tisdag, maj 17, 2011

Bristyrken!

"De närmaste åren riskerar Sverige att få brist på drygt 4.000 läkare och 5.000 sjuksköterskor."

Det här är en rubrik i DN idag, resten kan du läsa här: http://www.dn.se/nyheter/sverige/akut-lakarbrist-hotar-svenska-sjukvarden 

Under årens lopp har det funnits utbildningar vilka inte har givit studenterna arbete . Rektorer har genom skolornas system med anslag och pengar varit med och fortsatt med dessa utbildningar som inte leder till annat än arbetslöshet. Jag minns tex hur högskolan i Borås lockade elever med dyrbara annonser och prospekt . När rektorn fick frågan just om eleverna inte blev lurad av honom och skolan så undvek han att svara. 


Vi har alldeles för många arbetslösa men om man kollar lite grann så inser man att  många har bristfällig utbildning eller "fel" utbildning. Många kommer från andra länder med på tok för dålig utbildning och är svaga i det svenska språket.

Vad gäller sjuksköterskor så finns det en anledning till att det blir brist framöver. Pengar!


De har alldeles för låg lön för sitt ansvarsfulla arbete. Arbetsbördan på många sjukhus är så slitsam och jäktig så många hoppar av också.


Vårt samhälle är genomdatoriserat så man kan utan vidare beräkna var det blir brist och  alltså vilka grupper av yrken som det kommer att uppstå brist till.


Ett problem numera är att många vill och kan inte flytta hur som helst. Den ena parten  i ett äktenskap/förhållande har bra arbete, barnen har rotat sig i skolan osv.
Vi har ju sett hur det blir när staten har flyttat ut ämbetsverk till andra städer, mer än halva personalen kan inte flytta med. En del pendlar men orkar inte i längden!


Det kommer tex att finnas arbete uppe i norrbotten i de gruvor man öppnar men att få folk att flytta dit kommer att bli svårt. På trettiotalet var det lättare under den arbetslöshet som fanns då därför att man hade det så dåligt så man flyttade vart som helst om ens liv kunde bli drägligt.


När det talas om "fattigdom" idag så går det inte på något sätt att jämföra med hur befolkningen kunde ha det under särskilt trettiotalets början. Min far och mor flyttade upp till Boliden därför att de inte klarade sig i mellansverige. Vid gruvbolaget fanns det arbete och de var tacksamma för detta och flyttade upp.


De sk bristyrken som nu finns i allt från sjukvård till byggen måste få sin utbildade personal. Skolan bör så långt det går styra att elever inte går utbildningar som leder rakt in i arbetslöshet. Det måste talas mer om vad samhället behöver i framtiden och nu!


PS På trettiotalet uppe i Boliden så erbjöds de nyanlända villor att bo i för en billig penning. Vi bodde i den här villan!

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate