söndag, februari 05, 2012

Tack Jerzy Sarnecki för din Malmöanalys!

"
Ungdomar (främst unga män) från sådana områden söker sig i högre utsträckning till organiserad brottslighet när de inser att de inte på legitim väg kan uppnå samma materiella och sociala mål som deras bättre lottade jämnåriga lyckas med. Den frustration som uppstår när någon inser att ambitionerna inte överensstämmer med de möjligheter personen har utgör en stark drivkraft för antisocialt beteende som brottslighet, och narkotikamissbruk. Denna förklaring är även relevant när det gäller terrorism.
Det är ingen hemlighet att många av de som är inblandade i den organiserade brottsligheten i Malmö är invandrare och/eller tillhör etniska minoriteter. Detta kommer helt säkert att utnyttjas i den efterföljande politiska debatten. Så var det dock också när forskarna i Chicago undersökte brottsliga gäng på 1920-talet. På den tiden insåg forskarna emellertid att de problem de studerade hade mycket litet med etnicitet att göra, men desto mera med de förhållanden under vilka människor levde i de socialt desorganiserade områden som hade övergetts av det etablerade samhället. Risken för brottslighet hos dem som levde i dessa områden ökade när de flyttade dit, men minskade med ökade möjligheter att kunna vara en del av det etablerade samhället. Utbildning och arbete var och är fortfarande grundförutsättningar för en sådan utveckling."


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-kravs-mer-an-polisens-insatser_6824427.svd


Svenska Dagbladet har i dagens tidning (5/2 2012) lagt in många olika skribenters syn på Malmö och dess nuvarande status.
Svd har förmått något som ingen av Malmö-tidningarna ens har varit i närheten av. Sydsvenskan förmådde att sätta igång ett löjligt spektakel att man skulle "älska Malmö"!
Politikerna i staden liksom riksdagspolitikerna har svikit Malmös befolkning när man enbart gör de dåliga förhållandena till något polisen ska reda upp.
Jag har under många år pekat på i mina bloggar att det är de förhållanden som nu även Sarnecki tar upp som skapar de missförhållanden som finns.
Vänsterdebattörer som borde veta bättre har bara kommit med sitt antirasistsnack och avfärdat kritiken mot avsaknaden av en politik för ge arbetslösa invandrare arbete och mer pengar till skolorna så att undervisningen ska kunna fungera.

Ska man kunna åtgärda Malmös stora dilemma så måste man också kunna se över vad som brustit de senaste 40 åren.
Tyvärr finns det för många som har skygglapparna påsatta så jag hyser föga hopp om ändring.

Malmös socialdemokrati har blivit tandlös men befolkningen väljer ju vilka som ska sitta i ledningen så de har också sitt ansvar över hur staden har utvecklats. 

Jag har fortfarande klingande i mina öron vad en kvinna i Rosengård sa inför valet när hon fick frågan vem hon skulle rösta på.
Jag röstar på (S) så att vi kanske får ett ännu högre bidrag att leva på!

http://www.svd.se/kultur/mitt-malmo_6822479.svd

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/vanstern-vagrar-att-tala-om-hela-verkligheten

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate