torsdag, april 07, 2011

Äntligen åker Ulf Adelsohn ut ur styrelsen för SJ!

"Ulf Adelsohn tvingas lämna posten som SJ:s styrelseordförande efter nio år.
Regeringen har bestämt att den statliga tågjätten behöver en ny kraft som kan ta i tu med bolagets problem, rapporterar SVT på nätet.
En ny ordförande kommer att ta vid på SJ:s bolagsstämma den 28 april.
Enligt SVT kommer Ulf Adelsohn i stället att bli styrelseledamot i statliga Exportrådet.
Regeringen vill nu satsa mer på järnvägen. I morgon presenterar de fyra borgerliga partiledarna nya investeringar i infrastrukturen, uppger SVT:s Rapport och Ekot.
Bakgrunden är bland annat de stora problem som järnvägen haft de senaste vintrarna."

Det var på tiden att regeringen vidtog denna åtgärd. Denne koleriske man har toppstyrt ihop med SJ:s  VD så det räcker. Dåligt fattade beslut och framförallt så har de kört med personalen på ett sätt som ibland gränsar till penalism. Inte för inte så har arbetsdomstolen fällt SJ ett par gånger just i personalärenden.
Glömt är ej heller hur denna man missbrukade sin ställning och uppmanade folk att sluta prenumerera på svenska Dagbladet bara därför att de hade varit kritiska mot regeringen. en tidnings uppgifter är att granska makten oavsett vilka som sitter där. 
En hög chef inom SJ som Adelsohn var väl besvärad av att tidningen granskade även SJ!

Hoppas nu att nya yngre krafter med moderna tankar kan ta vid och att detta statliga bolag kan komma ifrån sina unkna gamla förhållningsätt vilka härstammar från 1800-talet! 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/adelsohn-tvingas-sluta-pa-sj_6073505.svd 

Idag den 8 april släpptes den här nyheten:

800 miljoner kronor till förbättrat underhåll av järnvägen

 
Sverige står starkt i en orolig värld. Tack vare en ansvarsfull politik under finanskrisen har vi undgått de svåra påfrestningar som drabbat många andra länder. Snabbare än i nära nog något annat land ser vi nu också hur den ekonomiska återhämtningen kommer på bred front. Det öppnar för reformer. Därtill möjliggör den allt ljusare konjunkturen att vi i Sverige kan ta tag i våra långsiktiga utmaningar, förstärka politiken för fler jobb och bättre välfärd.
 
Det finns också skäl att förstärka insatserna i samhällsfunktioner som är viktiga för tillväxten och för att människors vardag ska fungera. Ett exempel är den svenska järnvägen. Den senaste vintern visade tydligt konsekvenserna av en lång tids eftersatt underhåll i järnvägsnätet. De förseningar och störningar som uppstod drabbade både människor, företag och skadade tilliten till järnvägen.
 
Alliansregeringen beslutade 2010 om en historisk infrastruktursatsning på närmare 500 miljarder kronor fram till 2021. I satsningen ingår bland annat ökade resurser för drift och underhåll i det svenska järnvägsnätet med 1,4 miljarder kronor årligen eller 40 procent.
 
Alliansregeringen föreslår nu ytterligare en förstärkning av insatserna för järnvägens drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder inför kommande vinter. 2011 ökas insatserna med ytterligare 800 miljoner kronor eller 15 procent. Det innebär att alliansregeringen i år satsar 6,1 miljarder kronor på järnvägsunderhåll för en bättre och pålitligare järnvägstrafik. Tillsammans med nya investeringar beräknas satsningarna på järnväg under 2011 därmed uppgå till cirka 14,3 miljarder kronor.
 
Satsningen löser inte alla problem som följer av en lång tids eftersatt underhåll och framvuxna problem. Tillsammans med beslutade och pågående insatser är det dock ännu ett viktigt steg för att möta att tågtrafiken inte fungerat tillfredsställande samt förbättra pålitligheten i den svenska järnvägen.
 

2 kommentarer:

Lucas sa...

Adelsohn har inte styrt SJ med någon generaldirektör då SJ varit ett statligt bolag sedan 1 jan 2001 med en VD. Adelsohn sparkas av regeringen därför att han blev för obekväm och har sagt sanningen om landets eftersatta järnvägar och att konkurrensutsättning av järnvägen inte fungerar då det finns för få spår.

Hogrelius sa...

OK, det var VD det skulle stå naturligtvis. Felet från början är att man skilde Banverket och SJ åt,det skulle man (S) aldrig gjort. Detta beslut har ställt till med mycket otyg men sen har vi tidigare regeringars ointresse för järnvägen. Varför man inte byggt järnvägen mellan Jönköping -Malmö är mycket dumt. Man la pengarna på Bottniabanan istället där det inte finns underlag att köra persontrafik lönsamt. Om man ska kritisera järnvägen så kan man inte komma med ytlig kritik så som Adelsohn och framförallt (S) gör utan man måste ta på sig skulden att man inte för många år sedan tog tag i trafiken. Man har ensidigt prioriterat bilismen!

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate