måndag, september 09, 2013

I Göteborg tror man att skärpta vapenlagar ska hjälpa!

Kollade på aktuellt ikväll  för att få se valprognosen från Norge.(Byte av regering är redan klart)
Då kom det ett reportage från Göteborg och de skjutningar som har pågått så länge där. Kommunstyrelsen tror att regeringen med en ny skärpt vapenlag skulle förhindra skjutningar.
Aj aj, de är ju ute i det blå. De kriminella som bor i dessa förorter bryr sig varken om vapenlagar eller andra svenska lagar.
Det gäller pengar och knarkaffärer såsom länspolismästaren säger.
Befolkningen som bor i tex Biskopsgården eller Hisingen är rädda nu och dessvärre vågar inte folk vittna längre även om de har sett vilka som är förövarna.
Vi är ju många som i åratal har sagt att såsom man handlar i politiken med nedskärningar i skolan, för många invandrare på samma platser, arbetslöshet osv, så kan det bara föda elände.
Precis så som det har varit i alla länder som tar emot nya medborgare utan att se till att jobb ,bostäder och bra skolor finns!
När bara de kriminella nätverken finns att tillgå så lockas många killar dit där det finns snabba pengar att få.
Ett högutvecklat samhälle som det svenska borde ha besuttit så mycket kunskaper bla. från USA:s historia för att inte fallit i den grop som man gjort.
Vapenlagar är ju bara ett halmstrå i hela den här problematiken.
Svenska folket har väl fått de politiker de har förtjänat och tyvärr så går det ju inte sakligt att diskutera dessa problem utan att man från bägge yttersidorna höjer sina röster och skriker.
Att invandring också har en baksida är ju rent löjligt att inte kunna få konstatera.
Rasist, skriks det om man bara snuddar vid hur det ser ut. Det vore ju bättre om dessa förvirrade människor började kolla lite hur vårt samhälle ser ut och hur det INTE fungerar i en del förorter.
Unga killar tappar tilltron till samhället totalt redan i skolan och blir tickande bomber.

Samhället måste ju börja   repareras från grunden och då menar jag naturligtvis skolan. Arbete måste skapas! Bra bostäder måste byggas. OSV.
Då måste också många "heliga " kor slaktas och det har ju visat sig att varken moderater eller sossar är mäktiga att göra så. Ta tex byggnadssektorn, vi har ett regelverk som härstammar från 40-talet och detta regelverk fullkomligt  stoppar upp byggnationen.
Kommunaliseringen av skolan var och är en återvändsgränd som inte fungerar. Återförstatliga skolan med lika villkor var man än bor.
Låt ej nyanlända bosätta sig i de stora städerna där det redan är fullt med problem.
Det är rasism att inte diskutera alla svårigheter som finns omkring invandring, det är rasism att sätta folk i förorter utan hopp om framtiden. Det är rasism att sätta barn i skolor som inte har resurser. Det är rasism att inte anställa tex välutbildade människor och fnysa åt deras examen i sina hemländer.
Vi har en dold rasism bland "snällheten" och tryckande på "gillaknappar" på Facebook.
Det går så lätt att gilla och tycka men att verkligen bidra till en hållbar politik det mäktar man inte med.

PS En Brännpunkt som är rakt i prick:http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rasismen-vi-sallan-pratar-om_8503088.svd

PSPS Lärarnas Riksförbund skriver följande som bekräftar vad jag envetet har påtalat i flera år:

Rapport visar bland annat att:

  • Elevsammansättningen i svensk skola har förändrats i stor utsträckning, både avseende elevernas härkomst och föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Samtidigt som den generella utbildningsnivån har ökat i riket, ser vi att för elever med utomnordisk bakgrund har andelen lågutbildade föräldrar ökat eller varit konstant.
  • Andelen elever som inte har påbörjat gymnasiestudier har ökat något över tid. Ökningen är störst för flickorna, även om pojkarna fortsatt inte påbörjar gymnasiet i högre utsträckning.
  • Elever med utomnordisk bakgrund är kraftigt överrepresenterade både när det gäller att inte påbörja gymnasiet och att avbryta sina gymnasiestudier. På motsvarande sätt är elever vars föräldrar har högst förgymnasial utbildning överrepresenterade både bland de som hoppar av och de som inte påbörjar gymnasiet.
  • Bland elever med utländsk bakgrund som har föräldrar med låg utbildningsnivå och bor i förortskommuner till större städer når 80 % grundläggande gymnasiebehörighet. Men i liknande elevgrupper i storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö når bara 65 % grundläggande behörighet. Samma stora regionala skillnader finns inte för elever med svensk bakgrund.


Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate