torsdag, juni 30, 2011

Mycket bra artikel av Andreas Malm!

Andreas Malm om vänsterns svek mot revolutionen i Libyen

Den 18 juni presenterade The Guardian ett sensationellt avslöjande om händelserna i Libyen. Tusentals dokument som rebeller beslagtagit i och runt Misrata visade svart på vitt hur Muammar Gaddafi beordrat krigsbrott mot civila. Regimens styrkor fick, för att bara ta ett exempel, i uppdrag att utplåna Misrata och ”göra det blå havet rött” av blodet från hamnstadens invånare (lika många som Göteborgs). Medan The Guardians reporter bläddrade genom dokumenten fortsatte mycket riktigt granaterna att regna över Misratas bostadsområden: fler än tusen invånare har dött under den fyra månader långa belägringen, den stora merparten av dem civila.
Avslöjandet var sensationellt, därför att inget annat krigsförbrytarmål i modern tid har kunnat baseras på dokument med explicita, signerade order. I avsaknad av sådana uppenbara bevis kunde exempelvis Slobodan Milosevic förhala sin rättegång så länge att han hann dö utan dom. Men den här gången är saken klar.
Två dagar efter The Guardians rapport publicerade Aftonbladet Kultur en artikel med rubriken ”Myten Libyen”, författad av en Joakim Bröms, med ett befriande enkelt budskap: alltihop är uppdiktat (Aftonbladet 20 juni). Gaddafi har inte begått några krigsbrott. Det finns ”inga styrkta belägg”, inga ”fakta eller bevis”: ”flyganfall mot civila, våldtäktskampanjer, urskillningslösa bombningar av bostadsområden” är inget annat än rykten som rebellerna och Nato låtit plantera för att legitimera sitt krig. Om det är någon part som begått brott är det tvärtom rebellerna. Det är de och deras ”västliga supportrar” som ”motsatt sig en förhandlingslösning”, medan Gaddafi-regimen accepterat ”vapenvila och förhandlingar”. Bröms slutsats var logisk: i Tunisien och Egypten inträffade folkliga revolutioner, men någon sådan existerar inte i Libyen. Här handlar det om ett inbördeskrig. Skulden för det ligger hos rebellerna.
Tre dagar senare stack Dan Josefsson in en replik till Dagens Nyheters Hanne Kjöller, som i en notis haft mage att ifrågasätta Bröms teorier (Aftonbladet 23 juni). Josefsson skrev: ”Jag vet lika lite som Hanne Kjöller vad som pågår i Libyen. Men att som hon använda obekräftade uppgifter för att rättfärdiga krig mot andra länder är historielöst och omoraliskt. Om det var Sverige som bombades med hänvisning till obekräftade påståenden om alliansregeringens illdåd, är jag säker på att hon hade hållit med mig.”
Vad kan man säga om detta?
Något av det mest frustrerande med förnekare av brott mot mänskligheten är att de är så svåra att motbevisa kort och koncist: det finns ofta ett fullständigt överflöd av dokument, fotografier, filmer, vittnesmål, journalistiska beskrivningar, lik, massgravar, sjukhusrapporter som bortom allt rimligt tvivel bevisar att brotten ägt rum. Så var det i Kambodja, i Srebrenica, i Gaza. Så är det i Libyen. En ingående bevisföring låter sig dock inte presenteras här; den får vänta på Haag-domstolens utredning. Låt oss i stället snabbt summera vad vi vet. Vi vet att Gaddafi bemötte de från början obeväpnade demonstrationer som bröt ut i Libyen i mitten av februari med de mest hämningslösa massakrer någon diktator hittills utfört under den arabiska våren. Vi vet att demonstranterna snabbt rafsade ihop väpnade enheter för att slå tillbaka. Vi vet att Gaddafi svarade med fullskaligt terrorkrig.
Att som Dan Josefsson likställa denna kunskap med hypotetiska ”obekräftade påståenden om alliansregeringens illdåd” är inte bara osmakligt: det är ett hån mot det libyska folket. Fredrik Reinfeldt må vara en borgerlig klasskrigare, men han är en demokratiskt vald sådan. Han har inte suttit som enväldig diktator i 42 år, inte systematiskt likviderat sina politiska motståndare, inte låtit slakta fler än tusen instängda fångar på Hall, inte omvandlat Sverige till en kassako för sig och sin familj, inte förbjudit det engelska språket eller systematiserat tortyr eller blivit föremål för en folkresning som i sista stund bett om utländsk hjälp för att undslippa totalt blodbad.
Dessvärre stannar det
inte vid Libyen. I vänstertidskriften FiB Kulturfronts senaste nummer slår ledaren fast att de filmer som visar hur syriska säkerhetsstyrkor angriper demonstranter är ”förfalskningar”. Ett fylligt reportage inifrån Syrien låter veta att inga vägspärrar eller stridsvagnar finns att se, men däremot råder yttrande- och demonstrationsfrihet av svenskt snitt, flerpartisystem och korruptionsbekämpning. De enda massdemonstrationer som förekommer är för Bashar al-Assad. I stället för en folklig revolution hittar FiB Kulturfront bara maskerade islamister som dödar Assads oskyldiga polis.
Och ännu värre: ingenting av detta är heller isolerade svenska fenomen. Allt fler vänsterröster i västvärlden har under de senaste månaderna bespottat de libyska rebellerna, framställt Gaddafi som fredssträvare, släpat den syriska demokratirörelsen i tvivel. På måndagen fick således Bashar al-Assad besök av den amerikanske vänsterikonen Dennis Kucinich, som efter ett tre timmar långt samtal betonade behovet av ”stabilitet” i landet; tidigare har han prisat Assad för hans ”barmhärtighet” och reformsinne.
Allt detta är lika makabert som bekant: vi har hört det förut. Vi har sett människor som anser sig stå till vänster välsigna tyranner från Josef Stalin till Robert Mugabe, förneka brott mot mänskligheten från Kina till Bosnien, dra outplånlig vanära över sig själva genom att ta parti för de mest vansinniga av världens regimer enbart för att de för tillfället stått i harnesk mot väst. Det är en stalinistisk och poststalinistisk tradition som, mot alla odds, levt vidare ända in i 2000-talet.
En sak är
dock unik denna sommar. Vi står mitt uppe i en arabisk revolution som får världssystemet att skälva. Inte nog med att regionens diktatorer äntligen rivs ned i ett skred av folklig vrede; inte nog med att Egypten – sedan fyrtio år nyliberalismens brohuvud i Mellanöstern – plötsligt tackar nej till nya lån från Världsbanken och IMF: kraften från denna revolution har nu också tagit sig in i den sydeuropeiska klasskampen. Det går en rak linje från Tahrir till Syntagma.
För världens vänster har 2011 hittills varit det mest hoppfulla året på den här sidan om murens fall. Hoppet kommer inte enbart ur de oerhörda segrar som vunnits på marken – som att Libyens befriade områden nu formligen svämmar över av nystartade tidningar, radiokanaler, musikgrupper, poesisällskap: yttrandefrihet, för första gången! – utan också ur de portar som slagits upp mot framtiden. Och i takt med att Saleh, Gaddafi, Assad vacklar och faller bara ökar kraften i rörelsen.
Och vad gör då delar av vänstern i detta läge? Tar ställning mot revolutionen. Den numera populära vänsteridén att Libyens problem ska lösas genom att Nato åker hem, rebellerna lägger ner vapnen och Gaddafi blir förhandlingspartner för fred är ingenting annat än kontrarevolutionär. I väst gnäller vänstern över Nato; i den arabiska revolutionens kärnland Egypten är det offentliga rummet draperat i den libyska rebelltrikoloren. Båtar, bilar, Tahrir-demonstrationer solidariserar sig gränslöst med i synnerhet Libyen, men också med Syrien, därför att de avgörande slagen nu utspelar sig där. Där har regimerna svarat med brutalare våld än i Tunisien och Egypten, där har massorna ännu större hinder att välta – och just där sällar sig allt fler västerländska vänsterröster objektivt eller subjektivt till massmördarna. Denna gång är det inte bara moraliskt skamligt, som nyss på Balkan. Det är strategiskt katastrofalt.
En revolutionär vänster
skulle, till att börja med, kräva vapen till rebellerna i Libyen. Den stora skandalen hittills är att Nato-länderna trots uppenbara logistiska möjligheter vägrat förse dem med de vapen som skulle påskynda demokratins seger. I Sverige skulle således en revolutionär vänster kräva att regeringen Reinfeldt inte bara erkänner det nationella övergångsrådet i Benghazi som landets enda legitima styre – en ren självklarhet – utan också tar Bofors samlade vapenlager och skeppar dit dem omedelbart. Vi borde vara lika intresserade av praktiskt solidaritetsarbete för Syrien, Jemen eller Bahrain som för Gaza: den arabiska revolutionen är, som den palestinska vänstern alltid vetat, en. Ingenting flyttar fram palestiniernas positioner så mycket som demokratiska regimer i grannländerna. Ingenting är mer politiskt värt.
När Haag-domstolen
i måndags proklamerade att Gaddafi ska arresteras för krigsbrott bröt jubel ut i Misrata, Benghazi, Tripoli. Från det belägrade Misrata förklarade Sheikh Khalifa Zuwawi, ledare för det revolutionära rådet, sin glädje över budet: Det här visar att vi haft rätt som gjort revolution. För svensk och annan västerländsk vänster är det hög tid att bestämma sig. Det är revolution igen. Ska vi vara med den eller mot den?

Mer än sommarfylla!

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologen-svarar/barnen-star-inte-ut-med-att-se-mamma-full_6282348.svd

Madeleine Gauffin Rahme är en ovanligt klok och erfaren psykolog. Svaret som hon ger denne man om sin hustrus alkoholvanor och deras barns reaktioner är till 100% rätt.
Mannen varken inser eller ens förstår att han är en sk medberoende person,  däremot reagerar barnen glasklart riktigt.
Jag har ju min egen historia där jag också under försök till nykterhet också blev "bjuden" på vin. Eller tex som julklapp fick en flaska brännvin av en släkting som ändå visste hur landet låg.
När ens partner inte själv vill sluta dricka så kan det bli så galet så denne fortsätter att köpa hem alkohol "därför att livet blir så trist annars"!

Mannen i dagens Svd har ändå skrivit och frågat om familjens problem så långt inne inom sig så vet han kanske hur fel de lever?
För bara några tiotals års sedan så var det ofta männen som drack för mycket men denna bild håller på att ändra sig. Kvinnor dricker ihop med kvinnor idag.
I hemmen så dricker bägge tillsamanns ur sina vinbags vardag som helg.
På Stockholms krogar är det idag inget ovanligt med kvinnor som sitter och dricker vin. Jämlikheten kommer att kräva sina offer och som vanligt är det barnen som kommer att få ta smällen. Kvinnorna var de som ofta höll ihop hem och barn men när även kvinnor blir alkoholister så finns ingen trygghet kvar för barnen.
Ingen ska ju naturligtvis bli alkoholiserad så barn kommer i kläm. Dagens vidlyftiga drickande skapar tyvärr en stor grogrund för två alkoholister i familjen.
I Danmark har man en stegrande frekvens av kvinnliga alkoholister tillika lungcancerfall. Kurvorna pekar rätt uppåt och jag skulle tro att vi i Sverige rätt så snart kan skåda samma utveckling.
När två unga möts och de har ett mönster med mycket alkohol i sitt liv redan från början så är de illa ute. Ofta slutar deras förhållanden med att det enda de har gemensamt  är alkoholen. I värsta fall också ett par ensamma och rädda barn !

Det är rätt med jämlikhet men varför i hela friden ska man ta till sig de sämsta sidorna från det motsatta könet?

onsdag, juni 29, 2011

Jag har tjatat om samma saker i åratal.Bra att DN skriver detta!

Han kallar det ”bloodlands” – ”Den blodiga jorden”. Mitt i Europa, på ett område som sträcker sig från Polen genom Baltikum, Ukraina, Vitryssland och de västra delarna av Ryssland, dödades för bara några decennier sedan 14 miljoner människor.
Här drog arméer fram och åter och lämnade travar av lik, här verkställdes massavrättningar och framkallades medvetna svältkatastrofer. Historikern Timothy Snyder, som gett ut en nyöversatt bok just med namnet ”Den blodiga jorden”, benämner skeendet ”en historia om politiska massmord”

Det började redan långt före andra världskrigets utbrott. I början av 1930-­talet svälte det kommunistiska Sovjet under Josef Stalin medvetet ihjäl fem miljoner människor, de flesta i Ukraina. Jordbruket hade kollektiviserats och de som motsatte sig denna realsocialism, och undsluppit svältdöden, avrättades eller deporterades.
Några år senare vidtog ”den stora terrorn”, då minst 700 000 människor dödades av Stalins regim. ”På 1930-talet”, skriver Snyder, ”var Sovjetunionen den enda stat i Europa som genomförde politiskt massmord”.
Men Stalin skulle snart få assistans av en kollega med minst lika stark blodlust. Molotov-Ribbentrop-pakten förenade Europas stora diktaturer, Sovjet och Nazi-Tyskland, som snabbt gemensamt invaderade Polen och delade upp slaktarbetet mellan sig.
För den som av vana kommer med klyschan ”Stalin räddade Europa från fascismen” kan det vara nyttigt att betänka detta och fundera över vad som hade hänt om Hitler inte brutit pakten och anfallit Sovjetunionen.
Men det gjorde han, och därefter ägnade sig de båda åt vad Snyder kallar ”krigförande medbrottslighet”, och armé­erna och dödspatrullerna fortsatte att skrida först österut, sedan västerut över den blodiga jorden.
Vad är värst, nazismen eller kommunismen? Det är en fråga som fortfarande har stor sprängkraft. Kan ondskan mätas, vägas, jämföras?
Det finns skillnader. Även om det kommunistiska Sovjet också ägnade sig åt antisemitism, etnisk rensning och slakt av folkminoriteter hade Stalin ingen agenda som syftade till utrotning av det judiska folket. Men det finns också likheter, där den kanske största är att statens och ledarens vilja är alltings mått – inte människovärdet. Det är rätt att döda individen om kollektivet vinner på hennes död.
Frågan aktualiseras inte bara av Snyders bok utan också av avhandlingen ”Den goda tanken och den onda erfarenheten” som nyligen lagts fram av Valter Lundell på Lunds universitet.
Den bygger visserligen bara på tjugo djupintervjuer med historielärare och -forskare men visar på en tendens som är välkänd i både historieundervisning och debatt. Alla är överens om att det är rätt att fördöma Hitlersystemet med termer av ”nazismens brott mot mänskligheten”. Men använder man samma ord om kommunismen börjar vissa att sitta obekvämt i stolen. Invändningarna kryper fram: ”Det är inte kommunismen i sig det är fel på, det är en i botten sympatisk ideologi om jämlikhet som bara vantolkades en tid. Rätt lång tid, i och för sig, nästan hundra år. Och överallt där den tillämpades. Och med miljoner döda på sitt samvete. Men ändå. Ändå…”
Ett par av de intervjuade lärarna formulerar sin grundsyn på skillnaden som att medan kommunisterna, som egentligen var goda människor, massmördade kände de sorg. Nazisterna var onda och kände lust.
Avhandlingen tar också upp debatten om när Forum för levande historia för tre år sedan skulle informera gymnasieelever om kommunismens brott mot mänskliga rättigheter. Ett upprop mot kampanjen undertecknades och tonläget var uppskruvat. Regeringen försökte styra den fria forskningen och skrämma ungdomar med kommunistspöket.
Inte för att diskussionen om statens roll som auktoritär universitetsrektor var oviktig, men man kan konstatera att när Forum för levande historia tidigare informerade om nazismens brott var tongångarna betydligt lugnare. Alla riksdagspartier ställde upp med pengar. Det var ju en helt annan sak.
Det är svårt att förstå varför det fortfarande finns en sådan motvilja att tala om och fördöma kommunismens brott – ja, till och med att kalla dem vid deras rätta namn. Är det för att man inte tycker att brotten är tillräckligt allvarliga? Eller är man rädd för att det skulle färga av sig och besudla ens egen, röda men icketotalitära agenda? Båda alternativen är nästan lika illa.
Kanske förklaras det bäst av Valter Lundells avhandling, där han och flera av de intervjuade jämför kommunism med religion. ”Tron på kommunismen har för många skänkt mening åt deras liv och en övertygelse om att sitta inne med kunskapen om det jordiska paradiset, liksom förlusten av denna tro har kastat dem in i en livskris.”
Det är med andra ord svårt att förlora tron på himmelriket även om vägen dit kantas av lik.
Även de som verkligen förlorat sin tro behandlas med olika måttstockar. När Ingmar Bergmans och Ingvar Kamprads gamla sympatier för Hitler omskrivs är det med unisona – och helt berättigade – fördömanden. Före detta fans av Stalin, Mao och Pol Pot kommer undan med lätt besvärade men samtidigt nostalgiska hänvisningar till tidsanda, ungdomlig överentusiasm och att man ändå kämpade för något bra.
”De var värre!” ”Nej, de andra var värre!” Denna mördandets makabra matematik blir absurd. Det viktiga med att tala om nazismens och kommunismens brott är inte att en gång för alla slå fast vilka som var värst. Det är att vända ryggen åt alla totalitära tendenser och se till att de aldrig får tolkningsföreträde igen.

måndag, juni 27, 2011

Järnvägen!


Året är 1916! Sverige var ett annat land mot nu. Järnväg fanns i mycket större utsträckning att tillgå för de boende. Skånes järnvägar löpte härs och tvärs över landskapet. Gotland hade järnväg.
Samma sak i mellansverige, järnväg långt ut till byarna. Landet var fattigt men råd att bygga järnväg hade man.
Järnvägen såg ut så här i många år,  tittar man på en karta från början av femtiotalet så ser den nästan likadan ut.  Själv har jag tex åkt tåg till Falsterbo från Malmö så sent som 1955, åkt rälsbuss från Falkenberg till Okome osv. De järnvägarna är borta sedan många år. Bilismen steg fram i vårt land just på femtiotalet och vi fick en fd lokförare som minister över järnvägen. Inte fanken värnade han över detta trafikslag, nej , det blev bilismen med våldsamma utbyggnader av vägnätet som blev hans melodi.
Maken till nedläggningar av järnvägen hade nog inte setts i hela världen skulle jag tro. Inga planer heller på att modernisera såsom man gjorde i Japan.
När vi kommer längre fram på sjuttio-åttiotalet så börjar man ute i Europa bygga nya järnvägar med ny teknik. Man vill försöka mota både inrikesflyg och bilismen så att denna inte växer ytterligare. I Sverige "uppfinner" man  x2000 som ska kunna köra på de gamla krokiga järnvägarna lite snabbare tack vare att tågsättet ska kunna luta i kurvorna.
SJ-Banverket splittras i två enheter som börjar att ta sig ton mot varandra och samarbetet börjar att lida. Det gäller att pinka revir för dessa myndiga herrar som står i spetsen för de olika bolagen.
Politikerna blandar sig än mer och börjar ge tillstånd till vansinniga projekt såsom Båstadtunneln. Sedan kommer den stora utpressningslinjen via kusten upp till Umeå. Mycket dyrt att genomföra och man våldför sig på naturen på många ställen. En uppgörelse mellan MP och S. All annan järnväg blir lidande i hela landet tack vare dessa två mycket dyra och dåliga lösningar. Underhåll blir eftersatt överallt och vid minsta påfrestning så pajar systemet. Passagerarna blir ju lidande men vem bryr sig.
Vår sk opposition tror i sin enfald att den lilla avreglering vi haft är skulden. Eller så spelar man på folks känslor bara för att vinna politisk poäng. Järnvägen måste få kosta men man ska naturligtvis bygga där det behövs. Varför byggde man aldrig linjen från Jönköping ner till Malmö? En rak modern järnväg finns på papper hos fd Banverket som skulle kunna avlasta den mycket "trånga " järnvägen söderut. En första del av snabbtågsjärnväg 35 år efter övriga Europa.

De flesta politiker idag är uppvuxna med bilen som främsta färdmedel och de kan tydligen inte heller förstå vad framtiden kräver av vårt land när det gäller att transportera människor och gods. Vad hjälper det att man byter namn till tex Green Cargo när de inte ens vill förhandla med sina kunder. Man vill bara köra det som är mycket lönsamt. Där kommer det att bli skillnad   när fler aktörer får köra på linjerna. Så var det när Telia blev av med sitt monopol, alla lite äldre vet ju hur Telia fortsatte med sin uråldriga uppdelning av lilla Sverige trots moderna växlar. Rikssamtal skulle det heta och dyrt var det trots att det inte kostade dem ett öre mer att släppa ett samtal till Kiruna eller inom en stad.
Enda sättet att motverka monopol och dyra priser är att låta fri företagaranda råda! Telia är ju ett skräckexempel på hur de trots sk avreglering kunde få behålla kopparledningarna över hela landet så de kan tjäna pengar på att hyra ut dem till andra aktörer. Nu skenar utvecklingen från dem i och med 4G masternas intåg. Så måste det också bli med järnvägen, fri konkurrens måste råda och SJ ska inte ha några fördelar.

Mordorgier!


"Kroppen hittades i en skogsdunge av en förbipasserande vid 16-tiden. Enligt polisen ska det röra sig om en man som är mellan 25 och 30 år. Han har ännu inte identifierats.
– Vi har inlett en mordutredning då det finns sticksår på kroppen, säger Klas Jensgård, yttre befäl vid söderortspolisen till SvD.
Det finns inga vittnen som kunnat berätta vad som hänt, men polisen har under kvällen knackat dörr i området. Det pågår också en teknisk undersökning."
Nästa rubrik i dagens tidning lyder så här:


"Två av de tre åtalade 20-åringarna anklagas för mord, men båda nekar. Den huvudåtalade mannen har erkänt att han misshandlat läraren, men uppger att det inte var meningen att skada honom allvarligt.
Våldet var enligt åklagaren utdraget och hänsynslöst och läraren hade troligen inte kunnat räddas även om han fått omedelbar akutvård."

Samtidigt avkunnas en dom Örebro mot en student vilken huggit en kvinna med 25 knivhugg därför att hans kärlek inte besvarades. 16 års fängelse samt utvisning.
Så här är det snart sagt varje dag, under helgen så fann man två offer i Skåne och man tappar räkningen helt och hållet.
Per Gudmundsson i Svd har hamnat i skottgluggen därför att han har refererat till en norsk undersökning som visar att vissa invandrare ligger högt i statistiken vad gäller brott.
Samma siffror finns ju hos oss och det är ju bara att kolla upp vilka som sitter på våra fängelser så har man svaret.
De senaste dagarna har tidningarna haft utförliga artiklar både från Malmö och Södertälje där det idag råder djungellagar inom både taxi och krogar. På alla ställen där det finns stora enklaver av invandrare så breder en sorts laglös kultur ut sig.
Intet nytt i historien för den som har läst på sin historia från århundraden. I alla länder dit människor har sökt sig för att finna sin utkomst så uppstår brottslighet när inte länderna kan erbjuda arbete och skolning som leder till ett bättre liv.
Alla vill ha pengar och får man dem inte på laglig väg så vad återstår? Svarta jobb, skumma affärer osv.
Känner man dessutom ingen samhörighet med landet och dess befolkning så bryr man sig inte om lagar och förordningar.
I USA har man lärt av den läxa man genomgick på 20-30-talet med all kriminalitet och hur den biter sig fast i generationer framöver.
Idag så får man skola sig i landets seder och språk för att bli medborgare, det gäller att den nyanlände ska bli en stolt USA-medborgare.
Här i vårt land har man snabbt slussat de invandrade till områden som kan liknas vid stora uppsamlingsställen. Bidrag sätts in på livstid för allt för många, de får sitta hemma i sitt område och glo på parabol-tv från sina hemländer. Pliktskyldigt blir de då och då kallade till biståndet utan att något annat händer än att man får gå på en SFI-kurs osv.
Tro mig, jag har arbetat i receptionen i Malmö för "Biståndet" och sett så mycket skit. Människor fastnar i denna klet om de inte är starka och börjar ta fatt i sitt liv. 
De som har vana från sina egna länder av tex köpenskap klarar sig ofta bra. Ställer sig på torget med grönsaker eller öppnar en liten butik. Bättre det än bidrag och i stort sett så är det skit detsamma om de gör lite svarta pengar också. Det gynnar landet trots allt. (Moms på alla varor ser till att skatt kommer in ändå)

Brottslighet uppkommer oftast när ett land inte fixar "basen" för de som flyttar hit. Samhället och politikers sega förhållningssätt till problem skapar mer elände än vad de vill höra talas om.
Tar man hit folk så måste man också se till att de får vettig sysselsättning och kan försörja sig, det måste då också kanske kosta en del i inledningen.
I alla länder får man ofta börja i botten och jobba upp sig men då måste man ju också få chansen.Arbetsgivarna kan ju inte sålla bort någon bara för att de har ett namn som inte klingar svenskt!
Om du ska skälla på någon om dessa frågor så föreslår jag att du vänder dig till de olika partierna i riksdagen!

söndag, juni 26, 2011

Propaganda in i döden!

Jag suckar när jag ser denna dödsannons dels över hur man kan utnyttja en död i ett politiskt sammanhang och dels över falskheten i innehållet.
Om nu någon ville fred i förtryckets Syd-Afrika eller fred i Vietnam så stod de i motsatsställning till folken där. När det gamla trötta kommunistpartiet ihop med sossarna ville fred i Vietnam så genomskådade de unga detta falska. Nej, vi ville stödja FNL och deras kamp mot angriparen USA. Samma sak med Syd-Afrika, vi stödde ANC och deras kamp mot rasisterna.
Vad gäller Afghanistan så bildades den svenska Afghanistanrörelsen därför att Sovjet angrep Afghanistan och ockuperade landet. Sovjet ut ur Afghanistan ropades på samma sätt som man skanderade USA ut ur Vietnam!
Vi unga hade lärt av det falska Münchenavtalet mellan Hitler och Chamberlein. "Fred i vår tid" utropade denne permiärminister från England efter att ha sålt ut delar av Europa till nazisterna. Sedan kom kriget!

Undertecknarna av denna dödsannons kommer från skilda politiska skolor, fyra av dem kommer ur den kommunistiska rörelsen , de andra är som bekant fd ledande sossar.
De har trampat lika fel som Nils Flyg gjorde under andra världskriget och förväxlar vän och fiende.
(Flyg var SSU-ordförande och blev kommunistpartiets ordförande för att slutligen ta pengar från nazisterna till sin sk antiimperialistiska rörelse)
De sju undertecknarna av denna politiska dödsannons följer Chamberlein och utropar FRED!
De som ville fred med nazisterna betraktas idag som medlöpare. De som vill fred med terrorister kommer inte heller att i historiens sken få goda omdömen.
Historien är inte en rak motorled utan den är just historien om vägar inte alltid så raka. Ibland måste man inse att den gamle "fienden" kan bli en vän.
Sverige bör fullfölja sina åtaganden i Afghanistan och våra soldater ska ha allt stöd de kan få.
Krig är tyvärr ibland politikens fortsättning på ett problem som inte kan lösas genom förhandlingar.
Allt annat blir idealistiskt önsketänkande som i slutänden gynnar de hårdföra motståndarna!

PS Fråga frihetskämparna i de arabiska länderna om de vill ha "fred" eller seger över förtryckarna! Svaret är givet för oss som vill frihet åt folken från förtryck!

Är det här sant?

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/intresset-for-miljofragor-minskar_6273310.svd

Bara 14 % av befolkningen anser att miljöfrågorna är viktigast!
Högutbildade som står till vänster är de som intresserar sig mest men man slår fast i denna undersökning att en minskning i intresset för miljön har slagit igenom i alla  befolkningsgrupper.
OM det här är sant så är det ett stort trendbrott som inte är bra alls.

Nog för att jag bara kan konstatera att nästan alla medborgare äger och kör bil idag. Bilismen är så omhuldad av hela samhället och det läggs ner ofantliga belopp på våra vägar varje år. Kärnkraften är i orubbat bo i vårt land trots katastrofer i andra länder. Tyskland är ett land som har begripit dessa frågor och visar hur man ska gå tillväga.
Vi sorterar våra sopor och tror därmed att vi är miljövänliga och har gjort vårt.
Det är ett sådant bedrövligt hokus-pokus som håller folk på mattan och gör att man inte orkar lyfta blicken till de svåra problemen som kommer att kosta oss en del möda.
Vi kan inte fortsätta att krama ur vår jord allting och förbruka allting och sen gå och tro att allt ordnar sig självt.
Alla stora problem överlämnas till kommande generationer och folk reflekterar tydligen inte längre över detta. (Om nu denna undersökning stämmer och det får jag verkligen inte hoppas)

De politiker som inte inser att vi måste bygga ut spårbunden trafik samt att göra den gratis för hela folket har inte fattat det hela.
Det måste bli som så att ingen bilist kan säga att det blir billigare att åka bil än att ta det kollektiva!

lördag, juni 25, 2011

Hur mår du idag?

Jag skålade i mjölk i går, hade skaffat mig en helkagge! Naturligtvis bästa märke från Skåne. Åsens mjölk är helt underbar att dricka.
Tyvärr är prisskillnaden stor här i Stockholm men vem bryr sig. Mjölken kan aldrig bli för dyr, den är ett måste!
I natt var det några svåra knivskärningar i landet och jag skulle nog sätta en hundring på att de inte hade druckit  Åsens mjölk dessa våldsmän.
Det talas mycket om våld och olyckor i tidningarna men faktum är att utan alkoholen så skulle det inte bli så många artiklar att läsa.
I tv satt man igår och glorifierade supar av alla slag till sillen. Om man vänder på steken och gör ett program om kaffe och hur fint det skulle sitta med en braja efteråt så skulle det bli ett jävla liv eller hur?
"Ta dagens lilla uppåttjack så ska du se lilla vän att du mår bra", skulle programledaren säga i ett annat program.
Är säker på att han verkligen skulle få sjunga med Kim Larsen och hans "Ud i det blå" och få sparken .
När det gäller alkoholen så får väl folk göra bäst de gitter för mig men jag tycker inte tv ska sitta och glorifiera sprit.
Själv mår jag alldeles utmärkt efter att ha firat med min morbror Holger (98) . Kräftstjärtar,sallad,Ramlösa,kaffe med wienerbröd samt massor med musik.
Vi satte på hans dator och kollade Jussi Björling på You Tube. Då säger han denne gamle man:"kan du inte visa en video med Lady Gaga"! Ahhh, säger jag , gillar du henne?
Jo, hon är ju fantastisk med alla sina kreationer. Sagt och gjort , på med Gaga!
Efter sex timmar for jag hem och det känns skönt att dels ha gjort en gammal man glad och dels att vara nykter.

torsdag, juni 23, 2011

Konst på skivfodral!


Håkan Nyberg har målat detta motiv till en LP med Lasse Tennander. Året var 1976 och det var Oktoberförlaget som gav ut denna LP. Fotot på baksidan är plåtat av Robert Aschberg vilken då var förlagschef på Oktober. En driftig chef som såg till att ca 40 LP gavs ut med skiftande musik.
Pete Seeger, Mikis Thedorakis, Fria Proteaterna, osv.
Håkan Nyberg är idag en framstående konstnär och representerad på en rad museum bla Moderna. Lasse Tennander har en stor utgivning av visor bakom sig och är älskad av många.
Robert Aschberg blev en rik man med stor framgång som TV journalist och underhållare .

Skulle man gå igenom medlemsregistret för SKP så skulle man hitta gräddan av Sveriges befolkning inom många områden. Många är de som inte vill höra talas om detta idag, de skäms att de kunde bli en del av den världsomspännande Maoistiska rörelsen.
Jag anser istället att man ska vara glad över denna utflykt till en rörelse som ändå födde så mycket kreativt inom så många områden.
Jag var ju en sk "vanlig" arbetare inom denna rörelse men så mycket jag lärde mig under dessa år. Jag fick lära mig att arrangera stora teaterföreställningar i Eskilstuna där vi sålde fullt två dagar i rad på Eskilstuna teatern plus massor med andra förställningar. Konserter,debatter,journalistik osv.
Fackligt arbete i åratal där bla Metall 78:an kom och bad oss ordna den stora demonstrationen 1977 upp till Riksdagen. (600 man reste upp) De betrodde sig inte själv att kunna ordna allt detta utan vände sig till SKP, mycket ovanligt men då insåg vi att de hade djup respekt för oss trots allt.
Allt i livet har något att lära oss , att man sedan kanske går andra vägar i sitt liv betyder ju inte på något sätt att tidigare erfarenheter är bortkastade.
Jag kan titta på Håkan Nybergs LP-framsida och le lite idag över de naiva känslor jag hade som ung man omkring denna bild. Gnistan (skp:s  veckotidning) ligger där på bordet. Maos röda finns på plats och vi trodde faktiskt på det som stod där. Vi skulle bygga den nya världen utan orättvisor.  Folket skulle få  den makt de inte hade ens i ett demokratiskt samhälle.
Vi insåg att den kommunism som fanns i Sovjet var en falsk och hemsk samhällsordning vilken vi inte ville ha.
Till slut ville vi inte ens ha kommunism så som den såg ut på de ställen den praktiserades. Ett bra beslut som jag var med och tog och aldrig har ångrat.

Tungmetaller i illegala cigaretter!

http://www.sydsvenskan.se/malmo/svartamalmo/article1501016/Svartspriten-saljs-helt-oppet.html

Var tioende cigarett som säljs och rökes i Sverige är en "gangstertillverkad" cigarett! Analyser har återigen visat att de innehåller höga halter av tungmetaller samt andra farliga gifter i varierande grad.
Dels förstör brukaren sin hälsa och dels så håller man kriminella nätverk under armarna med sina köp.
Det är bevisat att dessa kriminella är samma personer som handlar med flickor över hela världen. Flickor som säljs som boskap för att bli horor.
Moraliskt blir då köparen av illegala cigaretter delaktig i denna handel.
När jag ser rökare idag så kan jag inte låta bli att fundera över deras förmåga till konstruktivt tänkande. Unga människor under tjugo har inte hela sin fattningsförmåga utvecklad och kan ofta inte ta sakliga argument om faror.
Men när jag ser äldre rökare,   där de i övrigt lever ett bra liv,  så kommer den vanvördiga tanken över mig. "Är de riktigt kloka egentligen"?
Alla fakta finns idag om tex hur barn får astma genom att föräldrarna röker osv.
Fakta om hur lungcancern ökar lavinartat särskilt bland kvinnor finns att tillgå.
Ingenting av all fakta tycks bita på en del av befolkningen!

Jag har tidigare beskrivet från mitt arbete på Malmö lungklinik hur jag sett hur patienter dött en MYCKET kvalfylld död tack vare sin rökning. Att kvävas slutligen under svår nöd är en död som sannerligen är förfärlig och det blir löjligt att höra från rökare hur de ibland säger "dö ska man i alla fall göra"!
Ett sk försvar som enbart är dumt!
Jag är emot nikotin och i synnerhet i form av rökning men kan ändå tycka det är bättre om man byter till snus. Då skadar man inte sig själv och sin omgivning på samma sätt som när man röker.
Till dig som läser det här så vill jag säga att jag själv har varit storrökare. Det går att sluta och jag anser att man ska tillgripa den tuffa metoden som verkar bäst i längden. Inga tuggummin eller plåster, nej , klipp rakt av! Lid ett tag , sedan är det över!
Alla kan om man vill! Använd ditt förnuft och bli en friskare människa!
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skattepengar-gar-upp-i-rok_6267116.svd

onsdag, juni 22, 2011

Sophies val, fruktansvärt otäckt att se detta!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sophies_val

Jag hade missat den här filmen när den gick på biograf men ikväll så visades den på tv 4 film.
Den är inspelad så tidigt som 1982 och det var en ung Meryl Streep och Kevin Cline vi fick se.

Valet som det är frågan om är taget ur historien där en nazist ger henne det fullkomligt omöjliga valet att ge honom ett av hennes barn. Gör hon inte detta val så ska han ta bägge barnen! Allt det här utspelas i Auschwitch under kriget.
Grymheten i denna sekvens är så naken i sin hemskhet. Nazismen var och är en förbrytelse mot mänskligheten och alla liknande val utsätter människor för livslånga lidanden om de själv överlever.

I dagens värld finns också så mycket grymhet och det vi ser i tex. Syrien,  med en fullkomligt vettlös president,  är bara en fortsättning på nazismens förbrytelser.
Av någon underlig anledning är arabiska diktatorer fullkomligt hämningslösa när det gäller att plåga sina folk. Så mycket död och förintelse påminner om Hitlers framfart mot andra folk, de här ledarna utsätter sina egna folk för detta våld!

Tyvärr skyddas Syrien av både Ryssland och Kina i FN, det går inte ens att få igenom ett uttalande mot presidenten!

 Varför?

måndag, juni 20, 2011

Juholt fortsätter att "tomprata"!

31 jan 2006 så avreglerades elmarknaden i Sverige efter en lång utredning så som bör.
Håkan Juholt tog upp detta i sitt tal i riksdagen och ondgjorde sig över detta, plus att vi nu fått fler apotek i vårt land. Inga konkreta egna förslag om någonting, utan mest bara den sortens kverulans man hör då och då i programmet "ring så gnäller vi"!

Juholt kunde ha berättat för sina lyssnare att 2006 satt det en socialdemokratisk regering sedan tio år och styrde. Det var alltså  en socialdemokratisk regering som beslutade om elavregleringen och Juholt satt i riksdagen och röstade för detta beslut.  Eller?

När det gäller detta beslut så är det ingen som talar om att beslutet också har inneburit att "gröna" bolag har kunnat ta sig in på marknaden.
Det är inte bara nattsvart så som vissa debattörer vill framställa det som. Vi ska granska ett av de gröna bolagen.
Kraft och Kultur. De startade för tio år sedan och saluför el bara  från den gröna sektorn. Inget från kärnkraft, olja eller kol. De har 100.000 kunder i Norden och levererar el till ca 200 kommuner i Sverige.
Denna valfrihet var inte möjlig tidigare, men olika politiker talar helst bara om priser och att alla aktörer tar ut samma pris.  De drömmer sig tillbaka, liksom Juholt till ett Vattenfall som skulle äga allt.
I hela världen har man sett hur monopol inte för något gott med sig. Vem kan tänka sig bara ett Konsum med blåvita varor? Se bara hur Microsoft har etablerat monopol inom IT i många år med överpriser på sina produkter.
Svenska folket kan välja affär när det gäller mat och borde kunna välja på samma sätt tex när det gäller el.
Samma sak gäller Juholts gnäll om apoteken, vi hade en låst marknad med för få apotek där inte staten ville bygga ut. Idag ser vi mängder av nya apotek även ute på landsbygden växa upp.
Där jag bor, i Hökarängen, så bygger Konsum upp ett nytt apotek. Utan avregleringen skulle detta inte ha varit möjligt.
Det är sorgligt att höra en socialdemokratisk ordförande torgföra reaktionära tankar snart sagt i allt han talar om.

Kontrasten till Mona Sahlin blir större och större och den är verkligen inte till fördel för Juholt!
Mannen är en bakåtsträvare, som måhända nostalgiska pensionärer kommer att rösta på.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/det-ar-ingen-riktig-post_6257038.svd

lördag, juni 18, 2011

Titta på förra inlägget om almstriden!

Nu gäller det slussen och hur den ska utformas. Ska verkligen makten i stadshuset tillåtas att genomföra denna förändring till det sämre? En dålig mycket dyr ickelösning!
Almstriden vanns av Stockholms befolkning och visade därmed att det går att förändra fattade beslut.

Almstriden i Kungsträdgården del 4 av 4

Iaktagelser då och nu!

En sak lärde jag mig när jag arbetade på Systembolaget och det var att iaktaga människor. Alla typer av individer passerar revy i en affär av denna typ.
Sedan lärde man sig att varje dag inte var den andra sig lik. När det var utbetalning av pension så var kön framför mig annorlunda. Många 65+ naturligtvis samt att samma män kunde återkomma flera gånger per dag. De köpte ut åt sina bekanta som satt hemma och inte kunde för egen maskin gå till vår butik.
När barnbidraget betalades ut så kom det en annan sorts kö, unga killar och tjejer med barn.
Slutligen när vi var framme vid den 25:e eller 27:e i månaden så kom de som just fått lön. Mer stressade men de visste precis vad de ville ha av våra olika varor!

Sällan bara "en halv böj" som en liten Explorer kallades i folkmun efter att Cornelis hade döpt spriten till detta namn.
Nej, de med lön köpte mest bra viner och kanske en lite flaska likör. De urskuldade sig ofta konstigt nog med att likören skulle vara till hustrun precis som om jag skulle ha med det att göra.
En man hade ett säreget förhållande till oss, han hade med sig en kofot som han la på disken. "Du vet väl vad jag vill ha" sa han hotfullt blängande. Nej,sa jag då alltid och då kommer samma svar jämt:"fyra flaskor Beyas"!
Som sagt, någon betalning var det inte frågan om! Så fort han gått ut genom dörren så ringde vi polisen som oftast tog honom.

Idag är det inte löning men däremot pensioner och bidrag från det sociala och det märks i Farsta centrum. Hur var det inte igår tro?
Fyllebänkarna är fulla i dubbel bemärkelse och man ser att "festen" pågår.
Parkeringen är också full men med bilar. Så var det inte förra helgen vid exakt samma tidpunkt. Det visar att mönstret från de år jag arbetade på Systemet inte har förändrats nämvärt.
Många har ebb i kassan mot slutet av månaden men så fort det kommer påfyllnad så ska det handlas av allting.

En turist som kommer till någon av våra köpcentrum dessa dagar då olika bidrag har betalats ut skulle inte ens komma på tanken att det finns någon fattigdom i vårt land!

Det börjar lukta illa om idrotten!

http://www.sydsvenskan.se/sport/article1498816/Handbollsspelare-bryter-tystnaden.html

När du nu har läst vad killarna berättar i Sydsvenskan  så ser man delvis samma mönster som den otrevliga historien som Patrik Sjöberg berättade om sin styvfar och tränare.
Ingen gör något medan dessa män lever trots att många redan har berättat vad som har hänt dem.
Ingen ansvarig tar i tång med vad dessa ledare utsätter sina killar inom idrotten för.
ibland kan man nästan få för sig att de skyddar dessa män?

När jag börjar tänka efter om vad jag sett under åren så finns det ett mönster. Män med denna läggning söker sig till idrotten eller annan verksamhet där det finns ungdom. De dras som en magnet till unga pojkar.


När Staffan Holmqvist avled så skrev samma tidning som nu avslöjar honom så här:


"Staffan Holmqvist, Lund, 64 år, har avlidit. Idrottsstaden Lund, föreningen Lugi, svensk och internationell handboll sörjer en av sina största ledarprofiler genom tiderna."

Sedan följer  en diger lista på uppskattning men jag kan tänka mig vad alla hans offer genom tiderna tänkte istället.
Kan inte annat än reagera över hur allt sådant här avslöjas som först när förövarna är döda. Många visste ju om vad som hände men varför de inte gjorde något  då visar nog en hel del hur kulturen inom idrottsvärlden fungerar. !

Jag skulle inte bli det minsta förvånad över om fler kommer fram med sina upplevelser inom idrottsvärlden av våld, förtryck, utpressning och sexuella övergrepp.

fredag, juni 17, 2011

Två "knappar" som jag bar!

Den vänster jag tillhörde slog fast att det Sovjetiska förtrycket av dels det egna folket och dels alla mer eller mindre ockuperade länderna i Europa skulle få sin frihet att välja samhällsskick själva.
Vi var dessutom mot att USA med sitt pågående orättfärdiga krig i Vietnam skulle blanda sig i Europas  angelägenheter. Ingen av dessa supermakters politik gagnade Europas folk.

Vad gäller Sovjetunionen så ansåg vi dessutom att de var den farligaste fienden för världens folk och följdaktligen så ville vi bidra till att fälla denna regim.
Vi ville dessutom att Sverige skulle ha en stark militär med förmåga att försvara sig mot angrepp från Sovjetunioenen.
Dåvarande vänsterpartiet kommunisterna stödde dessvärre Sovjetmakten och alla öststaterna och vi hade en socialdemokratisk utrikesminister vid namn Sten Andersson vilken förnekade att Baltländerna var ockuperade sedan andra världskriget  av Sovjet.

När man intar en sådan hållning så är  man inte ens värd att kallas vänster, man är en medlöpare!
Idag är det historia dessa över tjugo år sedan socialismen störtade samman men tyvärr lider särskilt Ryssland av ett demokratiskt underskott . Alldeles för många inom den gamla statsapparaten och i synnerhet hemliga polisen ,KGB, roffade åt sig makt och pengar allt medan de avsvor sig kommunismen.

Idag säger de sig vara demokrater men skrapa lite på ytan så kommer de gamla diktaturmönstren fram. Vitryssland är ett lysande exempel på hur galet det kan gå med en president som inte tillåter varken tryckfrihet eller opposition. Där har man till och med behållit de gamla uniformerna på militären och polisen. Allt är vid det gamla!
j

En skivspelare är gott att äga!

Tack vare programmet igår om Phil Spector  på tv så kopplade jag upp min grammofon idag. Spelar gamla skivor med Lennon där just Phil Spector har producerat. "Working class hero" är en sådan låt där Phil var inblandad, Lennon både skrev text och musik.
Nu rullar Simon and Garfunkel! Jag är dum som inte spelar mina gamla LP, jag sitter ju på en skatt från femtiotalet och framåt. Har köpt skivor från 1955 och framåt.
Visst blir man lite lat med den utmärkta Spotify men LP med dessa omslag är det inget som slår. Bilder, texter osv har man ofta tillgång till.
Cd-skivan krympte ner allt sådant till så pyttigt.


Med en bra förstärkare så ger ju Lp-skivan ett mycket bra ljud.

Geniet Phil Spector

Geniet Phil Spector!
http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Spector

 Phil Spector  och hans musik vare sig han skrev den eller producerade andra mycket kända artister (Beatles, John Lennon, George Harrison, Tina Turner mfl ) så var han en mycket stor och musikalisk man.
 Hans öde med att bli fälld för mord på gamla dagar är tragiskt och när jag såg dokumentären på Svt 1 så visste jag faktiskt inte vad och vem jag skulle tro på.
http://svt.se/2.149965/1.2435361/

Den här dokumentären var mycket intressant på många plan att få följa med så mycket musik hela tiden också. Hans berättelser var också mycket väl värda att lyssna på . Phil Spector har ju varit med så länge och känner alla stora från Elvis och framåt. När han berättar om hur han lyssnade på Ravi Shankar i tre timmar för att komma i stämning så blev det roligt att lyssna. Han spelar ju sedan in George Harrisons  soloskiva med bla My sweet Lord som låg högt på listorna länge.
Vad gäller John Lennon så producerade Phil Spector massor med toppmusik solo med Lennon bla Imagine, Stand by me och som sagt var -massor!

 Redan på femtiotalet gjorde den här mannen låtar som slog stenhårt bland oss ungdomar, 1958 tex. den här:
 To know Him is to love Him!
 Vi trodde att det bara var en kärlekslåt till någon tonåring men i dokumentären ikväll så fick vi veta att den skrev han om sin far som tog livet av sig när Phil var åtta år gammal. Fadern sköt sig och här ligger nog en del av förklaringen till varför Phil har ägt och viftat med vapen åtskilliga gånger i sitt liv.
Ingen tvekan om att han är en av de största i USA:s historia inom musiklivet.Något som jag kommer ihåg var också hans motstånd mot Vietnamkriget som han delade med Lennon och de gjorde flera bra antikrigslåtar tillsammans vilket skaffade honom många fiender i USA!

Nu sitter han inne på många års straff och kommer säkert att få dö i fängelset, ett öde ingen som gillar honom hade önskat. Missbruk av alkohol och knark har säkert spelat stor roll i hur hans historia slutade

spotify:track:24OuBWdBfPf3V4iEVP1uZi

torsdag, juni 16, 2011

Märklig tid vi lever i!

När jag och mina polare var i tonåren på femtiotalet så tjänade vi inte så mycket pengar på våra hårda jobb . Slet i 48 timmar i veckan för 20 kronor. Efter ett år fick jag påök till 25 kronor i veckan.

När vi köpte öl och satte oss i någon backe så var det uteslutet att lämna kvar några tombuteljer. Vi var för "fattiga" för att göra detta. Nej, tillbaka till affären skulle allt tomt så man fick ut pengarna för panten.
Idag när jag är ute och vandrar , senast igår utanför Tyresö så fann vi 6-7 tomma burkar alá 1 krona styck.

När jag går upp till Farsta och passerar "fyllebänkarna" så ligger det alltid tomma burkar på marken.
De enda jag ser vilka som går och plockar burkar är människor från andra länder, kanske de som bor illegalt här. De verkligt fattiga som inte har pengar från någon!
Våra inhemska fyllon som får pengar från det sociala tycker att de har det så pass bra att de skiter högaktningsfullt att panten idag ger 1 krona per burk.
De kan gladeligen låta burkar för ansenliga belopp ligga där bland sin mängder av fimpar. Hur kommer det sig att de "fattiga" har råd att röka så mycket?

När jag som "fattigpensionär" låter bli kröken och röken så har jag råd med mina tandläkarbesök. Har på två månader betalt över 3000 kronor i tandkostnader!
I de flesta fall beror mycket på hur man lever och vad man spenderar sina pengar på för hur ens liv ska bli . Fattig som rik!
Ett annat  faktum är att man kan göra stora pengar skattefritt på att samla burkar.

onsdag, juni 15, 2011

Juholt är populist!

När en politiker står där i riksdagen och lovar olika ting , kritiserar andras politik utan att med ett ord tala om hur man själv ska utföra konststycket att göra si eller så , då är det illa.

När man ger sig på att tala i saker som kanske rör hjärtat på folk tex om barn vars föräldrar uppbär försörjningsstöd och inte kan ge sina barn glasögon utan att säga hur svensk lag är då är man illa ute. Ja, ute i träsket där Ian och Bert höll till.
Har man det sk försörjningsstödet så ingår glasögon för dem som behöver. Liksom tandläkare vid akuta fall. Barn som äldre.

När Jimmy Å frågade Juholt som nyss ömkat alla fattiga barn varför han och hans parti röstat mot fria luncher i gymnasiet tidigare i år så svarade han inte!

När Juholt påstår helt frankt att det är alliansens fel att skolan är dålig idag så är han också ute i populistiskt syfte.
Ingen seriös diskussion kan utgå från hur han kör sin debatt. Jämför med hur Fridolin argumenterar.

Klokt och med en framtidssyn som få andra hade i debatten.

När Juholt gång efter annan förklarar att det finns fler fattiga barn i vårt land nu mot tidigare så bluffar han. Allt sedan den socialdemokratiska regeringen har det gått åt rätt håll visar alla undersökningar som myndigheterna har gjort. När dessutom Reinfeldt talar om att ökning av riktade bostadsbidrag är beslutade och Juholt vägrar att ens kommentera detta, ja vad håller han då på med.

När fakta visar att en undersköterska har fått en 13 månadslön under de senaste åren tack vare skattesänkningarna så är det enligt Juholt bara löneökning som gäller. Han vet,facket vet att under SAP:S tid så fick kommunal mycket små ökningar av lönen .Som först när borgarna kom till makten så kom en tio % ökning  vilket har givit bättre löner. Ser man till de senaste fyra åren så har kollektivet fått en skaplig ökning mot tidigare.
Var och en kan ju sätta sig med lönestatistiken de senaste 15 åren så finns sanningen att utläsa där.

När en partiordförande inte håller sig till verkligheten då är det illa. Palme skulle aldrig kört något så illa underbyggt så som Juholt gjorde idag.

Jag tycker uppriktigt synd om människor som inte genomskådar Juholt. Han snackar och snackar med en massa floskler och stora ord om partiet som förvillar kanske de som är troende men oss andra duperar han inte med detta "tomma tunnor bullrar mest"!

tisdag, juni 14, 2011

När vi bekämpade Sovjet-vänstern!

När SKP (Sveriges Kommunistiska Parti) återbildades 1973 så blev det naturligt att bekämpa VPK (VänsterPartietkommunisterna) för deras allt igenom felaktiga politik att gå i försvar för Sovjetunionen och deras vasaller. Vi hade också en dåraktig syn eftersom vi stod på Mao-tse-tungs sida i striden om den "rätta" kommunismen. Men ju mer insatta vi blev i hur Sovjet och Kina förde sin folkfientliga politik med fängelser och massläger ju mer insåg vi att det var  ett grundligt fel inom hela den sk kommunistiska världen.
Den grund de stod på med särskilt Lenin som "profet"  kan bara leda till förtryck och elände.
Vi la ner SKP helt sonika med en deklaration om att vi tog avstånd från Lenin-Stalin- Mao och den ickedemokrati som härskade i dessa länder som utövade dessa läror.  De hävdade ju dessutom att de stod på en vetenskaplig grund alltså att de stod för "sanningen"!

Många kamrater som fanns med i vårt parti ville i grund och botten inte följa med på vår resa där vi tex framhöll att det inte finns något så viktigt som tryck o yttrandefrihet.
Ingen demokrati utan folkliga rättigheter.
När man går från läpparnas bekännelse till att utöva politik i verkligheten då visade det sig att det inte passade majoriteten.
Nu ser jag ofta dessa gamla kamrater hylla vänsterpartiets politik samt lutar sig mot Sverigedemokraternas sanslöst fega politik tex i Libyenfrågan eller Afghanistan. De vill inte att Sverige ska ställa upp och hjälpa andra länders frihetskämpar. På det sättet så blir de hjälpare åt både Kadaffi och Talibanerna.
Exakt samma politik som Nils Flyg förde under 30-40 talet där han slukade Hitlers tal om den onda USA-imperialismen!
Man säger sig vara emot en viss slags politik men inser inte att man då medverkar till   den ännu mer ondare politiken. Inom SKP så var vi noga med att reda ut var huvudmotsättningen då gick i världen och så måste man även göra idag.
Denna del av vänstern som jag aldrig har gillat sitter i praktiken och propagerar för att alla folk ska bara sitta och titta på när diverse härskare mördar sitt folk. Vi har en räcka av sådana hemska exempel under tiden från sextiotalet och framåt. Prag 1968, Vietnam 65-75, Uganda, Kambodja under Pol-pot osv!

När vi bildade SOL (Solidaritetspartiet) så hjälpte vi Solidaritet i Polen så mycket vi orkade och var med på detta sätt och störtade kommunistregimen. Fallet för denna regim och Solidaritets bildande bidrog säkerligen också till DDR:s fall. Dåvarande vänsterpartiet har aldrig någonsin hjälpt till att motarbeta dessa regimer ,tvärtom! De kunde inte ens delta på sextio-sjuttiotalet i solidaritetsrörelsen för FNL i Vietnam.


Mina gamla kamrater som var med på den tiden kan man tom. finna som partimedlemmar för vänsterpartiet.
Lärde man sig ingenting under de här åren? Eller går man som Pavlos hundar på en signal som heter USA-imperialism? Har man stannat i sin utveckling och tror att det är 1968 fortfarande?

Jag var tillbaka i "kulturens" borg i Torshälla!

I lördags var jag på studentfest i Torshälla då bägge mina barnbarn tog studenten. Vi höll till i en villa på Göksten som jag byggde 1967-68 och där min ena dotter nu bor.
När jag stod där och tittade i stora rummet så kom mina minnen över mig. Där satt Fria Proteatern och vilade sig efter sina föreställningar , vi bjöd på mat och sen blev det diskussioner och det kunde handla om vad som helst.http://sv.wikipedia.org/wiki/Fria_Proteatern       http://www.progg.se/band.asp?ID=16


Eller så satt Nationalteatern i rummet och självklart så var det mycket att surra om efter föreställningen som vi hade kört på St Eskil.  http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalteaternhttp://www.friateatern.se/

Fria Teatern existerar fortfarande och de körde en barnförställning med oss i Folkets Teater som arrangör.
Författare har naturligtvis också suttit där efter sina föreläsningar tex Göran Palm. http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ran_Palm

Carl-Henrik Svenstedt var en flitig besökare och jag vet inte hur många gånger vi stod i källaren och tryckte upp diverse kultur! Vår källare var ett enda stort kulturpalats under några år från slutet av sextiotalet fram till mitten av sjuttiotalet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl-Henrik_Svenstedt

Många är de affisher i flerfärg som tillverkades där i källaren. Kursverksamhet pågick under åratal liksom möten av olika slag.

Under de här åren så fanns det en drivfjäder till att förändra samhället i allt från kultur till facket. Den politiska glöden hämtade vi från det vi trodde på då, Maoismen! Denna lära blev nästan som en religion som kunde försätta berg.
Orken tog sällan slut och det var inte ovanligt att tex jag trots skiftgång kunde leda kurser samma kväll som jag skulle arbeta nattskift. Eller att jag efter ett nattskift stod och sålde tidningar utanför bolaget eller Domus.
Gift  med två barn och ett hus nybyggt där det alltid fanns att göra. Resor till konferanser för oss bägge. Min dåvarande hustru satt i SKP:s styrelse och de gjorde en lång resa till Kina där de skulle träffa Chou-en lai för diskussioner.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Zhou_Enlai    
Hustrun var bortrest i ca en månad men det gick bra med barnen därför att jag fick arbeta dagtid under dessa veckor. De fick för övrigt under sina tidiga år vara med om åtskilliga demonstrationer och möten, det kan ju alltid diskuteras hur barn mår av ett sådant liv med två föräldrar som alltid har "något" på gång.
Här i detta rum så spelade PeÅ Holmqvist in en dokumentär med min hustru Bodil.  PeÅ var en ung lovande filmare som numera har många berömda filmer bakom sig. http://sv.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%85_Holmquist

Här är den öppna spisen i villan och nu kan jag erkänna att många av de stenar som är murade där kommer från stålverket i Nyby Bruk. Jag tog en sten med mig hem då och då av detta ugnstegel. Expropierade från "kapitalisterna" , med andra ord  ett slags mantra för denna stöld som det var frågan om.

Minnen finns alltid inne i ens huvud men ofta så måste man komma i kontakt med det förflutna för att det ska frigöras. Så skedde i lördags mitt i denna glada fest! Ett kort tag var jag "hemma" igen!

Mordet i Åkersberga.

Suck, visst var det som jag innerst inne trodde. Uppgörelser mellan olika gangstergäng vilka håller på att langa knark. De skjutna är samtliga andra generationens invandrare och jag kan hålla en spänn på att de som sköt kommer ur samma krets.
Jag skrev häromdagen  om värderingar och dessa killar håller sig med värderingar som borde vara borta ur vårat världfärdssamhälle tycker man . Troligtvis så felas det någonstans hos vissa av dem eller så är de psykopater som lockar med andra som när drömmar om att bli rik och kunna åka omkring i en dyr sportbil osv!

Genvägen till att bli rik brukar ofta när man tar till brottet som väg sluta illa. I det här fallet har en ung man dött och han har säkert föräldrar som sörjer djupt och undrar vad det var som gick snett.

Vissa av dagens politiker förstår tydligen ingenting eftersom de har skapat det här samhället med öppna ögon.
De vill inte ens förstå varför motreaktion kommer i form av tex Sverigedemokraterna. Så har det alltid varit  överallt i världen. Man kan köra dålig politik rätt länge ända tills man når vägs ände men då börjar det hända otrevliga saker både på gatan och som nu i parlamentet.
Det är f-b bekvämt att göra som vänstern , stormskälla och kasta ägg på SD när de håller möte. Det vore bättre om de tänkte till lite över vilken lösning vi ska ha på de problem som vi har i samhället nu och varför vi hamnade här!

Det är att göra det väl enkelt för sig att som vanligt påstå att det är kapitalismen som skapar gangstersamhället. Sådant har de flesta hör nog av. Vänstern borde istället tala om hur man ska göra NU för att få en förändring till stånd!

måndag, juni 13, 2011

Södertälje, varför är staden så lik Malmö!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4550594

När du nu har läst vad SR skriver om Södertälje så förstår du min rubrik idag. Igår skrev sydsvenskan en mycket öppen artikel om läget i staden. http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1491884/Malmo-under-ytan.html

Hotbilden finns där också i bakgrunden vad än det gäller för ting tex tillståndsärenden eller rättegångar.
De förtäckta hoten kommer i form av telefonsamtal eller mail. I värsta fall som en bomb eller brand vilket bägge städerna kan uppvisa sedan många år.
För mig räckte det med att jag publicerade en insändare i sydsvenskan om president Milosevic. Det nattliga samtalet kom med en röst som sa att han visste var mina barn gick i för skola. Sluta och skriv var ordern!

Hur många politiker,poliser,åklagare mfl har inte kanske undvikit att driva ärendet vidare efter sådana samtal?

Vad man undviker i alla artiklar eller program är ju naturligtvis att berätta att de flesta som håller på med denna gangsterism är människor utan förankring i vårt land även om de är födda här.
Det finns en klick utlandsfödda eller barn till dessa som ställer sig utanför samhället och lever upp till alla  schabloner på hur en gangster ska se ut och uppföra sig. Mönstret känner vi igen från USA.
Inget nytt under himlen precis.
Per Gudmundsson skrev i dag en ledare i Svd : http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/rosa-bankar-i-rinkeby_6238228.svd     här tar han upp ett annat problem men som hör ihop med dessa mäns synsätt på vårt samhälle.
För det är ju uteslutande MÄN vi talar om.

Det finns machomän i alla kulturer men jag har ju bott så många år i Malmö så jag har ju sett gängen där uppe i Rosengård. De enda som slår dem i vidrighet är ju Hells Angels och liknande.
Jag minns en tvreporter som frågade små killar vad de skulle bli som stora och en liten Rosengårdskille svarade gangster.
Varför det, frågade reportern då, jo, "jag vill ha en stor fin bil och guldkedjor" !
Tänk dig att växa upp i en miljö där småpojkar drömmer sådana drömmar!

När ska politiker och andra till slut inse att den förda politiken med att klumpa ihop alla invandrare på samma ställe inte för något gott med sig. Ett ghetto är ett ghetto även om det kan se fint ut med nyplanterade träd och buskar omkring husen. Alla dessa problem som hela tiden ploppar upp i form av våld eller dåliga betyg och arbetslöshet har sin grund i en politik som förts sedan sextiotalet.
Tron att man med hjälp av polisiära insatser ska lösa det här är en tro på sagor allt medan man fyller fängelserna på samma sätt som i USA. De sätter in sina svarta medan vi sätter in män från andra länder eller män födda av föräldrar från andra länder!

Ytterligare avslöjanden kommer nu på rad , se här :http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4552840

söndag, juni 12, 2011

När studentfirandet pågår.....

http://www.expressen.se/nyheter/1.2466601/vittne-det-rann-blod-ur-munnen

Samtidigt som studenter över hela landet firar så utför två yngre män ett mycket otäckt våldsdåd i Åkersberga.
Kallblodigt skjuter de ner tre unga killar varav en avlider på direkten.
Under den senaste femtioårsperioden hände det något i vårt land som har lett fram till allt för många liknande händelser. Det skjuts i alla stora städer på ett sätt som för tankarna till trettiotalets USA. Där berodde det nästan uteslutande på ett krig mellan olika kriminella organisationer.

Dessa kriminella ägnade sig åt knark,sprit och krogaffärer och ve den som försökte gå in i en annans kvarter och försöka "ta över"!

Handlar det om samma saker i vårt land nu?

Jag har bara erfarenhet från Malmö och där fanns under min tid "juggeligan,bulgarligan osv"
Dessa drev svartklubbar lite här och där och man kunde göra allehanda affärer på dessa ställen.
Tyvärr var jag bekant med den största gangstern i Malmö, en ungrare som ägde allt från fastigheter till krogar samt styrde amfetaminhandeln i Malmö.
Utåt sett kan dessa kriminella te sig som "vanliga" medborgare, hyggliga och vänliga grannar.

En sak som säger en del om dessa människor och det är deras ögon. De ler med munnen men inte med sina ögon.
Jag har gluttat in på flera svartklubbar i mitt liv och ofta så får man en rad mycket otäcka ögonkast mot sig,  så ofta  går man ut lika fort som man kom in.

Vi har något i Sverige som kallas BRÅ, de ska hålla koll på tex brottsligheten. Ökar den eller minskar den?  De påstår sedan ett par år bakåt att våldsbrottsligheten sjunker. Jag tror inte på dem längre.
Vad sjukvården uppvisar  av skador är helt andra siffror och när jag idag fick höra från ledande poliser att de inte ens utreder vissa fall så börjar jag inse att inget av de siffror som BRÅ hanterar är tillförlitliga.
Folk vågar inte anmäla idag eller gitter inte eftersom de redan på förhand vet att polisen lägger ner målet.
Något varken BRÅ eller polisen kommer ifrån är alla dessa skjutningar som pågår som en följetong i våra tidningar och det är inte påhittade historier denna gång utan det är faktiskt på riktigt.
Det händer i vårt lilla Sverige!

PS Det är dags att göra som i England, sätt upp övervakningskameror överallt i det offentliga!

Det här handlar om en annan sorts kriminalitet, läs och begrunda hur Malmö fungerar:
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1491884/Malmo-under-ytan.html

lördag, juni 11, 2011

En lycklig dag!

Idag var jag i Eskilstuna-Torshälla och firade mina två barnbarns student. Fanny och Elenor!

Jag fick träffa så många människor idag av både gamla som nya bekanta och det var så roligt.
Vissa hade jag inte sett på säkert trettio år men jösses vad sånt är kul.
Allt var så fint ordnat och maten var som från den bästa lyxkrog. Barnens föräldrar hade lagat till en massa god mat.
Det är roligt att gå omkring i huset och minnas att jag har byggt detta en gång i tiden. Men nu är det så fint som det aldrig var ens från början. Leif och Åsa har verkligen på alla plan sett till att det har blivit ett mycket väl fungerande hus för hela familjen. Vackert inrett och alla färger ger ett harmoniskt intryck. Samma sak ute i trädgåden där det till och med finns en liten pool att svalka av sig i.

När jag gick därifrån för att åka hem till Stockholm så fanns alla kramar från barn och barnbarn kvar inom mig. Kände mig så glad och tacksam över att ha varit där.
De är så fina allesammans!

fredag, juni 10, 2011

Värderingar!

Idag lyssnade jag på "ring så gnäller vi" på radions P1. Det är mycket sällan jag gör detta därför att jag känner att jag "storknar" av all illvilja som i vissa program bara väller ut ur högtalaren.
Idag var det mer sansat och det mest hjärtskärande var en äldre dams samtal om hur hon hade det på gamla dagar med hemtjänst med så många olika personal varje dag.
Framträdande är också ofta äldre som ringer in och anser att de unga idag är "lata" som inte vill ta de jobb som faktiskt erbjuds. Eller som inte vill flytta dit jobben finns.
Alla de äldre talar om sina erfarenheter hur de har fått börja arbeta tidigt i sina liv, ofta i fjortonårsåldern.

Visst är det så att vi som är äldre har andra värderingar mot de yngre men vi ska inte glömma att det är våra barn som har uppfostrat de här unga "lata" !
Det finns nog ingen svart eller vit sanning i denna fråga, som vanligt så finns alla sorters människor. Framträdande är dock att många har lärt sig att få bidrag i någon form från samhället och förväntar sig att så ska det vara i all framtid.
Ett faktum är ju att den gamla arbetarrörelsen var främmande för ett sådant synsätt och därav alla dessa äldres påståenden om "lathet".
Man skulle göra rätt för sig sa man från arbetarrörelsen och det gällde både arbetsgivare och de arbetande.

I dessa dagar så talas det i tidningar och riksdagen om hur svårt det är för många både sjuka och utförsäkrade.
Det låter då så som man bryr sig om dem men det är bara flugpapper för att bli populära. I verkligheten så har särskilt socialdemokratin en stor skuld till hur läget är i landet.
Många av de som inte får ett arbete är enligt arbetsförmedlingens utan ordentlig skolgång, många kan inte ens läsa eller skriva.
Anhöriginvandringen har för Sverige varit ovanligt stor i jämförelse med andra länder och när människor över 50 anländer med den bakgrund de har så är det nästan omöjligt att få fram arbete åt dem.
Ofta har de levt på en liten jordtäppa och kan inget annat.

De blir ofta sjukskrivna och hamnar då i en karusell de inte kan ta sig ur, de kanske inte ens förstår alla turer eftersom inte ens riksdagsmännen begriper.
Våra skolor utbildar för den delen också inte alltid de unga till de yrken de verkligen kan få jobb inom. Det finns bristyrken där man måste ta in specialister från tex Indien för att få firman att utvecklas.

Detta borde för länge sedan ha varit en varningsklocka för byråkraterna, jisses, påverka de unga att välj linje som kan ge arbete.

Det här att inte flytta dit jobben finns borde ju diskuteras med människor med annan "kultur" som gärna bosätter sig i tex Rosengård där de garanterat blir sossfall utan framtid. Viljan att klumpa ihop sig på samma plats som andra landsmän är ju inget nytt i historien. Chicago var en gång i tiden den största "svenskstaden" utanför Sverige.
Erfarenheten från historieboken visar att man måste flytta dit jobben finns och överge tryggheten bland sina landsmän.
Vem talar om sådant här i Sveriges riksdag?

Göran Therborns senaste bok!

År 2009 fanns i världen 793 familjer med över en miljard dollar i förmögenhet. De fattiga och de extremt fattiga - med en inkomst på mindre än 2.5 dollar om dagen- utgjorde 68 % av jordens befolkning.

Ur Therborns bok : "The world. A beginner's guide".

Dessa siffror säger mer än Aftonbladets kampanj om "barnfattigdom" i Sverige.
Om vi skulle tänka tanken att alla boende i världen skulle komma upp i nivå med Sveriges "fattiga" då skulle tyvärr alla system fullkomligt ramla ihop. Råvarorna skulle ha tagit slut för länge sedan.  Bara de barnbidrag och bostadsbidrag alla "fattiga" får i vårt land skulle stjälpa världens ekonomi över ända.
Vi ser bara effekterna nu när Kina och Indien kräver sin rätt till välstånd. Råvarobristen gapar ofta stort och ändå är de bara i början av sin utveckling. Bränslet till alla dessa nya miljoner bilar som ska rulla i dessa länder kommer att ta slut illa kvickt. Miljön kommer att bli ännu mer förstörd med klimatförändringar som vi inte ens kan föreställa oss idag.

Kommande generationer kommer inte att kunna fortsätta att leva så som vi har gjort de senaste femtio åren.
I Grekland tex tror vänstern att om man bara tar pengarna från de rika så är allt frid och fröjd. Ack ja, att tro på sådana sagor det ger inte bröd på bordet.  Man kan inte äta pengar.

De flesta miljonärer är rika tack vare ägande av aktier,fastigheter osv. Vid en börskrasch liknande den i USA 1929 så kan dessa rika bli fattiga över en natt.

En släkting till mig i USA var byggmiljonär på 20-talet. 1930 fick han börja om som snickare igen utan en enda dollar på fickan. (Oscar Hogrelius, bördig från Okome i Halland)

Tyvärr har många länder med regeringar av trosvissa socialister kört länderna till botten från att ha varit länder utan stor fattigdom. (Zimbabve)
Exemplet Tyskland efter andra världskriget är också en bra läxa att läsa. Det socialistiska DDR (Östtyskland) blev rena rama fattighuset till skillnad mot Västtyskland som blev motorn i Europas ekonomi. Tyskland ligger i dag på fjärde plats i världen vad gäller storleken på produktion och ekonomi. Detta till trots att de fick ta över den östra delen av Tyskland.

Den östra delen ligger fortfarande lång efter den västra trots att över 20 år har förflutit.
Detta säger oss en hel del om hur svårt det kommer att bli framöver att bygga välstånd i fattiga länder.

Som sagt var , pengar går inte att äta!

torsdag, juni 09, 2011

Fest i Boliden på 30-talet!


Min far och mor bodde många år i Boliden, en liten gruvby utanför Skellefteå.
I början på trettiotalet drabbades också min far av krisen och gick utan arbete nere i mellansverige.Så fick han ett erbjudande att flytta upp till Västerbotten och Boliden. Eget hus med stor tomt skulle han få bo i och Bolaget ägde naturligtvis allt i denna by, även husen. Men jobb fick han och det var det viktiga.
På den tiden gällde det att flytta dit där det fanns arbete , något annat gällde inte.
Gruvbolaget anordnade fester för sina tjänstemän där allt fanns på bordet. Sprit i mängder eftersom nästan ingen på den tiden drack vin. Av någon konstig anledning var det bara den "fina" överklassen som drack vin till maten, alla nadra skulle dricka öl och brännvin. Kronbrännvin såldes på helliters flaskor och var så starkt som 55%! Suparna på den tiden var på 8 cl så gissa hur de blev efter två supar kron.
Motbok fanns ju för männen men alla stora firmor kunde i praktiken köpa hur mycket som helst. Gissa om dessa bjudfester var populära.Det här är ett tidsdokument från en svunnen tid från min födelseort vilken jag konstig nog kommer ihåg så mycket från trots att jag var sju år när vi flyttade ner till mellansverige och Torshälla. Jag kan minnas de stora ångloken som drog kanske hundra malmvagnar, jag minns sligen som låg överallt. Lukten från den var speciell och stack lite i näsan. Gengasbilar minns jag också, stora Volvotaxi från Skellefteå kom med besökare ibland och vi ungar rantade efter och tittade stort på de välklädda som kom söderifrån. en gång kom tom, Per-Albin och i pappas gamla album sitter ett foto av Sveriges dåvarande statsminister.Grannen hetter Nygren och de hade gris på tomten. Många drygade ut maten på detta sätt under dessa år. Ett nöje för oss barn var att titta på när griskultingarna skulle bada i ett stort kar, jösses så de skrek.
Posted by Picasa

Eftersom jag instämmer i denna ledare till 100%!

Urban Ahlin var en politiker som jag uppskattade för några år sedan. Juholt var bara en man som då och då svepte förbi på min tv när det gällde försvaret,  i allt annat var han totalt okänd för mig.
Urban Ahlin har uträttat mycket gott även rent privat och hjälpt folk i andra länder men allt gick överbord för några år sedan.
Han var då med på den sk Eritreafestivalen här i Stockholm, en propagandafestival för en av Afrikas hårdaste och mest odemokratiska regimer. Urban Ahlin är där oficiellt för SAP trots att att en svensk medborgare sitter i fängelse nere i Eritrea.http://www.freedawit.com/
Där frotterar sig Urban Ahlin med en minister från Eritreas regering, denne är dessutom känd som torterare.
Hur man kan vara så fruktansvärt okunnig när man är en man i denna ställning som Urban Ahlin är som SAP;s talesman?
Under dessa dagar av "Juholtism" så har Ahlin visat att han är en vanlig partigängare som bara fungerar som en nickedocka. Det är sorgligt att se en hederlig man omvandlas under maktens galge på detta sätt.
Jag brukar då och då citera Mao och det är på plats idag också. Att bli skjuten med "sockermantlade" kulor var något Mao talade om då och då i sin ungdom. Själv sköt han sig både i foten och hjärnan med dessa kulor till slut.
Mao påpekade att man löper som politiker stor risk  när man umgås med likasinnade eller får stora förmåner personligen att omvandlas till sin motsats till den man var en gång.
Ahlin vill naturligtvis bli utrikesminister i en kommande regering och då får vi se denna nedslående förvandling!
Det tog inte lång tid för honom att slå in på "Juholtismens" väg , tyvärr!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article13144866.ab

Vänsterpartiet får ännu lägre siffror nu!

Vänsterpartiet krymper och är i senaste undersökningen nere i närheten av "kamrat 4 %" ! Nu börjar det se ut som när jag var med på sextiotalet och partiet talade med kluven tunga på samma sätt som man alltid gjort! Traditioner är till för att hållas.
Det är inte enbart Lars Ohlys skuld även om han inte har svenska folkets kärlek precis. Nej ,det är den negativa politiken och denna framtoning som fäller avgörandet.
Verklighetsfrämmande människor som mest säger nej till allting.

När de säger att de är ett nytt parti befriade från gamla VPK-stilen så är det inte sant. Det är bara att läsa lite skrifter från förr så inser man att socialisthatten sitter där den ska. Ofrihet för folket står det på denna hatt.
De vill inte ens att Libyens folk ska få sin frihet.
Där ligger en avgörande skillnad mot vänstern i Norge!
V har alltid satsat på fel "häst" i sin frihetskamp, vem minns inte deras stöd till Sovjetunionen när de bombade Afghanistan.
Jag minns när vpkare kallade mig nazist när jag samlade in pengar till Afghanistans folk.
Idag har de hjälpt fram SD genom att i många år alltid uppmärksamma deras möten och demonstrationer och gå till våld mot dem.
De begriper inte ett skvatt vad de håller på med men ofta är dessa ungdomar från över o högre medelklass som tror att kampen ska föras så när de i verkligheten bara gör uppror mot far o mor! Snart är de tillbaka vid högskolor och universitet och fullföljer sin utbildning till att bli byråkrater,läkare ,advokater osv.

Vem minns inte de testuggande studenterna inom SKP och vad det sedan har blivit med dem? Samhällets höjdare om de inte ägnar sig åt att ge ut böcker från olika förlag. Eller journalister på både Svd och Aftonbladet-Expressen. Det dräller av gamla skpare på de olika tidningarna.

Kommunister har i vårt land till stora delar bestått av bokläsare med fantastiska idéer men felet är att de inte har förstått hur vi i arbetarklassen tänker.
Vi är mer eller mindre "förådda" av vänstern, vem minns inte hur Sovjets arbetare tvingades att utan betalning arbeta på sin fritid eller hur de skulle offra sig för saken allt medan ledningen satt i stora villor och gottade sig.
Jag såg idag hur förra kommunisten Smith-Svensson sitter i sitt hus utan jobb och lever på riksdagspengar trots att hon inte längre sitter i riksdagen!
Hon hade inte ens anmält sig som arbetssökande trots att det finns jobb i hennes yrke som lärare.
Bra betalt har de också dessa parasiter i jämförelse med den usla pension vi arbetare ska leva på!
44 års arbete (mycket tungt) ger mig strax över 9000 i månaden vilket ska räcka till hyran o allt annat.
Det är vad dessa riksdagsmän har fixat åt oss.
http://www.expressen.se/nyheter/1.2463331/samtliga-avhoppade-vansterpartister-lever-pa-riksdagspensionen

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate