torsdag, maj 31, 2012

Privat eller kommunal vård?

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012maj/ingaentydigaskillnadermellanprivatochoffentligaldreomsorg

Debattens vågor var ovanligt höga tidigare om åldervården , särskilt Carema fick ovanligt stor uppmärksamhet men det har också visat sig att DN:s artiklar var starkt vinklade.
Nu har alltså Socialstyrelsen gjort en utredning som påvisar att det inte finns några väsentliga skillnader  mellan de olika vårdformerna.
I mina bloggar tidigare framhöll jag att fel och drullighet finns inom alla former av vård beroende på vem och vilka som jobbar där för tillfället.
Själv har jag ju många års erfarenhet inom vården bla. sju år på Europas största långvårdsjukhus i Malmö (VÄS-Värnhems sjukhus) Numera är detta stora sjukhus med över 1000 vårdplatser nerlagt.
Där såg jag skillnaden mellan olika avdelningars vård, ofta hängde det ihop med hur avdelningsföreståndaren satte agendan. En slö och slapp föreståndare fick också en sådan avdelning.
Jag arbetade över ett år i den sk poolen, d.v.s. jag fick gå varje dag till de avdelningar som hade största svårigheterna, framförallt brist på personal. Då lärde jag mig att skillnaden på inställning i vårdsynen inom personalen var avgörande på många punkter. Allt för många negativa inom personalen var förödande för patienterna. Elakhet på gränsen till vanvård var vanlig på sådana avdelningar.

Idag råder säkerligen samma förutsättningar på de inrättningar som finns och där gör det ingen skillnad vem som driver vården.
Hela spektaklet var en noga planlagd kampanj från olika vänsterkrafter där Håkan Juholt  blåste under kampanjen med sina oerhört okunniga tal.

Ett exempel är ju när Aftonbladet slog upp att de privata tjänade pengar på att sätta blöjor på de gamla för att tjäna pengar! Så cyniskt och okunnigt!
På Värnhems sjukhus 1984  så gavs en generalorder ut till alla avdelningar. Katetern skulle bort på de flesta patienter! Naturligtvis var det väl underbyggt med fakta, vi hade fått alldeles för många urinvägsinfektioner de senaste åren och det visade sig ju att katetern var upphovet till dessa ofta svåra infektioner.
Smärtsamma och sjukdomsframkallande på de gamla med obligatorisk behandling med pennecilin!

Socialister har av någon anledning en övertro på att stat och kommun bedriver vård och annat bättre än någon annan. Nu finns det ju svart på vitt att denna syn inte stämmer.
Ett samhälle där allt från affären på hörnet till att sjukvården bedrivs enbart av staten leder till ett samhälle där stagnation blir ledordet. Erfarenheter finns ju 75 år bakåt från bla Sovjet så fakta finns att tillgå.

En blandning av ägandet i ett samhälle mellan staten, kooperativa och privata aktörer har visat sig vara den bästa formen att bedriva verksamhet inom de flesta områden.

Ytterligheter där man förespråkar antingen det ena eller det andra leder bara till ett dåligt fungerande samhälle.

onsdag, maj 30, 2012

Utan soldater- inga flickskolor!

"Tjejers rätt till utbildning

Flickors rätt att gå i skola

På Svenska Afghanistankommitténs skolor går drygt 120 000 elever. Fler än hälften av dem är tjejer.
Trots att det aldrig har gått så många tjejer i skolan som nu är det många kvar som fortfarande inte har fått hem en matteläxa. Som aldrig suttit i en skolbänk. Som aldrig fått lära sig att skriva.
Bland Afghanistans nomadbefolkning går färre än en procent av tjejerna i skola. Det finns mycket kvar att göra.
Det framtida säkerhetsläget i Afghanistan är ovisst och därför är det nu viktigare än någonsin att vi uppmärksammar alla flickors rätt till utbildning."


Det här har jag klippt in från Svenska Afghanistankommitténs hemsida.

När talibanerna tog makten i Afghanistan avskaffades alla skolor för flickor. Kvinnliga  läkare kördes ut från sjukhusen osv.
När SAK kan berätta att så många flickor går i skola idag så är det tack vare FN:s och Natos insats.

De som under många år har pläderat för att inga soldater ska finnas i Afghanistan är likt Chamberlain under andra världskriget  (fred i vår tid) individer som inte vill se sanningen . De lever i en pacifistisk dröm att allt ska bli bra om inga soldater finns.

När jag under många år var medlem i SAK och samlade in pengar till folket i Afghanstan så blev man ofta ifrågasatt av vänsterpartister. De gillade att Sovjet tagit makten i Afganistan. När sovjet drog sig tillbaka var detta inte heller bra i deras ögon. Jag blev kallad nazist av en ledande vänsterpartist i Malmö .

Ett sådant parti skulle jag aldrig kunna bli medlem i eftersom hela deras historia kantas av förfärliga ställningstaganden.
De tog aldrig avstånd från Sovjet och deras vasaller så länge de existerade  utan avståndstagandet har kommit pliktskyldigt när dessa förtryckarstater upplöstes.

Under årens lopp har vänsterpartiet stött olika sk befrielseorganisationer tex. FARC i Sydamerika, rena gangstergäng med kokainsmuggling på programmet!

Inom partiet frodas fortfarande en Leninkult som man kan se på första maj här och där. Partiets ungdomar är ofta på plats och uppvisar sin ickedemokratiska inställning genom stenkastning och störande av lagliga demonstrationer  av tex SD!

Under åren så har partiet visat sitt stöd för det Stalinistiska Cuba och mördaren Che Guevaras bild finns alltid med i vänsterpartiets demonstrationer. I Malmö har man gått i samma demon som Hamas där antisemitiska slagord har ropats!

Det finns ett x-antal fd. medlemmar från mitt gamla parti , SKP vilka numera är medlemmar i vänsterpartiet.
Om det är något skp ska ha heder av är vår   kamp mot det gamla vänsterpartiet och deras galna inställning till Sovjet-blocket och den typ av odemokratisk socialism de stod för. Det är mycket svårt för mig att förstå hur man med denna bakgrund kan verka som medlem i vänsterpartiet.

Vänsterpartiet säger sig ha gjort upp med det gamla, detta är ju bara amsagor för de troende. Så som de har "gjort upp" med historien är ju bara ett skämt.
Att ta avstånd från det obehagliga  när det väl är över inger inte något förtroende.

När jag var med i vpk och offentligt tog avstånd 1968 vad som DÅ hande i Prag  så möttes detta av iskall tystnad och avståndstagande inom partiet.
"Hur kan du gå emot Sovjet som befriade Europa från nazismen" fick man höra.
Det är under sådana här historiska skeenden ett parti visar var man står!

Idag och igår ville man ta hem alla svenska soldater från Afghanistan och överlämna landet till talibanerna igen, nej ett sådant parti är inget för mig och jag är fortfarande glad och stolt över min uteslutning från detta parti!


PS Alla länder som har infört socialism har misslyckats på väsentliga punkter. Miljöförstöringen var oerhörd i östeuropa, yttrandefriheten avskaffades i praktiken oavsett vad som stod i konstitutionen.
Hemliga polisen växte i alla länder till en ofattbar amöba och de nattliga arresteringarna blev i alla länder en hemsk verklighet.
Allt det här finns inbyggt i det socialistiska systemets uppbyggnad och all praktik har visat detta under 75 år.

Vänsterpartister   påstår alltid att deras parti skulle vara annorlunda om de kom till makten men all verklighet har ju visat hur det blir. Se bara som ett exempel Castros maktövertagande med löften till folket om frihet från förtryck. Inte långt därpå träder Fidel fram som Sovjet-kommunist och stödjer även invasionen av Tjeckoslovakien!

Ställer bara frågan till alla socialister, vilket land har lyckats med socialismen samt kunnat bevara friheterna , tryck o yttrandefrihet tex?

tisdag, maj 29, 2012

Det är inte rättvist!

Klicka på texten så blir det lättare att läsa!

Miljöpartiet de Röda?

I helgen hade MP som bekant sina "partidagar" uppe i Umeå och en rad beslut togs. Bland annat så diskuterades skolan och i synnerhet friskolorna.
Omröstningen visade att det fanns en mycket stor minoritet vilken ville i princip avskaffa friskolorna. De ville avskaffa möjligheten till vinst och det innebär ju att de vänder sig emot den småföretagsvänliga politik partiet säger sig värna om. Denna minoritet har liksom vänsterpartiet satt på sig socialistiska glasögon och vill inte se till skolornas resultat för eleverna och att dessa skolor bidrar till en mångfald olika skolor med inriktningar som passar olika elever bättre än den gamla skolan.
Både MP och V framställer friskolorna så att många medborgare tror att det bara är riskkapitalbolag som driver dessa skolor . Verkligheten är ju den att över 80 % av skolorna drivs av enskilda, ofta lärare som har tagit lån för att få kunna driva skolan.
Förre mp-riksdagsmannen Mikaela Valtersson avgick och har idag arbete inom Kunskapsskolan som vice VD och har starkt engagerat sig för friskolorna  och man kan  ju sakna hennes röst inom MP när skolfrågorna kommer på tapeten.
Angreppen på den privata vården kommer vi också att få se mer av i form av kampanjer från den fria vårdens motståndare. Konstigt nog har inte ett ord hörts med kritik mot alla privata tandläkare som finns idag?

De som vill återföra samhället till det gamla med få möjligheter  att som patient eller elev själv kunna välja aktör är inne på en väg som leder till ofrihet och en byråkrati som åter tar makten från oss konsumenter.

Människorna i vårt samhälle skulle ha svårt för tanken att man ej fick välja den bil man vill eller vilken affär man ska kunna handla i men inom skolan och vården går det fortfarande att plädera för monopol.

De som rest i de socialistiska länderna när de existerade och sett statens monopol inom alla områden med följd av dålig vård, få varor att köpa och framförallt långa köer till allting inser att den vägen kan aldrig ett fritt samhälle välja!  I DDR fick man vänta i tio år för att få köpa en Trabant-bil tex!

När en del mp-företrädare uttalar sig offentligt så kan jag inte skilja dem från vänsterpartiets företrädare.
Går de med i vänsterns 1 maj tåg månne?
För mig framstår Miljöpartiet som ett renodlat vänsterparti och från början sades det från partiet att man inte skulle luta sig mot vare sig höger eller vänster, detta har man med all tydlighet börjat frångå!


Jag är inte ensam om mina tankar se här: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.956088-gront-parti-pa-vansterkurs


söndag, maj 27, 2012

Åsa Linderborg borde vara vid vägs ände nu!http://www.aftonbladet.se/kultur/article14883057.abhttp://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/klasshat-ar-inte-samma-sak-som-klasskansla

Åsa Linderborg fortsätter uppdraget som kommunistisk Ungdoms ombudsman i Aftonbladet. Lögner blandade med halvsanningar som vanligt!
Lenins fred med Tyskland under slutet av första världskriget var en fred där han offrade massor med människor för att kunna fortsätta sin kupp.Statskupp och inte "revolution"  som alla kommunister alltid påstår. En revolution är något helt annat än en fåtalsväldeskupp där Lenin bara tog över från Tsaren med samma metoder men med ännu större dödlighet för folket.
Att socialdemokratins största tidning låter en sådan propagandist som Åsa Linderborg fortsätta sina smädelser mot demokratiska  socialdemokrater är förvånansvärt. Nu har hon givit sig på Branting och jag tycker att hon borde ha kommit till vägs ände på AB nu!
Hennes propaganda passar bättre i kommunisternas organ Proletären.
För att friska upp minnet om Lenins politik publicerar jag ett brev ur de öppnande arkiven i Moskva:


Dokument: Order från Lenin att tillgripa terror
Ibland har det hävdats att det var Stalin som införde terror och massvåld som politiskt instrument. Nedanstående brev visar att också Lenin var villig att tillgripa terror för att nå sina mål.


Brev från Lenin till de kommunistiska funktionärerna V. V. Kuraev, Y. B. Bosh och A. E. Minkin i Penza den 11 augusti 1918 med anledning av ett bondeuppror där:


Kamrater! De fem kulakdistriktens uppror bör slås ner skoningslöst. Hela revolutionens in­tressen kräver detta, ty det ”sista avgörande slaget” mot kulakerna är i antågande överallt. Vi måste statuera ett exempel.


1. Häng (häng utan att dröja, så att folket ser det) inte färre än etthundra kända kulaker, rika män, blodsugare.
2. Publicera deras namn.
3. Tag ifrån dem all spannmål.
4. Utse gisslan – i enlighet med gårdagens telegram.
5. Gör det på ett sådant sätt att folket i en omkrets av hundratals verst ser det, darrar, vet, skriker: de stryper och kommer att fortsätta att strypa blodsugarkulakerna till döds.


Bekräfta per telegram att ni mottagit och utfört orderna.


Hälsningar, 
Lenin
P. S. Hitta några verkligt hårdföra män.


Ur ”The Unknown Lenin: From the Secret Archive”, Richard Pipes, ed., New Haven: Yale University Press 1996.


(En verst är cirka en kilometer. Red. anm.)

Olle Svenning ger ett svar i DN: http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/olle-svenning-linderborg-valjer-hellre-lenin

Den nya överklassen i storstäderna!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=5123754

God morgon Sverige sände detta reportage idag och jag log när jag hörde  vad som sades!
Högavlönade journalister och annat massmediafolk klumpar ihop sig i enklaver där "vit makt" råder! Nästan inga invandrare finns i de köpta husen där och alltså inga konflikter alá ytterområden som Tensta eller Rosengård.
Då kan man ju också kosta på sig att kritisera de som har försökt bo i dessa områden men givit upp och kalla dem för alla möjliga nedsättande ord.

Det är ibland oerhört svårt att som arbetande bo i områden som präglas av motsättningar och ständiga bråk. När man inte får sova och börjar arbeta sju på morgonen så tryter tålamodet till slut.
Arbetslösa och de med annan religion har ofta andra tider på dygnet än vad en knegare måste ha för att orka.

Då kan man göra som de boende i Midsommarkransen. Se till att området blir ett "rent" område där de boende i huvudsak har samma värderingar och bakgrund. Så har det fungerat i USA i över hundra år och vi är på god väg att få samma typ av samhälle.

Jag känner igen det här från det brukssamhälle jag är uppväxt i, disponenten och hans närmaste bodde på bästa platsen i staden, tjänstemännen ofta för sig och arbetarna visste f-b mig sin plats!

Idag är det invandrarna som har tagit arbetarnas plats och ofta de lågavlönade jobben också. De får bo för sig med allt vad det innebär med dåliga skolor och som i Malmö löss och kackelackor som ingen gjorde något åt trots alla klagomål!

När LO nu har bytt ordförande så kanske det vore på plats att se över vem som är arbetare idag, hittills har det nästan uteslutande gällt "vit" arbetskraft  (ofta manlig dessutom) .Ett stort misslyckande för LO och även socialdemokratin!
Vi har ett proletariat i Sverige som ingen har brytt sig särskilt mycket om, de ska helst tiga och inte visa sig.
När så vår statsminister äntligen talar sanning och berättar att den största arbetslösheten just finns i denna grupp av proletärer och att vi måste göra något åt detta, då utbryter det storm bland vänsterskribenterna där de sitter i sina skyddade boningar. Inte för att sanningen kom fram , nej då, de utpekar vår statsminister som rasist!

Blir man så här blind när man sitter i sina "vita" fina stadsdelar med sin dyra latte framför sig?
När man hör det här reportaget så är man böjd  att tro detta!

Onekligen ställer man sig frågan, vem är egentligen rasisten i vårt samhälle! Inte f-n är det statsminster Reinfeldt!

lördag, maj 26, 2012

Grekland och EU-krisen!

http://www.dn.se/ledare/kolumner/den-overspacklade-sprickan

Richard Swartz ger ett lite annorlunda perspektiv än vad tidningar och politiker i allmänhet ger.
En sak är säker , Grekland beviljades medlemskap under premisser som var falska. Båda de stora partierna till höger och vänster uppgav totalt felaktiga uppgifter i en mängd viktiga frågor bla. om Greklands budget.
EU måste dessutom ha slarvat i sin iver att utvidga Unionen, de kan knappast ha granskat Grekland under lupp.

När Swartz varnar för populismen så kommer jag att tänka på Dario Foo och hans pjäs :"Vi betalar inte"! Exakt så säger hela den samlade vänstern i Grekland och får naturligtvis medhåll av vänstern i vårt land!
Nationalisterna säger samma sak och i hela världshistorien har dessa politiska ytterkanter alltid hamnat på samma sida när det gäller!

Om inte detta är populism så vet jag inte vad det annars är! Ett folk som inga pengar har går ofta politiskt en enkel väg och lyssnar på demagoger. Tysklands folk lyssnade på Hitler och hans löften med känt resultat.
Vem och vilka Greklands folk slutgiltigt ska lyssna på återstår att se!

Om inte Grekland får bukt med all korruption och får ett fungerande skattesystem samt inser att skulder måste betalas på något sätt då ser det dystert ut. EU måste försöka ro båten i land på något sätt , visst kan man "kasta" ut dem ur EU men det är en farlig väg att gå.

EU har ett ansvar eftersom man tog in Grekland i EU och kanske inte seriöst undersökte landets förutsättningar att klara av att bli en del i denna Union.

Kommunisterna i Grekland bidrar genom att underblåsa allehanda strejker  till landets ekonomiska förfall. Turister kommer att svika Grekland om inte landets båtar och tåg går när de ska!
Ett Grekland utanför EU riskerar att bli en diktatur! 

fredag, maj 25, 2012

Rolf Nilsson har  just delgivit oss en blick in i ett annat liv än det vanliga 9-17 -livet.
Jag känner igen Rolfs berättelse från min egen tid som anställd inom socialförvaltningen i Malmö.Systemet och många av de anställda går in för att sätta käppar i hjulet för människorna.Riktigt elaka anställda med befogenhet saboterade så långt de vågade de beslut som skulle tas enligt lagen.De kunde avslå ansökningar trots att de visste att det var mot lagen och när dessa beslut överklagades så vann alltid den sökande. Ren jävulskap med andra ord,jag hatade dessa mina arbetskamrater och blev ju också som hund o katt med chefen! Jag försökte följa lagarna och skötte mitt arbete till skillnad mot henne och några till. Det fanns mycket bra folk också men ofta sa de upp sig efter en tid när de insåg hur chefen var.
Beslut som de måste ta smusslades undan så att de skulle sändas via post senare tex inför helger så blev de liggande. Jag började varje dag samla in alla försändelser samt la på dem på hemvägen på postlådan.
Här publicer jag vad Rolf Nilsson berättar idag på Facebook och det är en berättelse som visar att ingenting positivt har hänt sedan 90-talet när jag arbetade i Kirseberg på soss!
 


Sveriges beslutsfattare verkar på vilken nivå de än sitter, styras av någon annan eller något så sekretessbelagt att de själva inte får veta eller ens förstå vad olika beslut ger för konsekvenser i andra människors liv.
Nästan dagligen träffar jag människor som mer eller mindre gett upp hoppet om ett eget liv med egen bostad, ett jobb för att kunna betala hyran och egna utgifter själv och någon gång få unna sig ett privatliv. Dessa saker ser de flesta av oss som självklara rättigheter.
Ser jag själv dessa saker som en rättighet, då ska väl i rimlighetens namn detta gälla alla andra också.
Men istället fråntas i Sverige "grupper" av individer sina medborgerliga rättigheter och samtidigt diskriminera medborgare genom att kalla vissa hemlösa, arbetslösa, missbrukare eller invandrare för att nämna några.
För er som läst enda hit, så skrev jag detta på grund av ett för mig oförståeligt och idiotiskt beslut som för många kanske fått katastrofala konsekvenser. Om detta gäller mig vet jag ännu inte.
Men i början av december fick jag beskedet att mitt OSA (offentligt skyddade anställning???) inte skulle förlängas efter första januari, utan någon närmare förklaring. Då jag genom tidigare erfarenheter av soc nu lät tiden gå så inget "jidder" om att mina pengar skulle räckt tills då eller då. Så ringde jag förra veckan tre dagar på den anvisade tiden för ett första besök. Ni vet den där tiden då det alltid tutar upptaget hos den myndighet som ska hjälpa människor. Tre dagar satt jag mindre road timmen ut innan deras tid var slut för den dagen och lyssnade på en med 15 sekunders intervallröst som sa "det är många som ringer just nu men du står fortfarande kvar i kön". Därefter blev jag frånkopplad.
Så i tisdags åkte jag oannonserat till soc i tron om ett mer personligt möte med mottagningsgruppen, men möttes istället av en väktare i ett pansarsäkert akvarium.
Vill du något frågade han intelligent, så jag insåg att ett skämtsamt bemötande skulle innebära en massa onödig tid till förklaringar.
Jag skulle vilja beställa tid för ett besök, sa jag istället. Då får du låna telefonen och ringa 22 600 till mottagningsgruppen.
46 min senare med samma "pausmusik" som dagarna innan svarade en kvinns med sitt namn och jag förklarade min situation.
När hennes argument för att fixa pengar till mat, hyra och uppehälle någon annanstans än där var slut, fick jag först en tid på "jobbtorget" i Skärholmen 8.30 den 28/5 och en tid hos soc den 31/5 kl 14.
Men för att visa sin totala ovilja och "jag skiter i hur det går för dig" mentalitet, avslutar hon samtalet med: "Det är ju inte säkert du får hjälp"
Är detta de direktiv den myndighet som växer med minst 1500 personer som ska stödja och motivera människor att inte börja eller återuppta kriminaliteten, då ligger vi djävligt illa till vad gäller minskad kriminalitet.
Tack till er som orkade enda hit :-)
Ha en underbar dag
 

Kent i Danmark!
Skandinaviens største rockband er tilbage med et af karrierens allerstærkeste udspil.

Der er noget rørende ved bands, som bliver sammen i årti efter årti og stædigt slås for at holde sangene friske og den uafvendelige inerti på afstand.
Tag bare det skandinaviske folkeeje Kent, som blev dannet i Eskilstuna i 1990, slog bredt gennem i 1997 med »Isola«, kulminerede rent kunstnerisk med »Du & Jag Döden« fra 2005 og siden da har kæmpet - ofte forgæves - mod træt gentagelse og søvnig stagnation.
Nu er de så nået 22 år ind i karrieren og til det tiende udspil i rækken. Og på »Jag Är Inte Rädd För Mörkret« åbner de forbløffende stærkt med »999«, hvor tangenter og stortromme trækker nummeret i gang, hvorefter Joakim Berg falder ind med sin søvngængersikre, fint registrerende vokal og stærke verselinjer:
»I hela mitt liv har jag hört en sång/En vaggvisa du sjöng en gång/I hela mitt liv har jag litat på mig själv/men nu behöver jag din hjälp.«
Derefter løfter elguitar, tamburin og en vidunderlig andenstemme sangen op i knejsende klimakser, og »999« er simpelthen en af de bedste sange fra Kent i mange, mange år.
Men hvor mesterstykkets elguitar giver løfter om en tilbagevenden til tidligere tiders rockudtryk, så ligger lyden på resten af udspillet i umiddelbar forlængelse af 2010-albummet »En Plats I Solen« med sine programmerede beats, synth-forsiringer og udtalte popsensibilitet.
En afgørende forskel er dog, at arrangementerne denne gang er bygget op omkring en samling slidstærke melodier. Ikke mindst »Petroleum«, som er en ubesværet, svævende popsang, der - lig ethvert andet Kent-nummer - er rundet af en klar, frostblå melankoli.

Strofer i særklasse

Sprogligt sætter den altid ualmindelig velskrivende Joakim Berg også sine signaturer på albummet. Poetisk, konkret, inderlig, indimellem gådefuld og med et væld af linjer om livet, som det var engang, og som det er nu, hvor ungdommen er et fjernt minde. Som i et af udspillets stærkeste indslag, den pulserende »Tänd På«:
»Vi har bilder i tusental/men inte längre något minne/av vad som krävs för att ta seg tilbaka.«
Eller i »Ruta 1«, hvor cirklen sluttes, når »Man drömmer om att fly/Att lyftas till et högre plan/Så flyttar man till storstan/kanske gifter man sig/skaffar barn/och sa flyttar man tillbaka«.
42-årige Berg er i det hele taget en af albummets største oplevelser, og hans angstunderløbne bidrag er i den grad med til at gøre den slanke, muskuløse »Beredd På Allt« fortræffelig.
Samme ord kan faktisk bruges om de fleste af sangene på »Jag Är Inte Rädd För Mörkret«, som viser, at der stadig er plads til Kent i 2012. Og så kan det godt være, at bands, som bliver ved i mere end 20 år, er dømt til at løbe ind i lange uinspirerede perioder. Det har Eskilstunas sønner i hvert fald gjort, men synes nu at være ude på den anden side, og »Jag Är Inte Rädd För Mörkret« er det bedste fra dem siden den syv år gamle »Du & Jag Döden«.
I sandhed et velkomment comeback.

onsdag, maj 23, 2012

Datorn låser sig efter ett mail!

http://svt.se/nyheter/regionalt/abc/utpressare-kraver-pengar-i-hotfulla-mejl

När jag såg det här på tv igår så tog jag mig för pannan  och suckade! Mest för att den tjej man fick se talade om att hon förlorat sina 500 bilder som hon hade på sin dator.
Varför hade hon inte lagt dem på ett USB-minne eller skickat upp dem till gratistjänsten Picasa-web är en gåta och jag kan faktiskt inte tycka synd om henne .
En annan sak är ju det föraktliga med denna brottslighet som finns på internet men vi ska ju förstå att kriminalitet som finns i samhället naturligtvis också finns på "nätet"!
Dessutom använder de flesta Microsoft och det såg jag att den här tjejen också gjorde och då är det lätt att få in en trojan om man öppnar upp ett mail med illasinnat innehåll.

Utpressarbrev av den här typen borde var och en förstå från början att ingen seriös myndighet någonsin skickar ut.
I det här fallet så var det "polisen" som skickat ut detta mail. Liknande mail kommer då och då från Google eller Microsoft där avsändaren vill att man talar om sin adress och lösenord, i verkligheten är det ju en bluff eftersom inget seriöst bolag någonsin tar kontakt på detta sätt.
Själv har jag fått alla dessa mail i min låda även från Paypal men i mitt fall så åkker de i skräpet!
För det andra så använder jag ju Ubuntu-Linux och där kan inte dessa elaka filer packa upp sig, de fungerar helt enkelt inte på vårt system!

Tryggheten att köra Ubuntu känns skönt, jag har inte ens ett antivirusprogram däremot en bradvägg. Har ej haft någon trojan eller annat elände på åtta år.Ubuntu tickar på som en säker klocka hos mig och andra!

måndag, maj 21, 2012

Våldet mot homosexuella!

http://www.dn.se/nyheter/varlden/amnesty-kritiserar-ukraina-efter-installd-pride-parad

Ukraina läggs till ett av de länder där man öppet slår och misshandlar homosexuella. I de forna Sovjet-Unionen med dess kommunism frodas idag allehanda våldsrörelser av en omfattning som vi aldrig haft i Sverige.
Nazister och andra ultranationalister ger sig gärna på homosexuella och de har kyrkans medgivande. Den ortodoxa kyrkan i dessa länder intar samma attityd som man har i de muslimska länderna.
De talar om skam och brott mot Gud dessa hycklare som utan att blinka har satt sig till domare över andra människor.

Jag känner personligen en sådan avsky för rörelser och människor som handlar på detta sätt ofta med hånflinande poliser som åskådare.

Jag har ända sedan sextiotalets början engagerat mig för friheten att få vara den man är född till sexuellt! Då var det svårt i vårt land också med alla fördomar som luftades överallt.
"Knacka bög" var ett uttryck som jag stötte på rätt så ofta på den tiden. Unga killar gick ut och lockade till sig män som de sedan misshandlade och rånade.

Det som nu händer i Ryssland , Ukraina, Viryssland mfl. stater är något som EU måste ta upp och försöka få till stånd förändringar medelst påtryckningar.

Titta på bilden en gång till och föreställ dig att det är du som ligger där försvarslös!

De rika vältrar sig i lyx, se här!

En överdådig köksträdgård, ska vi verkligen tillåta sådan lyx hos vissa rika? Nej, beskatta dessa utsugare hårt och rättvist!
De ska lära sig att man går till Konsum och handlar sina grönsaker. Skulle tro att  den här kapitalisten säljer det gröna svart!
Genom att hålla sig med köksträdgård så tar de bokstavligen maten från de fattiga. Fattiga odlare får inte sålt och tvingas till att tigga på våra gator.
Se där, de rikas skuld är oerhörd,de fullkomligt motar ut de fattiga på gator och torg där de måste förnedra sig för sitt uppehälle.

Ner med grönsakskapitalisterna kräver vi inom bonderörelsen Stjärnan!

söndag, maj 20, 2012

Medelklassens "klasshat"!

I den förljugna debatten om "klasshatet" så framträder öfvre medelklassen med sin jämmer. Ofta är det människor som har begått den sk klassresan, de har kunnat studera "och blivit något"!
På något sätt så känner de tydligen livet igenom sig underlägsna sina nya klasskamrater vare sig det gäller jobbet eller i skrivandet. För mig som inte har gjort denna klassresa blir deras gnäll bara patetiskt.
Jag har under hela mitt liv umgåtts med arbetare,tjänstemän,författare,professorer m.m.

Till er som hyser "klasshat" så kan jag bara säga att jag inte kan dela er känsla eftersom jag aldrig har känt mig underlägsen andra människor oavsett vad de gör eller har för ursprung.
Jag är stolt över att ha kunnat försörja mig som arbetare i hela mitt liv med yrken som järnverksarbetare, båtbyggare ,försäljare, sjukvårdsbiträde, vårdare osv.

Det jag är förbannad över är den pension som jag och andra arbetare har och där har den sk arbetarrörelsen stor skuld i den låga ersättning man får efter ett långt slitsamt liv.

Är det någon man borde "hata" så är det väl alla  svikare inom (S) som har sett över sitt eget hus och inte brytt sig om den lågavlönade arbetarklassen inom tex sjukvården!

Var man än vänder sig i världen så har eliten inom socialismen skapat sina egna system med goda förtjänster och skyhöga pensioner.

"Klasshatets" vänner är nästan till 100% socialister eller kommunister och de håller sig med dubbel bokföring. Blundar helt för vad alla socialistländer utförde under sin existens med låga löner och armod för arbetarklassen allt medan den nya överklassen berikade sig.

Samtidigt propagerar de för att Sverige ska bli ett socialistiskt land i tron att vi skulle vara bättre och annorlunda mot andra länder och deras bankrutta socialism!

Om nu vårt land skulle vara så dåligt som "klasshatarna" framställer det som då kan man ju undra över varför så många söker sig till vårt land?  Börja med att snacka lite med de invandrare som finns och varför de vill vara här!
Jag är bara glad att jag inte har gjort eran klassresa för det verkar ju som om ni inte trivs med denna?

Hat är bara ett fördärv och förstör människan till att bli en missnöjd och grinig individ!

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/kulturradikalismen-ar-inte-en-manual-for-revolution
fredag, maj 18, 2012

Tomtar och troll!

Någon skriver ner texter, fler fyller på under några århundraden. När det har gått ett par tusen år så dyrkar vissa människor dessa texter som sanningen. Varenda bokstav  är skriven på order av Gud tror man!
Alla regler som står där måste man följa slaviskt annars hämnas Gud med olycka i ens liv.
Allt som händer i livet styrs av Gud och allt som människor har hittat på i Guds namn måste följas.Det är synd att använda kondom säger en självutnämnd farbror i Rom. En annan skäggig farbror säger att kvinnor måste täcka sin kropp så att inte männen omkring henne blir kåta och tokiga. Det vet ju alla att män inte kan tygla sig?
Saker som Gud har skapat blir av dessa människor något syndigt och fult. Nakenhet går bara för sig om det är berömda målningar inom vissa trosriktningar, andra religioner förbjuder alla avbildningar.
Mörkermännen inom alla religiösa riktningar fördömer kärlek som synd om det råkar vara kärlek mellan samma kön! Ingen förståelse utan man följer böckernas värld. Döda genom stening!

De "upplysta" använder inte döden men de använder avrättning genom psykisk terror.
Vem ger dem den här rätten att döma ?

Många muslimer världen över ihop med ortodoxa judar har en mörkersyn och en aggresiv  inställning till andra människor som inte omfattar deras tro, de vill med diktatur tvinga andra till underkastelse.
På samma sätt bedrev kristendomen sitt härnadståg över världen en gång i tiden. Historien bakåt ser inte trevlig ut ,den kantas av våld och blod!
Idag mördar man kristna och muslimer av "fel" inriktning i många länder. Nigeria är ett skräckens land för de kristna. I Egypen vill muslimerna återinföra laglig könsstympning av kvinnor! Kvinnor i deras parlament kräver detta!

I Sverige har vi fått en debatt som också främst handlar om hur vissa muslimer  ser på våld mot kvinnor . Allt för många anser att kvinnor måste både stå ut med rena våldtäkter och slag inom sina äktenskap.
Mord på kvinnor som inte finner sig i männens våld är tyvärr allt för vanligt.

Apartheid   förknippas med det gamla Syd-Afrika. Ordet betyder åtskillnad men är tillämpligt även på den muslimska läran. Kvinnor och män lever i två skilda världar, de får inte ens sitta eller stå bredvid varandra och be till Gud!
I både koranen och bibeln talas det om "orena" kvinnor. Aldrig att män omtalas på samma föraktfulla sätt! Männen har alla fördelar i alla religioner! De är herrarna som kvinnor ska lyda! Ja, LYDA!

Männen ska bestämma därför att de är mest lämpliga för alla svåra beslut, sägs det också inom skilda religioner.
Sedan  att det alltid kommer att finnas en grupp kvinnor som tycker att det är rätt att underställa sig männen får vi leva med!

Vänstern i vårt land har svårt att förhålla sig till dessa frågor eftersom de numera alltid ska måla fan på väggen. De har fått för sig  i sin reaktionära flit att alla som tar avstånd från tex islam är nazister eller något liknande.
Dåligt pålästa och fanatiska i sin iver att framstå som upplysta . De uppvisar tyvärr bara att de inte har förstått vad kvinnokränkning är för något . Samma  grej när sk "hedersmord" uppträdde i vårt land, man var så rädd för att hamna på samma sida som andra "med felaktiga idéer" så man förnekade denna hemska kultur och lyfte inte ett finger för att hjälpa kvinnor som var utsatta!

Jag känner inte igen vänstern idag , för mig är den konservativ och reaktionär i allt för många frågor!

Brev från Filters redaktör!


onsdag, maj 16, 2012

Pudelns kärna i islam!

Kvällens Uppdrag granskning var ju som vanligt avslöjande och jag vill ge dessa två kvinnor som medverkade en eloge. Modigt  av dem och mycket avslöjande !
Vad vore Sverige utan detta program? Våra tidningar är ju inte särskilt grävande idag och just ett sådant här ämne vill inte tidningarna ta i.

Men det finns en sak i hela det här sammanhanget som slirar och det är att INGEN tar upp att hela den muslimska världen har åtskillnad i sina moskeér.
Ett historiskt faktum som binder dem samman med den judiska tron.
Bygger man grunden på att kvinnor och män är så olika att de inte ens kan sitta tillsamanns och be till Gud då har man redan från början byggt in ett fel !
Att ingen under årens lopp tar upp det här är säkerligen i viss mån beroende på att man inte vill komma i konflikt med judiska församlingar eller bli betraktade som antisemiter.
Lägg också märke till att ingen någonsin ställer frågan till en muslim varför inte en kvinna kan vara gift med fyra män!
Eller frågan varför män får vara klädda som normala medborgare men inte kvinnorna?

Muslimska män badar i badbyxor men om du tänker efter hur badar deras kvinnor?

Programmet uppvisar i alla fall en oerhörd diskriminering av kvinnor och att svensk lag inte följs har vi vetat länge om man varit lite intresserad av dessa frågor.
Värst är när man liksom Jönköpings kommun har undertecknat kontrakt med muslimerna att deras barn slipper följa svenska skollagar! Fyra sidors undantag finns i Jönköpings skolor.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14839571.ab

http://www.expressen.se/nyheter/avslojade---pa-film/

PS  Sura 4, vers 34 och 38 säger att mannen har försörjningsplikt, men om kvinnorna är illvilliga och uppstudsiga får mannen slå dem som sista instans.


I Guds namn
Publicerad den 16 maj 2012 klockan 19:56 av Heidi Avellan

I kvällens Uppdrag granskning i SVT kommer vi åter att få se imamer som tycker att kvinnor inte ska anmäla våld inom familjen, att kvinnor ska ställa upp på sex oavsett de har lust eller inte och att det går an att ha fler än en hustru.
 I Sverige.
 Att svensk lag gäller alla är liksom bortglömt.
 Att varje människa, också kvinnor, har mänskliga rättigheter och ska få välja sitt liv är liksom irrelevant.
 Programmet har fått välförtjänt förhandsuppmärksamhet – och förhoppningsvis fortsätter debatten.
 Det måste vara kristallklart att inga undantag ges från svensk lag och respekt för mänskliga rättigheter. Religionsfrihet får aldrig tas till ursäkt för förtryck.
 Du vet det.
 Jag vet det.
 Problemet är att vissa imamer inte vet det – eller struntar i det. Bland annat religiösa ledare i Malmö.
 Det är självfallet oacceptabelt.
 Oavsett om ett samfund finansieras med svenska skattemedel eller inte.
 Reglerna gäller alla.

Lärorikt att lyssna på radion!

Tidigt i morse på P3-P4 så sändes en intervju som Cecilia Uddén gjorde med ett par kvinnor i Egyptens  parlament. Intervjun med en företrädare för det islamistiska Brödraskapet gav klara besked på två punkter. De kommer att kräva att lagstiftningen mot könsstympning tas bort, likaså vill de sänka äktenskapsåldern för kvinnor till 16 år.

När Uddén försökte diskutera könsstympningen med denna företrädare så sa kvinnan ifrån, hon ville ej diskutera  detta.

Den andra kvinnan var invald av socialdemokraterna och hon var mycket ledsen över att Brödraskapet har ställt dessa hemska krav.
Det är bara att instämma, islamisterna är en pest för samhället allra helst där de har mycket inflytande.
Utvecklingen i Egypten är inte något att hurra för och tar sig vägar tack vare okunskap och vidskepelse bland de fattiga som är långt ifrån frihet och demokrati.

Nästa nyttiga avsnitt i radion var ett inlägg om att Sveriges trä och snickeri får brist på kunnig personal. Gymnasiets kurser i trä är bara halvbesatta med elever trots att denna utbildning ger arbete till 100 %!
Vi har en sk ungdomsarbetslöshet som är alldeles för hög men när man hör sådant här så undrar man ju också vad för linjer de unga idag går på?
Studerar  de till yrken där inga jobb finns att få?

Oppositionen kräver mer byggnation men om det inte finns utbildad personal så kan det ju aldrig fungera, det kanske borde vara dags att intressera sig för hur man ska få ungdomar att studera det som ger arbete!

Klasshat och klasskamp!

Medelklassens kultur"arbetare" vältrar sig i ord om klasser och klasshat! Man skriver dikter där man frustar av klasskampens vedermödor. Kultursidorna fylls med mediokra betraktelser över alltings jävelskap allt från den sega biffen på krogen till sin svidande herpes.
Ibland klagar de över sin dyra Mac som ger svidande fingertoppar. Det osar klasskamp lång väg!

Åsa Linderborg klagar så det hörs ett yl över landet. Allt var lättare när Sovjet-unionen styrde och Berlinmuren stod där pittoreskt  som en skyddsvall mot de onda imperialisterna från väst.
Åhh den som återigen fick höra piskorna vina från Gulag!
Världen har blivit så ond och besvärlig att leva i och orden står inte längre som en taggtråd som skydd för oss stackars skrivbordsproletärer.
Upp till kramp kamrater, det gör ont. Ont som knoppar som brister. Aj ,det färgas rött, men, men det var ju bara spillt rödvin, jag som trodde det var blod från klasskampens strid!
Kamrater ! Sprid er herpes till överklassen och deras barn! De ska få känna på vårt klasshat !

Läs Jens Liljestrands upplevelse här:http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/jens-liljestrand-ska-vi-appladera-hatet


"Men när jag satt i publiken på Dramatens och Sveriges Radios samtalskväll, upplevde jag för första gången klass­hatet som på blodigt allvar. När Johan Jönson klev upp och läste en dikt om hur han hämnats på en odräglig och ”nyrik” familj i Äppelviken genom att torka av sitt kön på deras handdukar – ”även barnens” – och sedan längtat efter att de skulle skadas fysiskt, fanns inte tillstymmelse till koketteri. Där fanns bara mörker. Och en jublande medelklasspublik som äntligen fick chansen att visa sin solidaritet genom att applådera hatet. "

tisdag, maj 15, 2012

Kajsa Ekis Ekman

Radions P1 släppte loss Kajsa Ekis Ekman idag och hon har tydligen bott en tid i Grekland och framträder som "expert" på krisen där nere. Hon är även "kulturskribent" i Dagens nyheter , DN som alltid har hållit sig med kommunister på sina kultursidor ända sedan chefredaktören Olof Lagercrantz tid.
Nå, Ekman kunde på några minuter avfärda hela Europa med Euron som ett felaktigt projekt. Grekerna skulle minsann inte behöva betala sina skulder osv. Folket var helt utan skuld ,det var Pasok och de konservativa som hade åstadkommit krisen. Inte ett ord om vem som röstat fram dessa partier.
Detta synsätt delar hon med den extremvänster som fick många röster i Grekland. I DN utropar hon att "den grekiska demokratin är återfödd"!

Valdeltagandet sjönk till 65% och det är då ingen framgång! Dessutom har ett renodlat nazistparti fått ca 7 % av rösterna och att då påstå att den grekiska demokratin fungerar är ju rent nonsens.

Kajsa Ekis Ekman har erhållit Jan Myrdals pris "Robespierrepriset" och då förstår jag ännu mer på vilken politiskt kant hon balanserar på.

Om vi tar ner Grekland och deras ekonomi till vanligt språk, så inser varenda människa att har man kollektivt skaffat sig skulder så måste de regleras på något sätt. Skulder ska betalas vare sig det är en familj som köpt en bil eller ett land som lånat pengar av andra.

Sedan är det upp till låntagaren och banken att göra upp en plan för återbetalningen och den kan ju alltid diskuteras.
Greklands kommunister och nazister står ju som vanligt på samma planhalva, de vill inte överhuvudtaget betala ett enda öre.

Dagens nyheters kulturskribent Kajsa Ekis Ekman ställer sig tydligt på samma sida av barrikaden!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Myrdals_lilla_pris_-_Robespierrepriset

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/kajsa-ekis-ekman-greklands-parlamentariska-demokrati-har-fotts-pa-nytt

måndag, maj 14, 2012

Vänstern i Uppsala splittrar Gay-rörelsen!


Folkpartiets ungdomsförbund får ej gå med i Pride i Uppsala vilket har bidragit  till att MP har dragit sig ur.

Vänsterkrafter styr och ställer i Uppsala med järnhand och det här påminner om hur kfmlR på sjuttiotalet snackade om fel klasståndpunkt osv.Hur f-n kan man utöva förtryck på andra människor på detta sätt samtidigt som man säger sig verka för frihet åt andra förtryckta?

Jag har fullkomligt tappat all respekt för dagens stenkastarvänster, de är ju fullkomligt rabiata!

När ledningen för Pride i Uppsala invecklar sig i konstiga resonomang om klass och inställningar så blir det ju ännu värre. Jag tror bestämt att de har förläst sig på Lenin eller Stalin?Gay-rörelsen tar sig för pannan och tar naturligtvis avstånd från sådana här dumheter, vänstern i Uppsala splittrar rörelsen och man kan fråga sig vems ärenden de går?


PS Jag läser en artikel i DN av Jens Liljestrand  som faktiskt ger svaret till vad som händer i Uppsala och andra ställen där en nymornad Stalinism visar sig anförd av AB:s kulturchef Åsa Linderborg.
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/jens-liljestrand-ska-vi-appladera-hatet

http://blog.svd.se/kultur/2012/05/15/antikapitalister-kidnappar-pride/
http://www.qx.se/pride/20867/liberaler-nekas-delta-i-prideparad

SD framåt i SIFO!

http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/valjarbarometern 

Det är inte längesedan jag påstod att vänstern och deras sk aktioner mot Sverigedemokraterna gynnar just SD.
Vänsterns odemokratiska synsätt att man med våld ska få mota bort en laglig demonstration väcker ilska hos många. Riktiga demokrater inser att när en ungdomlig mobb av vänster ropar "inga nazister på våra gator" så kan det lika gärna vändas mot dem eller andra.
"Inga kommunister på våra gator" eller som i Malmö "inga judar på våra gator" kan det låta nästa gång.
Nu är ju inte SD ett nazistiskt parti överhuvudtaget så ropen blir ju totalt fel och det är många som inser detta och en viss mängd med blivande väljare tar ställning för SD efter varje galen aktion av vänstern.
I senaste partiledardebatten ställde samtliga partier upp och vi slapp det löjeväckande ställningstagandet från förra gången då Juholt och Ohly inte ville vara med bara för att Åkesson från SD skulle stå bredvid dem!

Nu har SD 6.6 % av rösterna, de är fjärde största parti i vårt land.

Jonas Sjöstedt förlorade mycket på sitt sätt att uppträda i partiledardebatten, han var raka motsatsen till den lugna Åkesson. Arg och högljudd på ett sätt som är otrevligt.
Han uppträdde på sätt och vis likadant som de ungdomar som skränar på gatorna och uppträder allmänt otrevligt!
Vem trodde det om Jonas Sjöstedt som hittills uppträtt som en välkammad snäll gosse?

Jag har sagt det förut  och säger det igen, vänstern har genom åren "hjälpt" SD till sin position genom att uppträda odemokratiskt.
Den som slår får inga sympatier utan det är den slagne som får sympatierna!


söndag, maj 13, 2012

Fd riksdagsmän lever gott!

Vanliga svenska medborgare förväntas arbeta till minst 65 år ålder och för att få en bättre pension till minst 70 års ålder.
Riksdagsmän har helt andra regler. Bekväma och inkomstbringande regler som ligger så långt från arbetslinjen man kan komma!
I högtidstalen så kräver man rättvisa och samma regler för alla. du ska anmäla dig genast till Arbetsförmedlingen och så att säga stå till samhällets tjänst för att få nytt jobb.
Blir du utförsäkrad så ska du gå till socialkontoret osv.
Riksdagsmän  slipper allt det här ,de kan leva på tex 37.000 per månad i år ut och år in även om du är ung.Är du femtio år så gäller ännu bättre regelverk, du kan uppbära stor ersättning ända fram tills du fyller 65!http://svt.se/2.22620/1.2799819/de_lever_pa_riksdagens_kritiserade_pension

Här är listan på dem som lever på stöd från Riksdagen:

Hela listan: Samtliga f.d. riksdagsledamöter som får inkomstgaranti


förnamn efternamn Brutto kr/ mån före skatt Utbet. Månad Beslut from Beslut tom
BJÖRN               SAMUELSON                          21 730 20120401 19961001 20161130
LENA                 KLEVENÅS                             14 100 20120401 19981101 20120531
BJÖRN               KAALING                              6 940 20120401 20021031 20131031
EWA                  LARSSON                              16 310 20120401 20021031 20170331
GUDRUN            LINDVALL                             11 444 20120401 20021031 20130731
MARIANNE         NILSSON                              21 160 20120401 20021031 20130331
CHRISTINA         PETTERSSON                         25 909 20120401 20021031 20140228
STIG                   BERTILSSON                           10 112 20120401 20030401 20150331
BIRGER              SCHLAUG                              10 082 20120401 20030401 20131231
MARIANNE         ERIKSSON                             24 936 20120401 20040801 20170430
PER                   STENMARK                             33 249 20120401 20040801 20151231
YVONNE            SANDBERG FRIES                  31 462 20120401 20050801 20150930
SONJA               FRANSSON                             35 110 20120401 20060831 20140131
BIRGITTA            AHLQVIST                             35 055 20120401 20061102 20130430
MARGARETA     ANDERSSON                          18 812 20120401 20061102 20130430
EVA                   ARVIDSSON                            19 380 20120401 20061102 20130630
LENNART           BEIJER                               34 890 20120401 20061102 20121031
MAUD                EKENDAHL                             35 110 20120401 20061102 20140630
ANN-MARIE        FAGERSTRÖM                        3 980 20120401 20061102 20180930
LENNART           GUSTAVSSON                        3 021 20120401 20061102 20191130
OWE                  HELLBERG                             26 299 20120401 20061102 20180731
HENRIK S           JÄRREL                               35 110 20120401 20061102 20131031
KERSTIN            KRISTIANSSON KARLSTEDT   26 601 20120401 20061102 20131031
KENNETH           LANTZ                                21 801 20120401 20061102 20140531
STEN                 LUNDSTRÖM                            6 321 20120401 20061102 20171130
KJELL                NORDSTRÖM                          21 546 20120401 20061102 20140331
AGNETA             RINGMAN                              35 110 20120401 20061102 20140331
PER                   ROSENGREN                          29 936 20120401 20061102 20160228
PÄR AXEL          SAHLBERG                             35 110 20120401 20061102 20190430
ANITA                 SCHERSTÉN                            35 110 20120401 20061102 20120930
GUDRUN            SCHYMAN                              21 030 20120401 20061102 20130531
SVEN-ERIK        SJÖSTRAND                            23 188 20120401 20061102 20190228
NILS-ERIK          SÖDERQVIST                           35 110 20120401 20061102 20130630
PAAVO              VALLIUS                              35 110 20120401 20061102 20140228
ULLA                  WESTER QVICK                      35 110 20120401 20061102 20180131
LARS                 ÅNGSTRÖM                             22 087 20120401 20061102 20200228
EWA                  HEDKVIST PETERSEN            15 264 20120401 20070201 20161231
HELENA             FRISK                                24 585 20120401 20070903 20120902
SVEN GUNNAR  PERSSON                              2 787 20120401 20090131 20200229
JEPPE               JOHNSSON                             18 772 20120401 20090915 20160630
CHATRINE          PÅLSSON AHLGREN               34 117 20120401 20091201 20120531
KARL GUSTAV   ABRAMSSON                          30 781 20120401 20101104 20121031
JAN                    ANDERSSON                          25 074 20120401 20101104 20151103
CHRISTINA         AXELSSON                             30 737 20120401 20101104 20140731
MATS                 BERGLIND                             37 667 20120401 20101104 20170228
SVEN                 BERGSTRÖM TROLIN              35 467 20120401 20101104 20161031
LAILA                 BJURLING                             37 667 20120401 20101104 20120531
JAN                    BJÖRKMAN                             29 388 20120401 20101104 20150731
CLAS-GÖRAN     BRANDIN                              37 667 20120401 20101104 20130531
MARIE                ENGSTRÖM                             33 487 20120401 20101104 20180630
ALF                    ERIKSSON                             37 667 20120401 20101104 20130630
LARS U              GRANBERG                             32 527 20120401 20101104 20151103
LISBETH             GRÖNFELT BERGMAN            18 395 20120401 20101104 20130831
MICHAEL            HAGBERG                              35 962 20120401 20101104 20190131
CHRISTIN           HAGBERG                              34 829 20120401 20101104 20231130
SOLVEIG            HELLQUIST                            19 498 20120401 20101104 20131231
MARGARETA     ISRAELSSON                           28 930 20120401 20101104 20191130
INGER                JARL BECK                            24 847 20120401 20101104 20121231
MIKAEL              JOHANSSON                            37 667 20120401 20101104 20250331
DAN                   KIHLSTRÖM                            37 667 20120401 20101104 20220731
BERTIL               KJELLBERG                            58 665 20110101 20101104 20180131 OBS utbet
KARL                 LARSSON                              36 787 20120401 20101104 20151103
BJÖRN               LEIVIK                               22 943 20120401 20101104 20130630
LARS                 LILJA                                37 039 20120401 20101104 20191031
GÖRAN              LINDBLAD                             37 667 20120401 20101104 20141231
ELSE-MARIE      LINDGREN                             25 111 20120401 20101104 20140531
ANNE                 LUDVIGSSON                           37 260 20120401 20101104 20150930
ELISEBEHT        MARKSTRÖM                          36 787 20120401 20101104 20201130
RONNY              OLANDER                              31 448 20120401 20101104 20140731
PETER               PEDERSEN                             21 508 20120401 20101104 20190531
GÖRAN              PERSSON                              7 804 20120401 20101104 20250131
MARINA             PETTERSSON                         25 837 20120401 20101104 20200831
BRITTA               RÅDSTRÖM                             18 042 20120401 20101104 20190531
LENNART           SACREDEUS                            24 703 20120401 20101104 20220531
HANS                 STENBERG                             33 487 20120401 20101104 20180630
OLA                   SUNDELL                              37 667 20120401 20101104 20171130
KARIN                SVENSSON SMITH                  32 277 20120401 20101104 20210731
ANNELI              SÄRNBLAD                             25 111 20120401 20101104 20151103
TOMMY              TERNEMAR                             22 933 20120401 20101104 20120831
GUNILLA            TJERNBERG                            37 667 20120401 20101104 20150630
GÖTE                 WAHLSTRÖM                          32 662 20120401 20101104 20160229
GUNILLA            WALLÉN                               37 667 20120401 20101104 20160331
LARS                 WEGENDAL                             38 044 20120401 20101104 20131231
SIW                    WITTGREN-AHL                       37 667 20120401 20101104 20160630
CLAES               VÄSTERTEG                            15 019 20120401 20101104 20121103
KRISTINA           ZAKRISSON                            3 952 20120401 20101104 20210228
ALICE                 ÅSTRÖM                               20 712 20120401 20101104 20241130
Bertill Kjellbergs u


Totalt  2 355 286

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate