lördag, april 30, 2016

Chefredaktören har fel!

Fick just det här i min mailbox:http://www.svd.se/premiumlasning-som-kraver-lite-av-lasaren

Känner mig onekligen träffad eftersom jag la ut en ledare vilken jag ansåg som så viktig för alla att komma åt och läsa.
Jag anser att alla tidningars ledarsidor ska vara fria att läsa för vem som helst oavsett om man betalar för tidningen eller ej.
Övrigt material kan de gömma bäst de vill.
Men det blir så fel när tidningen själv länkar på Facebook till exempelvis en ledare och så när personen kommer dit så går det inte att ta del av den utan att betala !

Vi som är intresserade av politik kan omöjligt betala varenda tidning för att läsa ledarsidorna.  Det är orimligt och motverkar tidningars ledarsidors syften!
Man vill väl för katten nå ut med viktiga åsikter?

Den här artikeln är för viktig för att döljas!

Amir Rostami är polis, forskare i sociologi och expert på kriminella gäng i Sverige. Han arbetar för Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, den myndighet som leds av Mona Sahlin, där han forskar kring varför svenska medborgare gör krigsresor till IS.
Det är två forskningsområden som går in i varandra. Frågan om gäng gäller inte längre bara kriminalitet, utan också terrorbekämpning.
– Det är en europeisk trend att människor som kallar sig jihadister kommer från eller verkar inom gängmiljön, säger han.
Bland kriminella gäng finns också tunga vapen av det slag som kommit att användas vid terrorattacker – bland annat på Charlie Hebdo och nattklubben Bataclan i Paris förra året.
– Många svenskar som har rest till Syrien för att kriga för IS kommer från en traditionell kriminell kontext. Och omvänt. Vi har exempel från Göteborg där individer kommer tillbaka och lever på organiserad brottslighet.
Han berättar om islamister som återvänder och kombinerar jihad med knarkhandel och bötfällningar. Det senare beskrivs av Brå i rapporten Utpressning i Sverige 2012: ”...en vanlig utpressningsgrund är att den utsatte bötfälls för en upplevd felaktighet. Det finns en hedersaspekt vid bötning, då den som utövar utpressning upplever att det skett en kränkning mot den egna eller närståendes ära.”
Hur ska man förstå utvecklingen inom organiserad brottslighet de senaste decennierna?
– Det har alltid funnits kriminalitet och kriminella har alltid samarbetat. Men det skedde en förändring på 80-talet som blev dramatisk på 90-talet, när det dök upp kriminella gäng med synliga varumärken. Först MC-klubbarna, sedan andra grupper.
– Och det är fler människor i dag som är med i synliga gäng.
En annan skillnad mot tidigare är våldet.
– Det dödliga våldet i den här miljön har ökat och tagit större andel av det totala dödliga våldet i samhället.
Samtidigt är våldet ett dåligt mått på gängens makt. Väletablerade organisationer behöver ofta inte använda särskilt mycket våld överhuvudtaget. De behöver inte ens bära synliga symboler.
– Man kan se att gäng som uppnått en viss etablering inte behöver visa upp några västar eller symboler längre. Alla vet vad personerna står för.
– Vi ser också en ny trend att gäng etablerar sig på småorter, exempelvis i Skåne och Dalarna. Där kan en lokal skattejurist och polis träffa på gängmedlemmar på stan. Det gör dem till en maktfaktor på nytt sätt.
Ser ni tecken på att kriminella nätverk försöker infiltrera politik och myndigheter?
– Ja, Södertälje och Botkyrka är några exempel. I övrigt är det fortfarande ett begränsat fenomen. I Södertälje har det varit mer institutionaliserat. Man har parasiterat på politiken och det legala systemet för att sko sig, samtidigt som man har haft samröre med kriminella. Ett vanligt gatugäng har inte samma organiseringsgrad eller ambitioner.
– I Göteborg har vi sett individer från kriminella organisationer som har försökt ta sig in i den politiska och legala sektorn. I Södertälje och Botkyrka vet vi att det har gått ganska långt.
Generellt har våra rättsvårdande institutioner varit väldigt robusta.
Finns det en motsvarande infiltrering av polisen?
– Nej. Vi har inte sett sådana tecken. Generellt har våra rättsvårdande institutioner varit väldigt robusta. De har stark motståndskraft, eftersom de ofta har bäst insikt om den här typen av problem.
Han beskriver den organiserade brottsligheten i Södertälje och Botkyrka i korta drag:
– Där finns en maktdelning mellan individer från större familjer. Om man ser på stora härvor, assistansbedrägerierna till exempel, framgår det tydligt att det inte är vem som helst som är involverad. Det är personer som har haft höga positioner. Och man ser en maktdelning – en bror går, en syster kommer. Hettar det till byter man ut individer, men organisationen är egentligen oförändrad.
– Jag har pratat med många människor från dessa områden och grupperingar. De säger att ’det här larmade vi om redan på nittiotalet, men ingen ville ta det på allvar’.
Sådan organiserad kriminalitet är ett nytt fenomen i Sverige, säger Rostami.
– Organiserad kriminalitet av det slag vi ser i Södertälje förutsätter ett antal komponenter: Ett grundläggande våldskapital; avsaknad av tillit till samhället; en stark känsla av historiskt kollektivt utsatthet; starka släktband; en idé om samhörighet genom blodsband.
– Jag tror inte att den här typen av brottslighet hade vuxit fram om de komponenterna inte hade funnits på plats. Med en MC-klubb hade vi förmodligen inte fått samma utveckling. Det skulle dröja innan en MC-klubb blev intresserad av platser i kommunfullmäktige, till exempel.
Det inträffade en förändring under 2000-talet, när det bestämdes att polisen ska vara mer defensiv.
Amir Rostami har också varit verksam som dialogpolis i problemtyngda områden.
Det kan låta luddigt, men han berättar att dialogpoliser har använts framgångsrikt, bland annat under kravallerna i Rosengård 2008. Han beskriver jobbet som att vara en direktlänk till polisledningen med uppgift att ”undvika missförstånd”.
– I Rosengård 2008 var det dialogpoliser som satte polisen, kommunen och civila organisationer i kontakt med varandra. Invånarna gick själva ut med vita band på armen, och tog hem ungdomar till föräldrarna. ’Din son är ute och kastar sten’, sade de.
– Och de utomstående som hade kommit för att elda på – vänsterextrema aktörer, den radikala religiösa miljön – blev tillsagda att sluta.
Det blev en förebyggande modell för andra kravaller.
Samtidigt är Rostami kritisk till polisens strategi att agera försiktigt vid stenkastning och upplopp.
– Det inträffade en förändring under 2000-talet, när det bestämdes att polisen ska vara mer defensiv. Det har varit policy att polisen drar sig tillbaka när ungdomar kastar sten.
Han tror att det kan vara kontraproduktivt på lång sikt.
– Både defensiva och offensiva polisiära metoder behövs, men om man bara utgår från det ena riskerar man att få obalans. Vi har under många år haft alltför mycket fokus på att vara defensiva vid upplopp och kravaller.
– Oavsett om polisen möter en svordom eller stenkastning, måste vi ingripa. Annars urholkas tilltron till samhällets förmåga att agera, säger Amir Rostami.

PAULINA NEUDING är journalist och juristfredag, april 29, 2016

Vax Records gör en stor kulturgärning.


http://www.vaxrecords.nu/
Fantastiska skivor från detta bolag ! Den här cd:en kom i min brevlåda idag och det är verkligen jazzhistoria av första klass.
Hade jag bara pengar skulle jag förbaske mig köpa alla skivor Lasse Z. ger ut!
Klicka på bilderna!

torsdag, april 28, 2016

Mobbing i politiska kretsar!

Det här är fd riksdagsmannen (V) Tasso Stafilidis . Efter mångårigt medlemskap och två perioder i riksdagen blev han utmobbad. Så här säger han själv om partiet strax därefter:" Efter valförlusten 2006 förlorade Stafilidis sin plats i riksdagen, efter att inte ha blivit nominerad av sitt parti, och lämnade därefter Vänsterpartiet som han kallade för en "sekt"[1]."
Jag minns hur han berättade hur partikamrater gick tvärs över gatan för att slippa tala med honom.
Det känns igen ända sedan långa tider bakåt, de som genom partiet emigrerade till Sovjet och efter mycken möda och besvär kom tillbaka blev totalt utfrusna av sina gamla partikamrater. (De ansågs som förrädare av dessa kommunister främst i Kiruna)  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirunasvenskarna 
Jag har ju varit med om samma sak inom vpk Eskilstuna, att bli utesluten och sedan gå med i kfml var för dessa gamla partimedlemmar som att vara pestsmittad. "Ut med renegaterna ropades det på uteslutningsmötet"!

När jag läser  Facebook idag så ser jag ett uppgivet inlägg av  : 

Amineh Kakabaveh
4 tim
Jag uppmanar kamrater inom Vänsterpartiet särskilt de på ledande positioner och de män i riksdagsgruppen sluta mobbningen offentliga rummet! Ni gjorde exakt samma sak i somras. Och ni som skulle stå upp för invandrade kvinnors och flickors rättigheter gör att för att tysts ner den rösten! Och jag kommer inte att nedtystas - nej islamisterna i Iran inte kunnat och varför jag ska tystas i demokratin!
Ägna tiden istället åt annat behövligt än smutskasta mig som dagligen kämpar för allas liks värde och för förorternas kvinnor och ungdomar! Fråga er istället hur ni kan hjälpa till för att feminismen ska också gälla förortskvinnor och ung flickor.
Och ta kampen i förorterna för där finns också islamofobi fundamentalism och olika former av förtryck!!   

så blir jag inte förvånad att hon känner så! Partiet har tentakler långt in i
 dagspressen som har gjort allt nu för att kasta skit på henne. DN igår hade 
rubriker som var totalt fel.
Gamle partisekreteraren Kenneth Kvist berättade för mig hur han sakta
 mobbades ut ur partiet.
Han är inte medlem längre och kan tala om hur det var.
All heder och ära skulle tas från honom. Det finns en mycket osund partikultur
 inom vänsterpartiet. De som blir kritiska betraktas som farliga och partifientliga 
på samma sätt som man betedde sig inom alla kommunistiska partier i
 östeuropa. Hur många partimedlemmar man avrättade inom östblocket kan jag
 inte svara på men det rör sig om hundratusentals.
Socialister blir gärna och utan att märka det själv sekterister, det styr hela deras
 liv på ett osunt och otäckt sätt.
Jag har ju varit sekterist själv så jag känner igen alla tecken hos människor som 
har fallit i den gropen.
Tron att man kan ändra ett parti som fungerar som vänsterpartiet sitter ofta starkt
i de som är medlemmar. Många , många är de som kört ner sig inom vänstern för
att sedan bli passiva och desillusionerade.
Dessvärre blir de sedan rädda för att uttrycka åsikter och tiger still! Brända helt 
enkelt.Ytlighetens triumf!

Vi lever i en tid av ytlighet , det är bara att koppla på sin tv där de leker överallt.Till och med SVT har ramlat in i allehanda lekar där de som är deltagare verkar ha mest roligt.
Själv ruskar jag bara på huvudet åt alla dessa program och ägnar mig åt Axess tv och historiekanaler och liknande.
Ser nu i Allehanda följande:http://www.allehanda.se/noje/tv/fler-sokte-till-paradise-hotel-an-till-lararhogskolan

Glada ungdomar och snygga vilka är beredda på alla dumheter som helst. Det har ju förekommit sk "spontan" sex i vissa program.
Här finns förklaringen till att i vår tid så finns det inga stora solidaritetsrörelser för tex de stridande kurderna.
Kampen mot IS intresserar inte unga längre på det sätt som unga byggde upp FNL-rörelsen på sextiotalet.
Kampen mot kriget i Vietnam engagerade så många och jag minns demonstrationer där alla rekord slogs i antalet deltagare. I Eskilstuna 1972 så blev demonstrationståget stadens största sedan 1918. (Det var bara sossarna som ställde sig utanför men så blev de ett mycket litet tåg)
I Stockholm gick alla tillsammans och det var över 50.000 deltagare på Norra Bantorget.

När jag deltagit i demonstrationer riktade mot islamisternas framfart och mördande så har det varit ytterst få etniska svenskar på plats och definitivt mycket få unga. Däremot tusentals med människor med rötterna i Syrien-Irak!

Idag sitter nästan alla och glor i sina mobiler och ofta undrar jag vad de glor på.När jag tjuvtittar så är det ofta bara någon meningslös video eller popmusik.
Svenska folket verkar dessutom att bli ett folk liksom alla andra att man bara läser rubriker och ser på snuttnyheter istället för att läsa tidningar och öka sin kunskap.
Värst är detta bland yngre killar som har svårt med sin läsförståelse långt upp i åldern.

Spelar man bara spel hela tiden av sin fritid så begriper man nog inte så mycket av vad som händer omkring i världen. Man bryr sig inte!

Hur man ska vända denna utveckling kan inte heller jag svara på lika lite som alla experter.
Vad hjälper det att få någon att prenumerera på en dagstidning när
man ändå inte öppnar den?

onsdag, april 27, 2016

Håglöshet och tankar om nutiden!

Våren har återigen gått i stå med kyla och mulet. Det får mig att känna håglöshet, jag vet att jag borde ta min dagliga promenad men jag ids inte idag.
Tyvärr är jag en sk vädermänniska som vill ha sol och värme för att trivas.

Det är sådana här dagar som jag skulle behöva åka söderöver för att värma upp både kropp och själ. Ibland får jag fina bilder från en kvinna i Frankrike (Olof  Hogrelius fd fru) , bilder från södra Frankrike vilka andas värme och en vår som kommit betydligt längre än här. Men jag ska nog inte klaga eftersom mina vänner i Kiruna också förser mig med bilder och de har fullt med snö fortfarande. Hur klarar de av att bo där?

Internet har fört det goda med sig att man ögonblickligen kan se bilder från andra länder , inte minst genom olika webcams. På ett kort ögonblick kan man resa över hela jordklotet.

På samma sätt reser olika farkoster genom rymden och tar bilder av planeter. Vetenskapligt magasin i tv 2 visade hur man äntligen hade nått fram till Pluto efter många års färd. Klara fina bilder så att man häpnar, det tar 4 timmar att skicka över bilderna till jorden.
Planeterna i vårt system har ofta månar som också är intressanta att se på bild. Jag häpnar men blir också så melankolisk och funderar mycket över vår världs skapelse och alla avstånd och tidsbegrepp. Samma grundämnen överallt, samma gaser!
Så mycket kraft överallt på alla sätt. Inte minst det uran som finns på jorden vilket härstammar från stora explosioner ute i rymden en gång i tiden. Krafter finns kvar i uranet och hur i herrans namn kunde Einstein räkna ut detta för så länge sedan?

Farliga krafter vilket Korresponenterna i tv 2 visade med en resa in i Vitryssland och nära Tjernobyl där naturen är förstörd för minst 300 år framåt. Ett oerhört starkt reportage!

Världen idag är sig annars lik med motsättningar och människor som kämpar på för att få makt och rikedomar.
Det riktigt otäcka är att religionen i form av islamismen åter används för maktanspråk och kamp . Vi var många som trodde på 60-talet att religionen skulle hamna där den ska vara, en privatsak för den troende.
Ack nej, när de bokstavstroende med vidskepelsen fulla kraft infiltrerar våra länder så kommer medeltidens tankar tillbaka.
Vi som trodde att att den här kampen var över fick totalt fel. Dessvärre så inträffar också något som vi från 68-vänstern häpnar över och det är att nutida vänster försvarar den bokstavstrogna vidskepelsen.
Man har fallit i Brödraskapets fälla genom sitt ställningstagande mot Israel. Sympatierna för folkmördarna inom både Hamas och andra liknande rörelser har dessutom gjort vänstern passiv i kampen mot IS !
Vår gamla vänster från förr hade idag skapat en stor rörelse till stöd för det kurdiska motståndet  med insamlingar och opinion för att Sverige och EU aktivt ska hjälpa det kurdiska folket. Men allt har bara blivit razzetjafs från den nutida vänstern.
Jag måste bara konstatera att vår gamla vänster (SKP) har fått rätt i vår analys vad vänsterpartiet och för all del även mp skulle utvecklas till för tandlösa partier .

Vänsterpartiet deltog aldrig i kampen mot östblocket och befrielsen från kommunismen där. De har ingen förmåga  att ställa sig på rätt sida genom att aldrig ha kunnat göra upp med sitt förflutna vilken sitter där i partiets själ!

tisdag, april 26, 2016

Säpo har fått mer arbete att göra!

Varningar har kommit till Sverige från bla. den kurdiska underrättelsetjänsten att IS skickar sitt folk ut över Europa. De vill förflytta kriget till Europa så att de i lugn och ro kan föra sitt krig i Syrien-Irak!
Under många år har islamismen fått vara ifred i vårt land, de har sakta kunna bygga upp sina "celler" i förorterna.MED hjälp av svenska statens pengar!
Det är så häpnadsväckande naivt!
Svenska kyrkan på många platser hjälper in islamismen i vårt samhälle på samma sätt som skolor,arbetsplatser osv också gör.
Bit för bit!
Detta är taktiken som brödraskapet använder sig av .MEN för katten, läs på om deras regelverk och åsikter, de är verkligen satan själv i sin agenda.
De har i princip samma åsikter som IS i de stora frågorna det som skiljer är bara taktiken.Slutmålet är samma, alla länder ska styras av sharialagar.
De har inga svårigheter med att mörda andra vilka inte delar deras åsikter. Att så många kristna kyrkor i muslimska  bränts är islamisternas verk. De bränner och dödar där de kan men i väst så agerar de annorlunda. Bit för bit ska de ta sig in i våra samhällen och agera .
Så har de också fått en inhemsk hejarklack bland vänstermänniskor vilka bara agerar nyttiga idioter åt de durkdrivna islamisterna. Dessa svenskar med en övervikt av kvinnor är beredda att riva ner de senaste 100 årens framgångar för kvinnorörelsen. De fullkomligt spottar på alla de kvinnor som mödosamt arbetat och slitit för jämlikhetsidealen.

Läs f.ö Marcus Birros fullkomligt lysande inlägg:http://marcusbirro.se/en-poets-ilska-under-det-nya-terrorhotet/
President Erdogan!

Du är en stor otäck diktator med en massa knektar som lyder dig ! Det som håller ihop er är den kriminella islamismens gristryne!
Alla diktatoriska stater genom alla tider har fallit på eget grepp och många har fått betala ett blodigt pris, se bara på hur ömkligt Mussolini och för all del både Kadaffi och Saddam fick sitt slut.

Som man bäddar får man ligga brukar man säga och verkligheten kommer ikapp dig också tids nog.
Fortsätt du att fängsla journalister och kurder så får vi se om x antal år vad som händer.

måndag, april 25, 2016

Uselt stöd till de utsatta!

"Med tanke på hur lite Sverige bidrar i kriget mot IS kan man bara hålla med. Inte ens lite hjälp till kliniken som behandlar de våldtagna, traumatiserade kvinnor som flytt från IS kan man erbjuda. Men kampanjen för att få en plats i FN:s säkerhetsråd tycker regeringen det är värt att lägga biståndspengar på. Det hela är faktiskt häpnadsväckande uselt."
http://www.svd.se/sverige-sviker-i-kampen-mot-is/om/ledare-kolumnister

Sveriges intresse har under lång tid bara inriktat sig på att kunna ta hit så många invandrare som möjligt. Jag börjar misstänka att de som sitter i ledningen kalkylerar med att Sverige på detta sätt med ett allt större befolkningsunderlag ska nå ett större välstånd.
Därför bryr man sig inte om att bekämpa eller hjälpa till med orsaken till flyktingströmmen tex från Syrien-Irak!
Oerhörda miljardbelopp lägga på denna industri idag med en massa nya multimiljonärer i aktion, behöver väl bara säga Bert!
Även de hem där de flesta kommer från Afghanistan bor

 drar oerhörda belopp, varje boende kostar uppåt 60.000 kronor PER MÅNAD! 


De kurdiska styrkorna behöver moderna vapen för att kunna besegra IS, vad gör Sverige i denna fråga? Ja, ingenting är det dystra svaret!
Hycklarnas marknad råder i vårt land.
De godas land där det bara talas vid högtider på ett vackert sätt och vi har en vänster-mp som inte vill höra talas om att det finns islamister även i vårt land.
Vi har en svensk kyrka där präster predikar att vi ska gå samman med islamisterna "därför att vi har samma gud"!
De är falska profeter både islamisterna och dessa svenska präster!
Om svenskar i allmänhet hade läst på vad tex Brödraskapet lär ut hur man ska agera för att nästla sig in i samhällskroppen så kanske man inte hade varit så lättlurad!
Islamister har len tunga ofta just för att dupera och kunna skaffa sig inflytande.


Nej, Sverige och andra länder ska hjälpa de kurder som tar kampen mot islamisterna . 
Vapenhjälp, pengar, sjukvård m.m. allt som kurderna behöver! De slåss för oss också och vår framtid!


söndag, april 24, 2016

Skogen i Sverige förstörs av hitresta tiggare!De här bilderna är tagna i skogen i Gustavsberg, framför vattentornet.

Men de skulle kunna vara tagna var som helst i vårt land där tiggare har slagit ner sig.
Vi har allemansrätt i vårt land men tids nog kanske man blir tvungen liksom i andra länder där folk våldfört sig på naturen inskränka denna rätt.
En mycket bedrövlig utveckling i så fall.
Jag vill nu att Värmdö kommun snarast städar upp denna soptipp liksom Stockholms stad tvingats till på många platser.
Vi kan inte låta denna klick av individer fortsätta att förstöra naturen.
Ett råd till de inom vänstern och miljöpartiet som hela tiden har försvarat denna grupp av tiggare, ni kunde ju samla ihop ert folk och gå ut och hjälpa naturen till att se ut så som den ska!
Återupprepar det jag hela tiden säger, skicka hem de som vistas illegalt i vårt land!

fredag, april 22, 2016

Sorg?

Ja, vad är det egentligen? Saknad eller vetskap om att aldrig mer få sätta sig ner med den personen eller för all del djuret som avlidit.
Människor reagerar så olika ofta pga av vilken tro (eller icketro) de har. I mitt forna yrke har jag sett och upplevt många människors död. Buddister vilka inte sörjde utan framhöll att farfar hade fått komma till en bättre tillvaro. Kristna som var övertygade om att mor hade fått komma till himmelriket.
Sedan har vi de icketroende som ser allt i svart, även de som ligger för döden. Snart är allt slut!
När mina föräldrar avled, med en hel del år mellan sin död så kände jag ingen sorg. Mest förvåning och lättnad att min plågade far fick äntligen dö.
Med min mor var det annorlunda eftersom hon så tydligt mer eller mindre kände avsky för mig.(Bortbytingen som hon sa när jag var nyfödd)
Senare i livet så påstod hon alltid att jag blev mer o mer lik min farfar som "var en jävla gubbe"!
När hon dog på juldagen och jag på julafton tvingats att höra en lång stund hur eländigt dålig hennes son var, hon talade med min fd hustru inte med mig, då kändes det skönt att hon dog.

Sorg kan man känna över de som lever på ett sätt som nästan är värre ibland. Människor man har stått oerhört nära som bara försvann! Skilsmässor ger också stor sorg för de flesta men på olika sätt. Tomheten efter att man flyttat isär kan ju kännas precis som när någon nära har avlidit.
Jag känner också sorg över hur världen ser ut med de fanatiker som förstör och mördar. Överhuvudtaget all förstörelse ute i naturen med kludd och sönderslagna ting. Jag kan känna sorg över hur slussen i Stockholm långsamt förstördes därför att mäktiga intressen ville riva och bygga nytt!
Samma sorg kan jag känna när jag passerar Sergels torg och minns hur det såg ut en gång i tiden innan de rev allting. Hela den stadsdelen hade kunnat vara ett paradis idag om man varsamt hade renoverat.

Sorg är ju en inre känsla men den får aldrig ta överhand så att man inte kan leva sitt liv på ett bra sätt.
Man måste kunna fortsätta att skratta och uppleva det är som är fint i livet.

torsdag, april 21, 2016

Sverige är ett underligt land!

Regeringen  består av 2 och ett halvt politiska partier. (S)+ MP+ det halva V.
Det blir ju en halvdan politik i mångt och mycket också.

Att det lilla mp har fått sådant inflytande över viktiga områden är ju snudd på ickedemokrati. De har fått genom lagstiftning kärnkraften att bli så olönsam så det blir nedläggning. Ingen forskning heller för framtida bättre lösningar tex att man skulle kunna bränna av avfallet i nya reaktorer.
Konstigt är också att det här landet beviljar bidrag till organisationer som inte är demokratiska, jag tänker då bla på islamistiska organisationer.
Samma sak är det med invandrares bidrag. Fullt bidrag bara du får ett uppehållstillstånd, vi andra får betala som i mitt fall med låg pension.
Andra kommer hit, blir medborgare, får pension och flyttar hem till det land de "flydde"från?
För några år sedan kunde uppdrag granskning påvisa att släktingar tog ut pensioner efter döda släktingar i åratal!

Vi är landet där det aldrig blir mer än med en fotnot om den nya brottsligheten i våra förorter. En brottslighet som tränger allt mer djupt in i samhällskroppen där till och med politiker hjälper de kriminella genom sina släktband. Jag behöver bara säga hemsjukvård, hemtjänst, assistanshjälp m.m.
Sverige har länge uppmuntrat islamistiska värderingar på många orter. De som påtalat att människor inte vill hälsa  vettigt eller ha på sig kläder lämpliga för yrket har fått bannbullan på sig. Allt skulle godkännas, kvinnor fick sitta bakom en skärm under undervisningen därför att männen protesterade.
Det skulle säker gå att samla ihop hur många exempel som helst men värst är de skolor som viker sig för islamisterna när det gäller barnen och undervisningen. Barnen ska slippa undervisning i det och det!
Svensk lag sidsteppas och det är en ytterst farlig väg att slå in på.

onsdag, april 20, 2016

När livet vänder!

Kvällens avsnitt av serien "När livet vänder" var oerhört svårt att se. Tack och lov så var huvudpersonen Emma lugn och fin även om smärtan lyser igenom då och då.
Att få sina två små barn mördade och nästan hålla på att stryka med själv är mer än djävulskt. Anja Kontor sköter dessa program på ett mycket fint sätt och ger av sig själv, det märkte man inte minst i slutet när de kramade om varandra. Då kändes det i hjärteroten på mig!
Jag tror att vi människor behöver dessa program med människor som upplevt annorlunda saker i livet, jag vet de som fnyser och kallar denna typ av program som "socialporr" men det är djupt orättvist.
Vi behöver få se livet ur andra synvinklar än de gängse.

Hoppet om ett bra eller tom. bättre liv får aldrig överge oss och åtminstone jag blir stärkt av dessa program med så stor mening i.

tisdag, april 19, 2016

De stannar och tar striden!


Korrespondenterna

Kommer att publiceras i SVT Play
Utrikesmagasin. Del 2 av 10. Syrien inifrån. Fem år efter inbördeskrigets början har Syrien fallit sönder. Korrespondenterna rapporterar inifrån Syrien och från motståndets högkvarter i Turkiet. Programledare Bengt Norborg.
 Sänds i HD Textat sid. 199
Sänds även:
SVT224 apr11.35
Kurderna i Syrien och Irak är de som framstår som särdeles både kloka och modiga. En kvinna i programmet säger " att vi uppmanar inte någon att fly och utsätta sig för en farlig båttur över havet"!
Kebabkrogens ägare sover med sitt skjutvapen laddat och bredvid sig om IS skulle anfalla på natten.
Visst såg jag också flaggan med hammaren och skäran i det stora mötet och festen som kurderna anordnade. Visst vet jag att både PKK och YPG är socialistiska rörelser men de är de enda som valt att bekämpa ondskan från islamisterna. De värnar om alla oavsett religion. Bara man vill stå upp för friheten från islamister.
Valet för mig är helt lätt oavsett kurdernas politiska inställning, de väljer att stanna och slåss samt att börja bygga upp sitt land igen.
Är det några som verkligen skulle vara förtjänta av ett eget land så är det detta kurdiska folk som jag tänker på i första hand.

Se programmet!Kort blogg!

Allt är nu sagt om islamisterna inom MP! Men hur är det med språkröret Fridolin, är han revolutionär syndikalist fortfarande??

måndag, april 18, 2016

Fittja och Botkyrka!

"I dag var inrikesminister Anders Ygeman på besök i området. Han fick bland annat träffa tobakshandlaren Harout Artin i Fittja som berättar så här om sin situation.
– Det är svårt här. Ingenting händer, polisen kommer - de kriminella försvinner. När polisen går - de kriminella kommer.
- Vi ska bränna din affär, vi ska hota dig! säger de. De bara hotar oss här! I dag finns ingen respekt. Fittja centrum är helt katastrof, säger han.
Tobakshandlaren Harout Artins anställda blir utsatta för hot en till två gånger i veckan.
– Du kan inte säga någonting. Många av mina anställda blir rånade, utsatta för slagsmål, får en smäll i ögat. Vi kan inte göra något. Det finns ingen säkerhet för oss i Sverige, ingenting. Tyvärr. Det är jättesvårt för oss, säger han."http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6414048 

De blåögda i vårt land blundar med sina bägge blå ögon på samma sätt som MP:s språkrör vad gäller islamisten Kaplan!
Vi har idag så stor brottslighet och det värsta är att folk varken vill eller vågar längre att anmäla det som händer dem.
Jag gjorde ju likadant efter rånförsöket av mig i slussen för ett tag sedan, det är inte lönt att anmäla. Jag såg ju vad som hände med min anmälan i höstas , SL hade ju inte ens sina kameror igång så polisen hade bara att avskriva.
Våra förorter runt om i landet är hårt ansatta av kriminella, det är ju inte bara i de tre stora städerna längre.
Maffialiknande gangsters infiltrerar hela samhället med allt från bedrägerier på nätet till att sälja knark. Och denna kötthandel med kvinnor som pågår dygnet runt via nätet, kvinnor levereras per bil när som helst. Stora pengar att tjäna för de som håller i det hela.
Vilken småfirma som helst kan drivas av kriminella allt från byggnadsfirmor till affärer. Vem minns inte alla livsmedelsaffärer Clark Olofsson ägde en tid när han satt i svenskt fängelse.

Nu ska man hårdsatsa ute i Botkyrka på samma sätt som man gjorde i Södertälje och det är bara att önska alla lycka till i den kampen!

söndag, april 17, 2016

Jag är rädd för illasinnade bakterier, är inte du det också?

Det är svårt idag att ta till sig allt som uppdagas i vår värld, det kommer en aldrig sinande ström av nyheter. Jag hade lite hum om att vissa resistenta bakterier led till svår sjukdom och även döden men när jag hörde det här programmet så inser jag att resor till Kina och Thailand kan leda till mycket allvarliga sjukdomar.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/705634?programid=412

Nu när du har lyssnat på det här inslaget så borde du liksom jag reagera starkt på hur det fungerar med djuruppfödningen och hygienen i många länder.
Mannen i inslaget som blev allvarligt sjuk hade varit som turist i Thailand.
(För övrigt kan man fundera över varför så många svenskar gillar att resa och stödja diktaturer, Thailand är en militärdiktatur)

Jag har en vän i Malmö som ådrog sig bakterier och hans liv gick att rädda men det tog nio månader på sjukhus innan han kunde åka hem.
Ibland kan dessa bakterier slå till så hårt att man på några dygn avlider.
Människans snikenhet efter pengar är främsta orsaken till att djuruppfödare ger sina djur antibiotika. Växa fort , snabbt till slakt och billigare priser till oss konsumenter. Så ser det ut lite förenklat.
Personligen har jag av flera skäl beslutat mig för att inte resa till länder där det råder diktatur, flygresan är lång och skitar ner luften, farliga bakterier och för varmt!


fredag, april 15, 2016

De som valde Kaplan!

Miljöpartiet har i flera år verkat i en riktning där islamister går fria från kritik, de följer vänsterpartiet.
Det är MP OCH statsministern som har valt att sätta Kaplan som bostadsminister, ingen annan.
De vet att Kaplan har en del i sitt bagage bakåt i sitt liv. När han säger sig vara feminist och för jämställdhet så är det ju bara tomsnack.
Ingen muslim kan säga så eftersom de ålägger sina kvinnor att skyla sig, de ålägger sina kvinnor att leva ett liv i skuggan av männen.Det är bara att se hur det går till i en moské, var befinner sig kvinnorna.
Det är bara att kolla på en badstrand, vem har badbyxor och kan bada normalt?
 Gå på ett kafé i förorten eller i ett muslimskt land, var finns kvinnorna?

Så där skulle jag kunna sitta och lägga upp tusen argument mot denna religion, den kan inte i det stadium den befinner sig i nu någonsin varken bli feministisk eller jämställd. Inte heller demokratiskt!
Det är en männens religion totalt!
Den muslimska religionen ska motarbetas och avslöjas för vad den står för. Förtryck!

Jag har inte förstått varför man ska behandla denna religion med silkesvantar, de är ju inte ett dugg bättre än Jehovas vittnen med sin fanatism.
Kaplan var med på ship to Ghaza för några år sedan , en resa som bara understödjer Hamas men det gillar ju Kaplan annars hade han väl inte följt med eller hur?

Alla dessa islamiströrelser har i sina program och stadgar att man ska förgöra Israel och det innebär att de tänker fullfölja det Hitler började med , döda alla judar!

torsdag, april 14, 2016

Dubbelspelet!

Regeringen ger tio miljarder extra, lånande pengar, till landstingen och kommunerna.
Samtidigt så införs en ny avgift mot arbetsgivarna, de ska betala när anställda är sjuka, en hög del av avgiften.
Vårdanställda är de som toppar listan över sjuka idag. Detta  innebär mycket högre avgifter och då går extrapengarna åt  till detta.

Som vanligt så flyttas problem och pengar fram och åter i vårt samhälle.
Ungefär som när man tar bort sofforna ute för att inte missbrukarna ska kunna sitta där. Nu sitter de tex i Farsta uppe på perrongen i T-banan istället. Bättre?
Samma sak med invandrarna, varför stämde man inte i bäcken från början? Vi har väl ingen skyldighet att ta emot lycksökare från Marocco? Eller från andra länder där inte krig pågår!
Ibland får jag för mig att de som sitter i kanslihuset är mindre begåvade än andra! Eller vad är det för apspel de håller på med?
Öppna pärleporten för att sedan haka av den och slå folk ner i marken med den! Är det snällt?

Först ta in sedan ut med fötterna  först detta tack vare att man inte hade någon koll på vad man höll på med.
Här vistas människor med flera olika pass och namn, de åker fram och åter till sina länder som vilken turist som helst men svenska myndigheter har noll koll.

Är man flykting och förföljd så kan man inte återvända eller hur?

Sverige har varit utsatt för regimers hyss förut och svenska myndigheter har fattat noll.
Jag tänker då på andra vågen flyktingar från Chile på sin tid, det var i huvudsak kriminella som släpptes ur fängelser med order att utge sig som politiska flyktingar, då skulle Pinochet-regimen släppa dem. De behövde plats i sina fängelser för politiska fångar.
Chilenska föreningen varnade svenska myndigheter över vad som var på gång men ingen lyssnade på dem.
Bara i Malmö så blev dessa chilenare en pest med sin kriminalitet som fullbordades med ett otäckt tortyrmord.
Hur många kriminella har inte sett sin chans nu att komma hit när kollen var så dålig?

Det är ju bara att kolla alla filmer polisen lagt ut i samband med brott så inser man att mer än ofta är det folk från andra länder som utför dessa brott.
Helst ska det vara tystnad omkring detta stora problem men det sipprar igenom ändå, nya kanaler för yttrandefriheten öppnas upp på internet istället för de vanliga tigande massmedia!
Enbart jag själv har två gånger inom ett halvår utsatts för brott begångna av invandrare och det är två gånger för mycket.
Ska äldre människor inte våga gå ut efter 18.00 ?


onsdag, april 13, 2016

Min reaktion på vårbudgeten!

Det första jag tänker är på alla ofantliga summor som bollas nu av regeringen. Migrationsverket har en budget  större än svenska försvaret osv. OCH då har man inte heller räknat in att dessutom 10 lånade miljarder ska gå till de kommuner vilka har tagit emot flest invandrare!
Samtidigt höjer man avgifterna för hemtjänsten med stora belopp.
Det är det första jag tänker på.

Pensionärer ska plågas ut sina sista pengar när de blir gamla och sjuka! Vad är det för "arbetarrörelse" som gör sånt?
Sedan kommer jag att  jag att tänka på oss alla som slitit i vården som anställda på dåliga arbetstider och mycket låg lön på 80-90 -00 talet. Påtvingade 71 % scheman vilket aldrig gick att få sosseregimen i Malmö att ändra.

Alla vi har fått dålig pension.
Och då ser man återigen alla dessa stora miljarder bollas över till invandringen som sköttes så dåligt av allt från Reinfeldt till nuvarande regering. "Alla är välkomna"!

Pensionssystemet är rena rama lurendrejeriet och alla politiker har i alla år sagt att vi har världens bästa pensionssystem. Det har ALDRIG funnits pengar till oss, tvärtom har våra pensioner urholkats hela tiden inte minst med den sk "bromsen"!

Då börjar jag känna att hela det som pågår nu är ORÄTTVIST mot oss som arbetade i hela våra liv i detta land. Godheten sträcker sig bara till de som man öppnade upp porten för medan vi andra får titta på.
Riksdagsmännen, företagarna, byråkraterna, inte minst i det jättestora Migrationsverket har alla sitt på det torra.Bra löner och senare bra pension.
MEN det var vi som byggde landet!
I slitsamma yrken som har tagit hälsan från många .  I de gamla yrken vi hade fick man ofta riskera sina liv.Under mina år på järnbruket så dog minst 30 personer på jobbet genom olyckor.
Ni som sitter idag som byråkrater riskerar väl bara ert sittfläsk!

Kommunister i alla dagar har talat om "klasshat" och det är f-n i mig dags att polera upp detta hat mot er som har dragit in Sverige i det här.

Mitt hat är mot denna sk vänster och borgerlighet som fegar ur när de skulle som bäst ha behövts.
Hur kan man som "opposition" i princip sitta och titta på när dessa klantar i regeringen totalt kör över oss vanliga medborgare!

Fy skäms på er alla! Min röst får ni inte !Välfärdslandet är på ett sluttande plan!

Så här ser det ut i många skogar i Stockholmsområdet, jag har sett mycket värre än det här kan jag säga.
Den som bor här har huggit upp ved som är prydligt staplat vid berget men resten, fy fanken!

Sverige har inte kunnat sköta den här biten så som man ska kunna. De som kommer hit från EU får vara här i tre månader men har de inget arbete då så ska de återvända. Ingen myndighet har förmått att låta den lagen gälla, man fegar ur därför att man är så  ängslig över stämpeln razze eftersom det rör sig om romer.
Sedan har vi dessa inom mediavänstern plus en del artister som alltid ska tycka till med upprop osv. Politikerna är tydligen rädda att stöta sig med kändisarna!

Är det humant att låta folk bo på det här sättet? Är det humant att låta folk leva på tiggeri år ut och år in som vi nu har sett i vårt land.
EU har anslagit många miljarder Euro till Rumänien för att skapa en bättre tillvaro för romerna och det är på den vägen det måste gå!

Kommuner som öppnar upp skolor , sjukvård, sosshjälp mm. bidrar bara till att allt fler söker sig hit och hamnar i kanske värre misär än hemma i Rumänien vad gäller boendet.

Så länge som det här eländet ökar så ökar också kriminella handlingar. I Farsta så har inbrotten den senaste tiden i lägenheter och villor ökat väldigt mycket och det är sannerligen inte slumpen som spelar in.
Där det finns fattigdom där finns det också kriminalitet!


Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate