fredag, mars 16, 2018

En fråga där jag aldrig får ett vettigt svar!

Vi har fått flera hundratusen muslimer till vårt land,vissa är fast i de gamla skacklarna och håller sina kvinnor och döttrar i ett hårt regemente. Deras inställning till demokrati och jämlikhet är lika med noll. Männen lever sitt liv tämligen fritt till skillnad mot kvinnorna.
Frågan jag har ställt i många år är hur vårt samhälle kommer att påverkas på sikt ju fler muslimer som kommer hit.
Vi vet att inom tio år så kommer kanske ett par hundra tusen människor hit genom sk anhöriginvandring och de flesta är muslimer.
Vi kan ju redan märka genom böneuppropsfrågan hur delat vårt samhälle är.
Tidningen Dagen vilken är ett språkrör för de kristna är till större delen försonlig till dessa utrop. Vad de inte vill ta in är att allt detta är helt enligt muslimska brödraskapets manualer. Försiktigt ska man flytta fram sina positioner.
Skilda badtider här o där, skolmaten förändras sakta, moskéer växer upp genom Saudiska pengar. Sharia kommer tids nog till allt fler förorter på samma sätt som England har genomgått.
Yttrandefriheten naggas i kanten tack vare hårdföra islamisters anmälningar och drivande av opinion där svenska myndigheter och massmedia är bugande servila.
Frågan som jag också ställer är vad gott har islam att tillföra vårt samhälle.
Inte är det  kvinnornas slaveri och vanmakt inför sin egen levnadssituation som för något gott med sig.
Är det några kvinnor i världen som skulle behöva uppnå frigörelse så är det muslimska kvinnor.
Jag betraktar islam som en i grunden falsk lära vilken lika lite som Jehovas vittnen ska uppmuntras.
Se dig omkring i världen idag, var sker de värsta övergreppen ? Allt i islams namn!! Det säger ju en hel del om denna lära.
Barnäktenskapen vill jag inte ens tänka på för de är ett sådant övergrepp vilket borde ge långa straff!


Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Translate