tisdag, augusti 02, 2011

Staten och Riksdagen föder upp partier av SD:s typ!

Jag ska utgå från exemplet Malmö stad och varför de har så många SD-väljare.
I mitten av 80-talet så var Malmös ekonomi svårt nedgången på grund av kostnaden för alla invandrare som staden tvingades att ta emot. Dessutom kom senare nedläggningen av Kockums att skada stadens ekonomi svårt ! När ca 10.000 anställda blir arbetslösa på kort tid så säger det sig självt att ett svårt läge uppstår.
Men krisen i mitten av åttiotalet när staden till och med hade svårt att betala ut de anställdas löner innebar stora nedskärningar inom sjukvård och barnomsorg. På Värnhems sjukhus där man i princip samlat alla åldringar i staden togs många av personalen bort över en natt. Deras arbetsuppgifter skulle den kvarvarande personalen klara av.
Läget blev mycket svårt och vården blev ytterst dålig. Med ca tusen patienter så innebar det att många i Malmö hade någon anförvant där.
Släkt och vänner såg hur dåligt många gamla mådde. Samma sak på många förskolor, de fungerade dåligt. För lite personal  och stora barngrupper.Maten fick inte lagas längre på plats och på många ställen sparkade de föreståndaren plus många andra.
Barnfamiljerna såg hur dåligt det blev och trots stora demonstrationer så blev det inga ändringar. Personligen sa jag upp mig från sjukhuset, tog hem barnen från alla omsorg samt var hemma med dem.

Det är i kölvattnet av detta som det sk Skånepartiet växer med avhoppade framförallt äldre (S) medlemmar. Missnöjet sprider sig och man gör felet att skylla allt på invandrarna och flyktingarna personligen.
Missnöjet skymde sikten för dessa äldre skånepartister och partiets ledning utnyttjade detta.

Rätt var att koppla ihop de ofantliga stora summor pengar staden fick betala till de nyanlända med nedskärningarna inom den sociala sektorn. Alla som kom till Malmö hade rätt till en check på ett stort belopp att åka ut till IKEA och inhandla nya möbler. Sådant stack i ögonen på många som ansåg att begagnade möbler gott kunde duga i början. Socialbidragen sköt i höjden till mycket stora belopp. Brottsligheten i tex Rosengård  blev ett problem vilket kostade staden stora belopp. (Många bränder)
Det är svenska staten som går med på att höja invandringen och borde då också stå för alla kostnader. Städer som Malmö, Södertälje, Göteborg osv får kostnader som blir mycket svåra att bära. Staten går in med begränsat ekonomiskt stöd men det är principiellt fel detta system.
Om staten och med detta alla medborgare fick stå för kostnaderna så skulle detta vara större rättvisa och motarbeta missnöjet bland befolkningen i tex Malmö.
I de senaste valen har Skånepartiet utplånats mer eller mindre men Sverigedemokraterna steg upp på scenen.
Regering,riksdag och staten har på ett effektivt sätt fött fram detta parti och göder dem nu i sann demokratisk ordning.
Bidragen flödar ju till alla partier som kommer in i riksdagen! SD:s ekonomi har ju verkligen förstärkts med många miljoner.

Om man fortsätter på den inslagna vägen med kommunernas kostnader för invandringen och inte "förstatligar" denna kostnad liksom skolans kostnader så kommer missnöjda väljare att i ökad grad kanske välja på missnöjespartiet SD!

Jag väljer att kalla dem för ett missnöjesparti, andra kletar på dem andra epitet i onödan och som vi ser har det inte hejdat deras frammarsch!

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate