måndag, april 04, 2016

Öppet brev till SL:s ledning och landstingets politiker!

Jag är pensionär med låg pension så mitt "blåkort" på SL tar mycket av min pension procentuellt. Detta trots reducerat pris.
Alla med lite kunskap vet att SL i jämförelse med andra storstäder i världen ligger näst högst i pris!

Då förväntar jag mig att slippa alla dessa tiggare vilka finns snart sagt överallt inom SL.
Varje dag kommer de på tågen och tigger.På perrongerna vistas ibland ett tiotal personer och tigger tämligen aggressivt. Det tar sig in utan att betala. Jag ser på olika busslinjer hur de går in i mittendörren och slipper att betala!
Ingen tycks bry sig nu för tiden, varken SL eller de anställda?

Igår höll jag på att bli rånad i uppgången till Götgatan alldeles vid rulltrappan men kunde knuffa mig fri!
Jag blev i höstas överfallen på bussen från Gustavsberg och hölls i ett strupgrepp i tio minuter. Polisen har lagt ner fallet pga av att bussen kameror inte fungerade!
Bussföraren brydde sig  inte!

Det är totalt meningslöst att anmäla gårdagens incident med dessa tiggare!

Vi pensionärer ska kanske också låta bli att betala biljetter och tränga oss på bussarnas mittingång?

Vi kanske också ska mygla in oss i tunnelbanan såsom allehanda tiggare gör dagligdags?

Jag anser att man ska skärpa kontrollerna, mota ut de som inte har rätt att vistas inom tunnelbanan. Bussförarna måste åtgärda gratisåkarna på något sätt!

Jag vill kunna både gå och sitta ifred på de allmänna färdmedel jag betalar för att kunna nyttja!


Idag den 11 april kom ett svar som lyder så här: Hej Bo!
Tack för att du skrivit till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons. Kristoffer har läst ditt öppna brev och bett mig svara dig.

Vi beklagar din upplevelse av situationen i kollektivtrafiken. SL:s regler är väldigt tydliga med att resenärer måste ha en giltig biljett för att kunna vistas i, och resa med, kollektivtrafiken. Dessvärre har vi betydande utmaningar med fusk- och tjuvåkning i kollektivtrafiken. Våra siffror pekar på att det dels kostar resenärerna 250 miljoner kronor årligen - vilket motsvarar 80 nya bussar -  samtidigt som det också skapar en känsla av otrygghet och osäkerhet i kollektivtrafiken. Vi har tagit initiativ till flera förstärkta insatser för att kunna mota tillbaka det omfattande fusk- och tjuvåkandet. Bland annat genomförs nu koncentrerade biljettkontroller, ibland förstärkta med ordningsvakter, vid de platser i kollektivtrafiken där SL noterat att fuskandet är omfattande. Spärrar i tunnelbanan har också kalibrerats om för att försvåra för plankare att ta rygg på någon som går igenom spärren. Detta arbete har givit resultat: 2015 ökade biljettintäkterna till SL med 3,7 procent vilket dels beror på fler resenärer men också fler betalande resenärer. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons har också aviserat att SL ska se över ett nytt bötessystem i tre etapper som finns i Hamburg. Första gången kostar det 1 200 kronor om en resenär inte kan uppvisa giltig biljett, nästa gång dubbelt så mycket och nästa gång tredubbelt.

Det finns inte utrymme i gällande lagstiftning, såsom SL tolkat den, att i dagläget förbjuda tiggeri i kollektivtrafiken. Däremot är försäljning och spelande av musik inte tillåten i kollektivtrafiken utan skall ske utanför spärrlinjerna i tunnelbanan. Däremot skall resenärer som inte reser med biljett tillrättaföras av biljettkontrollanter om det upptäcks att man inte har giltig biljett och så ska man erläggas tilläggsavgift. 

Jag vill rekommendera dig starkt att ringa till SL:s Trygghetscentral, som är öppen dygnet runt, i de fall du upplever situationen i kollektivtrafik som otrygg. De kan då vara behjälpliga med att dirigera ordningsvakter eller annan trygghetspersonal till platsen du befinner dig. SL:s trygghetscentral har telefonnummer 020 120 25 25.

Återigen, tack för ditt mail. Du är varmt välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller idéer om hur kollektivtrafiken i Stockholms län kan bli bättre!

Med vänliga hälsningar,

Gustaf Göthberg 

Landstingsrådssekreterare (M)
Trafikroteln, Stockholms läns landsting. 
070-737 41 24, gustaf.gothberg@politik.sll.se
Box 22550. 104 22 Stockholm

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate