torsdag, juni 05, 2014

Ropen skalla- bostäder åt alla!

"Bostadssituationen för nyanlända är svår i många kommuner. Både Migrationsverket och Arbetsförmedlingen rapporterar om ökade flyktingströmmar och långa väntetider, vilket tyder på att efterfrågan på bostäder för nyanlända kommer att fortsätta vara hög.

Underskottet på bostäder är stort

 

I årets bostadsmarknadsenkät bedömer 196 kommuner att de har underskott på bostäder för nyanlända personer och har därmed svårt att tillgodose dem med en bostad. Dessa 196 kommuner återfinns i alla kommungrupper. 83 kommuner bedömer att de har balans på bostäder för nyanlända och 9 kommuner uppger överskott. Det är framför allt mindre kommuner med en svag bostadsmarknad som kan erbjuda bostäder till nyanlända."

Ja, det är Boverket som skriver det här och du finner texten här:http://www.boverket.se/Boende/Analys-av-bostadsmarknaden/Bostadsmarknadsenkaten-2014/Bostadsmarknaden-for-olika-grupper/Bostader-for-flyktingar/ 

Vad som inte direkt framgår här men som radion rapporterade är ju att de tre storstäderna med Stockholm först liksom Göteborg och Malmö direkt efter har stora problem med antalet bostäder eftersom så många flyttar just till dessa städer.
Svd hade igår en artikel där man tog upp bostadssituationen utan att en enda gång beröra att det faktiskt kommer kanske ca 80.000 flyktingar till Sverige plus arbetskraftsinvandringen.
Det är förvånansvärt att debatten om våra bostäder aldrig berör just detta faktum. Nej , man bara talar om att det finns tex Stockholmare som stått 13 år i bostadskön utan att få en vettig bostad.
Hur många som hyr i andra-tredje hand m.m  vet ingen  . Svarthandeln är sedan alla år mycket stor i alla stora städer i vårt land .
Staten måste kunna styra flyktingars boendeort till de orter där det finns lägenheter , det borde ju vara ett krav alla skulle kunna anse vara HUMANT?

De som suttit i bostadskö har nog väldigt svårt att acceptera att flyktingar går före dem i en kö som de dessutom får betala för att stå i!
 
 

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

SiteMeter

Twingly Blog Search hogrelius Search results for “hogrelius”

Follow by Email

Annonser

Anpassad sökning
<

Gadget

Det här innehållet är ännu inte tillgängligt på krypterade anslutningar.

Follow this blog with bloglovin

Follow on Bloglovin

Google+ Badge

Translate