fredag, oktober 31, 2008

Anders Borg ,en riktig finansminister!


Jag har under min levnad sett och hört (och träffat) en del finansministrar.

Ingen har någonsin tagit i mot storbankerna på samma sätt som Borg, för mig är det ljuv musik .
Han tom hotade Carnegie idag att om de inte gör något om ett par dagar så kan han tänka sig att förstatliga verksamheten. Borg hävdar att aktieägarna ska stå för förlusterna och inte vi skattebetalare.
Socialdemokratiska finansministrar och särskilt Gunnar Sträng stod på storkapitalets sida . Han hade ju möten i hemlighet en gång i månaden med Wallenberg.Slutna rum, inga protokoll , inget läckte någonsin ut vad som avhandlades. Däremot vet vi att dåvarande Enskilda banken (SE idag) låg bra till liksom all industri som ägdes av Wallenberg.
Malmös socialdemokratiska styre under hela 1900 talet ihop med HSB och SE-bankens förgångare drev samma typ av politik som Sträng.
Korporativism kallas sådant med ett fint ord. Mussolini i Italien införde detta statskick , han var också socialist från början.
När man bedriver sådan politik så sopas alla motsättningar under mattan. Mussolini framträdde ärligt och öppet om sin inställning men det kan man inte säga om socialdemokratins dubbla ansikten under många år.
Den sk Saltsjöbadsandan var grundbulten i denna politik som också LO slog in på.Ingen lönekamp skulle få förekomma och när gruvarbetarna i malmfälten slutgiltigt bröt denna politik 1969 genom att genomföra en lång strejk där de krävde en lön som det gick att leva på, då skakades hela sossearistokratin i sina grundvalar.

"Högern" med Anders Borg i spetsen vill inte ha en sådan politik. Aftonbladet tog upp detta idag och läsarna hyllar vår finansminister med rätta.

PS :

korporativism

korporativism

korporativism, korporatism, dels en politisk åskådning, dels en benämning på tendenser i politiska system. Som åskådning innebär korporativismen att gemensamma angelägenheter bör förvaltas av näringslivets olika grenar (korporationer) under ledning av staten. Den stora massans politiska förmåga förnekas, och styret bör överlämnas åt eliter. Korporativa idéer präglade Mussolinis fascistiska Italien och påverkade i första hand den tyska nationalsocialismen, men även andra länder i Europa. Jämför fascism. I moderna demokratier används korporativism för att beskriva i vilken grad intresseorganisationers samverkan styr den offentliga politiken.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate