måndag, februari 16, 2015

Varför högakta profeten?Alla muslimer framhåller Muhammed som ett föredöme som man inte får kritisera.
Många går så långt så de dödar i hans namn. Andra högre teologer inom islam utfärdar sk fatwa vilket innebär uppmaning till alla muslimer att döda den förhatliga. (Tex författaren Salman Rushdie)
Profeten var gift 11 gånger och när han var 53 år så äktade han en flicka som var blott nio år.

 5. Muhammeds kvinnor

 1. Khadidja bint khuwailid äktades år 595 och var profetens enda hustru medan hon levde. Tillsammans med konkubinen Maria var hon den enda som gav profeten några barn. Hon dog år 619.
 2. Sawda bint Zamaa gifte sig med profeten 619, samma år som Khadidja dog.
 3. Aisha bint abu Bakr äktades av profeten även hon 619 men äktenskapet fullbordades (samlag) först tre år senare då hon hade fyllt nio. Hon var den mest älskade av profetens fruar.
 4. Hafsa bint Umar ibn al-Khattab gifte sig med profeten 625.
 5. Zainab bint Khuzaima gifte sig med profeten 626 men dog endast några månader efter att äktenskapet hade ingåtts.
 6. Hind bint abu Umayya (kallas Umm Salama) äktades 626 och var den hustru som levde näst längst.
 7. Zaynab bint Djahsh äktenskap med profeten var komplicerat eftersom hon var gift med en släkting till honom vilket Koranen förbjöd. En koranvers uppenbarades dock som gav profeten rätt att göra undantag från denna regel.
 8. Djuwayriya bint al-Harith var en krigsfånge som gifte sig med Muhammed 626.
 9. Safiya bint Huayy var judinna som efter att ha konverterat till islam gifte sig med profeten år 627.
 10. Ramla bint abu Sufyan (kallad Umm Habiba) gifte sig med profeten 628.
 11. Maimuna bint al-Harith var profetens sista hustru och äktenskapet ingicks 629. Det var också hon levde längst av hustrurna.

Konkubiner

 1. Raihana bint Zaid var judinna och om hon var hustru eller konkubin är osäkert.
 2. Maria var kristen kopt från Egypten och födde Muhammed en son 630, Ibrahim. https://sanningenommuhammed.wordpress.com/    
I ett samhälle som är upplyst och modernt så tar man avstånd från en man som levt på detta sätt men stora delar av jordens religiösa muslimer förmår inte detta,
De blir upprörda och "kränkta" över att någon överhuvudtaget vågar att tala om profeten på detta sätt. Han står utanför all kritik och så ska det vara enligt dem.
Jag har ringa förståelse över tex svenska kyrkans "förståelse" för den muslimska läran och dess kontakter med dem, de skulle lika gärna kunna omsluta även mormoner eller jehovas vittnen på samma sätt.
Bara för att en sekt är stor så innebär inte det att de är bättre, tvärtom!
Sätt dig och läs koranen och inse att den innehåller som rättesnöre för människor så mycket otidsenligt och galet så det är förvånansvärt att någon överhuvudtaget kan tro på denna skrift.
Vidskepelse är vidskepelse och lika beklagansvärt i vilken form den än uppstår.
Skrämsel och fruktan styr denna tro med ett regelverk som ingriper i allt från nekade handslag till att klä sig på ett sätt som inte är nyttigt . (Brist på D-vitamin för kvinnor)
Islam hör inte hemma i ett upplyst samhälle och skall bekämpas.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate