måndag, november 01, 2010

Skolbränder utförs ofta av de som "hatar" Sverige?

http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolbrander-fordubblade-pa-tio-ar-1.594725
Antalet anlagda skolbränder har fördubblats den senaste tioårsperioden. Men varken polisen eller andra ansvariga myndigheter vet vad det beror på. Någon kartläggning av fenomenet har inte gjorts. (DN)


När man börjar förstå att ingen egentligen forskar i vem och i vilket syfte de utför mordbränder så börjar jag undra. I Sverige utreder man allting in i minsta detalj men icke mordbränder på skolorna? Vill man inte veta den obehagliga sanningen kanske?
Jag har satt en provocerande rubrik men det finns fog för detta åtminstone nere i Malmöområdet. Där vet man mer än vad man säger. Samma typ av ungdomar som faktiskt har erkänt att de rånar "svennar" för att hämnas är med 99% säkerhet också de som utför olika bränder. Var det samma sorts killar även i Vivalla i natt när skolans idrottsshall brann ner?
Titta på den oficiella statistiken vilken är publicerad och gör en snabb räkning i huvudet vad det kan kosta samhället dessa bränder!
Om man inte börjar rota i det här stora samhällsproblemet så kommer det att växa. Rent löjligt blir det när vänstern inte går med på att placera övervakningskameror vid skolorna ! Det har alltid varit bråk även från vissa myndigheter när man vill placera dessa kameror.I dagarna blev den preliminära statistiken för skolbränder 2009 klar och den visar att det brann på 457 skolor under året. Det är en minskning jämfört med 2008, men de senaste årens nivåer är oroväckande hög.
– De senaste åren har problemet med skolbränder uppmärksammats mer och mer, och många kommuner jobbar idag aktivt och på bred front för att förebygga skolbränder, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB, men om denna minskning är ett resultat av det arbetet är för tidigt att säga.
De senaste årens samlade statistik visar att de flesta bränder (över 80%) släcks redan i startföremålet eller startutrymmet. Men problemet med anlagda bränder på skolorna är fortfarande stort och leder i flera fall till omfattande skador.
Skolbränder per orsak och år 1998-2009Skolbränder 2000–2009


Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate