fredag, januari 30, 2015

Härskar redan Putin i Sverige?

I Ryssland övervakas misshagliga personer och i värsta fall så mördas de eller sätts i fängelse.
Jag trodde aldrig att jag skulle behöva uppleva hur enskilda personer såsom Marcus Birro skulle utsättas för samma typ av ren förföljelse sedan lång tid.
Att man förföljt människor med åsikter som inte passat in i vårt klimat av evigt samförstånd med allt från träck till ordspyor på nätet har vi ju sett . MEN nu har slasktidningarna gått ett steg längre , man kan inte sätta sig på en resturant och äta med vem man vill utan att de kommer och fotograferar och ska ställa taskiga frågor.
Tack vare rubriker mister Birro ett jobb och då börjar det ju likna Putlers Ryssland.
Spridandet av olika rykten ingår ju också i den nya tidens sätt att agera mot misshagliga.
Olika bedrövliga människor på nätet fortsätter sedan tidningarnas eländiga kampanj mot Birro.
Att de inte skäms för att beté sig på detta sätt!
Mobbing säger sig nästan alla vara emot men vad i helsefyr är då detta som pågår?

Jag ställde frågan igår om världen är ur led, och om man ser sig omkring med vad som händer så kan man ju bara konstatera att inte är det någon vacker värld vi lever i och det är människornas ondska som ställer till det.
Ondskan hos Expressens och Aftonbladets spalter sprider sig till nätets empatilösa individer .
Människor som säger sig vara humanister sitter och älskar Putin, andra försvarar islamister.
OCH en del ägnar sig åt mobbing!

torsdag, januari 29, 2015

Botniabanan är en oerhörd felsatsning!


"Ett exempel på en sådan felsatsning är att den nuvarande regeringen lovat att bygga Norrbotniabanan, trots att den har ännu sämre förutsättningar att bli lönsam än den redan byggda Botniabanan. Enligt Riksrevisionen beräknas Botniabanan ha kostat 26 miljarder kronor, nära tre gånger så mycket som ursprungligen utlovades. Samtidigt har värdet i form av miljövinster, kortare resetider och annat överskattats genom alltför optimistiska antaganden.
Enligt Riksrevisionen har samhället förlorat mer än 20 miljarder kronor hittills på Botniabanan. Riksrevisionen konstaterar vidare att det tidigare Banverket, numera Trafikverket, borde ha kunnat förutse problemen. Märkligast av allt är att glädjekalkylerna inte längre går att hitta. Trafikverket svarade på Riksrevisionsverkets förfrågan att beslutsunderlaget inför Botniabanan försvann i samband med millennieskiftet – möjligen det enda kända offret för millenniebuggen."http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/felinvesteringar-kostar-miljarder_4278273.svd 

Under årens lopp har jag hävdat att hela projektet med Bottniabanan liksom tunneln under Båstad är och var ett slöseri med pengar som närmast kan betraktas som kriminellt. Dessa pengar hade behövts bla. i Stockholmsområdet  där den stora trafikproppen  finns.
Om ny järnväg skulle ha byggts så är det den snabbtågsbana som funnits planerad sedan många år från Jönköping och ner till Malmö. Godset skulle då helt kunnat gå på den gamla stambanan och inte varit den propp som det är nu.
Ska Sverige kunna knyta samman sin järnväg med Europas järnvägsförbindelser så måste denna räls byggas. Ute i Europa har man sedan 50 år byggt ut järnvägen på ett förnuftigt sätt allt medan vi i Sverige har låtit oss styras av politikers uppgörelser i slutna rum.
Bottniabanan var Göran Perssons "pant" till miljöpartiet för att få deras stöd.
Ett 6% :s parti låter stora partier  styras  av dem och följden är ett miljardslöseri utan like.
Jag tror inte dessa fyra experter som ligger bakom artikeln i Svd den 24/1-2015 (Brännpunkt) berättar några amsagor, nej , det är verkligheten som tyvärr beskrivs.

onsdag, januari 28, 2015

Är Aftonbladet totalt okunniga!

Vad har vi för slags journalister i Sverige? Läs det här som AB plankat från ett inslag  i Rapport:www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article20229236.ab

Visst har många dålig pension som kvinnor, jag vet ju vad jag talar om eftersom jag de sista åren i mitt förvärvsliv arbetade inom långvård-hemtjänst m.m..(20 år)!
Men jag var hemma hos mina barn på samma sätt som många kvinnor och har då också fått dålig pension. Men det som journalisterna glömmer liksom tydligen den här kvinnan i reportaget är att söka bidrag till boendet. Man har rätt att söka och få bidrag  vilket bara behöver göras en gång idag eftersom myndigheten själv håller koll på förändringar sedan.
Många med låg pension kan få nästan hela sin hyra i form av bidrag.
Varför inte sveriges journalister kan hålla koll på hur vårt samhälle är uppbyggt är ju rent sagt förunderligt.
Enskilda människor har fortfarande dålig koll på hur samhället fungerar tyvärr. Både i radio och tv har man många gånger tagit upp det här liksom i alla pensionärsorganisationer.Min gamla mor fick hela sin hyra betald av myndigheten och fick på det sättet en hygglig pension att leva på.

Fy skäms på er journalister!

måndag, januari 26, 2015

Motsatsernas enhet!


Sent om sider.....!

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sveket-mot-sodertalje/

Jag har under rätt så många år bla. tagit upp Malmös och Södertäljes situation men idag kan man säkert lägga till många fler städer med samma problem i vardande, Eskilstuna, Örebro, Göteborg mfl.
Politiker på riksplanet mumlar inte ens om det som hänt och händer, man överlåter åt tidningarna att då och då lufta vad som sker.
Om Södertäljes   gangstervärld  sipprar det ut lite då och då när det blir ett mord för mycket eller när svindlerierna inom hemtjänsten gått för lång .
Att det på många håll i vårt avlånga land har vuxit fram en "industri" av olika kriminella grenar styrda av framförallt invandrare talas det tyst om. Inte ens när tio killar mördas inom kort tid i Göteborg så uppmärksammas detta och de bakomliggande orsakerna. Vi ska invaggas i att tro att allt ordnar sig, lita på myndigheterna och politikerna.
Samma inställning har gällt allt från Migationsverket till krigsmakten, lita på oss så ordnar allt sig.
Sedan rusar tåget på i samma fart i blindo.
I Malmö och Rosengårdskolan så gav man samma löften år efter år ända fram tills man fick stänga hela högstadiet. Då hjälpte det inte längre att man från "partiet"sa sitt "lita på oss"!
För övrigt så går fortfarande 40 % av niorna ut grundskolan utan godkända betyg. Siffrorna i hela landet vet jag ej men om samma tendens finns på många orter med många invandrare så är det ju ett isberg vi har framför oss!

I så fall skjuter Sverige ett stort problem framför sig som kommer att skapa ännu mer svårigheter både för de utan betyg liksom landet Sverige.

Ur den här soppan rekryteras naturligtvis de blivande kriminella som också vill ha bil, lägenhet och ett ekonomiskt bra liv.
Det måste ju vara ett samhälles plikt att se till att utbildning når alla så att chansen till ett bra liv kan öppna sig på ett legalt sätt.
Om man studerar tex hur Södertälje stretar på så inser man liksom Expressen redaktör att det inte kommer att gå så länge till innan allt faller ihop som ett korthus.
Att blunda eller förneka problem är den feges eller okunniges sätt att hantera svårigheter och sådana beslutsfattare ska vi inte ha.
Olika partiföreträdare har under årens lopp bara framhållit hur bra allt är i Sverige men sådana medvetna lögner gagnar inte de som bor i vårt land.

"Vi byggde landet" sjunger Ulf Lundell på en skiva men idag så gäller nog inte hans text längre.

lördag, januari 24, 2015

Sverige är landet som flyter av honung och mjölk!

Ekot meddelade nyss att Ryssland anklagar Nordens kontor i St Petersburg för "agentverksamhet"!
Läs f.ö vad kontoret själv meddelar: http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-ministerraadets-kontor-i-st-petersburg-kontaktat-av-aaklagarmyndigheten
Läs det här noga: "Kristina Henschen, Rysslandshandläggare vid Sida, som varit stationerad sex år i Moskva, berättade att det svenska biståndet till Ryssland uppgick till 2,7 miljarder svenska kronor mellan 1991 och 2008, var 360 miljoner kronor 2006 för att därefter minska. Mellan 1998 och 2007 uppgick enbart stödet till demokrati och mänskliga rättigheter till 700 miljoner kronor. År 2013 kommer det samlade stödet att vara 64 miljoner kronor, därav avser 29 miljoner mänskliga rättigheter och demokrati, 35 miljoner miljöinsatser inom ramen för Nordliga dimensionens miljöprogram (EU-program)."http://www.palmecenter.se/?post_type=article&p=4635  

Regeringen 2008:

Under forumet i S:t Petersburg undertecknades ett nytt avtal som innebär förbättrad vattenkvalitet i Östersjön. Avtalet innebär att Sverige, genom Sida, satsar 48 miljoner kronor för att bidra till upprustningen av ett av de tre stora reningsverken i St Petersburg.http://www.regeringen.se/sb/d/10684/a/107126 

"Svenska biståndspengar är planerade att satsas i ett projekt på Krim, som annekterats av Ryssland. Sida stödjer i dag ett tjugotal projekt i Ryssland.
– Vi har ingen anledning att ändra på det, så länge inte regeringen omprövar det, säger Elsa Håstad, chef för Rysslandsenheten vid Sida."http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskt-bistand-till-annekterat-krim_3491664.svd 

Det här är ett litet axplock som visar hur mycket pengar man pumpat in i Putins Ryssland, Betänk att sida har en massa andra länder där pengarna flödar och under årens lopp har en massa odemokratiska stater fått massor med pengar som bara har "försvunnit"!
Vi har till och med under en rad av år hjälpt Castros Cuba att föra krig i Afrika!

När det gäller Putins Ryssland så är det en skandal att våra skattepengar hjälper honom. Indirekt så hjälper våra pengar honom att rusta militären som används i kriget i Ukraina.
Man kan fråga sig hur politiker tänker egentligen? Vi har brist på resurser och tomt i ladan som vår finansminister säger, hade inte de här miljarderna varit bra att ha nu?
Det hade ju varit bättre om sossar och moderater satsat på vårt försvar istället för att hjälpa Ryssland!

Våra pensioner är låga för oss som särskilt arbetat kommunalt och på landstingen , pengarna fullkomliogt sprutar ut ur vårt land istället.
Vi ska bara sitta här och vara nöjda och rösta på alla de partier som faktiskt i grunden allihopa är socialdemokratiska partier med små olikheter.


torsdag, januari 22, 2015

Jag minns!

Inatt drömde jag en dröm som jag starkt ogillade. Den handlade om att jag kände mig djupt olycklig och bara såg en utväg och det var att dricka alkohol.
Suget var precis så som jag kommer ihåg från tidigare i mitt liv, allt som jag kunde tänka på var lusten till att få dricka.
När jag jobbade så var jag för det mesta nykter utom i vissa perioder då jag drack varje dag.(Inom hemtjänsten) Men jag tänkte och längtade efter att det skulle vara ledigt från jobbet och det skulle kunna bli "fest"!
Längre ledigheter var för mig "paradiset" då jag kunde släppa alla hämningar vad gäller att vältra mig i öl och vin och god mat.
MEN jag minns också alla magplågor och sjukhusbesök då bukspottkörteln mer eller mindre pajade.
Som för de flesta som lever så tar allt ett slut ganska hastigt då man blir så sjuk så det gäller att överleva. Många kan inte ens då stoppa sitt destruktiva liv och de går under.
Vilken social klass man tillhör betyder inte ett dugg, jag vet professorer, fabriksägare, poliser, lärare mfl som gått under totalt.
De tre år jag arbetade på ett par av Malmös härbergen gav mig en insyn i mänsklig förnedring när den är som värst.
Tyvärr för min egen del ökade bara min egen ångest under dessa sista år av mitt yrkesverksamma liv.
Drömmen inatt har givit återverkningar på mitt humör idag, allt känns tomt och meningslöst. Jag vill absolut ingenting idag.
Klockan är snart fyra och jag har inte ens klätt på mig och det känns inte bra.
Magen är i olag och det är också typiskt. Kommer i säng senare och senare på nätterna och sover bort hela förmiddagen.
Nåja, så här har det varit tidigare i mitt liv men då hade jag ett jobb att gå till. Tvånget att sköta jobbet var starkare än driften till att låta bli.Har man dessutom barn så kräver de också att man tar tag i livet.
Som pensionär har man ju inget kvar av dessa "tvång" längre och det kan ställa till med problem.
Det finns ju en hel del gamla som "går in i väggen" där hemma och tappar lusten till det mesta. De hurtiga utropar då att man ska gå med i "klubben" eller vad de nu säger.
DET är bara som så att i det läget så orkar man inte detta.
Hur många gamla isolerar sig inte frivilligt idag i sina hem?
Jag skulle tro att det är ett större problem än vad de flesta anar!

onsdag, januari 21, 2015

Hat och förakt kommer inte från himlen!

När jag lyssnade på  finansminister Magdalena Andersson igår samt läst vad hon säger i olika intervjuer så kan man bara konstatera att inför valet så utlovades massor med politik som man sedan inte kommer att kunna fullfölja inom denna mandatperiod. Ledaren Stefan lovade inför jublande anhängare att Sverige minsann skulle inom fyra år ha den minsta arbetslösheten inom EU.
Det är tråkigt med alla partigängare som på religiöst vis inte ens försöker hålla huvudet kallt utan går på allt som sägs av ledaren.
Världen har allt för många tråkiga minnen av folk som följt sina ledare  till vägs ände. Till och med när "deras" värld rasat sönder så försvarar de ledaren och den politik som fördes.

Om tex arbetslösheten ser ut att öka så var ju tankarna att höja momsen på krogarna helt fel eftersom det skulle ytterligare öka särskilt ungdomars möjligheter att få jobb.
Att höja skatterna är ju också ett trubbigt vapen som sänker köpkraften och nu kan finansministerna bara hålla med om att vi inte kan sänka folkets köpkraft.Sådant borde hon och andra ledande ha sagt innan valet istället för allt valfläsk som stektes.
Det är detta  snackande och lovande som gör att folket blir än mer politikerföraktande.
Samma sak med den stora invandringen, säg som det är att skolorna inte räcker till.Att inte bostäderna räcker till osv. Säg som det är att Sveriges ekonomi lider av att behöva betala så mycket för denna hantering. Det är ju inte bara Bert Karlsson som blir miljonär på att hyra ut boenden utan det är ju en stor räcka av gnidna personer som gör sig pengar på nöden.
Invandring ska vara reglerad och man ska kunna ta emot flyktingar i första rummet från krig.
Nu låter man sig styras av kriminella ligor som fraktar hit människor som boskap, ingen vet egentligen om de har rätt att få komma hit eftersom alla papper saknas.
Hela EU är stillastående i den här frågan och regelverket fungerar inte. Italien bara släpper alla vidare norrut.
Om man skulle hjälpa dem mer redan i de flyktingläger som finns runt om krigshärdarna så kanske de inte skulle vara så desperata att ge sig iväg över farliga hav?

SD har nog en poäng ändå i sitt synsätt på hur hjälpen bäst ska verka  men det är ju också något som har tabu-förklarats i vårt land.
Hur Magdalena Andersson  ska få pengarna att räcka det återstår att se men jag tror att Sverige går mot svårare tider nu. När det blir dåliga tider då blir också folk mer aggressiva, det har vi sett nere i Grekland och det är ingen rolig syn.Låt oss slippa detta!


tisdag, januari 20, 2015

Släktforskning!

Idag gick jag återigen ut på jakt efter "den mystiska" Anna Hogrelius som dog ung i USA 1902. Hon föddes redan 1871 i USA och det innebär att hon INTE kan vara släkt med övriga Högrelius(Hogrelius)!
Däremot har jag sett skeppspapper på att hon var på tillfälligt besök i Göteborg ihop med en liten flicka. Efter ca tre veckor återvände hon till USA.
Jag har via Mormonerna i USA fått fram en hel del Hogrelius och det finns fler som är födda i USA vid en tidpunkt som ligger långt före möjligheterna att "våra " släktingar Oscar, Fredrick, Gustav och Clara Hogrelius skulle kunna vara förälder till dessa Hogrelius.
Däremot dyker det återigen upp finska Hogrelius bosatta i Stockholm redan på 1700-talet, dvs, ingen släkt med oss.
Troligtvis är det dessa Hogrelius som också återfinnes i USA !Släkten till oss i USA vet dock ingenting om dessa personer eller deras liv. Anna Hogrelius bör då vara av denna finska släkt?måndag, januari 19, 2015

Godhet?

Först ska du läsa det här inlägget på Snapphanen och kolla även kommentarerna, de är riktigt intressanta att läsa:http://snaphanen.dk/2015/01/17/sondagskronika-resande-i-godhet/ 

Har du inte sett programmet som debatten utgår från så kan du göra det här: http://www.svt.se/fosterland/se-program/


Fredrik Önnevall hudflänges ordentligt i Snapphanen, faktiskt tar man heder och ära av honom på ett sätt som är lite ovanligt i massmedia idag. Nåja, yuttrandefriheten står ju högt i kurs på min blogg och det fria ordet räds jag aldrig.
Snapphanen sträcker sig så långt att han också ser det moraliska dilemmet för Önnevall när han har den unga pojken framför sig med bedjande ögon ber att få följa med till Sverige istället för att gå en kanske mycket svår framtid till mötes.
Där går ståndpunkterna mellan Snapphanen och Önnevall isär. De efterföljande kommentarerna går i samma riktning, Önnevall är en extrem herre enligt dem, Önnevall gör fel, de skulle ha valt att säga nej. Visst handlar Önnevall mot lagen men i världshistoriens sken så har många handlat mot lagarna men efteråt hyllats som hjältar därför att deras moralkompass ändå var rätt inställt.
Det är lätt likt en Eichman säga " att jag bara lydde lagarna"!
Dessa argument biter inte på mig.
 Jag anser att Önnevall lyfter en massa frågor omkring nationalismen som man ska undersöka. Att gyllene gryning är ett nazistparti är ju klarlagt och dess medlemmar handlar liksom SA på sin tid med terror och våld på ett sätt som borde skrämma slag på folket på samma sätt som man blir rädd för IS.
Önnevall visar dock att även ledande medlemmar inte är vilddjur och det är bra att inte demonisera medlemmarna på det sätt som journalister försökt att göra i Sverige med SD:s medlemmar och väljare.

Om man demoniserar så känner man inte igen sin "motståndare" och då blir det svårare att värja sig .
Tyvärr känner jag igen överklassens hån både i Snapphanen och hans-hennes hejaklack, vi andra begriper ingenting och ska helst hålla vår käft.
Dessa individer har jag under mitt liv mött många gånger, inte minst inom vänsterns elit!
Ränderna går tydligen aldrig ur vissa var de än befinner sig politiskt.

Frågan som aldrig kommer upp i dessa sammanhang är tex fegheten hos nästan alla partier (utom FP) när det gäller vapenhjälp åt de som strider mot de som orsakar flyktingströmmarna.
Hade politiken i världen varit annorlunda så hade aldrig strömmen av tex Syrier behövt finnas.
De som yttrar sig i denna fråga håller samma ståndpunkt som överklassens studenter gjorde både i Uppsala och Lund i slutet på 30-talet när ca 10 judiska läkare vill komma hit från Tyskland.
Lite sans i debatten om flyktingar vore faktiskt önskvärt!

fredag, januari 16, 2015

Är du kränkt?

Återigen vevas kränktheten på nätet av olika debattörer. Svallet efter Parismördandet ger en del människor tvivel på tryck o yttrandefriheten. "Visst är det  bra med tryckfrihet" och så kommer ett MEN.
Man måste ju inte kränka de religiösa. Eller "kränk aldrig en Hammarby-fan" !
Om jag är ateist och håller på MFF då ska jag inte få säga vad jag anser!
OM jag tycker att all religion bara är svammel och ett sätt att hålla nere folket från att ställa rättmätiga krav på frihet så ska jag åka i finkan och få tusen piskrapp?
Om jag säger att Hammarby är ett uselt lag som inte borde få spela fotboll så ska fansen ha rätt att spöa mig?
Skämt åsido, VEM ska bestämma vad som är att kränka?

Ska en viss religion stå utanför all form av kritik eftersom dessa utövare blir kränkta över allt som de upplever som kritik.
Om jag anser att kvinnor som klär sig i hijab ser ut som spöken på ljusa dagen då ska jag alltså hudflängas. Skall all kritik  och upplysning om vidskepelse förbjudas såsom det är i muslimska länder?

Männen där utnyttjar religion som ett sätt att ha makten! Är det att kränka männen att säga denna sanning?

De som skriver nu i denna sak vill faktiskt uppmuntra till självcensur för att hålla  vissa vid gott humör. De säger att de ställer upp för tryck o yttrandefriheten men det är en läpparnas bekännelse som inte håller i praktiken.

Sverige som land och dess journalister har ålagt sig självcensur vad gäller det som händer i förorterna med allt elände. Alla kostnader som invandringen för med sig är nästan tabu att seriöst diskutera. Hur pengarna förslösas ser man sällan någon journalist ta tag i. Ett gott exempel är hur skolorna i Malmö kvaddar för alla unga i vissa skolor och INGEN (utom Uppdrag granskning) har velat ta i detta oerhört stora problem. Såg f.ö. att det fortfarande är över 40% som går ut grundskolan där nere utan betyg.
Problemen cementeras och alla tiger.Någon kan ju bli KRÄNKT om man tar upp frågan offentligt!

Ordet kränkt får mig nästan att kräkas idag!

torsdag, januari 15, 2015

Skenheliga Sveriges politiker!

"Under världskrigsåren, då hotet från Nazityskland länge låg över Europa, men även under efterkrigstiden kartlade och beskrev han nazisternas förgreningar i Sverige. I tre fall (1942, 1943 och 1945) ledde det som han skrev i Arbetaren till åtal. Domen blev i alla tre fallen böter och skadestånd för ärekränkning. Kampen mot nazismen i Sverige bedrev han inte bara i Arbetaren utan också i en skrift, ”Sveriges första Quislingprocess: Akterna i ett sensationellt tryckfrihetsmål” 1945 (48 sidor, läs här), och i två böcker, ”Hitlers svenska förtrupper” 1947 och ”Nynazismen” 1961 (den senare boken kom i utvidgade upplagor 1962 och 1966).
En artikel av Sastamoinen, ”Nya brott i dagen i Unman-affären”, i Arbetaren hösten 1948 fick som fortsättning ett tioårigt nagelfarande i tidningen av rättsskandaler och maktmissbruk, av det som kom att kallas ”rättsrötan”. Granskandet gällde först bara Unman-Lundquist-affären men så småningom tillkom affärerna Haijby, Kejne-Quensel och Selling. Sastamoinen understöddes i sitt granskningsarbete av tidningens chefredaktör Evert Arvidsson och författaren Vilhelm Moberg. I den nämnda artikeln av Sastamoinen utpekades framför allt rådmannen Folke Lundquist som brottslig. Denne lät åtala tidningen och Sastamoinen ådömdes i egenskap av ansvarig utgivare ett två månaders fängelsestraff jämte 5000 kronor i skadestånd för förtal. Det visade sig senare att Sastamoinen haft rätt vad gäller Lundquists förehavanden i Unmanaffären. Lundquist dömdes 1955 för dessa och andra lagöverträdelser till straffarbete i ett år och sex månader och avsättning som rådman. Någon omprövning av Sastamoinens fängelsedom gjordes aldrig." Del av artikel från SAC.

Ett land stående på knä likt en alkoholisthustru som tvingas leva i medberoende. Sverige har under så många år fört en politik där eftergifter ses som något bra. Utlämning av Balter, judar och fängsla tyska antinazister var vardagsmat under flera år under kriget.
Sverige har haft en förmåga att sätta fingret i luften och känna efter vilken "häst" man för tillfället ska satsa på och den man för tillfället höll på fick också sin vilja genomförd.
Många tidningar under krigsåren sattes under bevakning och fick även transportförbud. Liberala tidningar åtalades eller fick skäll av regeringen. Tryckfriheten satt trångt till och en hel del ämnen var tabu att skriva om. Tex tvångssteriliseringar eller att man gömde utvecklingshandikappade ute i skogarna i stora sjukhus.
På femtiotalet inleddes samarbete i hemlighet med Nato som doldes inför svenska folket.Hemliga flygfält byggdes för Natoplan, USA-officerare deltog i flottans olika manöver på hemliga leder i skärgården. (Jag låg i flottan 61-63 och är ögonvittne)
Nu kommer frågan åter upp om ett svenskt Nato-medlemskap men de rödgröna fortsätter  att odla myten om ett Sverige som kan stå på egna ben.Stå på knä vill jag påstå!
Jag hoppas verkligen att Finland går med i Nato för då kommer Sverige som enda land i Norden och norra Europa stå utanför denna trygghet.
Kommer svenska folket att acceptera detta då? Tyvärr har socialdemokratin med sin dubbla bokföring lyckats att lura svenska folket under så många år och i jämförelse med dansk och norsk socialdemokrati så är det en blek och vacklande rörelse vi ser framför oss.

PS Natos nuvarande chef är socialdemokraten Jens Stoltenberg :http://sv.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenberg 

tisdag, januari 13, 2015

Hur är det i svenska förortsskolor?

http://denkorteavis.dk/2015/muslimske-elever-naegtede-at-deltage-i-et-minuts-stilhed-for-ofrene-pa-charlie-hebdo/

"I en række franske skoler var der problemer, da man i torsdags skulle gennemføre et minuts stilhed til ære for de dræbte på ugemagasinet Charlie Hebdo. På skoler i lokalområder med mange muslimer nægtede en del elever pure at deltage.

I en skole i Seine-Saint-Denis oplevede man, at hele 80 procent af eleverne i en klasse sagde nej til at deltage. Nogle af dem fremførte teorier om, at det var et komplot mod muslimer. Læreren fik dog nogle af dem med efter nogen diskussion."


Lever man med föräldrar som tror på läror som hör hemma på medeltiden så blir ju ens uppfattning också snedvriden. Samma underliga uppfattningar får även Jehovas barn från sina föräldrar.
NU gäller det förvissa terror och mord där skolan vill ha en tyst minut för alla offer men det barnen uppvisar är med all säkerhet bara en spegel av vad deras föräldrar tycker.
I svenska förorter finns samma vidskepelse och den tilltar ju fler muslimer som kommer hit. Frankrike är ett av de länder som har flest muslimer och svaret på detta  är ju bland annat ännu mer förföljelse av judar exakt vad vi även ser i staden Malmö.
Sverige är ett land där man utser olika "fober" och inom vänsterkåren så är man totalt blind och hycklande över det som sker, se här: http://www.expressen.se/debatt/svenska-vanstern-ar-ingen-charlie-hebdo/ 

Att uppmuntra invandrares medeltidsuppfattningar och en religion som har stått stilla sedan medeltiden med alla vidskepelser hade aldrig kunnat hänt inom vänstern på 60-talet. Man bekämpade tvärtom reaktionära läror så som man naturligtvis ska göra var de än sticker upp.
Jag kan aldrig förstå den vänster vi har idag som inte håller rågången fri från vidskepelsen?

Ett faktum som ingen kan motbevisa är att ju fler muslimer det finns på en plats ju mer vidskepelse och våld uppstår det. Ju fler muslimer desto mer hets mot judar.Många muslimer genererar fler islamister som i sin tur genererar fler krigare.Är det några som ska hålla rent innanför sin dörr så är det muslimerna.

När man bosätter sig i ett annat land så borde man lagt alla gamla motsättningar på historiens kyrkogård och anpassat sig efter det nya landets lagar och regler. Inte tvärtom!
måndag, januari 12, 2015

En repris angående Mikael Wiehe!

Hånet och skadeglädjen!

Första gången jag verkligen lade märke till  hån och skadeglädje som politiskt uselt vapen var på ett möte i Malmö.
Det var KU (kommunistisk ungdom) som hade arrangerat detta möte och Mikael Wiehe skulle stå för underhållningen.  Det var enda orsaken till varför vi gick dit.
Wiehe började med att håna den nyligen avlidna Stenbeck (Tele2 osv) ! Gjorde sig rolig omkring hans person och den olycka som hans alkoholmissbruk hade lett fram till. Vi reste oss och gick! Det var väldigt obehagligt att uppleva råflabben som Wiehes utgjutningar åstadkom.
Jag har hela tiden upplevt ett sådant beteende som väldigt närstående fascismen.

De senaste dagarna har jag återigen upplevt dessa otrevliga känslor när jag slår upp tex Facebook eller bloggar av socialdemokrater och vänsteranhängare.
De hånskrattar och skriver otrevligt omkring familjen Reinfeldt och deras personliga problem. Riktigt gottar sig i deras ev. skilsmässa.

Det är också i mina ögon ett mycket dåligt lågvattenmärke men säger en hel del om personen som skriver sådan skit om andra.

Frihet, jämlikhet, broderskap?  Håll skiten för er själv och låt andras olycka vara!

Anita Ekberg från Kirseberg!


Mannen i mitten är Birger Ekberg och jag har tagit bilden uppe på Kirsebergs servicecenter för många år sedan när jag arbetade där. Kirseberg är en stadsdel i Malmö med nästan en egen "stad" i staden.
En lång historia om folket där som inte ville släppa in killar från Malmö, de fick helt enkelt "på flabben" om de stötte på någon tös däruppe.
Familjen Ekberg var en stor familj med många barn så som det ofta var bland de fattiga förr i tiden .
Nå , Anita  var en snygg tjej och vann många skönhetstävlingar och det var ett sätt för fattiga flickor att ta sig fram, pojkarna blev ofta idrottsmän för att skapa sig en framtid.
Birger sa många gånger åt mig att Anita inte ville kännas vid sitt ursprung och de gånger hon kom till Malmö så bodde hon på lyxhotell och tog aldrig kontakt med sin släkt.
"Hon har blivit högfärdig" sa Birger med lite ledsen röst.

Nu dog Anita i vad man kan säga mindre omständigeter än det liv hon hade i glanstiderna. Hon fick bittert återvända till fattigdom och folk samlade in pengar till henne.
Inför döden är vi dock lika*!

söndag, januari 11, 2015

Yttrandefrihet?

Läs först det här noga:http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-tidsandan-gar-aldrig-att-lita-pa/ Sen ska du skaffa boken om Radio Nord : http://www.radionord-story.com/

Det har funnits en oerhört mörk svensk historia när det gäller rätten till att yttra sig inte minst när man ser till radions historia. Samtliga tidningar ägde rätten till nyhetssändningarna i Sveriges radio under många år.
De om någon ihop med dåvarande socialdemokratiska regeringen sänkte sig till en nivå gentemot både Radio Syd och Radio Nord som bara diktaturstater annars brukar åstadkomma.

Idag demonstrerade miljoner människor världen över för rätten att publicera sina tankar fritt. Det var glädjande att se men i Stockholm så hade man tal av Martin Schibbye och även svt intervjuade honom.
Kommunisten från KP borde vara utesluten från att tala om yttrandefrihet när man vet hur hans stalinistiska parti egentligen resonerar med bla. Proletariates diktatur på dagordningen. När kommunister uttalar sig och deltar i sådana här demonstrationer så är det enbart taktik, de lurar helt enkelt folket.
All praktik i kommunistiska länder visar ju att de om någon trampat yttrandefriheten under sina fötter. Idag kan vi ju bara ställa frågan hur journalister kan arbeta i tex Cuba, Vietnam, Kina osv.
Jag minns när Solidaritet i Polen bildades och det parti som jag var medlem i (SOL) samlade in pengar, papper och stencilapparater så deltog ALDRIG vänsterpartiet. Så har praktiken alltid sett ut när det gäller för kommunister!

De vrider sig idag som maskar på en krok när det gäller islamistisk terror, de vet inte vilket ben de ska stå på likt Aftonbladdrets olika journalister.
Tvärtom ska det förklaras och åter förklaras varför egentligen USA är de skyldiga.  Åsa Linderborg (fortfarande aktiv som ombudsman för ungkommunisterna) skriver mycket men allt slutar alltid med att det är någon annans fel(läs USA)!
Men som sagt var så har det ju tidigare alltid framställts just i AB, inte minst under det sk kalla kriget. Tänk att ränderna är så svåra att tvätta bort!

Nu skulle jag vilja se fler stå upp för Lars Vilks och hans rätt som konstnär att fritt få arbeta och ställa ut sina verk.Kanske Expressen kan försöka ett varv till?


lördag, januari 10, 2015

Tänk om vissa kunde lära sig hålla klaffen!

Efter det berättar han att det finns fyra döda i butiken, och att det finns totalt 16 personer med honom i butiken, varav några barn. Han förklarar också att han utför dådet för att ”försvara alla muslimer, särskilt palestinierna”. Han valde den judiska butiken eftersom attacken var riktad mot judar.
Åklagaren har i efterhand bekräftat att samtliga fyra döda ur gisslan i butiken dödats av Coulibaly direkt när han intog butiken. Ingen av dem miste livet i samband med att polisen stormade den. Coulibaly sköts till döds i samband med stormningen."http://www.svt.se/nyheter/varlden/fransk-tv-kanal-intervjuade-terroristerna 


När fakta kommer på bordet så ser man bättre vad som hände under de ödesdigra timmarna och minuterna vid dramat nere i Paris.
Polisen har gjort ett fantastiskt arbete och ska ha allt beröm över hur de handlat.Beslut var tvunget att fattas på minuten eftersom "bröderna" bröt sig ut och de hade ju sagt att de skulle möta döden som "martyrer"!

Detta enfaldiga snack om martyrer och att komma till paradiset med sjuttio jungfruer.

Jag har tidigare tagit upp om att personer från kommunistiskt håll säkert skulle börja med omständiga förklaringar som snuddar vid att förstå dessa terrorister. Aftonbladets Åsa Linderborg förnekar sig inte och gör en lång historisk skrivning och pekar ut som vanligt USA och Israels politik som avgörande för unga muslimers utveckling till att bli terrorister.
Det är att göra det enkelt för sig och mallen har de kört med inom vänstern sedan Stalins tid.

Sanningen är väl den att varje människa kan välja sin väg och det är få som valt terrorns väg. Mest fascister och alla dessa krigare är ju vår tids fascister.
Att vänstern idag inte kan skilja på vad som är gott och ont på ett för oss vanliga människor förståeligt sätt är ju mycket märkligt.
De har svårt att ta ställning och publicerar under dessa dagar foton på blommor och djur. Eller tiger som muren!

Moraliskt är det samma bottennapp som att inte se att Putin öppnat krig mitt i Europa samt hotar mängder med fria stater.
Där delar kommunister och nationella samma moraliska bankrutt med sitt svansande för Putin.
Hatet mot EU och USA  delar de också.

Jag skulle slutligen önska att folk i allmänhet inte var så snabba med att kasta ur sig "sanningar" innan de egentligen vet något.
Detta sätt att gå ut i massmedia med "sanningen" delar många med de ledande politikerna i den regering som sitter vald nu.
Ta av er propaganda-glasögonen  och vänta några dagar innan ni tvärsäkert påstår tex att polisen dödade de fyra i gisslan i den judiska butiken.

Tänk dessutom över varför judar i tusental har emigrerat från Frankrike de senaste åren. Det har precis som i Malmö uppstått en förföljelse av judar från den arabiska gruppen av medborgare och det är sannerligen inte bara islamister som står för denna förföljelse.

Det är trist att behöva upprepa att när det blir väldigt många människor från muslimska länder i ett annat land så ökar motsättningarna och det är nästan uteslutande från den gruppen medborgare islamisterna rekryteras.

Det är dags att sopa innanför den egna dörren i moskerna!

torsdag, januari 08, 2015

Ett råd till muslimer!

Islamisters dåd över hela världen är avskyvärda. Muslimer i många stater över världen lider under förtryck och orättvisor under sina regimer vars statsreligion är islam.
I flera länder pågår massaker på befolkningen och är man av "fel" muslimsk lära så mördas man av islamisterna.
Så ser sanningen ut idag och den har vi att förhålla oss till.  Muslimer som bor i andra länder tex här i Sverige måste ta ställning mot dessa islamister. Det räcker inte med att gå på fredagsbönen en gång i veckan.
Ni måste gå ut i det svenska samhället och där ihop med andra krafter ta avstånd från terror.
Ledningen för olika muslimska organisationer har kraftfullt visat sin avsky mot dådet i Paris men det är dags att också bry sig om folken i norra afrika som massakreras av olika islamistgrupper.
Det är era unga som låter sig lockas ner till IS och det kan beror på att ni inte tillräckligt kraftfullt har tagit avstånd från dessa islamister.
När den stora demonstrationen i somras mot IS våld var på Medborgarplatsen så såg jag inte en enda aktiv muslim där ?

Detta var ett stort misstag av er och sådant ger kanske era ungdomar fel bild av er uppfattning om terrorn.

För varje terrordåd unga islamister utför så kommer det att drabba er på många sätt. Motsättningar inom folket skärps och allmänt hat mot muslimer riskerar att uppstå, se bara demonstrationen i Tyskland förra veckan.
Ni har ert öde i era egna händer, mobilisera er mot dessa islamister och ni ska finna att ni får stöd av större delen av befolkningen i vårt land!

onsdag, januari 07, 2015

Mein kampf!

När Hitler gav ut sin bok efter sin fängelsevistelse så berättade han i stora drag vad han ville och skulle göra. Han ville "rena" europa från judarna och han ville ta makten!
Samma sak med Lenin på sin tid, det är ju bara att läsa innantill vad han ville göra med samhället och de medborgare som inte tänkte som kommunisterna.

Praktiken har på ett tydligt vis berättat utifrån dessa bägge herrars tankar hur det gick både i Sovjetuninoen och Tyskland (Europa)

Nu har vi en ny våg av idelogiskt vanvett på gång med en bok i bagaget också. Koranen blir ett verktyg för de bokstavstrogna islamisterna på samma sätt som de ortodoxa judarna i Israel och USA använder sin bok. (GT)

I Sverige har man i alla dessa ideologiers praktik i början varit förstående och slätat över. Funnit ut "det goda" men glömt att huvuddelen i alla dessa politiska riktningar betyder förtryck och mord.

Idag visade återigen islamisterna sitt onda ansikte med en mordorgie på en fransk satirtidning. K-pisten i handen sedan ligger 10-12 personer döda på golvet och gruppen utropar att Allah är stor.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/direktrapport-attack-mot-fransk-tidning_4233499.svd

Motviljan mot tryck och yttrandefrihet är något samtliga tre ideologier har gemensamt. Nu gäller kampen i särskilt Europa just dessa frågor.
Ska återigen skräckvälde uppstå i våra länder där självcensuren  blir något självklart bara för att blidka dessa onda krafter. Så hade vi det under några svåra år under andra världskriget, vissa tidningar fick transportförbud andra fick ta bort sina kritiska artiklar osv.

Idag bedrivs rena terrorkampanjer mot de få som vill uppmärksamma faran från islam. Moderater som talar klartext blir av med sina politiska uppdrag andra skribenter förklaras i hatkampanjer att de är fascister .
OM nu fakta är att de länder som tagit in flest muslimer också är de länder där mest motsättningar uppstår med bränder, överfall av poliser osv så bör man väl dra några slutsatser av detta. Frankrike har en rätt så stor muslimsk befolkning och de har under de tio senaste åren också haft ett kaos med grupper av denna befolkning.  Utvecklingen i Sverige påminner mycket om Frankrikes.

Radions P1 hade ett utmärkt reportage från Växjö och deras "getto". Missnöje, hot och bränder och rena rama utpressningen mot kommunen. "Ge oss det och det , då ska det bli lugnt. Samma typ av utpressning har vi många gånger sett i förorterna i Stockholm.
Frågan är bara NÄR k-pisten kommer fram även i vårt land?

I början på trettiotalet sa man om Hitler : "Låt gaphalsen få makten ett tag , sen misslyckas han och försvinner."

Idag vet vi hur det blev.
Hur det blir med islamisterna vet vi inte idag men de ska stoppas NU!

Stora manifestationer ikväll i Paris för att hedra de mördade och kämpa för yttrandefriheten.
Inga islamister ska styra världens öden!

måndag, januari 05, 2015

1972 kontra vår tid!

Det var en tid då vi INTE kastade sten på någon.Vi brände inga hus eller bilar.

Däremot utförde vi ett väldigt folkbildningsarbete och insamlingar av pengar till folken i Indokina.Vi läste historia och ekonomiska teorier, producerade en mängd LP-skivor där de egna sång och musikgrupperna framförde solidaritetssånger.Vi var kreativa liksom hela den 68-generation som kom fram då.

 De som slog oss var dåtidens poliser och inte andra motdemonstranter. Men polisen slutade att slå oss efter att SAP började orientera sig åt vårt håll och ta avstånd från USA:s krig i Indokina.Men det satt hårt åt innan sossarna ändrade inriktning.

 Vi fick inte gå med i SAP:s 1 maj tåg i Eskilstuna utan Göran Persson skickade polisen på oss när vi försökte. Polisen gav oss rådet att gå hundra meter efter tåget och så gjorde vi också med stor framgång.
 Bilden är tagen 1972 då enhetsdemonstrationen blev störst i stan men sossarna ville inte gå med!

Omkring FNL-grupperna växte det upp nya bokförlag, nya tidningar och tidskrifter, nya partier osv. Teater blev något som nådde ut till folk som aldrig annars gick på teater.
Mycket blev fel men så var det också en ung rörelse som fick jobba i motvid från alla.
När andra partier med vänsterpartiet K i spetsen talade i termer om fred i Vietnamn så sa vi tvärtom, vi samlade in pengar och sa att det var Vietnams folk som själv skulle bestämma !

Motsättningen till de gamla kommunisterna ökade ju mer vi lärde oss och då såg vi också Sovjetunionen som en fiende till folken !

Idag är det stor förvirring på vänsterkanten och en del hänger nog ihop med att vänsterpartiet aldrig deltog på samma sida som oss FNL:are. De hade en felaktig inställning till vad östblocket representerade för något inom politiken. De var känslomässigt bundna till Moskva genom åren som lydparti.
Samma synsätt har de till lösningar av nuvarande samhälle, de vill förstatliga och låta byråkrater styra på samma sätt som kommunisterna gjorde i så många år i öst. Ju mer av samhällets organ de kan plocka in under staten och likrikta vårt samhälle desto nöjdare skulle de bli.

Vad ska vi säga om de ungas nästan religiösa inställning till våld och bråk? De tror att bara man motsätter sig andras ideér och vägrar fri debatt så kommer vi att få ett bättre samhälle.
Det är jobbigt att ta debatten och det kräver både att man är påläst och beredd till arbete med alla sinnen. Att slåss på gatorna leder bara fel!
De har mycket att lära av hur 68-generationen förde fram politiken.
Det mest deprimerande är att se hur många unga idag skanderar "inga facister på våra gator" samt själv beté sig som fascister.

De ungas föräldrar borde ha lärt mer om samhället och demokrati och fört över detta på sina barn!
Det har tydligen blivit tvärtom på många punkter av någon anledning och det skulle vara intressant att veta mer om detta! Kunskaperna sjunker ordentligt i samhället och i vårt land till skillnad mot många andra länder. Varför?
Är det skolans brister och upptagna föräldrar  som har satt igång detta otäcka hjul?


fredag, januari 02, 2015

Hänsynslösa aktörer!

Nu har flera fartyg i Medelhavet fullastade med flyktingar från Syrien övergivits av besättningen, fartygen driver vind för våg.
Flyktingsmugglare är totalt utan samvete på samma sätt som Putin i Ryssland och KKP i Kina.

Om Ryssland och Kina redan från början hade godkänt FN:s omröstningar angående ledningen i Syrien så hade aldrig katastrofen med detta land funnits. Inga större flyktingskaror hade funnits och dessbättre så hade IS inte kunnat få något fotfäste.
Sverige hade också sluppit dessa skaror med olyckliga människor och vi hade sluppit se Migrationsverkets klantigheter.
Jag föredrar att tro på de flyktingar som körts upp från Malmö till skogen utanför Östersund. De blev förda bakom ljuset, flera av männen talar och förstår engelska  och de har inte missuppfattat Migrationsverket.
Kommer man från ett land som är så hårt drabbat så mår man inte heller bra i sitt nervsystem och de får ingen hjälp med detta. Ofta har de förlorat många i familjen och har ett lidande som vi svenskar inte ens har varit i närheten av.
Det är så lätt att sätta igång och låta sina egna inre demoner ta över, ja , ni vet det där att sparka på hunden i vredesmod. Men det är fel och inte särskilt vackert att se och höra. Besinna er!
Professor Dick Harrison skriver en artikel i Svd  , läs här:http://blog.svd.se/historia/2015/01/02/ett-ofrivilligt-besok-i-nathatarnas-varld/ som också visar hur låg den sk debatten kan bli i vårt land.

Han försöker ur sin position som historiker se på hur imigrationen till vårt land verkat både i nutid, dåtid och framtid. Hur bemöts han ?
Ja, med ett hat och rappakalja som är vidrigt. Troligtvis är det SD:s väljarbas som yttrar sig, vem annars skulle det vara?
Det är ju själva f-n att det inte ska gå att diskutera dessa frågor utan att bli utsatt för ren terror från höger och vänster. Vänsterns är lika vidrig på nätet som dessa tankebefriade hatare.
Vi ser nu bränder och annan skadegörelse mot Moskeér i Sverige. Kyrkor och synagogor har i åratal utsatts för samma sak, inte minst förstörelse. Kyrkor i den muslimska världen har bombats och bränts och de enda som har tagit tag i detta är den Syrianska kyrkan i Sverige . De har sänt i sina tv-kanaler, de har organiserat demonstrationer men det svenska samhället har inte brytt sig särskilt mycket.
De hundratusentals muslimer som bor i vårt land har tigit och hållit sig borta från demonstrationerna.
När jag och min fästmö deltog så var vi svenskar i stor minoritet.
För att bli trovärdig i mina ögon så måste man hålla fler bollar i luften, man måste kunna se vad som händer i de muslimska länderna  och se vad som händer här hemma.
Man kan inte i ena stunden tiga om islamisternas framfart  och samtidigt bara se det som händer mot moskeér här i Sverige.
Om Sveriges muslimer ska kunna få folkligt stöd så måste de ta avstånd och även förkunna att deras trosbröder i andra länder inte är demokratiska. De måste kunna berätta vad de innerst inne anser om förföljelsen av kristna och muslimer med annan inriktning samt ta avstånd från all form av judehets.
Om de tiger så måste man tolka detta som att de samtycker med det som händer i muslimska länder!

torsdag, januari 01, 2015

Filmarkivet är en guldgruva !

http://www.filmarkivet.se/

När man sätter sig ner och tittar in i filmarkivet så möter man ofta ett annat Sverige mot idag.
Till och med valfilmerna tex från 1944 var så annorlunda mot dagens många gånger rent enfaldiga framställningar.
Jag kollade på högerns valfilm om industrin och arbete och finner en mycket bra redogörelse från bla. Bolidens verksamhet i både gruvsamhället och smältverket i Rönnskär.
Roligt för mig var att få se ett svep över Bolidens samhälle eftersom jag växte upp där på 40-talet.
Jag har också sett ett utmärkt program framställt av Per Martin Hamberg vilket handlade om Gustavsbergs fabriker och trakten omkring detta samhälle.
Riktigt roligt var farbror Sven (Jerring) och Barnens brevlåda som finns filmat från 1942. Duktiga små barn som sjöng i radion för fulla muggar, underbart att se och höra. För övrigt första gången jag ser en inspelad film från programmet.
När jag var barn så lyssnade jag alltid på farbror Sven!
Sverige var under de här åren ett land i harmoni. Man kan sätta sig ner och kolla film efter film så konstaterar man att inget är sig likt längre.
Motsättningarna i samhället har med åren skärpts och idag är det så mycket bråk i vårt land och missnöje.
De som påstår att det inte har med invandring att göra är enligt mig ohederliga, det är bara att lägga statistiken framför sig och jämföra arbetslöshet, bostadsbrist, brända skolor och brända bilar i förorterna plus detta att skolans värld är mycket försämrad.
Det är ju inget konstigt i och för sig, kommer det hit hundratusentals individer i olika åldrar med olika bakgrunder där stora grupper är icke läskunniga så blir det svårt att upprätthålla en gedigen undervisning.
Att vi som är födda här och våra barn i olika led blir drabbade är ju enligt alla undersökningar bara att fastställa.
De som kommer är ju ofta de som också går ut från skolorna utan betyg. (Läs på om tex Rosengårdskolan som fick stänga högstadiet)
När jag växte upp på 40-50-talet så var attacker mot skolor, poliser,brandkår etc nästan uteslutet. Allt detta har kommit till vårt land i och med att vi byggt upp dessa förorter där så mycket är dåligt. De som bor där vantrivs med sina liv och deras missnöje och våld drabbar framförallt de boende i samma områden. Inte katten drabbas de i Djursholm eller andra liknande områden.
När Sverige tog hit folk från andra länder på 50-60-talet så var arbete ordnat från första dagen och svenska lärde man sig på jobbet med stor framgång. Jag har ju bott i en stad där halva befolkningen var från andra länder och allt flöt på som det skulle.
Vi hade ett arbete att gå till och vem brydde sig om vilket land den o den kom ifrån, bara de skötte jobbet och ackordet  så var allt OK.
Idag med gangstergrupper med killar från andra länder som sätter skräck i de samhällen där de finns så finns ej heller någon trygghet kvar  där.
Varken för invandrare eller svenskar!
Nu gäller det inte att falla i rasistgropen utan man ska vara noga med att säga och konstatera att huvudelen av de som har kommit hit vill göra rätt för sig. Ingen ska på ett fegt vis ge sig på enskilda med våld och hot. Alla mordbrännare ska fördömas och fällas i rättegångar.
Inga byggnader ska hotas därför att någon inte gillar den verksamhet som bedrivs där. (Moskér, kyrkor, synagogor  mfl)
Svenska staten ska upphöra med odemokratiskt tigande om alla de problem som uppstått.Politikerna ska tala ur skägget och formulera lösningar på de svårigheter som uppstått . De ska våga säga att nu kan vi inte fortsätta att ta emot fler eftersom vårt samhälle håller på att ta skada. De måste kunna våga säga att kvoten måste sänkas!
OM de inte förmår att säga som det är så kommer SD och andra kanske mycket otäcka partier att växa med folkligt stöd.
Alla måste ställa frågan vad demokrati är för något?

OM folket vill ha en betydligt lägre kvot invandrare så får man faktiskt rätta sig efter detta och ge f-n att utdela razzestämplar till höger och vänster!


Nytt år igen!

Jag tillbringade nyårsafton i Munkmora vilket är ett område i Gustavsberg, ett lite "fattigt" område där inte Värmdö bostäder gör så mycket för varken trivsel eller underhåll.
Husen ser ut som skrutt på sina håll och den tvättstuga vi ska använda är helt nedkörd. Inget fungerar som det ska trots höga hyror.
Här bor en blandning av "utslagna" , invandrare, förtidspensionerade och rena socialfall.
Men nyårsafton firades med stora fyrverkerier betydligt mer än vad jag har sett i mitt fina hus i Hökarängen där det bor folk med  goda arbeten och hög lön .(Bostadsrätt) Låg hyra och mycket välskött! Även med lån så blir hyran låg!

Nåja, bor man i ett trist område så kanske man har större behov att skjuta raketer en gång om året.
Jag och min fästmö har nu hållit ihop i två år nu och det känns skönt. Trodde aldrig att jag skulle bli sammanboende något mer i mitt liv.
Livet kan förändras när man minst anar det!
Idag förändrade jag också mina kontakter ute på internet,släkt och sk vänner som aldrig hör av sig till mig strök jag helt enkelt.
Det finns ingen mening i att ha enkelriktad vänskap där bara den ena tar kontakt för att få några intetsägande ord tillbaka.
När man inte får ett ljud varken vid födelsedagar eller stora helger från "vännerna" då får man nog inse att den vänskapen, även om man är släkt, inte är värd något att bygga på.
Trist och känslomässigt svårt men det är bara att bita ihop och inse fakta.

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate