torsdag, september 08, 2016

Vi lever i en märklig tid, det anses som fullt ok att jämställa alla religioner. Ett helt felaktigt synsätt, man måste ju granska varje religion för sig och sedan dra slutsatser av granskningen.
 De religioner man brukar kalla bokstavstroende är ju läror där människorna blir enfaldiga och icke nåbara för sakliga argument. De religioner som i princip inte utvecklas utan står kvar i samma fålla som för kanske tusentals år sedan blir ju fullkomligt omöjliga i ett modernt samhälle.
När religionen kräver att man klär sig på ett visst sätt och uppför sig på ett sätt som inte fungerar väl i vårt samhälle av idag, då blir denna religion en faktor som är negativ och skapar motsättningar mellan människorna.

 När  religionen också blir allt annat än en privatsak och blir krävande på det samhälle man lever i då börjar den också bli obehaglig.

 När jag en gång i tiden anslöt mig till dåtidens vänster så var vi glasklara över hur religion INTE fick bedrivas i ett upplyst samhälle.Vårt krav då var att all religion skulle vara en privatsak och inga religiösa symboler skulle få finnas i det offentliga uppdraget. Ungefär så som Frankrike har sin lagstiftning idag.

 När den idag oupplysta vänstern har börjat anamma nationalsocialisternas uppdelning av människor och religionen så är det illa. Den normala kritiken mot vidskepelsen i främst islam, Jehovas vittnen och mormonerna mfl är totalt försvunnen inom vänstern idag och deras skällsord står inte Goebbels långt efter mot hederlig reaktion på idiotin. 

När man inte kan skilja på modern religion mot den religion som sitter fast i otäcka lagar från forntiden då fattas det kunskaper. Inte ens sv. kyrkan tycks idag kunna skilja olika religioner från varandra. 
Det är ju idag med all kunskap om vad som händer i världen lätt att se hur illa ställt det är i muslimska länder där de inte tål minsta avvikelse inom sin egen religion. Hur många dödade den senaste 50-års perioden i dessa motsättningar och krig mellan muslimer kan jag inte svara på men det rör sig ju om stora tal. Dessutom  alla dödade kristna samt bortkörda från sina hemländer. Det finns ingen medkänsla alls utan de som har "rätt" religion utsätter andra för våldet.Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate