lördag, maj 07, 2011

Detta pris borde aldrig ha delats ut!

 Öppet brev till IM!


Jag har just läst igenom AD:s dom från i våras i det fall som Sara K har fått pris för. Domen lyfter inte fram henne på något sätt utan det är andra som har fört fram denna trista sak inför AD.

Landstinget i Södermanland har betett sig hårt och obarmhärtigt på ett sätt som är främmande för oss kristna människor. Att då  dessutom belöna Sara blir så fel!

Vi som har arbetat mycket nätter i vårt liv vet hur svårt man har med vakenheten vissa nätter, man somnar mot sin vilja. Då bör man väckas av sina arbetskamrater och arbetsledningen ska påverka till att omplaceras till dagtid.

Nu premierar ni en människa som anonymt har anmält en arbetskamrat istället för att som brukligt är att väcka vederbörande om den har somnat. ( Nu står dessutom ord mot ord i denna fråga)

En äldre människa som har arbetat hårt i över 25 år på Karsudden får sitt liv slaget i spillor, kanske för resten av sitt liv utan någon hänsyn alls. Att bli avskedad när man är över 60 år är mycket grymt och det borde ha funnits andra mer humana vägar att gå!

Sara solar sig i den glans hon nu har uppnått med er hjälp.

Den här affären har två sidor , tänk på det!

Bo Högrelius Farsta den 7 maj 2011
Sara Kjellqvist, 25 år, får priset för sitt stora civilkurage att anmäla missförhållanden på sin arbetsplats, genom att ta ställning för patienter mot kollegor och arbetsledare. Saras agerande är ett betydelsefullt bidrag till Individuell Människohjälps vision om en rättvis och medmänsklig värld. 

Som mentalskötare på Karsuddens sjukhus, en rättspsykiatrisk klinik utanför Katrineholm, upptäckte och påtalade Sara vid ett flertal tillfällen oegentligheter och missförhållanden bland anställd personal, omständigheter som skulle kunna vara till skada för intagna patienter.

Hon blev inte hörd utan tystad. Inför risk för uppmärksamhet i pressen startade sjukhuset en utredning. Sara Kjellqvists agerande ledde slutligen till avsked för en kollega, vilket senare fastställts i en dom av Arbetsdomstolen. 

- Sara Kjellqvist har visat ett stort civilkurage genom att påtala missförhållandena på arbetsplatsen till sina överordnade och att inte ge upp inför kollegers och arbetsledares grupptryck att förtiga eller dölja upptäckta fel i omsorgen och omvårdnaden av allvarligt sjuka patienter, säger Stefan Holmström, ordförande i IM-prisjuryn.
- Hon är ett föredöme för större öppenhet och mod att påtala felaktigheter i vården och andra samhällssektorer. Saras agerande och domen i Arbetsdomstolen visar att missförhållanden och mobbning av kolleger och patienter inte kan accepteras.

Priset kommer att delas ut vid Individuell Människohjälps årsmöte i Växjö den 7 – 8 maj 2011.  Prissumman består av 50.000 kronor och en resa till något av IMs projektländer.

Fakta om IM-priset:

IM-priset delas ut till minne av biståndsorganisationen Individuell Människohjälps grundare Britta Holmström. Pristagaren ska ha gjort viktiga humanitära insatser för sina medmänniskor eller väckt opinion mot våld, förtryck eller rasism. Pristagaren ska vara högst 40 år, bosatt i Sverige eller ha Sverige som bas och får inte vara anställd inom IMs verksamhet.

Juryn består av IMs förre generalsekreterare Stefan Holmström (ordf), IMs biträdande generalsekreterare Kjell Jonsson, utbildningssamordnare Kristina Hallén Flaa, chefen för Insamling, kommunikation och försäljning Ann Bülow, Anna Ljunggren, samordnare/informatör IM Göteborg samt styrelsens representant Anders Tivell.

Priset delas ut sen 1998.

Kontakt:
Stefan Holmström, juryns ordförande, 0702-211226
Monica Brundin Danielsson, pressekreterare, 0768-339953
Sara Kjellqvist, 0737-894681

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate