska soldater” (läs de flesta civila).
Hamas firar döda judar.

Säpo-soppa!

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/faktakoll-sapos-stasiarkiv_6712301.svd

Säpo är oklara och ofta felaktiga i sina akter säger Wilhelm Agrell till Svd. Forskaren Almgren har några fel i sin bok om Stasi men allt härrör från ett fel hos Säpo, dessutom så har hennes forskning inte fått en rejäl chans att utföras på ett bra sätt genom "bannbullan" lagen satt på henne. Hon fick tex inte kopiera något för att kunna granska uppgifter i efterskott osv.

Sä här säger Wilhelm Agrell i Svd:


"Wilhelm Agrell anser att Birgitta Almgren utgått från Säpos tabell från 2001 där det felaktigt angavs att Ersson medgett uppdrag för Stasi.
- Almgren borde ha sett av de dokument som ingår i akten att det inte var så. Men det är lätt att se fel, helt enkelt. De förbehåll som har funnits för Almgren har varit att inga dokument får kopieras och att arbetsmaterial ska förstöras. Detta försvårar forskning. Det är viktigt som forskare att gång på gång kunna gå tillbaka i materialet och upptäcka feltolkningar som man själv har gjort"!

Det bästa är nu att helt frisläppa alla Säpos akter så ev. utpekade har en rimlig chans att både förklara och kanske bli friade från anklagelser.
De som var spioner kommer troligtvis att försöka tiga ihjäl hela saken.

Hogrelius tankar i skrift!

Blogger har gått över till en ny utformning men någonstans i det hela så finns det tydligen något fel.Jag har svårt att komma in och göra förändringar liksom att överhuvudtaget komma åt att skriva nya bloggar? Jag hoppas att dessa fel snart är åtgärdade!

torsdag, december 15, 2011

Det här uträttar Sverige i Afghanistan!

Sveriges militära insats i Afghanistan
Sverige ingår i den militära insatsen ISAF och arbetar därigenom för att skapa och upprätthålla en säker miljö i Afghanistan. Genom att verka för ett fredligt Afghanistan bidrar Sverige till att skapa bättre levnadsvillkor för befolkningen. Det i sin tur minskar rekryteringsbasen för de mer extrema krafterna, vilket i långa loppet stärker regionens säkerhet och därmed också vår egen.

Detta är ISAF

ISAF, International Security Assistance Force, består av 49 länder och cirka 130 000 soldater, och leds sedan 2003 av Nato.
Den FN-mandaterade insatsen upprättades efter talibanregimens fall 2001, då Afghanistan löd under en interimsregering som senare blev landets första demokratiskt valda. ISAF verkar i landet på inbjudan av den afghanska regeringen. Styrkans huvuduppgift är att genom att förbättra säkerheten skapa förutsättningar för politisk stabilisering och återuppbyggnad. På så sätt skapas bättre förutsättningar för den afghanska regeringens myndighetsutövning i hela landet.
I kombination med säkerhetsskapande bidrar ISAF-länderna, i likhet med andra länder och organisationer, också med bistånd för att på olika sätt bygga upp landet och skapa bättre levnadsvillkor för det afghanska folket.

Solidaritet och säkerhet

Världssamfundets och Sveriges engagemang i Afghanistan bygger på två principer som båda är tätt sammanlänkade
 • Solidaritet med den afghanska folket och deras rätt till trygghet och mänskliga rättigheter
 • Ett fredligt, säkert, stabilt och välmående Afghanistan förebygger terrorism, vilket förstärker vår egen säkerhet
FN:s säkerhetsråd understryker i sin senaste resolution (2011, 2011) att situationen i Afghanistan fortsatt utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. ISAF-länderna och däribland Sverige ser våldet i Afghanistan och regionen som en grogrund för extremism. Den försvårar möjligheterna till välstånd men kan också utmynna i terrorhandlingar på vår egen mark, likt dem som drabbat både USA och delar av Europa.
För att motverka det hotet är Sverige fast beslutet om att stödja de afghanska och internationella ansträngningarna för uppbyggnad av en fungerande demokrati och rättstat.

Den svenska militära engagemanget

Den svenska militära styrkan består av cirka 500 soldater. Sverige ansvarar tillsammans med Finland för säkerkheten i fyra provinser i norra Afghanistan (Balkh, Jowzjan, SarePul och Samangan, och leder där ett så kallat PRT (Provincial Reconstruction Team) i Mazar-e Sharif.
Uppgiften för ett PRT är bidra till säkerhet och stabilitet och därmed möjliggöra återuppbyggnadsinsatser. Utgångspunkten för all verksamhet som bedrivs genom PRT:t är att den ska initieras av och genomföras tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna (armé och polis) och företrädare för det afghanska samhället.
I det svenska PRT:t ansvarar militären för säkerheten medan den så kallade seniora civile representanten ansvarar för frågor kopplade till utveckling( bistånd) och samhällsbyggnad.
Den svenska styrkan genomför gemensamma insatser och patrullering med de afghanska säkerhetsstyrkorna, dels för att inhämta information, dels för att visa närvaro och stöd.
Vid slutet av år 2014 är den gemensamma målsättningen att afghanska säkerhetsstyrkor ska ha tagit över säkerhetsansvaret i samtliga provinser.
En viktig del av den svenska styrkans uppgift är därför att utbilda den afghanska armén och polisen så att de stegvis kan ta ett större ansvar.
Den svenska förbandet gör detta genom stöd vid planering och genomförande av operationer, genom att bidra med s.k. mentorer samt även genom att ett antal svenska officerare arbetar som instruktörer på de afghanska försvarsskolorna.
Finansiellt sett bidrar Sverige till ISAF:s fond för utveckling av den afghanska armén. Det handlar för år 2011 om cirka 20 miljoner kronor.

Sveriges totala engagemang

Syftet med vår militära närvaro i Afghanistan är att kunna skapa en så stabil miljö som möjligt så att en uppbyggnad av landet samtidigt kan äga rum. Under de år ISAF och Sverige har varit på plats har afghanernas tillgång till bland annat sjukvård och utbildning förbättrats avsevärt.
Här är några exempel på vad Sverige bidragit till:
 • Fler barn kan gå i skolan Före 2001 gick färre än en miljon barn i skolan i Afghanistan och nästan inga flickor fick ordinarie undervisning. Idag är omkring sju miljoner barn inskrivna i grundskolan, varav 37 procent är flickor.
  Sverige bidrar bland annat genom Unicefs och utbildningsministeriets program för grundskoleutbildning och jämställdhet.
 • Kvinnors läskunnighet ökas Sverige har bidragit till att mer än 7 000 centra har skapats för att öka kvinnors läs- och skrivkunnighet och drygt 194 000 kvinnor hade deltagit i en nio månader lång kurs.
 • Läromedel till skolbarnen 5 miljoner grundskolebarn i samtliga primärskolor har försetts med läromedel för läsåret 2010.
 • Skolan inreds 240 0000 barn i grundskolan har fått tillgång till skolmöbler för läsåret 2010.
 • Vägar byggs Svenskt bistånd finansierar renovering av landsbygdsvägar i två byar i Samanganprovinsen i norra Afghanistan. Genom vägprojektet har många arbetstillfällen skapats och kommunikationerna fungerar så att man åter kan få sjukvård eller komma till marknaden med sina jordbruksprodukter
 • Vi utbildar blivande barnmorskor 75 barnmorskor har utbildats de senaste åren. Sverige bidrar till utveckling av mödravård vid regionsjukuset i Mazar-e-Sharif.
 • Främjar företagande Sverige bidrar med 80 miljoner kronor för att utveckla den privata sektorn och möjligheter till egenföretagande i norra Afghanistan. Sverige ger även12 miljoner kronor till organisationen Hand in Hands arbete i norra regionen för att skapa småföretag och sysselsättning. Insatserna genomförs i fullt samråd med lokala byråd and andra lokala ledare. 

"Fred i vår tid"?

"FN:s säkerhetsråd förlängde på torsdagen mandatet för den Natoledda styrkan i Afghanistan med ytterligare ett år. Samtidigt sade rådet att Isaf-styrkan behöver stärkas och uppmanade deltagarländerna att bidra med personal, utrustning och andra resurser."  Rubrik i Aftonbladet den 9 okt 2009.

Länken nedan är Sveriges oficiella sajt för Afghanistanstödet.

http://www.sverigeiafghanistan.se/Detinternationellast%C3%B6det/Nordisktst%C3%B6d.aspx

Den 12 dec stod en skara demonstranter (Föreningen Afghanistansolidaritet, Kvinnor för fred, Folket i Bild/Kulturfront.) i Stockholm och krävde att Sverige genast ska ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan och de påstod att Afghanistan var ockuperat av USA. Sverige skulle enligt dessa bla. förre försvarsministern Thage Pettersson bedriva krig på USA:s sida.
Detta är ju en lögn som de fortsätter att bedriva i hoppet om att svenska folket skulle tro att detta är sant.
Inte ens Aftonbladet för fram denna lögn utan skriver helt riktigt att vi följer ett FN-beslut.
En undersökning gjordes bland det Afghanska folket om deras syn på trupperna från de länder som är där, 60 % uttalade sitt stöd och många är rädda att inte Kabul-regeringen ska klara av att möta våldet och hoten från talibanerna.

Åsikten att det alltid är fel med krigshandlingar är tyvärr en galen tanke. Ibland är det helt rätt att gå till motstånd. När USA gick in i kriget mot nazismen så kan ingen påstå annat än att detta var räddningen för Europas folk.

När nu Syriens folk försöker försvara sig mot den terrorregim vilken mördar och skändar sitt eget folk så är det väl magstarkt att säga åt dem att lägga ner sina vapen.

Det är märkligt när människor står i vårt land och talar om för andra folk att de har fel när de försvarar sig .

Vänsterpartiet är det parti vilket ihop med Sverigedemokraterna vidhåller att vi ska svika det Afghanska folket innan de har fått chansen att fullfölja uppbygget av egen polis och armé vilken kan bekämpa talibanerna.

Ytterligheterna möter varandra som så ofta.


De tre organisationer som höll mötet i Stockholm så är framförallt Fib/kf en gång för alla en organisation  som har ställt sig vid sidan om all moralisk debatt, de stödde Pol-pot när det begav sig. De skickade sin redaktör till Kambodja men sen när han skrev sanningen om allt mördande så gjorde  de sig av med honom. De är inte trovärdiga som ett organ för "tryck o yttrandefrihet" som de påstår sig
stå för.
"Afghanistansolidaritet" är en utbrytning ur den stora organisationen http://www.sak.se/

Denna organisation bedriver en hårdför "vänsterpolitik" lik (V)!


Kvinnor för fred är en organisation av pacifister .

onsdag, december 14, 2011

ANC stödjer Mugabe !

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/anc-ska-hjalpa-mugabe_6707567.svd

Tyvärr är det sant, nu har ANC öppet förklarat sitt stöd för diktatorn Mugabe. ANC:s generalsekreterare Gwede Mantashe tillika ordförande för kommunistpartiet har lovat att ANC ska hjälpa Mugabe i det kommande valet.

Södra Afrika går en mörk tid till mötes om dessa krafter tar över ännu mer. Från ofrihet till ännu större ofrihet. De rika ledarna tystar oppositionen och fortsätter att vältra sig i lyx så som kommunister i ledande ställning alltid har gjort.
Arbetare och tjänstemän förblir fattiga.
Mugabes lyxhus långt borta i Asien kanske inte ens befolkningen i hans land känner till?

Södra  Afrika behöver en "Arabisk vår"!

tisdag, december 13, 2011

Migrationsverkets politik är lika med tortyr!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4848550

När du har läst eller lyssnat på Kalibers program med några av de 18.000 personer som inte går att utvisa så kanske du håller med mig om att det är frågan om tortyr . Polisen och Migrationsverket har kommit på kurs rakt mot varandra men det ska sägas att under allt detta så svävar utvisningsminister Tobias Billströms ande.
Polisen ska verkställa utvisningar och flyger med olika personer världen över men får komma hem igen med oförättat ärende eftersom de till och med flyger till fel land pga av Migrationsverkets dåliga utredningar.
Intressant hade det varit att få veta hur mycket pengar som ödslas på dessa redan på förhand dömda uppdrag?
Vi har människor här som har bott över åtta år där myndigheterna strider sins emellan vart de ska utvisas. Polisen har flygit flera gånger till olika länder men personen det gäller har ej kunnat överlämnas eftersom dessa länder nekar att ta emot dem.
Nu befinner de sig i Sverige och har tack vare Migrationsverket inte heller fått chansen efter fyra års vistelse kunnat ansöka återigen om uppehållstillstånd. Verket påstår att de inte har skött kontakten allt medan polisen säger tvärtom.
Allt detta innebär att de ej har något personnummer vilket i sin tur gör att de egentligen ej finns i vårt land. Allt från recept till sjukvård försvåras för dem, ja ibland nästan omöjliggör en normal tillvaro.
Om inte detta är en sorts förfinad tortyr så vet jag inte vad!

Så här kan man inte fortsätta att behandla folk, polisen har givit upp och lägger alla papper från Migrationsverket på hög eftersom de inget kan göra. 18.000 människor sitter nu i denna knipa, hur många ska det bli åren framöver?

måndag, december 12, 2011

Storbritanien närmar sig politisk kris!

http://www.dn.se/ekonomi/clegg-nobbade-camerons-forsvarstal

Under dagen har politiker från Skottland och Wales uttalat sig mycket bittert om tories ledare Cameron. Han överlade inte ens per telefon med dem inför sitt beslut i EU och de anser att deras del av landet kommer att göra mycket stora förluster. Det talades till och med om att bryta med England!
Labour går också till hårt angrepp mot högern och anser att de nu har slagit in på en politik som milt sagt leder fel. De konservativa skyddar enbart de stora bankerna i London var det allmänna omdömet idag.

Det är denna politik åtskilliga vänsterdebattörer i Sverige har höjt till skyarna som ett föredöme.  Premiärminister Cameron hyllas däremot av de bruna och svarta krafterna  ute i Europa !

 Det är ju bara och titta efter vilka ja-sägare en sådan politik får så inser man att hans främsta stöd är bland grupper som ingen vettig människa ens vill ta med  tång. (LePen osv)

Europa måste hålla ihop så att inte nationalismen åter kommer på tapeten. Alla  som kan sin Europa-historia vet ju hur det sett ut under de senaste 300 åren!

Krig och åter krig!

Idag tar Stadshusledningen ett felaktigt beslut!

De borgerliga fullföljer idag gammal trist betongpolitik från sextiotalet, man kör över all klok expertis med sitt slussförslag.
Att lyssna är det bästa en politiker kan göra men i det här fallet så har man stängt igen sina ögon och öron för gott. Handlingskraft är ett ord  moderaterna så gärna tar i sin mun. Tyvärr kan det ofta istället bli  en handling av dumhet när man bara tror att det är starkt att bara "köra" på.
"Vi har folk med oss" säger de ofta men när media har gått ut och frågat "vanligt folk" så visar det sig tyvärr att de inte vet så värst mycket om slussenprojektet. Att luta sig som politiskt parti mot en ovetande befolkning imponerar inte. När det gäller mycket komplicerade frågor så har vi valt i det här landet att låta bli att använda populismen.
Det mest trista är att liberalerna har låtit sig tystas av de allt mer storvulna moderaterna, inom liberalerna finns det många som inte tycker att dagens beslut är bra.
Tomas Rudin sa i radion idag att det blir fel att ta ett så stort beslut med så få rösters övervikt och visst har Rudin rätt. Alla stora beslut  borde fattas på andra grunder än vad man kommer att göra idag.
Så många arkitekter och andra med gedigna kunskaper har en helt annan mening än de borgerliga politikerna i den här stora frågan och det börjar lukta riktigt illa om så mycket nu.
Politikerna har medvetet låtit slussen förfalla under många år och detta drabbar också socialdemokratin. Det är ju ett klassiskt trix att förfara på detta sätt när man vill riva något.
Använt i Malmö på sin tid när kvarteret Lugnet skulle bort liksom Klarakvarteret här i Stockholm. Finns säkert massor med exempel från andra städer också.

På detta sätt så låter man folk i allmänhet tro att projektet är så dåligt så det bara finns rivning att ta till. Det är ett ohederligt sätt att bedriva politik!

När beslut idag tas så ska Stockholmarna minnas almstriden där allt var tvärtom, sossarna   ville då kapa ner almarna medan moderaterna kämpande emot. Så kan  det gå när man sitter där med den söta MAKTEN!

http://www.svd.se/kultur/beslut-tas-efter-20-ars-vandor_6702051.svd?adapt_wid=sc_svd_w2&adapt_group=2&adapt_ma=0&adapt_mp=0&fcId=4  
http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/nu-avgors-slussen_6701993.svd

http://www.dn.se/blogg/epstein/ 


söndag, december 11, 2011

Visste du detta om Allendes socialistparti?

"Vid sin 22:a kongress, som hölls i november 1967, anammade den blivande presidentens parti, Socialistpartiet, officiellt och enhälligt marxism-leninismen som sin lära och förkunnade att ”det revolutionära våldet är ofrånkomligt och legitimt”. Vid samma tillfälle deklarerade partiet att: ”de fredliga eller lagliga kampformerna i sig själva inte kan leda till makten. Socialistpartiet betraktar dem som begränsade verktyg, en del av den politiska processen som leder fram till den väpnade kampen.”
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/matte-chile-slippa-ateruppleva-historien_6701073.svd

Mauricio Rojas var medlem av MIR (http://sv.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Izquierda_Revolucionaria)   ,ett parti som stödde president Allende från vänster.När jag stötte på MR nere i Malmö de första åren så var han fortfarande medlem i denna organisation.Deltog i de stora sk folkfesterna i Pildammen men har färdats samma väg som så många av oss andra "revolutionära"!

Omprövning av värderingar, fakta, historia osv. Livet går ut på att fortsätta att utvecklas i den kunskapsspiral som finns till buds om vi orkar och kan.
Enklaste vägen är ju att bara luta sig bakåt och anse att det vi en gång lärt oss är den sanning vi för alltid ska stå fast vid.

De individer som håller fast vid den "sanning" de en gång slog fast närmast avskyr andra människor som har ändrat sin färdriktning.
Enklast är ju att säga upp bekantskapen vilket de ofta också gör.
Överhuvudtaget är det en trist inställning att endast tala och umgås med andra människor som i stort sätt delar alla ens uppfattningar. Ofta bäddar en sådan inställning för sekterism av olika stadier.

Vi känner ju igen detta genom tex Jehovas vittnen som till och med upphör att umgås med släktingar som har lämnat sekten.

Rojas fick utstå mycken spott och spe när han lämnade MIR och dess uppfattningar.
När han slutligen landade hos FP så blev det inte mycket bättre för honom, påhoppen duggade tätt. Han flyttade från Sverige och det var en förlust för oss.

Det här är landet som håller människor i fack och när du lämnar det låsta facket då är du ofta ett villebråd.
Det är stort att ändra mening och det är få som gör detta men ve dem som gör så, de ska alltid få äta upp det gamla de lämnade.

Socialism och sk kommunism!

Det här är en av många bilder som jag har i en bok med frisläppta bilder från kinesiska arkiv om den sk kulturrevolutionen. Den ena bilden är värre än den andra, vissa är så otäckt förnedrande för mänskligheten så det enda man kan jämföra med är faktiskt Hitlers och Stalins fögderi.
Även på Cuba så avrättades människor som inte var regimvänliga, Che Guevara sköt folk med nackskott enligt vittnen som har framträtt.

I de socialistiska revolutionerna så har alltid mängder med  "fiender" mördats. Exemplet Katyn är bara ett i raden av massmord som Stalin lät utföra på direkt order. Siffrorna skiftar men det rör sig om oerhörda mängder av människor som mördades och försvann. Miljoner och åter miljoner!

Det finns alltid kommunister som försvarar sig med snacket om att även högern och kapitalisterna har mördat folk (Chile 1973 tex) och visst stämmer detta men dessa  siffror är inte ens i närheten av vad socialismen har krävt. Dessutom är det ett f-b uselt försvar för vad den "goda" socialismen har åstadkommit.

Senast idag kom nyheter från Cuba att de återigen har fängslat människor ur oppositionen. Samma kväll som Mikael Wiehe framträder i TV 4, mannen som aldrig ger upp sitt försvar av Cuba. Till skillnad mot den store Björn Afzelius som tog avstånd från Cuba och Castro. Björn började hjälpa oppositionen på många sätt , även med pengar. Omvärderade hela sin grund och tyckte inte om de hyllningssånger han hade skrivit tidigare. Mognade som människa och såg på Cuba vad som hände där . ( 1993 gav han ut romanen En gång i Havanna, en personlig uppgörelse med det politiska systemet på Kuba, som enligt Afzelius, själv tidigare stor Kubavän, blivit en stalinistisk diktatur.)

De som är unga nu och som så gärna vill tro på detta monopolsystem har i regel inga större kunskaper om vad som hänt och vad det är för något i detta system som alltid leder till våld och förföljelse.

Det kommer alltid dessutom att finnas en klick med äldre som inte vill ta till sig all den kunskap som finns omkring socialismen, de är precis som gamla nazister, har inget sett, inget hört och inget lärt.

De har alltid  en massa "trosbegrepp" omkring sin lära och det finns då inget som kan få dem att rubba sina idéer! Religiös tro och fanatism är bland det svåraste som finns att bearbeta. Det rör sig om en form av hjärntvätt.

Jag är idag glad över att leva i den form av samhälle vi har där man kan yttra sig och tycka vad man vill utan att behöva bli fängslad.

lördag, december 10, 2011

England styrs av de konservativa. (Höger)

Ett lustigt scenario utspelas just nu på internetspalterna. Många kommunister hyllar högern i England och deras absoluta nej till att hjälpa till att röja upp i det ekonomiska träsket ute i Europa. Reinfeldt som ännu inte tagit ställning i frågan kallas redan nu av vissa debattörer för en svensk Quisling.

Det finns inte ett uns av solidaritet i en del av dessa vänsterdebattörers tankar. Sverige ska ut ur EU och ingen hjälp ska ges till länder som har det svårt. Detta är ju gammal hederlig högerpolitik som snart endast vänstern och extrema högerpartier förfäktar. Man talar högtidligt om det nationella bestämmanderätten i ordalag som är exakt de LePen i Frankrike framför.

Ett enat fredligt Europa där ingen  ska stå utanför är otänkbara tankar för för denna grupp av politiskt tänkande individer. I historien har detta hänt förut att ytterhöger och vänster hamnar på samma sida.

I en värld med det system vi har nu så är det ett måste att bryta upp de nationella staterna och få bort nationalismen. Nationalism har i alla tider bara ledit fram till krig och motsättningar. Europa har fortfarande lång väg att gå, det ser man inte minst på Englands hållning, de vill tro fortfarande att de är ett stort imperium!

Vad de gör är bara att stänga igen all insyn i deras banker, de ska kunna fortsätta med allehanda skumma affärer vilket inte EU godtar längre vad gäller bankerna i Europa. Det vore bedrövligt om Sverige ställer sig på samma sida som högerns England. Mycket beror förstås på hur Juholt och Socialdemokratin kommer att intaga för hållning lite längre fram.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står ju på samma sida som högern i England naturligtvis!
Det trista med alla EU-motståndare är att de bara kommer med kritik som utmynnar i att vi inte ska vara medlemmar men de talar aldrig om hur vi ska klara oss som nation i det nya Europa som växer fram. Ett nytt Europa baserat på samarbete och att kunna stå stark emot övriga världen tex i de miljöförhandlingar som har pågått.

Mer samarbete och samförstånd mellan alla nationer är ju något att sträva efter , inte tvärtom!
Solidaritet, ekonomiskt samarbete och fred är Europas ledstjärna.

fredag, december 09, 2011

Vänstern ger gratis reklam åt de nationella!

Olika nationalsocialister har begärt och fått tillstånd till en demonstration i morgon på Nobeldagen. Jo, vår demokrati är ytterst generös kan man tycka ibland, hade de inte kunnat fått demonstrera på söndagen istället?
Så fort dessa nationalister blåser till demonstration så vaknar vänstern alla organisationer upp ur sin dvala, tom. LO ska gå ut ihop med sap-V i en egen demo.
Totalt blir det ca sex olika demon i Stockholm i morgon. Pavlos hundar vill jag kalla vänstern,de reagerar utan att tänka.
Denna enfaldiga vänster som bara tänker på sig själv utan en tanke på hur de år ut och år in ger billig reklam åt de nationella. 
På samma sätt var de med och hjälpte in Sverige-demokraterna in i riksdagen.

Det är dags att byta taktik på stan och se till att nationalsocialisterna får stå där utan publik.
De ska stå ensamma och till slut kommer de nog att finna det meningslöst att gå ut på detta sätt som de gör nu.
Jag är helt övertygad om att vänsterns olika grupperingar, de är så många idag så det är svårt att få något grepp om dem, tycker att det är spännande att agera så som de gör.
Påminner ibland om när man var pojke och skulle strida mot en annan stadsdel.

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate