tisdag, augusti 31, 2010

Det kom en update till min Kubuntu!

När jag spelar musik så känner den av artisten och genast så slås wikip-sidan upp om just den som sjunger eller spelar!
Linuxvärlden och i synnerhet Ubuntu-Kubuntu bjuder på ett smörgåsbord av gratis programvara av olika slag. Den här multispelaren heter sedan många år "AmaroK"!
Den har dessutom funktioner som gör att man kan välja radiostationer från många olika länder, totalt så finnes tillgång till tusen och åter tusen stationer.
Datorn är verkligen ingen "ordbehandlare" längre utan den är en multimaskin till snart sagt allting! Ger oss mycket nytta och glädje!
Som sagt var GRATIS! (Googla på Ubuntu)

Det händer något i väljarkåren!

Skops mätning

Moderaterna 31,6 procent (+0,4)Folkpartiet 7,9 procent (+0,6)Centerpartiet 5,1 procent (+/-0)Kristdemokraterna 5,2 procent (+0,1)Socialdemokraterna 30,0 procent (-1,2)Vänsterpartiet 5,9 procent (+0,9)Miljöpartiet 8,9 procent (-0,2)Sverigedemokraterna 3,7 procent
Vi har vecka efter vecka fullkomligt översköljts av valundersökningar. Mättnad infinner sig till slut.Men den här vilken kom i går är annorlunda. MP går inte framåt länge utan stannar på 8.9 vilket är lägre än i våras.De stora förlorarna är (S) och det gamla gardet i partiet suckar redan och ser förlusten i valet framför sig.

Varken Persson eller Rosengren skulle ha gått in i samarbete med det fd. kommunistpartiet!

Själv sa jag från början att det hade räckt med MP som partner.

Om Sahlin nu gör ett val med låt oss säga dessa siffror som vi ser här , ja då lär hon inte sitta kvar länge till som ordförande.

måndag, augusti 30, 2010

Mot all form av förtryck!

                                                                          


Utbildningsminister Jan Björklund invigningstalade på minnesdagen
för kommunismens och nazismens offer i Stockholm den 23 augusti

På måndagen klockan 12.00 den 23 augusti arrangerade UOK för andra året i följd en minneshögtid på Norrmalmstorg i Stockholm för att högtidlighålla den internationella minnesdagen för offren för kommunism, nazism och andra totalitära ideologier.

På minnesdagen invigningstalade utbildningsminister Jan Björklund och ett brev till mötesdeltagarna från EU-minister Birgitta Olsson lästes upp (se länkar till samtliga tal och resolutioner nedan).


Jan Björklund,  Sveriges Regering, Camilla Anderson, UOK, borgarråd Madeleine Sjöstedt, Stockholms Stad, samt ett flertal utländska ambassader deltog i minnesdagen

Flera internationella evenemang kring minnesdagen den 23 augusti hölls på regeringsnivå och NGO-nivå runt om i Europa samt även i USA, Kanada och i Sydamerika.

Arrangemanget skedde i enighet med de internationella resolutioner som antagits i denna fråga, främst Europarådets parlamentariska församlings resolution från 2006, OSCE:s parlamentariska församlings resolution från 2009, samt Europaparlamentets resolution från 2009.

Utöver utbildningsminister Jan Björklund och EU-minister Birgitta Olsson talade två författare till internationellt antagna resolutioner angående behovet av fördömandet av totalitära brott; Gunnar Hökmark (M), EU-parlamentariker samt Göran Lindblad (M), ordförande i Europarådets svenska delegation samt vicepresident i Europarådets parlamentariska församling.Vidare talade Camilla Andersson, VD för UOK, grundare av Alliance for Human Rights and Reconciliation och Anders Hjemdahl, UOK, Walburga Habsburg Douglas, riksdagsledamot M, ordförande för den svenska OSSE-delegationen, medarrangör till ”Den paneuropeiska picknicken” vid Järnridån, Anna Kinberg Batra, riksdagsledamot (M) samt ordförande i Riksdagens EU-utskott, Mae Liz Orrego Wennick, exilkuban SILC-Swedish International Liberal Center, Désirée Pethrus Engström, riksdagsledamot (KD), samt Fredrick Federley, riksdagsledamot (C), samt Yi Zhang, exilkinesisk journalist, Reportrar utan gränser och SHRIC - Supporting Human Rights In China.

Minneshögtiden avslutades med kransnedläggning av Jan Björklund och Camilla Andersson vid Frihetens Källa samt med en tyst minut till minne av offren och för att hedra frihetskämparna.
Ett stort antal beskickningar från tidigare kommuniststyrda grannländer var representerade på minneshögtiden, som bevistades av många hundra deltagare från ett trettiotal länder.Till minne av frihetens seger och till minne av kommunismens och nazismens offer.
Utbildningsminister Jan Björklund och UOKs VD Camilla Andersson vid Frihetens KällaFlera kommuner i Sverige har uppmärksammat den Europeiska minnesdagen.
I Göteborg har Jan Hallberg (M), kommunstyrelsens vice ordförande, Helene Odenjung (FP), kommunalråd, Carina Liljesand (KD), kommunalråd, och Anders Flanking (C), gruppledare Centerpartiet, lagt förslag till kommunfullmäktige (läs mer här).

"Black Ribbon Day, som dagen kallas, bör uppmärksammas även i Göteborg. Detta dels för att respektera de göteborgare som flytt från totalitära regimer och dels för att tjäna som upplysning till skolelever och andra invånare om vad som skett i historien och vad som i många fall fortfarande pågår runt om i vår värld. Vi får aldrig glömma vad totalitära styren är kapabla till.
Vi kommer att lämna in ett förslag om uppmärksammandet av Black Ribbon Day till Göteborgs Kommunfullmäktige och vi hoppas att de övriga partierna i kommunfullmäktige vill stödja detta förslag."UOK vill tacka alla som varit med och tagit del i denna årliga minnesdag.

Läs Sveriges regerings tal och brev vid tidigare minnesdagarna.

December 2008:


Statsminister Fredrik Reinfeldt


23 augusti, 2009Dåvarande EU-minister Cecilia Malmström, Sveriges nuvarande EU-kommissionär
http://www.upplysningomkommunismen.se/?page=malmstrom-memorial-norrmalmstorg

23 augusti 2010Utbildningsminister Jan BjörklundEU-minister Birgitta Ohlsson

Övriga tal 2010

Camilla Andersson Grundare och VD UOK, grundare av Alliance for Human Rights and Reconciliation

Anders Hjemdahl Grundare, UOK

Gunnar Hökmark (M) EU-parlamentariker
, grundare av Måndagsrörelsen.

Anna Kinberg Batra (M) Riksdagsledamot samt ordförande i Riksdagens EU-utskott


Göran Lindblad (M) Ordförande i Europarådets svenska delegation samt vicepresident i Europarådets parlamentariska församling


Walburga Habsburg Douglas (M) Riksdagsledamot, ordförande för den svenska OSSE-delegationen


Mae Liz Orrego Wennick, exilkuban, SILC-Swedish International Liberal Center,


Fredrick Federley (C) Riksdagsledamot
, ledamot i den svenska OSSE delegationen.

Désirée Pethrus Engström (KD) Riksdagsledamot


Yi Zhang Journalist i oberoende kinesisk media, medlem i Reportrar Utan Gränser och SHRIC - Supporting Human Rights In China)
PRESSKONTAKT:

Utbildningsminister Jan Björklund
Kontakta Camilla Hansson
telefon: 0702 069909

23 augusti evenemanget
Kontakta Camilla Andersson
telefon: 0709 429201


Angående datumet den 23 augusti
 
Den 23 augusti 1939 undertecknades den sk. Molotov -Ribbentrop pakten, en samarbets- och icke-aggressionspakt mellan Sovjetunionen och Nazityskland.
I paktens hemliga tilläggsprotokoll, vilkas existens förnekades ända fram till 1989 av Sovjetunionen och kommunistpartier i både Öst och Väst, delades länderna i östra Europa upp mellan de allierade kommunist- och nazistdiktaturerna.

Pakten ledde till det tyska och sovjetiska anfallet på Polen, och var därmed en direkt orsak till det andra världskrigets utbrott. Avtalet ledde också till det sovjetiska överfallet på Finland och till ockupationerna av Sveriges grannländer Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Den 23 augusti är därför en minnesdag för att hedra offren för totalitära regimer, både den nazistiska och de kommunistiska.

ANTAGNA RESOLUTIONER

Läs om UOKs arbete med resolutionen här:

Europaparlamentets resolution:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P6-RC-2009-0165+0+DOC+XML+V0//EN

OSCE:s resolution:
"The resolution, titled “Reunification of divided Europe” and put forward by Lithuania and Slovenia, states that Europe has suffered from two totalitarian regimes: the Nazi and the Stalinist. Both brought about genocide and crimes against humanity. For a final and Europe-wide condemnation of totalitarianism, the OSCE resolution offered to set a Nazism/Stalinism remembrance day on August 23."

Europarådets Parlamentariska Församlings resolution:
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc05/EDOC10765.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta96/ERES1096.htm

http://www.blackribbonday.org
The Black Ribbon Day Resolution in the House of Commons Nov 30, 2009 Canada.


Läs om måndagsmötena på Norrmalmstorg:

Måndagsrörelsen

Måndagsrörelsen höll varje måndag klockan 12.00 möten på Norrmalmstorg i Stockholm för att stödja den baltiska frihetskampen. Möten hölls även runt om ute i landet. Totalt hölls 79 måndagsmöten. Norrmalmstorg blev också  platsen för det baltiska frihetsmonumentet "Frihetens källa"
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ndagsr%C3%B6relsenAbout the IICC/UOK - the Institute for Information on the Crimes of Communism
The IICC/UOK is a non-profit, non-governmental, politically independent organization with the purpose of spreading essential information on the crimes of communism,human rights and to promote vigilance against all totalitarian ideologies and antidemocratic movements

The IICC/UOK is the Winner of  the Templeton Freedom Awards 2009.
The IICC/UOK is the founder of The 20th Anniversary of the Liberated and Reunited Europe Alliance and co-founder of  the Human Rights and Reconcilliation Alliance, a member and co-founder of the international working group of the Platform of European Memory and Conscience.


Contact/Kontakt
info@upplysningomkommunismen.se
info@crimesofcommunism.org

IICC/UOK,  Box 11158,  10061 Stockholm phone: +46 709 42 92 02

Homepage/Hemsida
www.upplysningomkommunismen.se

www.crimesofcommunism.org

Online Education Center
www.omkommunismen.se

www.aboutcommunism.com


Please show your support
Donations: IBAN-number:(Bank: SEB)
IBAN:SE13 5000 0000 00522 2104 1380 BIC:ESSESESS


Ordbehandlare?Jo, för rätt så länge sedan var det "inne" att kalla dåtidens dator för "ordbehandlare".
Första gången jag stötte på detta ord var i samband med att Jan Myrdal talade om att han hade skaffat sig en sådan. Nu fungerar det lättare att skriva , sa han!
Han var "ordblind" som man också sa på den tiden om att lida av dyslexi.Idag är det fortfarande  på det sättet att en äldre generation med nya datorer använder dessa bara som ordbehandlare. Möjligen googlar de ibland men mer blir det inte. Idag är våra datorer så mycket mer med den kapacitet som både finns innanför skalet samt hastigheten på internet.

Film går bra att se idag utan avbrott. Till och med "You tube" har en filmsida idag där du på helskärmen kan se film. Jag såg ett par dokumentärer om andra världskriget i går natt. Filmer som jag inte sett förut!
På nittiotalet med win 3.1 så kunde det ta en kvart att bara ta ner en stor färgbild. De första mp3-orna tog lika lång tid att få ner.

Om man nu ser på bilden igen (klicka på den ) så ser man vad den äldre generationen INTE gör!
Tyvärr är det nog så med allt det nya som finns att tillgå på internet, de gamla vilka har en dator fortsätter att tro att dessa är "ordbehandlare" . Möjligen skickar man ett och annat mail ibland.

Rädsla för det nya? Eller bekvämlighet med pekfingret i huvudet, det här är inget för mig som är så gammal?

Nå staplarna på bilden visar trots det att en viss liten procent över 70 dock använder tom. Facebook!

Jag själv känner ett antal personer över 70 ,ja några är över 90 som kan använda datorn på ett bra sätt. De har roligt och självförtroendet växer med mer kunskap.
Kunskap sitter aldrig i vägen och vi blir aldrig för gamla för nya kunskaper.

Däremot märker jag en stor bekvämlighet och ointresse från en del unga att ta till sig ny kunskap. Jag skriver det här via Ubuntu-Linux .Ett bra och gratis system som jag tycker skulle väcka intresse hos unga med dålig ekonomi, ack nej ,det är så svårt att föra ut det här budskapet.

Googla på Ubuntu och läs och skaffa ny kunskap! Våga göra något nytt som inte är invant, kan jag på 68 år göra detta så borde du som är ung klara av det galant!

söndag, augusti 29, 2010

Hur kan man ha Che som symbol!

Che Guevara var en äventyrare och mördare, tog ofta hand om att skjuta folk som betraktades som "förädare"! Var med och släpade ut fäder ur deras bostäder och sköt dem utan riktig rättegång. Folkdomstol kallar kommunister detta!

Mord är mord och han fick vad han förtjänade till slut efter att ha återigen åkt till främmande land för att starta "revolution"!  Folk som blir utsatta för sådan "revolution" anser rättmätigt att de har blivit överfallna.

Så gick det till i öst-Europa efter kriget då kommunisterna tog makten med vapen i handen. Che åkte dessutom i all hemlighet till Afrika för att starta "exporterad" revolution.

Che var under sin tid som minister på Cuba också medansvarig för att homosexuella sattes i KZ-läger! Många dödades också pga av sin sexuella läggning
.
Jag har aldrig förstått kulten omkring Che. För mig vore det som att sätta en bild av Stalin eller Mao på bloggen. Det finns de som har Hitler eller någon annan nazist på sina sidor och det är precis samma grej det handlar om.

Dyrkan av de onda krafterna i världen!

Kvinnoförtryck utövas av Svenska skolor!

"Samtidigt som Alia strider för sin niqab strider Miriam, född i Guatemala och nyss kommen till Sverige, på sitt håll. Miriam DO-anmäler Hjalmar Strömerskolan i Strömsund för att den gör för lite åt den diskriminering och de trakasserier som muslimska män utsätter kvinnliga klasskamrater – i vuxenutbildning för invandrare (SFI) – för. Männen tvingar kvinnorna att sitta längst bak i klassrummet, tvingar muslimska kvinnor att bära niqab och tillåter dem inte att tala för sig själva.
Skolan säger: Muslimska män från främst Uzbekistan har i flera år åberopat sin trosfrihet för att ”kräva särskilda klasser för män respektive kvinnor”, för att ”deras kvinnor skulle få bära ansiktsslöja” och för att ”kvinnorna ej fick tala när andra män lyssnade”. Skolledningen tog inte strid. Männen skulle nog ändra sig med tiden.
Hösten 2006 blev klasserna könsuppdelade men vårterminen 2008 kunde de muslimska männen tänka sig en medelväg: gemensamma klassrum på villkor att skolan satte upp skärmar bakom vilka kvinnorna, helst också de icke muslimska, skulle sitta.
Skärmar sattes upp och kvinnorna placerades bakom skärmarna. Lärarna var emellertid missnöjda. Undervisningen blev omöjlig när kvinnorna satt bakom skärmar och därtill inte fick delta i samtalen. Varje fråga som lärarna ville diskutera måste först tas upp med männen. Muslimska kvinnor fick aldrig ”vistas i enrum med manliga lärare”. Icke muslimska elever var illa berörda av denna ordning."http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kulturdebatt/med-tackta-ansikten-kan-vi-inte-motas_5205649.svd

Jesus Alcala skriver idag en viktig artikel om hur fel det går om man tillåter kvinnor att bära niqab! Svenska myndigheter följer inte FN:s konventioner om hur man ska bekämpa kvinnoförtryck och förnedring.
Varken den bleka socialdemokratin eller moderaterna törs tydligen inte följa FN-beslut. Märk att de muslimska länderna inte godkänner dessa konventioner och i praktiken så sluter Sverige upp på deras sida i sitt praktiska handlande!

Jag blir mörkrädd över flatheten från tex DO eller skolverket vilka är statliga myndigheter. Vad sitter det för folk i riksdagen som bara gapar och sväljer vidskepelsen från fundamentalisterna?
Var finns FI? Gudrun Schyman bränner pengar men tiger över detta förtryck som pågår i hela världen.Även här i vårt land.
Är alla så fruktansvärt rädda för att några ska stämpla dem som "islamafober" ?

Vidskepelsen ska bekämpas enligt ett FN-beslut, varför gör vi inte detta?
http://www.dn.se/nyheter/valet2010/bjorklund-vill-se-elevens-ansikte-1.1161325

Alva Myrdals dotterson känner inte igen dagens sossar!

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/mormor-alva-skulle-ha-gillat-rut-avdrag_5212063.svd

Idag publiceras ytterligare en av alla dessa undersökningar om hur medborgarna skulle rösta idag! (S) ligger fortfarande omkring 30 % vilket innebär siffror som i början på 1900-talet. (V) under Lars Ohly når inte upp till ens 5% så nu gäller verkligen "kamrat" 4 %!  Jag påstod när Ohly efterträdde Gudrun Schyman att han skulle vara en olycka för partiet med sin dogmatism. Detta besannas återigen med dessa siffror.
De som nu står för sin socialdemokratiska politik borde läsa Stefan Fölsters åsikter och försöka tänka efter var och när det började gå fel för  partiet!
Samarbetet med (V+MP) kommer att bli den snara som man stryper sig själv med! Ett  långsamt självmord är vad som den nuvarande ledningen för SAP håller på med. Begravningsprästen är ju redan utsedd och det är den "charmerande" Thomas Östros!

fredag, augusti 27, 2010

Detta är Sverige i ett nötskal.läs och begrunda!

När Perssons regering kohandlade med miljöpartiet så drevs den sk Botniabanan fram till mycket dyra kostnader. Idag så invigs den men den som läser reportaget från Sveriges televison tar sig nog åt pannan på samma sätt som jag! Ska vi skratta eller gråta åt eländet. Samtidigt kan vi hånskratta åt den stora nyheten från Båstad. De har mött varandra i den ena tunneln nu, arbetet började 1992. De främsta experterna i vårt land sa från början att det var mycket olämpligt att bygga en tunnel genom åsen vid Båstad. Vad kommer slutnotan att gå på när detta bygge är klart om kanske 5 år? Allt för att vinna 6-7 minuter!VÄSTERNORRLAND - Botniabanan skulle sätta fart på arbetspendling och godstransporter genom Västernorrland.
Men samtidigt som Botniabanan nu invigs är det långsamma tåg och långa restider som möter de arbetspendlare som hoppades på tåget mellan Härnösand och Sundsvall. Järnvägssträckan mellan residensstaden och länets största stad har blivit hopplöst bortglömd.
- De fanns en alltför stor tro att Ådalsbanan skulle också skulle byggas om när Botniabanan byggdes, men kalkylerna sprack. Det blev för dyrt, säger Hans Stenberg (S), riksdagsledamot och ledamot av riksdagens trafikutskott.
Han lämnar nu riksdagsuppdraget i och med hösten val, och efter sig lämnar han också en halvfärdig kustjärnväg genom Västernorrland. De sex till sju miljarder som behövs för att göra klar hela sträckan finns inte i sikte.
- Nej, tyvärr, och jag är rädd att det kommer att dröja. Tidigast 2020 om det blir en röd-grön valseger, och ännu senare om de borgerliga alliansen sitter kvar i regeringen, tror Stenberg.
Idag är det omkring 5 000 personer som arbetspendlar längs sträckan Sundsvall - Härnösand. I våras presenterade Trafikverket en förstudie som visar att det med en modern bana och snabbtåg går att köra sträckan på 16 minuter, och med stopp i Timrå på 21 minuter.
Just nu går tågen inte alls på anslutningen söder om på Ådalsbanan - och när trafiken startar nästa år kommer det att gå långsammare på sträckan Sundsvall - Härnösand än buss eller bil. Restiden kommer att bli 45 minuter.
- Helt åt helsike, vi kan inte acceptera längre restider med tåg än med bil. Det här är något politikerna måste ta itu med efter valet, säger Anders Gäfvert (M), kommunalråd i Härnösand.
Han har dock inte hittills inte fått något stöd från sin egen regering. I den långtidsplan för infrastrukturinvesteringar som presenterades för de kommande tio åren finns Ådalsbanan överhuvudtaget inte med.

Bilismens Sodom och Gomorra!

I onsdags åkte jag bil till Uppsala och det hör sannerligen inte till mina vanor.
Men,men en dator skulle lämnas och hämtas.
Vi åkte vid tolvtiden och häpnade redan vid infarten från Uppsala när man såg en kö av bilar på flera kilometer. Ut till Uppsala var det inga problem alls.
När vi så tvingades av klockan att åka från Uppsala vid tretiden så trodde vi att vi skulle ha en liten chans att slippa de värsta köerna.
Hu, vi fastnade redan rätt långt utanför Stockholm i de värsta köer jag sett. Fick sitta hela vägen in och glida sakta,ibland en meter i taget.
De som vill förhindra nybygget av förbifarten och nu ställer till med folkomröstning måtte vara från vettet?
Jag är emot bilismen ,äger ingen bil sedan 1975 men jag är inte så blind så att jag inte ser eländet med fel byggda och för få vägar runt omkring huvudstaden

Förbifart Stockholm är en både klok som nödvändig satsning inför detta elände vilket bara blir värre för var dag.
Intressant är att bli åskådare i dessa köer hur en del bilister använder sin egoism, de kör på bussdelen av vägen så långt de kommer. Sedan börjar de tränga sin in i kön längre fram, får de sen chansen att gå ut i bussfilen igen så buskör de ett par hundra meter igen för att sedan tränga sig in i kön.


Tacka vet jag pendeltåget!

torsdag, augusti 26, 2010

Skriande skillnader!

Ja, nu är det inte de politiska blocken jag talar om! Nej ,så här är det. Jag har tagit hand om en dator som inte mådde särskilt bra , seg och låste sig.XP installerat på en Dell-dator. Skulle jag helt enkelt bara återställa den till ursprunget eller skulle jag rädda den?

Jag valde att försöka rädda den men efter ett par timmar så blev den bättre med "frysningar" då och då.
Valde då att lägga in Ubuntu på samma disk vid sidan om XP för att se hur datorn uppförde sig.
Tja, den gick som en klocka men jag såg tack vare detta att det stod fel till i BIOS -systemet. (Datorns överhjärna som styr allt)

Lätt som en plätt att fixa detta och sedan körde jag igång XP igen.
Bravo!! Nu så började det hända saker och så tog jag ner Toni Helenius fina rensarprogram  Easy Cleaner och den gjorde storverk.

Sedan börjar det trista med XP och det är när man ska göra updates. Jag har talat om detta förut men idag så råkade jag ut för denna mycket dåliga tekniska lösning så jag gnisslade tänder.
Först ska den ta ner de allra viktigaste säkerhetsuppdateringarna.Starta om!

Sen skulle nätverkskortet uppdateras osv. Omstart på omstart!

På den Ubuntu (10.04) jag satte vid sidan om så kom allting ner på en gång ,sedan var det klart.
En omstart inget mer! En tekniskt lösning vilken är modern och mycket bättre än Microsofts lösningar.

onsdag, augusti 25, 2010

Banshee, en musikspelare !


Jag använder som bekant Ubuntu på min PC, för närvarande den version som nu kommer att bli färdig i höst. Alltså en sk "alfa-beta version" , varje dag kommer det nya sk updates som innebär ibland stora förändringar  i vissa program. Banshee är en multiplayer för sina sparade musikfiler samt en massa annat godis också.
På den bild av programmet jag har lagt här så ser du Hank Williams stora konsert från 2004 avspelas med hela 17 låtar. Programmakarna har lagt in en massa olika konserter vilka man kan lyssna på helt gratis.
Internet utvecklas hela tiden på Linuxsidan och inget kostar något för användaren. När Microsoft skiftar från XP till Vista eller Win 7 så får konsumenten betala dyra avgifter för licensen. Om man inte tar ner deras antivirusprogram så kanske man köper ett för dyra pengar osv. Det kostar alltså en massa vilket inte vi behöver dras med här med vårt Ubuntu.
Antivirusprogram är något jag inte använt på över 5 år och har aldrig haft virus. Vi är förskonade från detta elände.

När vi gör en update så innebär det att alla program updateras på en gång med ett enda musklick. Alltså även Firefox,Thunderbird,Chrome,Flashplayer osv!
På Windows måste man klicka ner varje program separat vilket ibland tar en väldig tid att hålla på med. Många missar alla updates som behövs.

Passa på att Googla på Ubuntu eller Kubuntu så får du se en helt ny värld öppna sig !


http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/mottagarens-intressen-styr_5128635.svd

Se hur kortkaparna slår till!

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1210917/Se-kortkaparna-sla-till-mot-bank-i-Malmo.html
Själv tar jag aldrig ut pengar på bankomat utan tar ut pengar när jag handlar i min ICA-affär. Nu har snart de flesta chipsavläsning dessutom vilket är säkert.
Bankomaterna bygger på "remsan" vilken är en tekniskt sett rent undermålig metod!

Man kan undra hur mycket bankerna ska tåla av förluster innan de inser att de måste byta ut sina dåliga apparater? 

tisdag, augusti 24, 2010

Ondska?


Ann Heberlein har skrivit en bok om ondska och här kan du läsa Expressens recension av den:http://www.expressen.se/kultur/1.2108051/ann-heberlein-en-liten-bok-om-ondska

Jag brukar tänka som så att även den elakaste individ har varit en liten baby. Inte sjutton kan man födas till att vara elak eller ond? Nog sjutton har jag stött på unga som har varit totalt utan mänskliga känslor. En tonåring i Torshälla plågade en katt på det vidrigaste sätt och han storskrattade. Ond eller psykopat ,det är väl frågan man kan ställa sig. Psykopat kan man födas till att vara pga av hjänskador. Är de då ansvarige för sina handlingar eller ej?
Barn som växer upp under hugg och slag kan som vuxna bli oerhört störda i sitt psyke och liksom Anders Eklund utföra dåd som man knappt vill tro på.
Tyvärr kan aldrig en psykopat bli "frisk" så samhället måste kunna låsa in dem på obestämd tid.
Däremot en människa som genom dålig barndom har fått skador ,denna individ går det att långsamt med stort arbete återanpassa till ett någorlunda hyggligt liv.

När man har gjort undersökningar av tex lägervakter eller soldater som har begått hemska dåd så visar det sig att de innan de kom i en sådan miljö var helt normala medborgare. Krig bryter ner en människa snabbt och det de gör då kan vara så förfärligt att de för alltid av sitt liv lider av det.

Offer och förövare blir förstörda ofta för evigt.

Elaka chefer har jag mött på under mitt liv, personer som vill "trycka" dit de anställda så mycket som möjligt. Trist och onödigt men de vill hävda sitt revir på alla sätt.Påminner mer om djurs sätt att agera och det gäller lika för män som kvinnor. Jösses vad jag har sett mycket under mina 20 år inom vårdsektorn. Sannerligen att kvinnor kan vara ruggiga både mot patienter och anställda!

Men att någon normal individ skulle födas ond,det tror jag inte på!

Sverige , ett land med godhjärtade eller godtrogna politiker?

Under åren 2008-9 så var 26 % av alla elever på våra högskolor och universitet utländska elever. Det innebär enligt Högskoleverket att ca 24300 personer kom från andra länder för att studera GRATIS här. Ja, du läser rätt!
Ingen avgift, inga förpliktelser. Kostnaden beräknas till ungefär 500 miljoner om året.

Denna typiska socialdemokratiska politik ska nu brytas och avgift ska tagas ut av respektive skola. Dessutom ska man försöka att få studenter att stanna kvar och arbeta här i ett par år.

I skenet av sjunkande pensioner för oss som byggt landet och försakat mycket så låter detta förslag rimligt. Ingen vet ur vilka omständigheter dessa elever kommer från, rika eller fattiga? Sverige kanske under de senaste 50 åren har utbildat unga rika elever vilka själv hade kunnat bekosta sina studier?
Räknekunniga kan ju räkna ut vad kostnaden har varit under femtio år för svenska folket!

Nu ser jag i tidningen att Ylva Johansson från (S) gnäller över det här liksom vänsterns Dinamarca. Jo,jo ,de tjänar ju bägge stora pengar och behöver inte leva som vi pensionärer måste göra. ( Ylva fd kommunist taxerar fortfarande för ca 900.000 om året trots att hon inte är minister längre.)

Så fort regeringen ska genomföra något så gnälls det , de är inte vana att sitta vid sidan om och då vet de inte hur de ska förhålla sig till nya förslag.
Det är mycket nyttigt att stiga av från taburetterna och tvingas att vara i opposition. Där ska de vara i fyra år till anser jag , detta för att vår demokrati ska tillfriskna.
Det är osunt när ett parti sitter för länge i regeringsställning med allt vad detta för med sig. (Vänskapskorruption,svågerpolitik,ärvda ämbeten m.m.)

Sverige har en lång tradition att gödsla med våra skattepengar detta pga av den höga skatt vi alltid haft och har.SIDA har under årens lopp fungerat på samma sätt som utbildningsväsendet, delat ut pengar till höger och vänster.Korrupta politiker har låtit bidragen gå direkt in på sina privata konton eller det värsta var när Sverige höll Castro under armarna. Oficiellt skulle stödet gå till Kubas skolor men Castro kunde då föra krig i Angola med 40.000 beväpnade soldater.

De som nu kritiserar att Sverige på FN:s uppdrag är i Afghanistan höll tyst på den tiden när Castro kunde härja i Angola på kommunisternas sida. (Pierre Schori)

Det är bra att FP och regeringen fortsätter att röja upp inom skolans värld. Det vore förfärligt om vi skulle få tillbaka den gamla flumskolan i och med  höstens val!

http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/fp-jobblofte-ska-ge-fria-studier_5177839.svd 

Bygget av nya Ubuntu rullar på!

Det här är en bild av en tämligen ny webläsare på Linux. Det är folket bakom KDE som jobbar på med den här. Jag kör ju alfaversionen av Ubuntu så allt är ju inte klart på långa vägar men den här webläsaren med namnet Rekonq fungerar redan snabbt och bra. Testade att knappa in Shoutcast ,den gamle trotjänaren från AOL fd Netscape. Jodå, alla radiostationer fungerar på direkten. På den gamla tiden med Linux så var det här ett kapitel för sig. Att få vissa ljudprogram att fungera kunde vara mycket besvärligt. Icke så nu inte ens på denna Alfa-Ubuntu.  http://www.ubuntu.com/testing/maverick/alpha3

Det finns nu rätt så många olika webläsare för Ubuntu :Firefox,Seamonkey,Ice-cat,Opera,Konqueror,Epiphany och inte minst flera versioner av Chrome. Här på Ubuntu är man uppe i version Chrome 7 och den är mycket snabb och har allt i insticksprogram man kan tänka sig.Jag som gillar webradio kan utan vidare i Chrome lägga in massor med radio i denna version med mycket gott resultat.
Såg i en av USA:s större datorsidor att man lovsjunger Ubuntu! Det börjar kännas trevligt att se hur även "de stora" upptäcker alla fördelar med fri programvara.
Att få bygga sin Ubuntu så som man själv vill ha den både utseendemässigt som innehållsmässigt är en fröjd. Gratis!

söndag, augusti 22, 2010

Två debatter av olika slag ikvällens Agenda!

Gudrun Schyman från (FI) mot Jimmie Åkesson (SD) skulle diskutera. Det blev ingen diskussion alls därför att Gudrun uppvisade den härskarteknik vilken hon alltid beskyller män för att använda.
Hon talar utan avbrott och när hon tvingas av programledaren att ge ordet till Åkesson så faller hon genast honom i talet. Trycker ner honom totalt och uppvisar bristande respekt på samma sätt som män i alla tider har tystat kvinnor. Är detta feminism enligt FI så tycker nog jag att det bara är frågan om att "vända på kuttingen".

Ofta blir ledande kvinnor lika de män som de säger sig vilja bekämpa.
Schyman liksom många andra vill inte att tex förra årets domar i våldtäktsmål ska granskas eftersom män med ursprung från andra länder är tydligt överrepresenterade.

Schyman  vill bara diskutera att män i princip är individer med felaktiga föreställningar om vad man får göra med kvinnor. Män är djur sa en gång en ledande feminist, så säger inte smarta Schyman men det lyser igenom i hennes argument.

Om nu Åkesson har rätt i sina påståenden att ca hälften av alla våldtäkter begås av män från andra länder så borde man väl kunna tala om detta .
Många borde väl ställa frågan vad ett samhälle som Sverige ska göra för något åt detta?

Överhuvudtaget är män från andra länder överrepresenterade i de grova brott vilka begås i vårt land.  Vad man bör göra åt detta borde väl alla politiker fråga sig men man vill inte tala om  problemet  alls! Skulle man tvingas till denna diskussion så måste man ta diskussionen om skolan,arbetslösheten,ghettoboendet osv också och då är alla partier ute på hal is.

Brott av alla slag växer i samhällen där man inte har åtgärdat dessa varbölder. Samma utveckling finns världen över där man har hög arbetslöshet och ett stort utanförskap av de invandrare vilka bor i respektive nytt land.

Det är  bla. denna diskussion Schyman skulle föra istället för konstiga könsideer om hur män är.

Ofta betraktar vissa unga män svenska tjejer som "svennehoror" och ger sig på dem. Sverige är inte deras land och de föraktar allt svenskt trots att de kanske är födda här. Om man kommer från en kultur där man förfäktar att kvinnor ska dölja sig med kläder och där ett blottat hår innebär en sexuell signal då kanske man inte ens förstår vår kultur med kvinnor i korta kjolar och bikini på badstranden.  Alla blir "horor" i deras ögon?

Den följande debatten mellan Ohly (V) och Björklund (FP) om Afghanistan och om vi ska dra bort våra trupper blev mer en riktig debatt där man klart såg skiljelinjerna mellan dessa bägge. Ohly vill dra bort trupp omedelbart medan Björklund förfäktade att det var regeringen i Kabul liksom FN som ska bestämma.

Det har blivit lite debatt omkring min blogg, så här ser den ut i korta drag:

 • Skall bara kommentera det sista i din text: Få verkar känna till att i Afghanistan finns stora, oexploaterade oljereserver. Varför tror du annars att USA finns där? -Och varför skall svensk militär hjälpa till ?
  för 19 timmar sedan · ·
 • Bo Hogrelius Alla är där på FN:s uppmaning.det är gsammal god sossepolitik att hörsamma vädjan från FN.
  för 13 timmar sedan · ·
 • Charlotta Högrelius Finns bara en sak att säga egentligen; vi alla, inklusive våra politiker, MÅSTE kunna diskutera dessa frågor rakt på. Inga krusiduller. Hur ska vi annars komma till roten av problemet. Och...vet det stämmer, men är det inte konstigt att stanna i ett land man föraktar så och där halva befolkningen (dvs kvinnor) är lösaktiga slampor? Och hur ska någon med den inställningen kunna bli en del av samhället som en fullvärdig medborgare?
  för 10 timmar sedan · ·
 • Bo Hogrelius Det är bra frågor du ställer men som du ofta ser så får man aldrig några svar! Tabu-linjen råder i rädsla för att stämplas som razze!
  för 10 timmar sedan · ·
 • Jan Andersson Hoppas att Bosse är bekant med att det INTE är en sosse som är försvarsminister och styr vad vi skall göra eller inte göra i Afghanistan. Han som gör det kallas visst Tomhylsan och var vapenvägrare.....
  för 7 timmar sedan · ·
 • Bo Hogrelius Sverige var i Afghanistan även under Persson! Tack o lov! Har du glömt Kongo-Kosovo och andra FN-uppdrag?
  för 7 timmar sedan · ·
 • Jan Andersson Nejdå, inget glömt i sammanhanget, men tycker inte riktigt missionen i Afghanistan är något som Sverige skall blanda sig i militärt mht att USA bara är ute efter olja. Varför åker du inte dit själv, som frivillig för USA, då kan du på kort tid bli medborgare! Men du kanske inte ens har gjort lumpen i Sverige?
  för ungefär en timme sedan · ·
 • Charlotta Högrelius Bara jag hör "Afganistan" blir jag trött...Och så är jag trött på att amerikaner är ute och räddar världen jämt. De borde granska sig själva lite och göra gott i sitt eget land dvs kompensera för allt de utsatt indianerna för. De har alltid varit förtryckta och icke önskvärda i det land som var deras. De är utslagna och chanslösa och ingen hör dem och vilken president har någonsin ömmat för dem. Nä...det är lättare att peka på andra länder och hojta "förtryck". Usch!
  för ungefär en timme sedan · ·
 • Bo Hogrelius
  Jag fortsätter och tjata om att detta uppdrag beror på att Afghanistans regering har begärt hjälp från FN och det är därför över 30 olika nationer befinner sig där. Talibanerna tog makten med ett fruktansvärt våld, särskilt mot kvinnor.
  Det ...är nästan så jag önskar att Göran Person kom tillbaka med sitt förstånd i dessa frågor.
  Jan! Nu är du larvig, vad ska en man på 68 år göra där borta.Det är ungefär samma resonomang man fick höra från många under kriget i Vietnam när vi stod och samlade pengar till FNL. antingen sa man "åk till Moskva era djävlar" eller så uppmandes man att åka och delta i kriget.
  För övrigt har jag legat i det militära i 15 månader ,Jan!
  Om man ska vara vän här på Face så tycker jag nog att du brister i respekt för mig och du kanske borde plocka bort mig?
  Visa mer
  för ungefär en timme sedan · ·

lördag, augusti 21, 2010

Grön-röda Stockholmare!

Om du vill ha en egen Butler då ska du flytta till huvudstaden om de röd-gröna vinner valet här. Denna egendomliga lancering stod (S) för  och många var vi som tog sig för pannan och undrade om det var 1 april.
Idag såg jag ett valplakat på T-banan där de röd-gröna påstod att det skiljer 4 år i i medellivslängd mellan fattiga och rika stadsdelar pga av vårdvalet!

Detta påstående liknar rena skämtet också eftersom alla undersökningar visar att människor lever på olika sätt i de olika stadsdelarna. I de "fattiga" så röker man mer,dricker mer alkohol samt äter massor med dålig mat. Klart som attan att man inte lever så länge och ingen doktor i världen kan få dem att avstå från sina dåliga vanor.
Ibland så är det nog rätt så klart att de reklambyråer och politiker som hävdar sådan här smörja aldrig någonsin har bott i en stadsdel med "verklighetens " folk.
Jag är arbetare och har i hela mitt liv befunnit mig i dessa miljöer och under långa tider även bott i dessa "fattiga" stadsdelar. Under dessa år så såg jag "fattigfolket" inte köpa mjölk till sina barn utan Coca-cola i stora flak.

Hamburgare och pizzor eller dålig korv konsumeras i mängder dessutom. Gå upp till tex Farsta och kolla vilka som sitter och häckar på McDonalds för jämnan samt lär upp sina barn att äta denna skit. Sen går mamma och pappa ut och röker så att barnen ser att detta är OK.

Vilka röker mest i vårt samhälle? Kan man inte svara på detta då tycker jag inte heller att man ska producera larviga afficher.

Om man inte kan ta till sig kunskapen om hur viktigt det är att äta rätt och leva väl så är det att beklaga men de röd-gröna ska inte slå blå dunster i ögonen på folk samt skylla på vårdvalet här i Stockholm.

Ibland föraktar jag dessa politiker som stryker medhårs och skyller på annat bara för att vinna lite röster i valet.

Mångordig Schori om Afghanistan!

http://www.dn.se/debatt/socialdemokratin-maste-andra-sig-om-afghanistan-1.1156988
Efter att ha läst detta långa inlägg så frågar jag mig varför han inte på något sätt berör vad som kommer att hända kvinnorna i detta land! Minns han inte vad som pågick förra gången talibanerna tog makten med våld? Alla kvinnor i olika yrken tex läkare,lärare,sjuksköterskor m.m. kördes med våld ut från sina arbeten. Kvinnorna spärrades i princip in i hemmet och alla skulle ha godkända kläder och den agendan bestämde talibanerna  helt över.

Schori vill att världen återigen ska bete sig som man gjorde mot Pol-Pot regimen i Kambodja. Låt dem hålla på med sitt dödande , vi ser åt sidan och låtsas som om det inte händer! Idi Amin  tilläts mörda inför öppen ridå och när så äntligen Tanzania befriade Ugandas folk från tyrannen så kritiserades de på samma sätt som Schori nu i inlägg efter inlägg angriper allt från (S) till vår regering.

De siffror han anför säger ingenting om vad människor i allmänhet innerst inne anser om läget i sitt land. Lika lite som valresultaten i Kuba säger något. eller för all del Hitlers påståenden att han hade hela folket med sig.

Nato-lögnerna har inte blivit sannare för att han upprepar dem. Sverige har allt sedan andra världskriget stått  NATO militärt nära.   (Läs förre ÖB:s Bengt Gustavssons bok)

När så Schori i sin artikel tar Holland som ett gott exempel tack vare att de har åkt hem så minns jag bara hur de också nere i forna Jugoslavien stod passivt och såg på allt medan Serbisk militär angrep civila och dödade dem! De är verkligen inget föredöme!

Det är inte första gången i historien "vänstersossen" Schori ställer sig fel. Minnesgoda läsare kommer ihåg hyllningar till Kuba och dess diktator m.m.

Att Dagens nyheter låter honom publicera i stort sett samma artiklar gång på gång är anmärkningsvärt, det måste ju finnas andra som också vill publicera sig på DN? Eller har han en särskild guldfil in på debattsidan?

torsdag, augusti 19, 2010

AIK-huliganer!

Nu skämmer AIK-huliganerna ut sig så det hörs till andra länder. Efter kvällens match på Råsunda mellan AIK och Levski Sofia från Bulgarien så gick dessa galningar till attack på gästernas buss plus andra.
Det svenska samhället är alldeles för slappa mot dessa skitungdomar. Lite mer engelska tag mot dem gör verkan. Tuffa straff både från klubbarna och domstolarna. Det ska svida i pälsen på dem! Både med straffen och total avstängning från att vistas vid idrottsanläggningar.

Nu har dessa vandalscener pågått i åratal utan att man har kommit ett skvatt till någon förbättring och då måste man ändra hela konceptet!
Flathet är ordet!

Piratpartiet!

"Här serveras talibanerna praktiskt taget dödslistor på en bricka; alla de afghaner som arbetar eller har arbetat med den internationella styrkan finns förtecknade här. Och det för att befordra en nätkarriär", skriver Lars Gustafsson på sin blogg."

Kan bara hålla med! Jag själv fimpade mitt "guldmedlemskap" förra veckan och inställde betalningen till PP !
Allt började med slirandet om barnpornografin sedan  kom övertagandet  och försvarandet av Wikileaks publicerande av hemliga dokument. Jag anser att de ledande i PP visar bristande omdöme och i sin iver att visa upp sig så ställer man upp på allt som ger eko i massmedia.

Sorry,det finns mycket av bra tankar inom PP men det finns gränser för mig och denna gräns har man gått över nu.

tisdag, augusti 17, 2010

Svek?

http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/maria-wetterstrand_5144165.svd

Nu har MP och Maria Wetterstrand backat i en viktig och angelägen fråga -ingen amnesti åt gömda flyktingar.
MP har alltid framhållit att denna fråga är en "hjärtefråga". Det är Mona Sahlin och (S) som har tvingat fram detta dåliga beslut från MP.
De två stora partierna i riksdagen (M) och (S) är alltid ense om att inte någonsin ta ett beslut i flyktingfrågan. Dessa bägge partier står för en dålig flyktingpolitik gemensamt sedan 40 år tillbaka.
De förorter som idag med rätta kan kallas  ghetton har skapats av dessa två partiers politiska hållning.

Vad gäller flyktingar utan uppehållstillstånd så säger de alltid att de bryter mot lagen, visst är det så rent formellt men är det humant att ha det på detta sätt?
Ge alla amnesti och klargör inför världen att detta är en engångsföretelse vilken aldrig mer kommer att upprepas.
Sverige har allt att vinna på att en gång för alla börja om från början. Rensa bordet så att säga.
Miljöpartiet har gjort ett dåligt val när de viker sig inför socialdemokraternas politik just i denna fråga om humanism!

För mig och säkert många fler så bidrar denna förändrade hållning till att ytterligare förstärka motviljan till att rösta på dessa partier.

måndag, augusti 16, 2010

Windows vs Ubuntu!

Jag har en äldre pc med xp installerad  och den ska jag ge bort så jag tänkte fixa den med alla updates på plats.
Den har inte varit igång under sommaren så jag räknade naturligtvis med att det skulle bli en hel del att ta ner.

Det är i sådana här sammanhang man märker hur dåligt Windows fungerar , de har tänkt fel från början. Först måste man ta ner alla updates från microsoft och det var 44 stycken varav en hel del rätt stora filer. Sedan kommer det updates från flash och java  och det måste in. Alla updates för div. webläsare,musikprogram m.m. ska in också. Det tar uppåt en timme alltsammans !

På Ubuntu så klickar man på att uppdatera så plockas allt ner på samma gång! Det tar inte lång stund även om det nu skulle vara lika mycket som man får på windows!

Ett modernare system med ett bättre tänkande bakom. Inte undra på att nästan alla telefoner snart kommer att ha Linux.
De stora bolagen tex Sony-Ericson använder Linux!

Varför vill inte folk testa Ubuntu i vårt land? Vad är man rädd för? Det kostar ingenting, inte ett rött öre för något program! Man kan lägga den på samma disk där man har windows så att man alltid har två olika op- system att komma ut på.
En stor trygghet att kunna flytta tex bilder från det ena systemet till det andra !
Var finns nyfikenheten hos de unga? Ska man bara ha färdiga lösningar som andra har tänkt ut och serverat på fat!
Är det så den svenska ungdomen har blivit under alla de år vi har haft makthavare som inte vill att man ska tänka själv?
http://ubuntu-se.org/portal/

fredag, augusti 13, 2010

Livet är en gåva!


Ett barn försöker kolla över bordskanten. Hon är nyfiken på vad som döljer sig där på andra sidan.
En nyfikenhet som vissa vuxna tappar, de tror att de har sett och upplevt allting.
Synd om dem!
"Var inte så där barnslig" brukar en del vuxna säga om de som vill "leka" lite. Jag minns min svärmor som på "gamla dar" träffade en pigg man i sjuttioårsåldern. När han åkte rutchekana med mina barn så frynte hon på näsan och blev arg på honom. Ja,ja, det höll ju inte så länge heller mellan dem.

Att få barn är en ynnest, det vet alla de som verkligen får kämpa för att bli gravida och föda barn. Ofta så tar man för givet att barnen bara ska komma men nu är det minst 15-20 % som inte har det så lätt. En del får inte barn alls medan andra får missfall flera gånger av olika skäl som läkarna inte säkert kan påvisa orsaken till.

Det är för alla som råkar ut för detta en stor sorg. Att trösta människor vilka har denna sorg är så svårt, de har ju mist ett barn även om det är ett pyttelitet sådant.

När man ser detta lilla ansikte på bilden så inser man att barn är gåvor vilka vi bara har till låns en viss tid.
De växer upp och snart så är de kanske föräldrar själv. Där sitter man och inser att man håller på att bli till åren kommen. Att finnas till för sina barn gör man emellertid så länge man är talför och klar i huvudet!

Jag är glad att jag är med i Svenska kyrkan Farsta!

Kyrkorna utför så mycket gott idag så det är en fröjd att få bidra med en liten skärv genom sin avgift.
Svenska kyrkan har genomgått en fin utveckling till en förstående kyrka vilken tar Jesus ord på allvar.
Kyrkan för ut budskapet om kärlek till sin nästa och har avslutat sitt svarta kapitel med hat mot företelser som de inte förstod.
Kvinnan har fått den position inom kyrkan vilken hon ska ha, vi är lika inför Gud!

Min fromma förhoppning är att andra religioner så småningom kan få denna utveckling inom sina respektive kyrkor och samfund.

De som predikar hat i sin upphöjda självpåtagna position ger människorna fel budskap. Hat leder alltid fel liksom att inte kunna förlåta.
Lär dig att älska dig själv så kommer du att älska andra ! 

Street-racing!

I sommar har polisen och allmänheten besvärats av att många samlats vid utfarten till Nynäshamnsvägen från  Stockholm och kört "racerlopp"! Tidvis har det varit så många MC att man kan tro att vi har fått en flygfält här vid Gubbängen-Hökarängen,
Dessa "gossar" i trettioårsålder roar sig ibland  med att i hög fart åka på bakhjulet. Ibland kryssande bland övriga trafikanter.
Trots att jag bor långt ifrån vägen så hörs ljudet från en pressad motor ända hem till mig så att det är störande vid öppet fönster.
Idag exakt vid 04.45 så vaknade jag av "bålgetingsljud" från vägen. Det hörs direkt vad det är frågan om.
En eller två roade sig med att köra några gånger fram och tillbaka med ett fruktansvärt ljud. Det går inte att undgå att höra hur fort det går men jag är lite förvånad över att motorn ljud är så fruktansvärt hårt.

Nå, dessa unga män hur är de funtade egentligen? Livet som insats plus att de riskerar andras liv där ute på vägarna. Jag var sådan när jag var 15-16 och for fram som ett jehu på MC men här rör det sig om sk vuxna män!

Tydligen finns det idag en uppsjö av män i trettioårsåldern vilka befinner sig i tonåren fortfarande. Man kan undra om vår moderna värld med olika utsläpp av gifter , se bara det senaste med plast som ger hormonskador, ger skador som sedan yttrar sig på det här sättet.

Att åka på det här sättet är farligt det fick vi se här  förra året när en kille härifrån som ofta körde på bakhjulet körde ihjäl sig.Underligt att inte vara mer rädd om sitt liv?

torsdag, augusti 12, 2010

Diktaturens mekanismer!

http://www.svd.se/opinion/kolumnister/cordeliaedvardson/diktatorns-psyke-inte-huvudfragan_5121359.svd

Det är sällan jag brukar att ha något att anföra mot den fina skribenten  Cordelia Edvardson i Svd. Jag har följt henne i snart 40 år och lärt mig så mycket av henne.
I dagens Svd så anser jag dock att hon skruvar sanningen om Hitlertyskland.
Fakta är att nationalsocialismen i fria val inte erövrade majoritet. De låg strax över 30 % i de få stora val som avhölls innan de "fick" makten av de övriga partierna. De borgerliga med sin splittring vek sig medan socialdemokrater och kommunister stred mot varandra. Kommunisterna fick order från Stalin att bara bekämpa "socialfascisterna" d.v.s. (S)
Ca 70 % var alltså emot Hitlers nationalsocialister.
Alla andra siffror som senare har redovisats är ju friserade på samma sätt som Sovjetblocket alltid gjorde med sina valresultat.
I alla diktaturer så utnyttjas folkmassor i filmer som propaganda. Samma sak i Goebbels lömska regi!

Om inte du gick ut och stod där blev du rapporterad och dina barn kanske inte kom in i högre skolor osv. Samma påtryckningar som alltid används. De som stod i främsta ledet på dessa filmer var ju naturligtvis de frälsta som det alltid finns gott om i denna typ av regimer. Det känns ju igen från tex Kina på sextiotalet.


Stor skuld har ju som sagt var alla de övriga partierna och det talas tyvärr för lite om detta förhållande i de flesta sammanhang. Socialdemokratin och kommunisterna var starka tillsammans och hade kunnat vända historien för Tyskland om de sett var huvudfienden var. Hitler och vad han ville stod ju klart för dessa partier.

Över en natt så förbjöds andra partier och fackföreningar.
Cordelia ger ju faktiskt svaret själv mot slutet i sin artikel varför tyskarna inte reste sig till motstånd.
" Syskonen Scholl och deras flygblad mot regimen slutade med att de halshöggs."

Få har detta civilkurage som dessa syskon uppvisade. Vi blir alla rädda när våra närmaste hotas av döden eller annat hemskt. Alla diktaturer överallt på jorden utnyttjar sina kunskaper över hur människan tänker och handlar.

Jag har aldrig tyckt om att skuldbelägga ett helt folk! Än idag får unga tyskar bära bördorna av vad som hände på 30-40 talet!

onsdag, augusti 11, 2010

Grattis min tös!


En skön morgon i Visby för rätt så länge sedan. Idag fyller Sofia år och när man ser ett sånt här fint foto så blir man ömsint i själen.
Ibland kan jag känna ett sug tillbaka i tiden, allt gick för fort!

tisdag, augusti 10, 2010

Datorkrasch!Jag håller ju på att köra Ubunta Alfa 3 och visst brukar dessa op. ramla

omkull ibland. Det hör till på något sätt eftersom det är expriment och

test som gäller. I natt släppte utvecklarna en massa paket (program) .Poff

så åkte massor med nödvändig programvara i sopan. Jag har nästan

aldrig misslyckats att återställa dem så att de funkar. För säkerhets skull

så förde jag över alla bilder o all musik till till den andra säkra Ubuntu-

partitionen. På morgonen så hade de släppt nya paket som skulle hjälpa

upp situationen. Men tji-då tog jag ner Alfa 3 och brände den på cd. I

helsike att den vill ens installera sig på min dator. Det var bara att bita i

det sura äpplet och installera Ubuntu 10.04 LTS! Nu har jag riggat till

den med alla de program jag vill ha! Går perfekt. Stabila upplagor känns

 bra ibland även om jag gillar spänningen av en ny version!

måndag, augusti 09, 2010

Taliban skar av henne näsan!


Jag måste offentligt erkänna att jag hatar talibaner!
Öron och näsa avskuren av hennes man när hon inte ville foga sig i hans taliban-åsikter!

Naturen kontra bilarna!

Försäljningen av personbilar i Kina steg med 13,6 procent i juli till 946.000 jämfört med samma månad i fjol, enligt den officiella kinesiska fordonsorganisationen.
I Indien steg försäljningen samtidigt med 38 procent till 159.000 bilar 
jämfört med juli i fjol, rapporterar AF!

Detta är en av dagens nyheter men det som överskuggar allt är alla stora 
naturkatastrofer vilka pågår samtidigt i Kina och andra länder. 


Om vi går tillbaka ca 30 år i tiden så såldes det ett fåtal bilar i Kina men i takt med sin superkapitalistiska utveckling så vill folket ha samma rätt till en egen bil så som vi har haft sedan början av femtiotalet.
Fler stora fabriker och järnverk som spyr ut mer rök. Bilarna drivs på bensin som också släpper ut giftet. 
Den här utvecklingen tar död på människor i Pakistan osv. Men kan människan i gemen förstå kopplingen med bilismens utveckling? Eller rättare sagt har människan förmågan att ta till sig sanningen om vad som håller på att hända. De flesta är egoister när det kommer till kritan och då har man sitt försvar klart för sig. JAG MÅSTE ha en bil annars klarar jag inte mitt liv!
Något intressant händer i Stockholm och kanske på andra platser och det är nya fina husbyggen där man delar bil . En sk bilpool skapas där man kan sätta upp sig för ett lån av bil när man skulle behöva den.


En ny vettig lösning kanske kan sprida sig men då måste mannens mentalitet förändras. Många män älskar sin bil mer än hustru och barn och de ska ha en EGEN bil !


Trovärdig skulle den regering bli  vilken har som mål att ALLA kollektiva färdmedel skulle bli gratis att åka på. Bygg ut allt från spårvagnar i alla större städer till fler järnvägsspår överallt. 
En sådan regering skulle väcka uppmärksamhet i hela världen och bli trovärdig att man vill göra något åt den katastrof som pågår!Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate