fredag, september 06, 2013

Äldre mäns reaktioner på kvinnor!

I morse så var Göran Hägg och Stig Malm lite sura över att kvinnor följde med Obama ut till flyget. Det var ju inte vilka kvinnor som helst utan samtliga är ministrar i regeringen.
Långt inne i botten hos många män så betraktar de ändå kvinnor som underlägsna män.
Jag förstår att fd borgarrådet Axén-Olin pustade bredvid gubbarna. Det skulle jag också ha gjort även fast jag är man (äldre)!
När jag såg bilden så var min första reaktion mycket positiv.
Bilden är ett föredöme för kvinnor och särskilt de kvinnor som kommer hit från länder (muslimska) där de inte har något värde utöver att föda barn och passa upp på männen.
Våra kvinnor kan komma upp i högsta toppen . De behöver inte gå tio meter efter mannen längre. Skolorna står öppna för utbildning och avancerade utbildningar.
I vårt land får man vara homosexuell utan större bråk längre.
Bilden på våra kvinnliga ministrar visar vägen framåt för kvinnor i vårt land !
Hur var det Gudrun Schyman sa: " det sitter en liten taliban även i den svenske mannen"!

Det blev diskussion på Facebook idag omkring min blogg, dessvärre så skriver ledarskribenten på UNT en del dumheter men får på skallen av en annan debattör. Gunnar Lundh vs Maria Ripenberg.
Så här skriver Gunnar:
Gunnar Lundh Så kommer det då, det obligatoriska, irriterade mothugget. Någon, här Bo Hogrelius, nämner muslimer och därmed islam.

Hogrelius är i grunden stödjande och imponerad av ministerlaget, framför flygplanstrappan. ”Bilden är ett föredöme för kvinnor och sä
rskilt de kvinnor som kommer hit från länder (muslimska) där de inte har något värde utöver att föda barn och passa upp på männen.”

Hogrelius har INTE uttalat sig om ALLA muslimer. I vart fall inte i det blogginlägg jag just har läst.

Han skriver inte ”alla de kvinnor”, han skriver ”de kvinnor”. Han skriver inte ”… alla muslimska länder”, han skriver ”från länder där de inte …”.

Vad är problemet? Hogrelius tecknar en verklighetsbild. I flera av dessa länder, t.ex. Iran och Saudiarabien, skändas kvinnor på det grövsta, fysiskt, psykiskt och etiskt. Kvinnor, som våldtagits, blir själva skuldbelagda, pryglade och fängslade. Jag borde inte behöva lista hur det ser ut, minsta vilja att skaffa sig en verklighetsuppfattning genererar denna kunskap.

Homosexuella avrättas för sin sexuella läggnings skull, inget annat. Barn indoktrineras och skändas också.

Detta beteende finns i olika grader även i vårt land, oaktat att de flesta muslimer och sekulära individer från muslimska länder är progressiva och positiva till demokrati och mänskliga rättigheter.

Men så är det definitivt inte hela vägen. Vi har en skamfläck t.o.m. i vår riksdag, moderaten Waberi, vars värderingar tillhör medeltiden.

Det kanske är dags att fokusera på den värsta strukturen och inte ge islams bakgård frisedel bara för att det finns liberalt islamreligiösa. Och fokusera vänligen på detta, inte på att någon i en facebooktråd har en uppfattning som i grunden stödjer jämställdhet och frihet och som tar ställning för de mest utsatta.

”Bilden på våra kvinnliga ministrar visar vägen framåt för kvinnor i vårt land!” skriver Hogrelius avslutningsvis. Kan bara hålla med.

Och lägga till kommentaren att det skall inte behöva framstå som en aktion, det skall vara vardagsmat.


Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate