fredag, juni 15, 2012

Tidningen Veteranen får ordet!

Joel Dahlberg och PensionsbluffenFoto José Figueroa

Joel Dahlberg: Politikerna har inte gjort sitt jobb

Han har satt ny fart på pensionsdebatten, ekonomijournalisten Joel Dahlberg på Svenska Dagbladet. Med boken ”Pensionsbluffen” försöker han bevisa att politikerna har bluffat inte bara pensionärerna utan hela svenska folket.
Bärande delar av kritiken i boken har tidigare lyfts fram av SPF och pensionärsrörelsen. Veteranen har också flera gånger pekat på systemets inbyggda problem:
Odemokratiskt. Det demokratiska underskottet – pensionerna sänks automatiskt utan att regering och riksdag behöver ägna detta ett ord av debatt, än mindre fatta något formellt beslut. Det här beslutade SPF att ta strid om redan på Visbykongressen 2005.
Orättvist. Den försvinnande lilla skillnaden i kronor och ören i utfall för pensionärer som har jobbat 30-40 år jämfört med pensionärer som inte har jobbat alls. Det här uppmärksammades i en serie artiklar i Veteranen 2008, och tunga Moderater höll med.
Falskt. Principen om ”en krona in blir en krona ut” fungerar inte, eftersom bromsen sänker pensionen också för den som arbetat heltid år in och år ut, hela livet. Börsfall och för låg sysselsättning i samhället straffar dem som arbetar. SPF kräver i rapporten ”Pensionssystemet, blev det som tänkt?” från 2011 att bromsen avskaffas.

I boken går du fram med det starkt anklagande ordet ”bluff”. Vari består den, egentligen?

- Att flera av grundpelarna i det nya systemet inte har visat sig hålla. Det gäller bland annat parollen ”Det ska löna sig att arbeta” och att ”en krona in blir en krona ut”. Bromsen betyder precis motsatsen och det har man från politikerhåll struntat i.
Du menar att ett problem är att systemet är frikopplat från politiken. Därför ställs inte heller de relevanta frågorna. Vilka frågor kan det vara?
- Två centrala frågor som sällan eller aldrig är uppe i debatten är ”Vad är en rimlig allmän pension efter ett fullt yrkesliv?” och ”Hur hanterar man ett läge där bromsen ligger i och ger lägre pensioner under en lång period, kanske 10-15 år?”
Du och en rad andra experter tror att risken är överhängande för att bromsen slår i flera gånger i framtiden. Marginalerna är obefintliga. Vad skulle man ha gjort för att förebygga detta?
- Systemet borde ha fått mer stabila förutsättningar från början, exempelvis i form av en större buffertfond. Det här problemet har påpekats av flera personer före mig så det torde ha varit känt för ansvariga politiker redan för 10-12 år sedan.
Vad kan man då göra i dag? Joel Dahlbergs analys går i SPF-riktning: En möjlighet att lösa de akuta underskotten är att tillföra medel till AP-fonderna.
Men han går inte så långt som att föreslå nedläggning av PPM, premiepensionssystemet – och i stället tillföra PPM-pengarna till AP-fonderna – vilket SPF och övriga pensionärsorganisationer har föreslagit.
Apropå statsminister Fredrik Reinfeldts utspel om att 75 år snart kan vara en rimlig pensionsålder säger Joel Dahlberg att sanningen är att många som vill ha en pension att leva på inte kommer att ha något annat val än att försöka fortsätta jobba till 75.
Men har du räknat med att många utöver allmän pension också har tjänstepension?
- Tjänstepensionen ger absolut ett tillskott för majoriteten av svenskarna. Men för stora yrkesgrupper som exempelvis lärare och sjuksköterskor är den kanske bara en fjärdedel eller femtedel av den allmänna pensionen. Om bromsen fortsätter att slå i kommer en stor del av tjänstepensionens effekt att raderas ut.
Alternativet, då? Du skriver att det var nödvändigt att överge ATP-systemet eftersom det inte skulle ha klarat av trycket från 40-talisterna. Och vem vill se en grekisk situation i Sverige?
- Jag är ingen pensionstekniker och kan inte säga vad vi borde ha, men jag tycker det är hög tid att vi diskuterar just det. Särskilt viktigt är att folk förstår vad som väntar och att politiker och ansvariga höga tjänstemän inte har gjort sitt jobb.
Varför har politikerna inte gjort sitt jobb?
- De undviker konsekvent att belysa problemen i systemet och fokuserar i stället på den statsfinansiella stabilitet det ger. Den stabiliteten är viktig men en stabil pensionsmaskin är inte samma sak som stabila pensioner och här står vi inför ett bryskt uppvaknande.

Hur ska man få ut politikerna på banan?

- Jag har gjort vad jag kan för att lyfta och samtidigt popularisera frågan men det krävs politiska initiativ för att driva det vidare.
Med tiden kommer politikerna att tvingas tänka om, tror Joel Dahlberg.
- Ett pensionssystem där en stor del av försäkringstagarna aldrig får något värde ut ur det är ett system som ¬tappat sin legitimitet.
Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate