onsdag, januari 10, 2018

Rappakalja , sa Per Gudmundson

"Föreställningen att välfärdstjänsterna inte kan effektiviseras – att det alltid behövs en mänsklig hand – är rappakalja.
Det kommer inte att vara någon söndagspromenad att vara politiker efter valet i september. Det kommer en nota efter de senaste årens politiska galenskaper, var så säker. Men det dummaste politikerna skulle kunna göra i det läget vore att tro att problemen kan lösas med höjda skatter. Tvärtom kan kostnadskrisen och personalbristen användas för att rationalisera. Vi har gjort det förr."

SÖS i  Stockholm gick upp i stabsläge igår vilket innebär stor kris med brist på vårdplatser. Förra veckan var det Karolinska osv.
Jag var själv på akuten SÖS i början på veckan och det var sängar och britsar överallt med framförallt gamla människor.
Visst utförs det mer starroperationer idag än förr men det är tack vare ny teknik och delegering till sköterskor vilka sköter en hel del av de uppgifter läkarna hade förr.
Men när det gäller de gamlas villkor inom sjukvården så har den försämrats ända sedan 90-talet.
Skåne och i synnerhet Malmö tog då täten .Resten av landet har nu följt efter.
Jag minns när man på mitt sjukhus över en natt tog bort badpersonalen, terapin, sjukvårdarna och förde över deras arbetsuppgifter på oss ute på avdelningarna.
Detta innebar tex att när en patient skulle på röntgen på annat sjukhus så togs personal från avdelningen för att följa med. Kvar blev en och en halv personal för att sköta 13 svårt sjuka patienter. Elva av dessa behövde hjälp med att äta och var och en förstår att till sådant finns inga maskiner.
Det blev vad jag kallar vanvård och redan 1987 så hade Värnhems sjukhus nått botten .Jag stod inte ut med att vara med om detta mycket otrevliga sätt att hantera våra gamla som byggt upp landet.
Krisen i Malmö slog på allt som hade med vård och omsorg, inte minst förskolorna.
Vad säger oss ett exempel som Sollefteå och deras nedläggning av ett fungerande BB?
Reaktionerna på denna och andra nedläggningar får åtminstone mig att rysa inför talet om en "välfärdsstat"!
Har Per Gudmundson sett hur maten i plastförpackningarna ser ut och luktar på sina håll inom hemtjänsten?
När besökte Per Gudmundson senast akuten och fick sitta i 14 timmar och vänta?
När jag hade gallstensanfall  i Malmö fick jag vänta från halv åtta på morgonen till halv två på natten innan jag fick smärtlindring! Läkaren var ensam och hade jobbat från sju på morgonen och suckade och sa att hon hade fyrtio patienter kvar!
Det som utvecklades i Malmö tidigt är nu kutym runt om i landet och det gäller inte bara bristande vård för gamla utan även kriminalitet inom vårdsektorn. (Bluffvårdföretag)
Slutligen, så här skriver Eva Ericsson i Senioren(spf) :
Ålderismen i samhället ökar. Jag har under hösten lyft frågan i media om hur äldre får stå tillbaka i sjukvården på ett orättvist sätt. Att kvinnor som fyllt 75 år utesluts från mammografi och att kvinnor som fyllt 65 inte kallas till test för livmoderhalscancer handlar om ren diskriminering. Som förbund tycker jag också att vi ska lyfta frågan om vikten av screening för prostatacancer för äldre män. Enligt lagen ska vård ges på lika villkor för hela befolkningen. Att man idag särskiljer människor på grund av ålder ger farliga signaler om att vi inte är lika mycket värda.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate