måndag, oktober 12, 2015

Stadgarna för tre olika organisationer! (Hamas,PLO och Hizbolla

Hamas stadgar

Hamas betyder "Islamiska Motståndsrörelsen", är ett terrorstämplat palestinskt politiskt parti och har sedan 2006 styrt Gaza-remsan utan att utlysa nya regelbundna val. Organisationen grundades i Nablus av personer från Muslimska brödraskapet.
Vad vill Hamas? Vill de ha fred med Israel? Absolut inte! Det står i deras egna stadgar!
Artikel Tretton:
Initiativ och så kallade fredliga lösningar och internationella konferenser står i strid med den Islamiska Motståndsrörelsens principer. Att missbruka någon del av Palestina är ett missbruk som riktas mot en del av religionen. Den Islamiska Motståndsrörelsens nationalism är en del av dess religion. Dess medlemmar har matats med det. De strider i syfte att höja Allahs banér över sitt hemland. "Allah kommer att utmärka sig, men de flesta människor vet inte om det."
[...]
Det finns ingen lösning på den Palestinska frågan utom genom jihad. Initiativ, förslag och internationella konferenser är alla ett slöseri med tiden och fåfänga strävanden. Palestinierna vet bättre än att gå med på att leka med deras framtid, rättigheter och öde. Som det sägs i den hedervärda hadithen:
"Syriens folk är Allahs piska i hans hand. Han vräker genom dem sin hämnd över vem han önskar bland sina slavar. Det är otänkbart att hycklarna ska ha framgång och inte de troende. De kommer säkert att dö av bedrövelse och desperation."
Mitt fetstilta. "Islamiska Motståndsrörelsen" är alltså Hamas. De vill alltså inte ha fred med Israel, utan den enda lösningen för den "palestinska frågan" är genom jihad - alltså krig. Lägg märke till när de talar om "Palestina" så menar de Israel.

Islam vill utplåna Israel

Stadgarna som togs fram 1988 är inte bara antisemitiska utan även fientligt inställda till Västvärlden genom Hamas radikala islamistiska syn.
I stadgans inledning finns ett citat som tillskrivits det muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna och som säger:
”Israel existerar och kommer att fortsätta att existera till dess att Islam utplånar det”.
Ja, det är detta Muslimska brödraskap som hyllades av västvärlden i den arabiska våren innan Egypten fick nog av deras terror och störtade dem.
Artikel Sju
Dessutom, om länkarna har befunnit sig långt från varandra och om hinder, utplacerade av dem som är sionismens lakejer, i kämparnas väg har försvårat kampens fortsättning, så strävar den Islamiska Motståndsrörelsen att förverkliga Allahs löfte, oavsett hur länge det kommer att ta. Profeten, må Allah välsigna honom och ge honom frälsning, har sagt:
"Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna (dödar judarna), när juden gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga O Muslimer, o Abdulla, det är en jude bakom mig, kom och döda honom. Bara Gharkad-trädet kommer inte att göra det, eftersom det är ett av judarnas träd." (Berättat av al-Bukhari och Muslim.)

Från artikeln "Hamas kommer från nazismen" kan du läsa detta:
Det var några citat från stadgarna. Att dessa inte bara är bokstäver som är nedtecknade på papper för sakens skull, det framgår sedan av de olika uttalanden som gjorts av företrädare för Hamas. Om det skulle skapas ett fredsavtal mellan Israel och PLO:s företrädare, ligger likväl Hamas målsättning fast. Det kan man se av de uttalanden som en av Hamas grundare, Mahmoud Zahar, gjort. De fanns återgivna i tidningen Arutz Sheva 11 maj 2011.
Zahar uttalade: ”Ett fredsavtal skulle bara fungera som ett förspel till Israels förstörelse.” Vidare förfäktade han: ”Hamas skall inte erkänna Israel, eftersom det skulle upphäva rätten för nästa generation att befria landet.” Han sa också: ”Om den palestinska staten inte omfattar hela Israel, kommer nästa generation att befria landet.” Hamas högste politiske ledare Khaled Mashaal är lika bestämd i sin uppfattning av synen på Israel: ”Från floden till havet, från norr till söder, detta är vårt land, vårt fosterland. Vi avstår inte en tum av det. Israel är illegitimt och kommer så att förbli för all framtid. Det tillhör oss och inte sionisterna.”

PLO:s stadgar

PLO är en paraplyorganisation för palestinska nationalistgrupper, och erkänns som en slags inofficiell regering för det palestinska folket över hela världen sedan rörelsen fick observatörsstatus i FN år 1974.
Vad vill PLO? Vill de ha fred med Israel? Absolut inte! Det står i deras egna stadgar!
Hamas har i sina stadgar tydligt angett att Israel skall utplånas. Även PLO (Palestinska befrielseorganisationen) har också inskrivet i sina stadgar att dess målsättning är att utplåna staten Israel.
 • Osloavtalet från 1993 innebar att PLO lovade att ändra stadgarna om att utplåna Israel. Inga ändringar gjordes. 
 • Andra Osloavtalet några år senare upprepades löftet. Inga ändringar gjordes.
 • När Arafat senare också fick Hebron upprepades löftet igen. Inga ändringar gjordes.
PLO:s målsättning är alltså att enligt nu gällande Stadgar utplåna Israel. 
Artikel 9:
Väpnad kamp är det enda sättet att befria Palestina. Detta är den övergripande strategin, inte endast en taktisk fas. Det palestinska arabiska folket försäkrar bestämt sin absoluta beslutsamhet och fasta föresats att fortsätta den väpnade kampen och arbeta för en väpnad folkrevolution så att deras land befrias och så att de kan återvända dit. De gör också anspråk på sin rätt till ett normalt liv i Palestina och på att utöva sin rätt till självbestämmande och på sin suveränitet över det.
När de skriver "Palestina" så menas inte det Palestina som vi tänker oss, ett Palestina jämsides med Israel, nej de menar Israel.

Hizbollahs program

Hizbollah betyder "Allahs parti" och är en shiamuslimsk organisation i Libanon, bestående av en politisk, en militär och många sociala grenar. Den följer en islamistisk shia-ideologi inspirerad av ayatolla Ruhollah Khomeini, ledaren för den islamiska revolutionen i Iran.
Vad vill Hizbollah? Vill de ha fred med Israel? Absolut inte! Det står i deras eget program!
Vårt primära antagande i kampen mot Israel är, att den sionistiska entiteten är aggressiv från sin begynnelse, och är byggd på land som slitits bort från sina ägare, på bekostnad av muslimernas rättigheter. Därför kommer vår kamp att avslutas först när denna entitet har utplånats. Vi erkänner inget avtal med den, ingen vapenvila och ingen fredsöverenskommelse, vare sig separat eller gemensam.
Vi fördömer kraftfullt alla planer beträffande förhandlingar med Israel, och betraktar alla förhandlare som fiender, av den orsaken att sådana förhandlingar inte är någonting annat än ett erkännande av legitimiteten i den sionistiska ockupationen av Palestina. Därför motsätter vi oss Camp David-avtalet, kung Fahds föslag, Fez- och Reagan-planen, Bresjnevs förslag och det fransk-egyptiska förslaget, och alla andra planer som inkluderar (även implicit) erkännandet av den sionistiska entiteten.


Talet om fred är lögn

Det säger ju själv att alla försök till fred med dessa organisationer är totalt lönlöst. De vill inte ha fred. e vill utplåna Israel och döda judarna. 
Skulle någon av dessa organisationer tala om fred med Israel -då vet du att de ljuger eftersom det står i deras stadgar eller i programförklaring att de inte vill ha fred utan de vill utplåna Israel.  Inga kommentarer:

  Bloggarkiv

  SiteMeter

  Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

  Follow by Email

  Annonser

  Anpassad sökning
  <

  Translate