fredag, april 23, 2010

Slussens framtid!

Till alla som tänker demonstrera för ett annat Slussen på lördag den 24 april.

Tänk igenom följande:

Det finns en omständighet med Slussens ombyggnad som förtigs eller nonchaleras av samtliga politiker i stadshuset och som medierna är ointresserade av och de flesta debattörer verkar okunniga om.
Det gäller effekterna av den globala uppvärmningen med stigande havsnivåer som kommer att påverka nivåerna i Saltsjön och Mälaren. Det borde i vår tid med nya och accelererande klimatföhållanden vara självklart att i ett stadsbyggnadsprojekt av Slussens omfattning i ett utsatt läge mellan två sjösystem bygga in ett långsiktigt skydd mot kommande översvämningskatastrofer. Detta har beslutsfattarna obekymrat struntat i trots att de numera i detalj vet hur det ska göras!
(tack vare förslagsställarna till "Ny syn på Slussen").
För att hindra Saltsjöns vatten att tränga in i Mälaren skulle den sistnämndas nivå behöva
höjas till det läge då vatten börjar rinna ned i tunnelbanan vid Gamla Stan, där marginalerna är praktiskt tagit obefintliga. Gör man inget åt det, löper Mälaren risk att bli en  östersjövik med bla förstört dricksvatten för c:a två miljoner människor och oöverskådliga skador som följd.

Receptet är nedgrävning av tunnelbanan. Detta måste vara prioritet nummer ett!     
Ett långsiktigt skydd mot stigande vattennivåer ger oss frihet att börja tala om verklig   stadsgestaltning och en ny syn på Slussen. Sedan kan man ha olika uppfattningar om hur själva stadsbyggandet ska ske.
Det pågående Slussenprojektets framförhållning beträffande översvämningsrisker avser tiden fram till 2050, sedan vet man inte! Att ignorera klimathotet med detta kortsiktiga perspektiv är ett oansvarigt risktagande som beslutsfattarna tar på vår bekostnad.
Som stockholmare förväntar vi oss av våra politiker att de visar mindre självgodhet och skaffar sig bättre kunskap utanför de egna leden för att bli trovärdiga. De tar inte sitt ansvar så länge de av prestige eller påstådd tidsbrist låser sig till liggande förslag, ignorerar klimatförändringarna och översvämningshotet samt avfärdar den experthjälp som länge erbjudits dem avseende nedgrävning av tunnelbanan.
De ska också  upphöra med att sprida myter om nedgrävningens stora kostnader!

Detta gäller särskilt Kristina Alvendal, Sten Nordin, Lotta Edholm, Ewa Samuelsson men också andra inom stadshusalliansen som Per Ankersjö och delar av oppositionen som Carin Jämtin och Yvonne Ruwaida.
 
Tänk noga igenom ovanstående  -  särskilt ni som är unga: det är er generation som framför allt kommer att drabbas av våra samtida politikers ogenomtänkta beslut.
God Manifestation!

Stockholm den 23 april 2010

Peter B. Larsson, arkitekt och stockholmare.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Translate