onsdag, september 09, 2015

Kamp mot IS!

Ur wiki saxar jag det här som ett exempel på hur man skulle ha kunnat stödja kurdernas kamp mot IS! Hade världens folk stöttat kamp mot IS från början så hade de aldrig kunnat växa sig starka utan hade utplånats från jordens yta. Man måste lägga bort den pacifistiska smörjan som har infekterat allt för många själar särskilt här i Sverige. Frälsningsvågen att ta emot alla världens både fattiga och krigsdrabbade leder fel. Samma fel höll på hända under Vietnamkriget men några få vågade stå emot och hävdade folkens rätt att försvara sig med vapen i hand. Den linjen kom sedan att segra ! Så här skriver Wiki: "De förenade FNL grupperna var uppbyggd efter enhetsfronts-principen: alla var välkomna, så länge de stödde plattformen, med krav på att USA skulle lämna Vietnam (senare Indokina) och krav på stöd till "Vietnams folk på dess egna villkor", som parollen löd. Formuleringen profilerade DFFG i förhållande till andra mer pacifistiskt inriktade organisationer som använder paroller av typen Fred i Vietnam. Parollen stöd till "Vietnams folk på dess egna villkor" innebar att DFFG accepterade att FNL, om de så ville, kunde använda pengar som samlats in även till att köpa vapen."

Ur arkiven: 

Den första FNL-gruppen bildades i strid med den etablerade fredsrörelsen. Under hela 1965 stod striden skarp mellan FNL:arnas linje uttryckt i parollerna ’USA ut ur Vietnam’, ’Stöd FNL’ och fredsrörelsens och kommunistpartiets krav på ’Fred i Vietnam’ på basis av ömsesidig vapenvila och förhandlingar. Den pacifistiska linjen gjorde ingen skillnad på angripare och angripen. Resultatet blev att de ställde sig bakom president Johnsons förhandlingskrav på vietnameserna.2

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate