måndag, februari 26, 2018

Om du ska läsa något bra och klokt, läs det här!

https://detgodasamhallet.com/2018/02/26/vilka-ar-de-varifran-kom-de/

Ett litet stycke ur Anders Leions utmärkta och klarsynta tankar om utvecklingen i vårt land. Skribenten har ju varit med länge ,fyllt 78, och har under alla tidigare år sagts vara socialdemokrat.(han är far till Brita Lejon och då behöver jag väl inte berätta vem hans moatjé har varit en gång i tiden)
 Så här inleder han sin artikel: "Vilka är de? Varifrån kom de? De är:
· Outbildade
· Obildade
· Oerfarna
· Okunniga
· Rädda och högdragna
Hur skulle sådana människor kunna klara livet i ett modernt samhälle? De borde väl marginaliseras och slås ut från de flesta arbetsmarknader och samhällsområden? Nej, så är det inte. Det finns ett enkelt, beprövat sätt att klara sig: Avgränsa sig mot andra, bilda en sekt, monopolisera området för sin verksamhet och maktutövning. Det enda som räknas i sekten är dess egna spelregler och erfarenheter.
Beskrivningen ovan är en beskrivning av våra rikspolitiker och de dominerande massmedias representanter. Att de är outbildade, obildade, oerfarna och okunniga är lätt att konstatera.
Outbildade: allt färre har högre utbildning av något värde. Det finns ingen Erlander, Myrdal, Wigforss, Sandler eller Koch. (Dock finns Magdalena Andersson.)
Oerfarna: Har man bara erfarenhet av politik är man och förblir man oerfaren. Det enda man känner till är en beslutsapparat som fungerar illa och har dåligt rykte. Långt in på nittonhundratalet hade däremot en riksdagsman oftast en lång yrkeserfarenhet från områden utanför politiken. Också journalister hade ofta erfarenheter från andra områden innan de blev tidningsmän.
Obildade: Är man outbildad och oerfaren blir man obildad.
Hur skall man kunna vara kunnig om man är oerfaren, obildad och outbildad?

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate