söndag, januari 08, 2012

Ett exempel om pension i Sverige


Text: Göran Dandelo, SPI Skåne
Publicerad 7 januari 2012 6.30 Uppdaterad 7 januari 2012 6.30 
I början av december träffade jag en pensionerad bibliotekarie, som hade en intressant historia att berätta.
I sitt ideella arbete med utsatta kvinnor, kom hon i kontakt med en kvinna som invandrat till Sverige när hon var över 65 år gammal. Den gamla damen hade svårt att få ekonomin att gå ihop.
När den pensionerade bibliotekarien började hjälpa den äldre damen blev hon mycket överraskad. Den äldre damen hade sammanlagt med bidrag för bostad och skälig levnadsnivå ett skattefritt bidrag som nästan uppgick till elvatusen kronor. Hon behövde nu hjälp med kostnader för dyr tandvård.
Eftersom vår pensionerade bibliotekarie får ut en pension, efter skatt, som ligger strax över tiotusen kronor, tog hon kontakt med en socialsekreterare för ett reda ut begreppen.
Jo, den gamla damen hade rätt till kostnadsteckning för tandvård, men nej – det hade inte den före detta bibliotekarien. Hon kunde söka bostadsbidrag, men det skulle inte röra sig om mer än ett par hundra kronor per månad.
Jag tycker det är mycket fint att vi tar emot flyktingar och anhöriginvandrare i vårt rika land och har fullt förtroende för att tjänstemän och folkvalda beslutsfattare gör en korrekt bedömning av vad vi har råd med.
Men om nu skälig bostadskostnad plus skälig levnadsnivå, tillsammans kan ge en skattefri pension på elvatusen, så är väl pensionärer som arbetat i Sverige värda att få ut betydligt mer.
Till sist – vår bibliotekarie har varje år, under mer än fyrtio år, betalt in pengar till välfärdssystemet. Borde inte detta räcka till mer än skälig bostads- och levnadsnivå, i det rika kungadömet Sverige?
Och vart har alla pengar hon betalt in till systemet tagit vägen?

PS från Bosse! Jag har knegat i 44 år och får ut 9500 i månaden! Jag minns hur min gamla mor som aldrig arbetat i kontanter hade mer pengar varje månad än jag. Hon fick hela hyran betald tex!

PS 2 från Kenneth : "Rapport från Riksdagen 2007/08:RFR15:

ÄFS är avsett för personer som inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodosedda genom det allmänna pensionssystemet. Det kan bero på att personerna har mycket låg pension eller ingen pension alls på grund av att de vistats för få år i Sverige. Genom äldreförsörjningsstödet tillförsäkras den stödberättigade en skälig levnadsnivå och medel att täcka skäliga bostadskostnader. Stödet är skattefritt och administreras av Försäkringskassan."

Det betyder: är du 65 år och flykting eller anhörig till flykting har du rätt att få skattefritt bidrag upp till en summa av 13 000 svenska kronor. Du har alltså inte varit med om att bygga upp landet, och det finns heller inga krav på att du ska bidra med något, pengarna går ändå rakt ner i din ficka, därför att vi svenskar (om vi nu får kalla oss så) är så goda. Samtidigt får den svenske (om det nu finns ett sånt folk) pensionären som slitit och släpat och betalat sin skatt mindre pengar ut per månaden, och ska dessutom betala skatt på detta.

Det är den gudomliga rättvisan i det land som kallar sig Sverige.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate